Shalom!

Tiistai 13.10.2020 - Juhani Kolehmainen

Juhani.jpg

”… Kun lähtöpäivä saa, niin lähden silloin pelkäämättä kuolemaa. Mä tahdon voiton saavuttaa.”

näin Pat Boone runoilee Exodus- laulun päätössanoissa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman: meidän uskomme.

Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 1 Jh 5: 4- 5.

Lopunajan voittoisa usko on Kristuksen aikaansaamaa uskoa, joka syntyy Sanan saarnan kautta. Vain Pyhässä Hengessä julistettu Jumalan Sana saa vakuuttumaan Jeesuksesta, että Hän on Jumalan edessä meidän kaikkien syntiemme sovittaja ja lunastaja. Hänet korotettiin ristinpuuhun Jumalan Uhrikaritsana, jotta saisimme uskon kautta Häneen, osaksemme Jumalan täydellisen mielisuosion.

Varmuus Jeesuksen veren voimasta perustuu Raamatun ilmoitukseen. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Jh 4: 9- 10.

Jeesuksen sovintotyö ristillä riittää maksuksi kaikista menneisyyden virheistä ja erheistä. Jos vertaamme maallista kielikuvaa, kun auto sanotaan menneen lunastukseen kolarin seurauksena, niin tilalle tulee uusi auto. Samoin käy, kun katuva syntinen tulee Jeesuksen ristin juurelle, hän saa armon ja anteeksiantamuksen, koska Jeesus on ristillään lunastanut hänet syntivelastaan. Näin alkaa uusi elämä Jumalan yhteydessä, jossa kasvamme uskossa ja luottamuksessa Jeesuksen nimen ja veren voimaan.

Niinkuin vastauskoontullut tarvitsee rohkaisua ja uskon Sanaa, niin sitä tarvitsee jo uskossa pidempäänkin matkaa tehnyt. Sillä ristin työ muuttaa meitä alati ja jatkuvasti, vain jos annamme ristin tehdä työtään meissä. Tarvitsemme Sanaa rististä maamme ja kansamme hyväksi.

Kasvava sukupolvi on vieraannutettu pois elävästä uskosta, siksi nouskoon rukouksen tulet asian tilan korjaamiseksi. Kun Jumalan Sana saa auktoriteettivallan yksilön tai kansan elämässä, tapahtuu käänne parempaan. Jumalan siunaus pääsee ilmestymään ja nähdään yksiselitteisesti se, että Vanhurskaus kansan korottaa,  mutta synti on kansakuntien häpeä. Snl 14: 34.

Jos mielimme elää Kristuksen voitossa ja saavuttaa uskomme päämäärän, sielujemme pelastuksen ikuisesta tulijärvestä, on synnistä tehtävä parannus. Tämä parannuksen teko on päivittäistä, jotta saisimme elää Jeesuksen veren alla ja vaeltaa valkeudessa ja Jumalan tahdossa.

Kun ylienkelin pasuuna kajahtaa, niin silloin me lähdemme Herraa vastaan yläilmoihin, Hänen saapuessaan noutamaan omiaan taivaan kirkkauteen. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 1 Tess 4: 18. Voinet yhtyä kanssani ajatukseen: “Mä tahdon voiton saavuttaa.”

30.8.2020

Keitä varten on Jumalan seurakunta paikkakunnallamme? Mikä on Kristuksen seurakunnan missio eli tehtävä ajassamme? Jos emme tiedä vaikutusalaamme, on aika saada varmuus ja voima siihen Jumalalta.

2 Tim 2: 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa" ja "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimen." 20. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. 21. Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

Armosta pelastetuina seisomme Sanan kalliolla ja palvelemme Jumalaa hengessä ja totuudessa. Luotamme Jeesuksen veren puhdistavaan, pyhittävään ja vanhurskauttavaan voimaa, joka tekee meistä innokkaita ja uskossa palavia, Kristuksen edustajia. Jumala käyttää, tahtoo käyttää jokaista lastaan, valtakuntansa laajentamiseen ja vahvistamiseen. Näin Jumalan hyvä tahto pääsee ilmentymään yhteistyössä kaikkien kautta paikkakunnallamme.

Valkeudessa vaeltaminen on oikeastaan elinehto siihen, että Jumalan armotyö etenee meissä kaikissa. Onhan kaikkina aikoina Kristuksen seurakunnalla ollut merkittävä tehtävä ja vaikutusalansa, niin myös nyt mailman laajuisen pandemian aikana.

Seurakunnan toimivat ihmissuhteet ovat juuri nyt ne resurssit, jotka kanavoivat apua, lohdutusta, turvaa ja luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Kenenkään ei pitäisi kärsiä yksinäisyydestä, tai yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä, koska paikallisseurakunta pyrkii toteuttamaan Jumalan hyvää tahtoa alueellaan.

Jos mahdollista, pyrimme auttamaan kaikkia asukkaita, aina lapsista alkaen ja erityisesti heitä, joilla on syystä tai toisesta vaikeaa. Tähän Raamatun Sana opettaa ja jopa velvoittaa jokaista uskovaksi tunnustautuvaa. Huolenpito toisista ja vapaehtoistyö eri muodoissa ovat Jumalan antamia leivisköjä, joilla voi kuka tahansa Herran oma palvella pyyteettömästi ja näin toteuttaa Jumalan diakonaalista tahtoa.

Jokainen uudestisyntynyt tai Jumalaan yhteyttä etsivä yksilö hyötyvät ja saavat moninaista apua seurakunnasta sen ihmissuhteiden välityksellä. Raamattu kehottaa meitä uskovia muuttumaan mielemme alueilla, jotta voittaisimme luontaisen itsekkyytemme ja pääsisimme välinpitämättömyydestä toisia auttamaan ja palvelemaan.

Rm 12: 1. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. 2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

Jumalan muuttumaton tahto uskonkuuliaisuuteen nähden on, että pyrimme olemaan kokosydämisiä, sekä Herrallemme antautuneita. Mielestäni tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme sillä rakkaudella, joka meille itsellemme on annettu ja vuodatettu Pyhän Hengen kautta (Rm 5: 5). Vain Pyhä Henki voi täyttää köyhän sydämemme ylivuotavalla rakkauden lämmöllä lähimmäisiämme kohtaan, riippumatta siitä, millaisia he ovat luonteeltaan tai käytökseltään. Jumalan paikallista seurakuntaa voitanee kuvata työkaluksi, jonka avulla voi hakea muutosta elämäänsä, sekä uutta alkua.

2.8.2020

Jumalan tahto meihin nähden on, että tartumme päivittäin Jumalan Sanaan uskossa ja luottamuksessa. Herra haluaisi, että me ottaisimme vastaan Kristuksen uskolla kaikki Sanan lupaukset, neuvot, rohkaisut, lohdutukset ja varoitukset. Näin kun Evankeliumista löydämme Kristuksen ja Hänen ristin lunastustyönsä, niin me muutumme Hänen kuvansa kaltaisuuteen. Näin on kirjoitettu: 2 Kr 3: 18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Näin meidän omalla suostumuksellamme, Jumala pääsee toimimaan, kun Hänen Sanansa ja Henkensä saavat mahdollisuuden tehdä muutostyötään meissä. Jumalan armon saadessa sijaa, opimme antamaan kaikkemme Herralle. Meidän länsimaisten kristittyjen synti taitaa olla pitkälti siinä, että annamme minimin tai välttämättömän Jumalalle. Näin ollen, meidän uskomme ei pääse omistamaan kaikkea hengellistä rikkautta ja siunausta Kristuksessa. Saatamme kokea uskovaisuuden tällöin merkityksettömäksi, kun ajalliset ja näkyväiset valtaavat mielemme maailman.

Jos tarkkaan tutkimme alkuseurakunnan elämää, huomaamme, että apostolinen usko pitää sisällään jatkuvan vaivannäön Jumalan valtakunnan moninaisissa tarpeissa. Alussa oli suuri huoli siitä, että Jumalan valtakunta menestyisi Kristuksen evankeliumin julistuksen kautta.

Loihan Jumala ihmisen yhteyteensä, lähelleen, voidakseen rakastaa ja helliä luotujaan. Mutta syntiinlankeemus muutti kaiken, silti Jumala jaksoi rakastaa syntiin langenneita, osoittaen ihmiskunnalle jatkuvaa armoaan ja pitkämielisyyttään, kärsien ihmislapsen kyvyttömyyttä erottaa hyvä pahasta.

Kaiken epätoivon ja synnin turmeluksen keskelle Raamattu nostaa esille ihmiskunnan toivon: Kristuksen ja Hänen ristinsä. Meidän uskon elämämme ydin on se, mitä Jumala teki Pojassaan meidän hyväksemme, eduksemme ja meidän puolestamme, kun Hän tuomitsi Poikansa syntisenä kuolemaan ristillä. Näin apostoli Paavali kirjoittaa: 2 Kr 5:  21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun uskomme Jeesukseen, niin syntimme otetaan pois painamasta omaatuntoamme ja tilalle annetaan Kristuksen aikaansaama lahjavanhurskaus. Meidän kelvollisuutemme Jumalan edessä perustuu täytettyyn ristin lunastustyöhön. Näin meidät saatetaan, Jeesuksen uhrikuoleman kautta, oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa.

Ajassa meillä voi olla taipumus katsella liikaa myrskyäviä aaltoja. Isotkaan aallot eivät ole voittamattomia, jos Jumala saa olla turvamme. Lauluntekijä runoilee ”Puhdistaahan myrsky purren, painot pudottaa…” Elämän aallokossa on hyvä muistaa, että Isä Jumala on luonut jokaisen aallon. Hän on aina suurempi, kuin meitä kohden vyöryvät aallot. 1 Jh 4:4 sillä Hän, joka on teissä, on suurempi, kuin se, joka on maailmassa.

Jumalasta syntyneille on turva Kristuksessa kaikissa elämän olosuhteissa. Olemme Kristuksessa enemmän, kuin voittajia. Voitto on Jeesuksessa, sitä ei ole meissä. Nostetaan siksi aina katse Ristin voimalliseen Herraan, Hän kykenee viemään turvallisesti omiaan eteenpäin myrskyistä tai taisteluista huolimatta.

Tehdään tahdon päätös, en katso aaltoja päin, vaan nostan katseeni kohden Jumalaa, Hänen valtaistuintaan. Voit lukea Psalmin 91. luvun. Saamme nostaa päämme ylös ja ylistää Herraa. Jokainen meistä on omalla paikallaan arvokas, ainutkertainen. Sinuun on kätketty arvo, Jumala näkee sinut kallisarvoisena aarteena. Olet, olemme, Jumalan rakkauden kohde.  Hän, suuri Pelastajamme, kutsuu jokaisen omaan osaansa palvelemaan Elon Herraa. Se, miten kukin onnistuu ei ole pääpointti, vaan se, että saa olla puhdas ja käyttökelpoinen. Puhtaus löytyy aina vain Jeesuksen verestä. Olemme täysin riippuvaiset siitä verestä, joka Golgatalla on vuotanut syntiemme tähden. Jumala haluaa pestä ja puhdistaa omat lapsensa. ”Vielä kaikuu veren ääni rakkautta julistain… ” Yksilön oman edun mukaista on tehdä parannus kaikesta, missä on aihetta kääntymykseen. Palkaksi saa Jumalalta hyvän olon ja puhtaan omantunnon. Yhä Jumala haluaa rakastaa ihmisen terveeksi ja hoitaa hänen sisimpänsä, sielun, haavoja. Siksi Hän antoi meille oman Sanansa. Hän tahtoo lastaan auttaa, lohduttaa, parantaa ja pelastaa omansa synnin turmiosta. Jokaisesta Jeesus tahtoo pitää huolta. Saamme turvata Häneen aina ja kaikessa.

Niinpä apostoli Paavali saattoi kirjoittaa: Rm 1: 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta." Onhan ristin evankeliumiin on kätketty Jumalan pelastava voima ja se on tarkoitettu kaikille meille turvaksi, parantumiseksi ja terveydeksi.

4.7.2020

Todelliset Herran opetuslapset etsivät tänäpäivänä Jumalan kasvoja enemmän, kuin mitään muuta. Terve kristillinen usko, Jumalasta ja Hänen Sanastaan syntyneenä säilyy toimivana ja palavana henkilökohtaisen rukouselämän kautta, elävässä ja toimivassa seurakuntayhteydessä. Näinhän Raamattu meitä opettaa: Etsikää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojaan. 1 Aik 16: 11. Tämän sanan mukaisesti etsimme Herran hoitavaa, parantavaa, vapauttavaa ja eheyttävää voimaa yllemme, jotta Jumalan virrat saisivat kauttamme vuotaa ympäröivään yhteiskuntaamme. Kun Herran Sanaa julistetaan seurakunnassa, niin se voimauttaa ja luo uutta uskallusta palvella kaikkialla Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa.

Jumalan Hengen kautta saadut sanat ja ajatukset hoitavat, parantavat, rohkaisevat ja eheyttävät uskoamme ja persoonaamme niin, että kykenemme elämällämme olemaan avuksi kärsiville, taakoitetuille ja synnin siteissä eläville.

Jumalan parantava Agabe- rakkaus saa virrata esteettömästi kauttamme, kun sydämemme on Jeesuksen verellä pesty ja puhdistettu ja Herran Henki saa ilmaista kauttamme Jeesuksen ja Hänen ristinsä lunastustyötään. Onhan meille Jumalan voimallinen armo ojennettu Jeesuksen täytetyn ristin lunastustyön kautta, saadaksemme elää puhdasta, pyhää ja Jumalalle otollista ja Hänelle kunniaa tuottavaa uskonelämää.

Rakentuessamme kerta toisensa jälkeen pyhien yhteydessä, yhteisestä kristillisestä uskostamme, vahvistumme Jumalan todellisuudesta, sekä Sanan ikuisista lupauksista. Olkoon pyrkimyksemme aina se, että saisimme olla ja elää Herran jatkuvassa läsnäolossa, ohjauksessa ja johdatuksessa. Luohan väärentämätön ja puhdas Sanan valo ja ravinto sisimpäämme valkeutta ja uuden elämän voimaa Kristuksen verihaavoissa. Vain Sanan valo ohjaa meidät Kristuksen askelissa kulkemaan ja elämään. Seuraavat Jeesuksen sanat kantavat meitä kilvotellessamme kohden taivaankotia, kunnes saavumme perille: "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö. Jh 14:27

8.6.2020

Jumalan elävä ja voimallinen Sana on meille annettu valkeudeksi, sekä voiman, lohdutuksen, rohkaisun ja avun lähteeksi. Lisääntyköön erityisesti kesän aikana Raamatun tutkiminen ja sen sisäistäminen, kuten muidenkin hyvien ja terveoppisten hengellisten opetuskirjojen lukeminen. Kun viipyy Jumalan Sanan äärellä, sitä ei tarvitse koskaan katua, sillä se tuo hengellistä arvovaltaa, myötätuntoa, Jumalan ja lähimmäisen rakastamista, sekä tietotaitoa elämäämme. Totuuden Sana kasvattaa meitä, niin, että me pääsemme yhä syvemmälle Sanan salaisuuksiin. Jumalan tahto ja sen tunteminen vahvistuu, kun Sana pääsee sille kuuluvaan asemaan elämässämme. Mt 4:4 On kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Voimme ylistää Luojaamme ja Lunastajaamme tästä Raamatun jakeesta. Uskon elämän voimallisuus on kiinni siitä, minkä verran Sana saa hallita elämäämme ja mielemme maailmaa. Raamatun arvot ja asenteet tuovat iloa ja vapautta, sekä toivoa tässäkin ajassa. Voimme elää Kirjoitetusta Sanasta, jos vain itse sitä haluamme. Elämme lihaksi tulleen Sanan, Jeesuksen, kanssa yhdessä. Itseasiassa Hänen kätensä kantavat meitä vaikeiden aikojen yli. Ps 107: 31- 32 Kiittäkööt he Herraa Hänen armostaan, hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka Hän on ihmisille tehnyt. Voittaaksemme synnin ja oman turmeltuneen luontomme, on käytettävä Sanaa. Kasvaaksemme Sanan ja Jumalan armon kautta irti itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta, joka meissä synnin turmeluksen tähden vaikuttaa. Pyhän Hengen kautta taivaasta annettu Jumalan Sana parantaa, vapauttaa ja puhdistaa, mutta tuo myös pelastuksen ilon, sekä turvallisuuden ja luottamuksen Jumalaan. Vain Hänen täytetyn ristinlunastustyön tähden, me saamme armahduksen ja armon, katuessamme ja nöyrtyessämme Hänen edessään. Evankeliumi sisältää voimakkaan sanoman Jeesuksen rististä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kun ylösnoussut Herra Jeesus tulee Sanana luoksemme, niin Hän tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden. Jh 6:33 Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Viljele ahkerasti päivittäin Raamatun Sanaa, niin kasvat nöyryydessä, puhtaudessa ja pyhyydessä. Muuttumisemme salaisuus on Jeesus itse ja Hänen ristinsä. Hän saa meissä aikaan muutoksen Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Jos elämme lähellä Herraa, koemme apostolisen alkuseurakunnan asioita elämässämme. Ap 9:31 Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Jumalan yliluonnollinen apu ja ilmestyminen seurakunnan elämässä edellyttää hengentäyteyttä. Lk 24:49 kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Jumala näki hyväksi varustaa omansa Pyhän Hengen persoonalla ja Hengen lahjoilla. Tässä puhuttiin Kristuksen verellä ostetuista, jossa kaikkien on tarkoitus elää ja olla Jumalan siunaavan läsnäolon alaisuudessa. Kaikilla on sama mahdollisuus saada Pyhän Hengen tulikaste. Siksi käy Herran eteen polvilleen, huutamaan armahdusta ja puhdistusta, niin että saat siunatun kasteen Hengessä. Jumala pukee voimaan ja voiteluun työtä varten. Anomme armoitusta vapauttaa sidottuja ja taakoitettuja. Anomme puhdistusta, saadaksemme Jumalan voiman elämämme ja palvelutehtäviemme ylle. Saada olla Jumalan voimalla päästämässä yksilöitä arvottomuuden tunteesta, katkeruuksista ja muista mielenlaadun synneistä vapauteen. Tämä on Jumalan hyvä tahto meidän kaikkien parhaaksi, kuten myös se, että Herramme tulemus on lähellä, valvokaamme ja olkaamme raittiit niin hengen, sielun, kuin ruumiimmekin puolesta. Siunattua kesää!

31.3.2020

Pääsiäisen lähestyessä on hyvä muistaa, että ristin lunastustyö on tarkoitettu kaikille Herran omille omistettavaksi ja koettavaksi armon ja anteeksiantamuksen todellisuudeksi. Evankeliumit kertovat selkeästi, että Jeesus on sovittanut uhri- ja sijaiskuolemallaan kaikki maailman synnit. Tästä aihepiiristä Jumalan Henki tahtoo avata Sanaa, jotta voisimme omistaa anteeksiantamuksen henkilökohtaisiin synteihimme, rikkomuksiimme, erheisiimme, sekä laiminlyönteihimme. Jeesuksen kaikkiriittävän sovitustyön todellisuus tulee avautua ymmärrykseemme ja henkeemme niin, että tulemme tietoisiksi ristin lunastustyön riittävyydestä ja kattavuudesta omalla kohdallemme. Raamattu opettaa Jeesuksen kantaneen ruumiissaan ristille synnin ja siitä aiheutuvan syyllisyyden, sekä häpeän. Salli Pyhän Hengen kirkastaa Sanan totuutta omalle sydämellesi, niin, että voit olla varma siitä, että olet saanut puhtaan sydämen. Jeesuksen pyhä veri pesee ja puhdistaa omatuntomme kuolleista teoista, palvellaksemme Jumalaan hengen uudessa tilassa.

Mitä lähemmäksi pyrimme Herraa ja Hänen vanhurskauttaan ja pyhyyttään, sitä suuremmaksi tulee synnin todellisuus meissä. Jumalan kirkkauden ja pyhyyden edessä, voimme samaistua kuningas Daavidin toteamukseen: Ps 51: 5. Minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina edessäni. 6. Sinua Ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt, olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Daavid huusi synnintunnossa armoa ja armahdusta Jumalalta. Synnintunnosta päästään parannuksen teon kautta rauhaan ja lepoon, sillä Jeesuksen veri kykenee pesemään ja puhdistamaan yksilön kaikista hänen synneistään puhtaaksi. Me kaikki tarvitsemme Jumalan valmistaman ristin lunastus ja sovintotyön osaksemme, jos mielimme päästä anteeksiantamukseen ja säilyttää uskomme, sekä hyvän omantuntomme Jumalan ja ihmisten edessä. Jumala haluaa antaa syntejä anteeksi kaikille katuville ja parannuksessa eläville. Jeesus päästää sidottuja, taakoitettuja ja sielultaan vaivattuja vapauteen, kun uskomme Hänen nimensä ja verensä voimaan. Jumalan armo ja anteeksiantamus on varattu itsensä tuomitsevalle ja Jumalan edessä nöyrtyvälle yksilölle. Kuitenkin synnillä on aina omat seuraamuksensa, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös joutuu niittämään (Gal 6: 7). Siksi kannattaa kylvää Jumalan Sanan periaatteita omaan elämään, jotta saisi niittää taivallista pelastuksen iloa ja iankaikkisen elämän toivoa Kristuksessa.

Synnintunnossa eläminen on raskasta ja epätoivoista, siksi on päästävä uskossa omistamaan ihmisen kokoisille rikkomuksille sovitus ristin veren kautta. Jumalan armahtava laupeus odottaa, että käännymme Herramme Jeesuksen puoleen ja anomme anteeksiantamusta. Kirkastakoon Pyhä Henki sinulle Jumalan Sanaa niin, että löydät Jeesuksen ristin lunastustyön todellisuuden omalle kohdallesi.

Mt 9: 6. Ihmisen Pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi…

Mt 9: 2. Ole rohkealla mielellä, poikani. Sinun syntisi annetaan anteeksi.

Tämä halvaantuneen kokemus todistaa Jeesuksen vallasta, sekä parantaa, että antaa syntjä anteeksi. Siksi ole turvallisella mielellä veljeni tai sisareni Kristuksessa, sinun veriruskeat synnit ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala antaa myös voittovoimaa ja halua kilvoitella puhtaana niin, ettemme enää palaja takaisin sinne, missä olemme omantuntomme haavoittaneet.

Näin Raamatun ikuisen totuuden tulee saada uskossa sulautua meihin, jotta vapautuisimme synnin tunnosta, syyllisyydestä, lainalaisesta tilasta, sekä omavanhurskaudesta. Otollisuutta Jumalan edessä ei löydy siitä, että pengomme menneisyyttämme. Usko Jeesukseen ja Hänen ristin lunastyöhönsä pelastaa, vapauttaa ja tuo varmuuden syntien anteeksiantamuksesta. Olkoon pääsiäinen siunattu sinulle ja ole vapaa sisäisistä ristiriidoista, sekä huonommuuden tunteista, sillä olet Jeesuksen veren hinnalla ostettu, elääksesi vapaana ja onnellisena Jumalan omana.

1.3.2020

Tämän maaliskuun blokitekstin opetus löytyy Jaakko Löytyn laulurunosta: “Me saamme kasvaa, saamme kasvaa, kun meitä hoitaa kuninkaamme. Me saamme kasvaa, saamme kasvaa, toivoa toisillemme jaamme.” ja laulu päättyy ajatukseen: “Olkaamme leipä, täynnä elämää, huomisen toivo hukkuvalle.” Kevät tuo tullessaan orastavan tietoisuuden siitä, että olemme siirtymässä ajallisesti kohden valoa, lämpöä ja uutta kasvukautta.

Hengellinen kasvu edellyttää Jumalan Sanan, rukouksen ja seurakuntayhteyden arvottamista niin, että pääsemme yhdessä rakentumaan yhteisestä uskostamme, voidaksemme kantaa hengen hedelmää. Kaikki tämä kysyy aktiivista otetta, sekä valintojen tekemistä siitä, mitkä ovat prioriteetteja elämässämme. Tähän yhtä oleellisesti liittyy myös siunaava asenne toisia kristillisiä seurakuntia kohtaan. Jotta kansamme, maamme ja kaupunkimme menestyisivät tarvitaan yhteistyötä kaikkien kristittyjen kesken.

Jos ajalliset asiat (koti, työ ja harrastukset) tapaa tehdä huolellisesti ja hyvin, eivät hengelliset tarpeet tahdo saada riittävää sijaa arjessa. Aika, resurssit ja jaksaminen kun ovat rajallisia. Siksi on hyvä arvottaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Työ ja koti tarvitsevat osan meille annetusta armon ajasta. Kodin siunaus ei riipu varallisuudesta, vaan siitää, ovatko elämää ja arvoja ohjaavat periaatteet saatu Jumalan muuttumattomasta Sanasta. Raamattu opettaa meitä elämään Jumalan tahtoa kunniottaen ja sitä noudattaen. Nostan esille lohdullisen jakeen Raamatusta: "Minä opetan sinua", sanoo Herra, " ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua” Ps 32: 8."

Jumalan Sanasta löytyy rohkaisua, siunausta, lohdutusta, apua, toivoa, voimaa, sekä elämäämme sitä perusturvaa, jota Luojamme ja Lunastajamme tarjoaa kaikille luoduilleen. Itsekkyys tai itsepäisyys ovat elämää ja ihmissuhteita tuhoavia voimia, siksi Jumala ohjaa Sanallaan oikeaan suuntaan. “Minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on sanottava.” 2 Ms 4: 12.

Sanan lupaukset ovat aarre- aitta, josta voimme ammentaa jumalallisia ohjeita, neuvoja, varoituksia ja ihmissuhdetaitoja. Kaipaamme vertaistukea ja rohkaisua toisiltamme, mutta ennenkaikkea Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, ollaksemme sanojemme mukaisia. Tiedämme, että Herra Jeesus on alati tukenamme, niin voimme selviytyä kaikesta kunnialla ja kiitollisella mielellä. Kun elämme on kytketty Elämän lähteeseen, niin siitä riittää energiaa itsellemme, sekä toisillekin jaettavaksi. Voimme valvoa Jumalan edessä omaa hengellistä tilaamme, jotta saisimme olla alati täynnä Sanan ja Pyhän Hengen uutta luovaa voimaa. Silti arki voi tuoda monesti epäonnistumisia, epätoivoa ja synnin syyllisyyllisyyttä omalletunnolle, mutta siihen löytyy lääke Vapahtajan sovitustyöstä. Hänen ristinverensä tähden voimme saada anteeksiantamuksen ja jatkaa taas matkaa puhtain sydämin. Jeesuksen läsnäolo arjessa tuo kaikille voimaa, iloa, rauhaa, lohdutusta ja toivoa.  Olemmehan “löytäneet aarteen kalleimman, olemme löytäneet Herran Jeesuksen.” Oikeasti Jumala oli Hän, joka löysi, kutsui ja pelasti ristin evankeliumin julistuksen kautta ja otti armoihinsa. Meidät on ostettu Jeesuksen sovintoveren hinnalla, elääksemme Lunastajallemme ja Pelastajallemme, sekä tuottaaksemme kunniaa Jumalalle ja Hänen valtakunnalleen.

1.2.2020

Jeesusta, Jumalan Poikaa, kutsutaan Raamatussa maailman valkeudeksi ja valoksi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo Jh 8: 12. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa Jh 1: 4- 5. Löydämme Jeesuksessa elävän ja voimallisen uskon, joka kantaa perille kirkkauteen asti. Loistaahan Hänestä meille ikuisen elämän ja armon valo, jota pimeys ei pysty poistamaan, sillä valo voittaa aina pimeyden. Me kaikki tarvitsemme evankeliumin Sanan valoa, jotta näkisimme omat syntimme ja sen, että olemme Jumalan kirkkautta vailla ja siksi tuomion alla, ellemme tee parannusta synneistämme. Onhan parannus synneistä annettu ihmiskunnalle lahjaksi. Mitä kirkkaampi Pyhän Hengen voima Sanan julistuksessa on, sitä selvemmmin näkyvät pimeyden teot yksilöiden elämässä. Emme itse näe syntejämme, mutta voimme anoa Jumalaa näyttämään todeksi ne. Kun Jumala alkaa näyttämään salassa olevia asioita, joita emme tiedä ollenkaan meissä, käsitämme, mikä armon voima on kätketty parannuksen tekemiseen. Tarvitsemme Vapahtajaa, Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään, jotta saisimme avun syntikysymykseemme. Synnin pimeyden ja kapinan poistamiseen meistä tarvitaan aina Jumalan Pojan pyhää verta, joka vuodatettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Uskoessamme Jeesuksen nimeen ja vereen, niin kuin Sana opettaa, saamme armon ja armahduksen henkilökohtaisesti. Kun Sanan ikuinen valo loistaa teillämme, emme kompastele pimeydessä, sillä Hän, joka on täydellinen ja muuttumaton valomme, valaisee askeleemme elämän tiellä. Jeesuksessa jumalallinen valo tuli maailmaan ja ilmestyi meille evankeliumin kautta. Sanan ja Pyhän hengen kautta saimme uudestisyntyä Jumalan lapsiksi. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia Jh 12: 35- 36. Valon lapset paljastavat Sanan totuuden, sekä pimeyden teot, jotta pimeydessä harhailevat voisivat saada armon avukseen oikeaan aikaan. Uskoa tunnustavien elämä heijastaa ja todistaa ikuisesta armon valosta, joka on Kristuksessa, meidän Vapahtajassamme. Saamme ylistää Jumalaa suuresta pelastuksesta, jonka hän on valmistanut armossaan kaikille kansoille. Taivaallinen Isä tarjoaa pelastusta Pojassaan, mitä vastaat omalta kohdaltasi tuohon tarjoukseen?

1.1.2020

Israelin Pyhä Jumala siunatkoon meidän kaikkien edessä olevat päivämme, Hänen pyhä armonvoimansa levätköön yllämme nyt ja aina ja iankaikkisesti! Toipa edessä olevat hetket ja tapahtumat mitä tahansa, niin ottakaamme ne kaikki Jumalan kädestä. Hän on yhä kansansa voimallinen suoja, niin Israelissa, kuin maammekin kohdalla. Siksi on hyvä siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Jerusalemille, kuten Psalmit 121 ja 122 kaikkia meitä neuvovat.

Tänäkin armon vuonna 2020, kuten aiemminkin, Jumala antaa Kristuksen tähden kaikki synnit ja rikokset anteeksi niitä katuville. Tämän Hän tekee, koska kaikki perustuu 1. Jumalan armoon, joka ilmestyi Jeesuksessa, sekä 2. Kristuksen sovintovereen, joka on vuotanut ristillä meidän vanhurskauttamiseksemme ja kaikkien syntiemme sovittamiseksi ja anteeksiantamiseksi. Näin on Jumala nähnyt kaikkiviisaudessaan hyväksi toimia ihmisen kanssa, joka tahtoo elää ja tunnustaa Sanan ikuista auktoriteettia omassa elämässään ja valinnoissaan.

Raamattu ilmoittaa itsessään heikoille ja vajavaisille kilvoittelijoille ristin evankeliumin armon voiman. Inhimillisyyteemme kuuluu käydä jatkuvaa taistelua oman turmeltuneen luontomme heikkouksien kanssa. Voimme aina niin halutessamme, nöyrtyä Pyhän Jumalan ja toinen toistemme edessä ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämä sama armon evankeliumin perusviesti tulisi saattaa kaikille tiedoksi, niin tässä maassa, kuin maan rajojen ulkopuolellakin.

Voittoisa ja uskonhenkinen uskon elämä auttaa meitä kaikkia, kasvamaan Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Sanan saadessa sijaa, opimme elämään uskon kuuliaisuudessa ja keskinäisessä yhteydessä. Sitoutumisen siunaus kasvaa yhteydestämme Herraamme ja Vapahtajaamme ja Hän pääsee vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä omissaan. Tarvitsemme elävän ja toimivan seurakuntayhteyden, voidaksemme vaeltaa, sekä palvella Golgatan Herraa Hänen antamassa voimassaan ja voitelussaan. Herran Henki auttaa meitä kaikkia, jotka ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa, niin kuin on kirjoitettu.

Me tarvitsemme toinen toistamme kilvoitellessamme kohden taivasta. Kun Sana saa tilaa meissä Herran omissa, opimme valvomaan, rukoilemaan ja tekemään työtä yhdessä. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät yksilöinä päivittäin, niin saamme armolahjoja, joilla palvella ja kantaa hedelmää yhteiseksi hyödyksi ja näin Jumalan valtakunta menestyy kauttamme. Kun teemme työtä kristillisten seurakuntien kesken, saamme nähdä Jumalan valtakunnan laajuuden ja suuruuden, sekä sen siunauksen, joka on kätketty Jumalan lasten keskinäiseen uskon yhteyteen. Olkaamme valona ja suolana ajassamme, sen armon voiman mukaan, kuin Jumala meille itsekullekin antaa.

2.12.2019

Kun Raamattu puhuu Herran juhla- ajoista siitä sanotaan: 2 Ms 23: 14. vietä juhlaa Minun kunniakseni. Jumalan kunniasta ja läsnäolosta on aina kyse, kun peilaamme arkeamme tai juhliamme Hänen ikuiseen Sanaansa. Onhan meidän luotujen ja lunastettujen tehtävä tuottaa kunniaa Jumalalle ja Hänen valtakunnalleen aina ja kaikessa. Adventin ajassa, odottaessamme Herramme tulemusta omilleen, saamme juhlia Vapahtajamme syntymää, sekä täytettyä lunastustyötään, joka saatiin aikaan Golgatalla.

Jes 9: 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Lapsi, joka kantaa julkiseen ja papilliseen hallitsemistehtävään viittaavaa valtaa ja asemaa (heb.)

Profeetta Jesajan ilmoituksen mukaan heprealaisen kansan Messias- lupauksen täyttymys toteutuisi kerran ja se toteutui Jeesuksen syntymässä. Kaikille kansoille syntyi Vapahtaja, Kristus Herra pelastajaksi.

Jes 9: 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Jumalan lupaama Pelastaja syntyi vapauttamaan pimeyden, kuoleman varjon, sekä synnin vallan alla olevat. Synnit ja kirouksen alla elävät ovat saaneet Vapahtajan, joka murtaa ristillään synnin turmiovallan omalla kärsimisellään ja uhrikuolemallaan. Hänen verensä voiman kautta tapahtuu katuvalle ja syntinsä tunnustavalla armo ja anteeksiantamus, näin iankaikkisen elämän toivo astuu voimallisesti Kristuksessa meidän eduksemme. Jumala ei tyytynyt rakastamaan etäältä, vaan syntyi ihmiskunnan historiaan, jotta me näkisimme pelastuksen lahjan kirkkaana ja voimallisena. Tämä armo ja lahja annettaan uskon kautta Jeesuksen nimeen ja vereen jokaiselle, joka tahtoo sydämessään ottaa Jeesuksen Herrakseen.

Meidän Vapahtajamme on juutalaisten Messias, jonka yhtenä arvonimenä on Rauhanruhtinas. Jumalan lapsille löytyy rauhaa aina ja kaikkialla, Sanan lupauksen mukaisesti: Hän on meidän rauhamme… Hän tuli julistamaan rauhaa kaukana ja lähelle oleville. Ef 2:14, 17 Tämä Jeesuksen antama rauha, käy yliymmärryksen Fil 4:7 Jumalan antama rauha saa alkunsa oikeasta ja Raamatullisesta jumalasuhteesta. Olemme saaneet vanhurskauttamisen yhteydessä rauhan Jumalan kanssa. Tämä rauha ilmentää itseään hengellisenä tasapainona. Voimme olla levollisia, kun Jumalan rauha vartioi meitä ja elämäämme.

Joulun rauha on osa tätä jumalallista rauhaa, joka valtaa ihmisen kokonaan. Jeesuksen syntymäjuhla olkoon juhla, jossa Jumalan armo ja rauha saa hallita ja vallita. Rauhan Minä jätän teille, Minun rauhani - sen Minä annan teille. Jh 14:27 Se ei ole kiinni ulkonaisista olosuhteista, vaan sisäisestä yhteydestä Herramme Jeesukseen Kristukseen. Kun olemme päässeet omistamaan Kristuksessa sisäisen levon ja rauhan, syntien anteeksiantamuksen kautta. Jumalan rauha toimii levon tuojana kodissa, työpaikalla, ystävien kesken ja jopa vihamiestenkin keskellä. Tämän Minä olen puhunut teille, että teillä olisi Minussa rauha Jh 16:33 Jumala on tehnyt kansansa kanssa liiton, jota voimme nimittää rauhan liitoksi. Tämä liitto on totta kaikkien uudestisyntyneiden Jumalan lasten kohdalla. Siihen sisältyy ajatus sijaisuhrista, joka sovittaa syntiin langenneen ihmiskunnan. Jeesus maksoi omalla verellään hinnan ihmisten lunastamiseksi takaisin Jumalan yhteyteen. Koska Jumala hyväksyy oman Poikansa uhrityön Golgatan ristillä, Hän hyväksyy jokaisen omakseen, joka on Kristuksessa. Kun toivotamme joulurauhaa läheisillemme ja maailman kansoille, voimme osoittaa Taivaan Isän mielenlaatua ja anoa rauhaa maan päälle. Voimme antaa anteeksi inhimillisiä puutteita, virheitä ja laiminlyöntejä ja näin voimme säilyttää Jumalan antaman Shalom- rauhan. Olkoon sinun joulusi Israelin Jumalan, Kaikkivaltiaan, siunaama rakkauden juhla.

5.11.2019

Saamme seurakuntaperheenä olla koolla viikoittain ja nauttia yhdessäolosta, yhteisestä uskosta ja vuorovaikutustaidoista. Säännöllisesti mukana olevien kesken on syntynyt seurakunnan kasvatus- ja oppimissuhteita, joiden kautta pääsemme syvemmälle Kristuksen tuntemisessa. Yhdessä ollen olemme kokeneet Jumalan läsnäoloa päivä toisensa jälkeen. Olemme löytäneet Sanan totuuden 2 Kr 4:13 RKK Meillä on sama uskon Henki, niin kuin on kirjoitettu: Minä uskon  ja siksi puhun ja niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme.  

Arjen ja juhla keskellä saamme laskea kaiken Jumalan vahvoille käsivarsille, olipa se hyvää tai pahaa. Ajankohtaiset rukoustarpeet tässä maassa koskettavat uskovien tulevia päiviä ja hetkiä, kun nykyinen lakiemme tulkinta avaa Jumalan Sanan vastaisen moraalikäsityksen ainoaksi ja oikeaksi tavaksi tulkinta Raamatun tekstejä. Tästä huolimatta meidän hyvä Jumalamme kykenee auttamaan omaa kansaansa, vaikka olemme siirtyneet lopunajan tuomioiden keskelle. Monet esirukousaiheet ovat tulleet ja tulevat jatkossakin viedyiksi valtaistuimen eteen kiitoksen ja ylistyksen kanssa. Jumala etsii yhä Hengessä ja totuudessa palvojia. Saamme lapsen oikeudella lähestyä Taivaallista Isäämme, Jeesuksen nimessä ja veressä, ja tuoda kiitoksemme, ihailumme ja palvontamme Hänen tietoisuuteensa. Kun Pyhä Henki pääsee virvoittamaan Jumalan kansaa, niin me jaksamme yhdessä eteenpäin ja selviämme edessämme olevasta vaikeasta ajanjaksosta ennen Herramme tulemusta omilleen.

Pitäessämme evankeliumia esillä, ja rukoillessamme sieluja Herralta, koemme yhdessä tekemisen ja toimimisen riemua. Haluamme seurakuntamme olevan Sanan mittainen myös yhteisessä rukouksessa ja palvonnassa. Etsimme yhdessä rukousalttarilla kadonneita ja eksyneitä veljiä ja sisaria. Rukous ja työ heidän parhaakseen tuottaa vääjäämättä tulosta. Jumala on itse säätänyt valtakuntansa työn tehtäväksi kaikella rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa. Herra vaikuttakoon Sanansa ja Henkensä kautta rukoustaakka ja liikkeelle lähtöä entistä enemmän.

Jumalasta ja Hänen tahdostaan riippumaton vapaus seurakuntayhteydestä tuhoaa salakavalasti yksilöä. Siksi palavat rukoukset kohoavat yötä päivää valtaistuimelle, jotta saisimme nähdä keskuudessamme Jumalan antamaan aidon parannusherätyksen. Yhdessä ollessa, Herra hoitaa ja uudistaa palvelijoiden välityksellä ja armon Sanallaan omaa perheväkeään.

Kehotan sinua uskossa oleva veljeni ja sisareni mahdollisuuksien mukaisesti osallistumaan Jumalan kansan yhteisiin hetkiin. 2 Kr 6:1 ota vastaan Jumalan armo niin, ettei se jää turhaksi! Jumalan armo voi jäädä turhaksi, jos emme ojentaudu uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa. Valvovat Jumalan lapset odotavat ja jouduttavat Jeesuksen pikaista tulemusta. Saarnaajan kirjaan on kirjoitettu RKK 9: 8. Vaatteesi olkoot aina valkeat ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

Kun olemme saaneet Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa ristin veressä syntimme anteeksi, on pukumme valkea ja Pyhän Hengen öljy virtailee armon, rakkauden, lohdutuksen, rohkaisun ja myötäelämisen Henkenä yllämme Sanan totuudessa.

3.10.2019

Elämme parhaillaan syksyä, jota leimaa poikkeuksellisesti  maassamme esiintyvän väkivallan tähden, turvattomuuden ja epävarmuuden tunne. Ihmiselämän katoavaisuus on jälleen kerran koskettanut mieliämme, kun nuoren ja elämänhaluisen vaellus keskuudessamme on päättynyt väkivallan seurauksensa. Muistamme rukouksin kaikkia heitä, joiden elämä on järkkynyt tai suistunut syvään ahdistukseen ja suruun.

Elämäämme ajassa leimaa katoavaisuus. Syksy puhuu yksilölle elämän haavoittuvuudesta ja sen väistämättömästä loppumisesta. Synnyimme aikaan Jumalan tahtomana ja säätämän aika ja joudumme tekemään monia meitä ja elämäämme koskevia valintoja pienestä pitäen. Voimme vastata myönteisesti Jumalan kutsuun, kun Hän itse kutsuu meitä Sanassaan: Tule seuraa Minua opissa ja elämässä. Saamme olla koko elämämme ajan työstettävänä Jumalan työpöydällä. Samaan aikaan seisomme Kristuskalliolla, kun uskomme lepää Vapahtajamme ristin lunastustyön varassa. Eläessämme valkeudessa, olemme Kristuksen veren alla suojassa. Olivatpa olosuhteet myönteisiä tai kielteisiä, olemme Jumalan kämmenellä, jossa tilaa on kaikille. Se, että meidät on puhdistettu ja pyhitetty Kristuksen verellä, tuo iloa sisimpäämme. Saamme elää juuri sillä paikalla, mihin Herra on meidät itsekunkin asettanut. Saamme elää paikasta ja ajasta riippumatta Jumalan kunniaksi ja sieluille pelastukseksi. 1 Kr 10:31 kehottaa tekemään kaiken Jumalan kunniaksi. Osamme on tarkkailla motiivejamme, miksi temme tätä tai tuota. Pyrkikäämme tekemään pienetkin asiat niin, että Jumala saisi kunniaa ja kiitosta kaikesta siitä, missä meidän vajavainen kätemme jälki näkyy. 1 Kr 6:11 teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. RKK: te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä. Olemme vapautuneet Kristuksessa kaikesta siitä, mikä tuottaa kuoleman ja tuomion. Osamme on paras mahdollinen tämänkin syksyn keskellä. Hengellinen kasvu ja eteenpäin meno on kiinni pienistä arjen asioista, joissa suuri Jumala saa tulla esille. Meidän roolimme häipyy horisonttiin, kun ylösnoussut Jeesus saa astua näyttämölle ja tehdä juuri sen, mitä Hän tahtoo meissä ja meidän välityksellä tehdä. Kunnia olkoon Isän ja Pojan, sekä Pyhän Hengen, nyt aina ja iankaikkisesti.

 

8.9.2019

“Syksy jo saa, harmaa on maa…” Lämpimän syksyn vielä hellisessä, saamme palvella Herraa omalla armoituksellamme ja lahjoillamme. Olemme yhtä Kristuksessa, meillä on sama mieli ja sama ajatus. Jeesus on Herramme ja me kuulumme Hänelle ja elämme Jumalan valtakunnan kiitokseksi. Palamme Hänen antamaansa rakkauden tulta. Näin ollen olemme Hänen valtaamiaan ja muodostamme tehokkaan armeijan, kun Pyhä Henki on saanut voidella meidät palveluksen työhön. Hänen elämänsä ja ilonsa virtailee meissä. Hänestä ovat moninaiset armolahjojen kirjot. Saamme alati uutta intoa, tulta ja palavuutta Hänen kasvojensa edessä. Olemme ottaneet vastaan Kristuksen elämää. Hän antaa elämää alati, joten voit ottaa vastaan jatkuvasti lisää. Meidän tulee latautua päivittäin Herran läsnäolossa. Jumalan Sana yhdessä Pyhän Hengen persoonan kanssa vapauttaa lihallisuudesta ja muista esteistä ja näin voimme vapaasti palvella Herraa. Niinpä meillä on Jumalan tuli sydämessä ja öljyä astiassa. Mt 25:4 Mutta viisaat ottivat lamppujensa lisäksi öljyä astioihin. Meidän lamppumme eivät sammu, kun on öljyn kyllyys. Voimme valaista ympäristöämme armon ja rakkaudenvalolla. Rm 6:22 olette tulleet Jumalan palvelijoiksi. Rm 7:6 palvelemme Jumalaa hengen uudessa olotilassa. Lk 3:16, 17 Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa… Hän puhdistaa puimatantereensa. Jes 8:11 Sillä näin sanoi minulle Herra, kun Hänen kätensä valtasi minut ja Hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan teitä. Jer 23:29 Eikö Minun Sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Sana tekee tehtävänsä Pyhän Hengen kautta. Meidän ainoa toivomme on siinä, että avaudumme ottamaan vastaan Jumalan Sana koko ilmoituksen. Voimme oppia elämään Jumalan Sanan ilmoituksessa ja Hengen palavuudessa. Jer 5:14 niin katso, Minä teen Sanani sinun suussasi tuleksi. Jumala tekee omansa tulisiksi, tulta levittäviksi. Ap 2:3- 4 He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Etuoikeutemme on syttyä palamaan Jumalan tulesta, Jumalan Hengestä. Hän on rakkauden, puhtauden, armon ja totuuden Henki. Vain palavina Hengessä voimme kirkastaa ristillenaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa uskottavasti. Kun Jumalan kansa syttyy rukouksen tulesta, lähtee Sana liikkeelle. Olkoon rukouksemme: Herra Jeesus kosketa henkeäni tämän syksyn aikana. Odota minun kanssani yksityisesti ja yhdessä Jumalan ilmestymistä ja sielujen pelastumista. Tahdon koko sydämisesti syttyä ja palaa kirkkaasti Jeesukselle. Syyskauden haastavin osio on palaa seurakuntana Jumalan rakkauden tulessa. Ilman sitä ei evankelioimistyö tuota merkittävää tulosta työalueellamme. Ilman tulta olevat Jumala oksentaa suustaan ulos Ilm 3:16 Jumalan rakkauden tuli tuo innon ja palavuuden voittaa sieluja Kristukselle, sekä keskinäisen rakkauden ja yhteenkuuluvuuden. Silloin ei kukaan halua jäädä pois yhteisistä rukoushetkistä. Kristuksessa Jeesuksessa merkitsee vain rakkauden kautta vaikuttava, toimiva, usko Gal 5:6 Palakoon Herran tuli sydämissämme kirkkaana, lämpöä ja valoa tuottaen, sekä uskoa ja kuuliaisuuta synnyttäen.

2.8.2019

Loppukesän ajatuksia:

Loppukesä merkitsee monien ajallisten siunausten poimimista ja keräämistä. Nimittäin loputkin marjoista, hedelmistä ja viljoista kypsyvät talteenkorjattaviksi. Hengellisessä elämässämmekin tulisi ilmetä tasaista kasvamista ja hengessä vaeltamista. Uskomme kirkastettuun Herraamme saisi olla yhtä siunaavaa ja hyvältä maistuvaa, kuin kypsyneet marjat ja hedelmät, jotka tuovat iloa ja hyvän mielen niitä syöville. Lähellä Jeesusta elävä ja hengessään palava siirtää ympäristöönsä armon ilmapiiriä, jota Raamatussa nimitetään Kristuksen tuoksuksi: 2 Kr 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Tässä armon ja rakkauden ilmapiirissä on jokaisen uskovan hyvä elää, kasvaa ja palvella Herraansa kiitosmielellä. Onhan lähellä Herraansa kilvoitteleva täynnä lämpöä, rakkautta ja armollisuutta itseään ja toisia kohtaan. Hän on totuudellinen ja osaa armahtaa itsensä ja toisensa, koska hänetkin on Jumala Kristuksessa armahtanut. Onhan hän kohdaltaan Jumalan elämän elävä todiste ja malli Jeesuksesta, millaiseksi hänet on tarkoitettukin.

Kohdatessamme toistuvasti yhdessä ja erikseen Jumalan pyhyyden, alamme palamaan hengen tulessa. Se on se rakkauden voimavirta, joka saa myönteisen kehityksen käynnistymään yksilöissä ja perheissä. Kotimme täyttyköön Jumalallisella armolla, rakkaudella ja hyväksynnällä. Olkoon kaikilla perheenjäsenillä tilaa kasvaa omaa ajallista hengellistä kasvuaan. Meidän kodin hyvinvointi on suoraan verrannollinen Jumalalta saatuun rakkauteen. Rm 5:5 Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1 Kr 13:4- 8. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä.

Tarvitsemme tuoreen Hengen vuodatuksen, jotta elämämme ja luonteemme kielteiset puolet voitaisiin voittaa. Jumalan Sanan tulee Hengen kautta muuttua meissä lihaksi,siksi sitä on ahkerasti tutkittava ja omaksuttava. Pyhän Hengen valtaamalla yksilöllä on iloa ja rauhaa, jota jakaa muille. Maksamme hintaa uskostamme, kun tutkimme Sanaa ja rukoilemme yksin ja yhdessä seurakunnan kanssa. Tulemalla uskonyhteyteen niin usein, kuin vain voimme, kasvamme keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Näin opimme näkemään ja kunnioittamaan Jumalan työtä itsessämme ja toinen toisissamme. Yhteen kokoontuessamme välitämme mallia hengellisen vanhemmuuden kautta. Näin meistä jäävä jälki on myönteinen ja puoleensa vetävää. Saamme olla valona ja suolana, armosta. Jumala haluaa tehdä meistä ihmisiä, joilla on annettavaa läheisille, tutuille ja kaikille, joiden keskellä olemme ja elämme. Myönteisyys kertoo siitä, että Herra Jeesus on saanut sijaa elämässä. Herra ja Hänen Henkensä saavat aikaan positiivista kehitystä kasvaessamme ihmisinä ja Jumalan luomina ja lunastamina. Parhaimmillaan elävä uskonyhteys tuottaa Kristuksen tuoksua Akaan alueelle. Rukoilemme sitä, että Herraa saa uudelleen valloittaa omansa Pyhän Hengen voiman ja voitelun välikappaleiksi kaikkialle, missä elämme ja vaikutamme. Olkoon alkava syystyökausi kaikille meille mestyksellinen ja Jumalan siunaama.

2.7.2019

Suomi lomailee

 

Monet ovat juhannuksesta lähtien kesälomalla, joten useiden toiveajankohta lomalle on juuri nyt. Entä oman hengellisen elämän valvominen, miten on, jääkö sekin lomille? On suuri inhimillinen kiusaus antaa uskonelämän kuihtua tai jäädä sivuasiaksi, johon palataan syksyllä. Ihmisen hengelliset tarpeet eivät muutu, olipa töissä tai lomilla.

Hengellisen elämän hyvinvointi edellyttää aina käytännön toimia arjessa, Sanan lukua ja rukousta.

Ei Jumalan armo vapauta ihmistä vastuusta valvoa omaa tilaansa. Meillä uskovilla on tarve kohdata päivittäin Sanan äärellä Jumalan pyhyys ja ristin evankeliumin todellisuus. Niinpä loma voi olla sekä suuri siunaus, mutta pahimmillaan tuoda hengellisesti ajateltuna tappioita ja jopa kirousta elämään. Joutenolo motivoi sielunvihollista yrittämään kaikkensa, jotta vapaalla olevan Jumala- suhde väljähtyisi. Siksi sopivan mielekäs tekeminen tai lähimmäisten palveleminen lomallakin auttavat pysymään hengellisesti vireänä ja hyödyllisenä. Kyse ei ole suorittamisesta, ei lomalla, eikä sen jälkeen. Suhde Jeesukseen pysyy tuoreena ja elävänä, kun oppii hoitamaan omaa uskonelämäänsä vastuullisesti. Yksilöinä voimme valvoa sitä, että lomalla tai levätessämme emme ajaudu vaikeuksiin hengellisen elämämme kanssa. Säännöllinen Raamatun luku ja rukouselämä ovat uskon elämää tuoreena ja elinvoimaisena kannattelevat pilarit. Tämän lisäksi, jos voi vielä käydä hengellisissä tapahtumissa, niin lomasta tulee siunattu ja Pyhän Hengen voimauttama lepoaika.

Patoutuneiden tunteiden ja täyttymättömien toiveiden keskellä loma voi olla myös painajainen. Elämän arkemme voi olla kuluttavaa, mutta myös lisääntynyt vapaa- aika voi saada katastrofin aikaiseksi. Sielujemme ikuinen vihollinen kyllä työntää näppinsä elämäämme, jos lyömme laimin valvomisen vastuun. Uskon suhde Jeesukseen ja Hänen ristin lunastukseensa on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisten vastuulle. Niinpä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen kannattaa aina hoitaa, onhan se rakkaussuhde parhaimmasta päästä. Jos kesälaitumilla usko pääsee taantumaan, niin Sanasta löytyy apua menetettyyn ehyeen uskon kuuliaisuuteen. Sanan ääreen pysähtyminen ja hiljentyminen, etsien uutta voimaa ja innoitusta Herralta. Toisten uskovien kanssa yhdessä ollen saa omaa suhdettaan Herraansa kohennettua. Yksin jääminen ja omaan epäonnistumiseen jämähtäminen on vihollisen toivelistalla. Tartu uskossa Sanaan, voit korjata suhdettasi Jeesukseen, antamalla aikaasi Hänelle.

Vapaa- aika on Jumalan lahjaa. Siksi osa siitä tulee pyhittää Häntä varten. Jumala antaa kaikille omilleen aikaa myös parannuksen tekoon. Ne asiat, jotka eivät anna rauhaa, täytyy hoitaa kuntoon. Mk 6:31 Levähtäkää vähän.  Voimme levätä yhdessä Mestarin kanssa, sillä Hän ei jätä lomallakaan omiaan. Hän kulkee johdattaen, ohjaten ja rakastaen vierellämme. Oikean levon ja työn vuorottelu saa aikaan sen, että jaksamme aina olla ahkeria Herran elovainioilla. Hiljaisuus yhdessä Jumalan läsnäolon kanssa on hoitavaa terapiaa kaikille Herran omille. Olitpa lomalla, työssä tai eläkkeellä, voit levähtää yhdessä Herramme Jeesuksen kanssa.

2.6.2019

Kesäkuussa on kaksi suurta kokonaisuutta: Hengen vuodatus Helluntaina, sekä juhannus, Johannes Kastajan työn ja toiminnan muistoksi. Jälkimmäinen valmisti tietä Vapahtajalle, Hänen julkiselle toiminnalleen ja helluntaina opetuslapset puettiin Jumalan yliluonnolliseen hengen voimaan.

Jeesuksen lupaus Pyhästä Hengestä annettiin Johanneksen evankeliumin luvuissa 14- 16.

Jeesus eli maanpäällisen elämänsä Hengen täyteydessä ja voimassa. Hän puhui Hengen innoittamana ja osoitti ihmein ja tunnusteoin sanansa todeksi. Jäähyväispuheessaan pääsiäisaterialla Jeesus lupasi lähettää opetuslapsilleen toisen puolustajan, Totuuden Hengen, olemaan heidän kanssaan iankaikkisesti. Jeesus puhui toisesta puolustajasta, sillä Jeesus oli itse ollut ensimmäinen puolustaja. Pyhän Hengen persoonan tärkein tehtävä on esitellä ja tuoda ilmi Jeesus ja Hänen ristin lunastustyönsä Sanan opetuksen kautta.

Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskoa Vapahtajaan, sekä syntiemme sovitukseen ja anteeksiantoon. Vain Pyhä Henki kykenee murtamaan synnin kahleet ja väärät riippuvuudet, jotka hallisevat ihmisen tahtoelämää. Kun löydämme Raamatun teksteistä Jeesuksen, on se Pyhän Herngen työtä meissä. Kaikki Sanan lupaukset ovat omistettavissa Pyhän Hengen voiman ja voitelun kautta.

Se, miten päästä Pyhän Hengen hallinnoimaan ja johtamaan elämään, vaati päivittäistä antautumista ja nöyrtymistä Sanan ja rukouksen kautta.

Kun etsimme koko sydämisesti Herraa, meidän turmeltunut lihamme pyrkii estämään sen, koska kun Herran Henki pääsee valtamaan meidät, joutuu niin lihamme, kuin sielumme alisteiseksi Jumalan Sanan ja Hengen auktoriteetille. Joudumme maksamaan hintaa siitä, että kuoletamme luonnollisen lihamme tarpeita, saadaksemme yliluonnollisen aukoriteettivoiman yli sairauksien ja pimeyden valtaojen. Uskon kuuliaisuudessa ja hengessä eläminen, sekä ensirakkaudessa vaeltaminen, kun eivät miellytä länsimaista ihmistä tänä päivänä. Tie Jumalan siunauksiin koetaan vaivalloisena, kun ne eivät toteudu automaattisesti, vaan hiljalleen edistymme ja kasvamme Herran koulussa.

Kaikesta huolimatta Jumalaa kannattaa etsiä ja Hänen puoleensa kääntyä aina ja kaikessa Jeesuksen nimessä ja veressä. Otetaan Jumalan Sana vastaan sellaisena,kuin se on kirjoitettu, niin saamme myös kokea sitä, mitä on Sanaan kirjoitettu. Toteutukoon meissä Ef 1: 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan 18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 19. ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan.

Kun Pyhä Henki avaa sydämen silmät, kykenemme näkemään sen, mikä on ollut kätkettyä tai jäänyt huomiotta kokonaan. Vain Pyhä Henki voi muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseen elämään, josta evankeliumit kertovat. Herran Henki on ystävämme matkaa tehdessämme ja Jeesuksen sijainen täällä ajassa.

5.5.2019

Toukokuussa, kesää odotellessa, ”Virtemme matkalla, soi täynnä toivoa” (virrestä 396). Tämä viikko nostaa esille ajatuksemme äidistä. Biologinen syntymä ajassa edellyttää äitiä ja isää. Saamme olla kiitollisia äidille, joka on synnyttänyt meidät tähän aikaan. Tänä päivänä Suomen kansa tarvitsee hengellisen näkökyvyn omaavia äitejä, niin kuin isiäkin esirukoilijoiksi. Maamme kansa ja sen kodit asukkaineen tarvitsevat vastuunnsa tuntevia aikuisia, jotka kantavat nousevaa sukupolvea Jumalan kasvojen eteen. Tarvitsemme Jumalan apua, viisautta, johdatusta ja varjelusta jokaiseen elinpäiväänmme. Siksi me rukoilemme säännöllisesti tiistai- iltaisin Saalemilla.

Elämää ajassa leimaa kuitenkin rajallisuus, sekä katoavaisuus. Eräänä päivä, Jumalan säätämänä, on äidin siirryttyvä pois keskuudestamme. Niin vaikeaa, kuin se onkin, kukaan ei ole unohtunut tähän aikaan, vaan kaikki ovat saaneet ajastaan iäisyyskutsun. Jos äitisi on vielä elossa, niin kiitä hänen olemassaolostaan ja vaivannäöstään vielä, kun kerkiät. Suo äitisi tuntea lastensa rakkaus, välittäminen, myötätunto ja kaikkinainen huolenpito.

Raamattu kehottaa meitä jokaista: Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. (Jes 55: 6.- 7.) Onhan meidän kaikkien todellinen toivomme ja turvamme haudan tällä ja tuolla puolen Kristuksen sovintoveressä. Maanpäällisen elämän aikana ja sen päättyessä Kristuksen pyhä veri suojaa, varjelee, puhdistaa ja kantaa perille Jumalan kirkkauteen jokaisen uudestisyntyneen kristityn. Lauluntekijä runoilee: “Turvan antaa pyhä veri, siksi pelkää en…” Henkilökohtainen usko Jeesukseen kantaa ajassa aina perille asti. Raamattuun on kirjoitettu: Jeesus tuli iankaikkisen autuuden aikaan saajaksi kaikille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset. (Heb 5:9) Koska olemme katoavaisuuteen luotuja, tulee elämää elää siinä todellisuudessa, että olemme kaikki elämme vain rajallisen ajan varassa. Valmistaudutaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti jäljellä oleva armon aikamme, jotta pääsisimme onnellisesti perille taivaan kirkkauteen.

Tuttu lastenlaulu kysyy: “Milläs minä pääsisin taivaaseen…?” ja vastaa: “uskomalla Herraan Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen.”

4.4.2019

Kevät on koittanut ja pääsiäisen ajankohta lähestyy päivä päivältä. Evankeliumit kuvaavat Kristuksen kärsimysviikkoa koskettavasti. Kaikki alkaa palmusunnuntaista, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja tästä viikko eteenpäin koittaa ylösnousemuksen ihana aamu. Tuo mailman historian vaikuttavimman tapahtuman sisältö muutti koko ihmiskunnan kohtalon. Aadamilainen syntivelka tuli sovitettua Kristuksen sijaisuhrissa ristin puulla. Jumalan suunnittelema lunastustyö ihmiskunnan pelastamiseksi onnistui täydellisesti.

1 Kr 15: 1. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. 2. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. 3. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, 4. hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan,  RKK

Oletko koskaan pysähtynyt ja ihmetellyt sitä Jumalan armon ja rakkauden suuruutta, joka on tullut osaksemme? Entä oletko murtunut kyyneliin ajatellessasi Jeesuksen rukoustaistelua Getsemanessa ja Hänen kärsimystään ja kuolemaansa Golgatalla? Voitko kuivin silmin katsella Mel Gibsonin Kristuksen kärsimyksestä kertovaa elokuvaa, joka käsittelee Jeesuksen kokemaa väkivaltaa ristin varjossa? Pysytytkö olemaan välinpitämätön, kun tuo julma ruoskimiskohtaus esitetään elokuvan keinoin?

Ristin evankeliumin ydinsanoma keskittyy sanomaan, jossa kerrotaan Jeesuksen kuolleen syntiemme tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Meidän jokaisen syntien ja rikosten edestä on annettu ainutlaatuinen uhri, pyhä, viaton ja tahraton Jumalan Poika. Hän on syntiuhrimme, jonka sijaiskuolema avasi toivon oven. Jeesuksen ristin veri kykenee puhdistamaan ja pyhittämään jokaisen, joka katuvana ja parannusta tehden lähestyy Vapahtajaa. Voimme jälleen kärsimys viikon koittaessa, kiittää ja ylistää Taivaallista Isää tuosta rististä, jolla lunastustyö täytettiin täydellisesti meidän kaikien puolesta. Voimme uskossa ojentautua kohden Vapahtajaamme ja sitoutua Hänen persoonaansa ja kiittää Jeesusta ristin täytetystä työstä, jonka kautta minulla ja sinulla on henkilökohtainen ja läheinen suhde Isään Jumalaan.

7.3.2019

Eräänä yönä havahduin kysymykseen: Mitä kaikkea meillä uskovilla onkaan kätkettynä Jeesukseen Kristukseen?  Tarvitsemme selkeän ilmestyksen siitä, mitä ja millaisia aarteita meille on uskottu käyttöömme, elääksemme täyttä ja hedelmällistä uskon elämää. Pyhän Hengen vaikutuksesta saamme henkilökohtaisesti rakkauden Jumalan Sanan tutkimista kohtaan, asettaaksemme Jumalan elävän ja voimallisen Sanan keskeiselle sijalle elämässämme. Sanoohan jo VL kovia menetyksiä ja kärsimyksiä kokenut Job näin: Ota vastaan opetus hänen suustaan ja kätke hänen sanansa sydämeesi. Job 22: 22.

Meidän osuutemme on antaa aikaa ja mielenkiintoa lukeaksemme ja tutkiaksemme Sanan kokonaisilmoitusta, jotta saisimme Luojamme ja Lunastajamme parhaat eväät maanpäälliseen elämään. Antakaamme Sanan juurtua sydämiimme, niin näemme muutoksen, jonka Jumala saa aikaan Henkensä kautta meissä jokaisessa. Jumalan muuttumaton ja iankaikkinen tahto meihin nähden on se, että elämämme muotoutuu kaikilla sen sektoreilla Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon mukaan. Siispä asetetaan Jumalan Sana keskeiselle sijalle elämässämme. Voiman tähän saamme Herran Hengestä, kun tahtomme yhdistyy Jumalan vanhurskaaseen tahtoon. Onhan Herran Henki valmiina toimimaan kauttamme, kun annamme Sanalle tilaa arjessa, sillä Sana vapauttaa Herran Hengen toimintaan. Käytännössä Jumalan Sana etsii sydäntä, jonne asettuisi asumaan, jotta Jumalan hyvä tahto pääsisi tapahtumaan yksilöiden, perheiden ja kansamme kohdalla.

Sanoohan Ps 107: 20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän pelasti heidät tuhosta. 21. Kiittäkööt he Herraa hänen armostaan ja hänen ihmeistään ihmislapsia kohtaan.

Kaikki me tarvitsemme sekä sisäistä, että ulkoista parantumista. Sanan työstäessä meitä yksilöinä vapaudumme syntitottumuksista, ylpeydestä, itsekeskeisyydestä, tuomiohenkisyydestä, väärästä arvostelusta tai vääristä riippuvuuksista. Parantuaksemme ja toipuaksemme ahdistavista muistoista, kokemuksista tai särkyneistä ihmissuhteista, tarvitsemme aikaa, armoa, mutta myös anteeksiantamusta, sekä sovittelevaa mielenlaatua ja halua kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen.

… eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Rm 8: 35. Ajattele ei mikään, eikä kukaan voi erottaa Jumalan täydellisestä Agabe- rakkaudesta. Voimme vahvistua, kasvaa ja kantaa hedelmää vain Hänen rakkautensa parantavan kosketuksen alla. Apostoli Paavali jatkaa: Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Rm 5: 5. Jumalan Henki tahtoo täyttää sydämemme ylivuotavalla rakkaudellaan ja antaa kyvyn elää Hänen voimassaan. Tämän tähden tarvitsemme enemmän Herran Hengen läsnäoloa, jotta Kristuksen suuruus ja voima tulisi ilmi kauttamme arjessa. Sisältäähän Jeesuksen nimi ja Hänen verensä arvovalta osaksemme tulevaa armon uudeksiluovaa voimaa ja ylösnousemuselämää.

Jeesuksessa meillä on parantuminen, vapautuminen, sekä käyttökelpoisena säilyminen. Näin Raamattu opettaa meitä tuntemaan Jumalan totuuden, ollaksemme vapaita kaikesta ihmistekoisesta yrittämisestä ja uskonnollisuudesta. Muistamme, että Herra Jeesus rukoilee alati puolestamme Isän oikealla puolella taivaissa. Hän on ristin kärsimyksellään ja uhriverellään poistanut syntimme ja syyllisyytemme. Jumala ei syytä omiaan, vaan Hän puolustaa meitä, onhan Jumala tehnyt kanssamme liiton Poikansa lunastustyön tähden. Jeesuksen veri puhuu hyvää heikon ja vajavaisen yksilön puolesta. Jumalan elävä ja voimallinen Sana vakuuttaa meidät siitä, että kaikki syntimme ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Tätä kaikkea Jumala tahtoo meidän elämäämme, jotka elämme parannuksessa ja kilvoittelemme valkeudessa, kohden taivaskotia.

31.5.2018

Olemme saaneet poikkeuksellisen lämpimän lahjan, kun helteiset säät alkoivat täältä etelästä levitä vähitellen kohden pohjoista. Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietimme Pyhän Hengen vuodatuksen juhlaa. Jeesus antoi seurakunnalleen merkittävän lahjan Pyhän Hengen persoonan. Hänet annettiin meille Jumalan voimaksi, sekä kirkastamaan ja avamaan Sanaa henkilökohtaisella tasolla, jotta voisimme rakentaa Jumalan seurakuntaa. Pyhä Henki pyhittää meitä Kristuksen persoonan ja ristin lunastustyön tuntemisella. Kristuksen kallis sovintoveri puhdistaa parannuksessa elävää alati.

Terve Sanankokoinen seurakuntaelämä muodostuu maailmasta uloskutsuttujen opetuslapseuttamisesta. Tähän liittyy olennaisesti se, että elämme keskinäisestä yhteydestä, sekä yksityisestä ja yhteisestä rukouselämästä. Vahva rukouselämä pitää yksilöt ja koko seurakunnan lähellä Jeesusta ja Hänen ristiään.

Tässä on voimamme ja toivomme salaisuus.

Arjen kilvoitus yksilö uskovalla muodostuu parannuksen teosta, jotta voimme olla päivittäin arjessa Kristuksen tuoksu ja kirje. Näin hengellinen uudistuminen ja herätys voimistuvat yhteiskuntamme keskellä. Sielujen pelastuminen on kytköksissä Jumalan armon ilmestymiseen ja Herran omien muuttumiseen juuri tuon armon vaikutuksesta. Kun Pyhä Henki saa hallintavallan yksilö uskovissa ja seurakunnissa alkaa voimallinen kansallinen herätys. Tämä johtaa siihen, että kaikki kristilliset seurakunnat pyrkivät voittamaan ja hoitamaan sieluja. Näin Jumalan valtakunta menestyy ja laajenee sopuisalla ja hedelmällisellä tavalla.

Terve ja raitis opetus Pyhästä Hengestä tekee Jeesuksen todelliseksi Hänen seurakunnalleen ja Häneen uskoville. Pyhä Henki saa meidät rakastamaan Jeesusta, sekä elämään uskon kuuliaisuudessa. Pyhä Henki vuodatetaan niiden sydämiin, jotka tottelevat Herraa Jeesusta (Ap 5:32). Uskoon tullessa tai sen jälkeen voimme täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella. Henkikastekokemuksen saatuamme voimme uusin kielin ylistää ja palvoa Jumalaa. Saamme Pyhän Hengen kasteen ollaksemme rohkeita ja voideltuja Herran todistajia. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päälleenne ja te tulette olemaan Minun todistajani…Ap 1:8 Jumalan Henki kirkastaa aina Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään. Voimme vastaan ottaa Hänet uskossa kuulemisen kautta. Gal 3: 2, 14.

Kaikki uskovat tarvitseva Herran Hengen voimaa ja yliluonnollista varustusta, selvitäkseen voittajina uskossaan. Olemme itsessämme voimattomia, avuttomia kohtaamaan vihollisen juonet. Sanan ja Pyhän Hengen kautta, olemme varustetut kohtaamaan vihollisen metkut, jotka turmeltuneen lihamme kautta pyrkivät ilmaisemaan vanhan luontomme toiveita ja haluja. Ensirakkaudessa elävä ja Hengessä palava on Jumalan tahto meihin jokaiseen nähden, riippumatta seurakuntataustasta.

Herran Henki auttaa meitä ymmärtämään, mikä on oikein ja mikä taas väärin. Jumalan antama siveyssäädöstö ilmaisee ikuisia moraalisia ja eettisiä arvoja. Hän Valaisee Sanan niin, että näemme elämää suojaavia ja kantavia ikuisia periaatteita. Pyhä Henki tahtoo vallata mielemme, olemuksemme niin, että Kristus saa muodon meissä.

Olemme Kristuksen valtaamina onnellisempia, rohkeampia, ystävällisempiä, rakkaudellisempia…

Ilman Pyhän Hengen elävöittämää ja uudeksi luovaa vaikutusta olemme hätää kärsimässä oman lihamme turmeluksen tähden. Kutsu Pyhä Henki kanssasi rukoilemaan, opettamaan sinua, johdattamaan, opastamaan ja muuttamaan meitä Kristuksen kaltaisuuteen.

Lopuksi rohkaisun Sana:1 Sam 10:6 Ja Herran Henki tulee sinuun ja sinä muutut. Toinen käännös tarkentaa ajatusta: Herran Henki tulee sinussa voimalliseksi. Näin Herran Henki valtaa, täyttää ja pukee meitä, jotta saisimme elää pyhän voitelun tuomassa kirkkaudessa ja olla hedelmää kantavia yksilöitä, jotka tuottavat menestystä ja kunniaa Jumalan valtakunnalle. Näin Jumala saa ikuisen kunnian ja kiitoksen, kun antoi Poikansa meille lahjaksi ja Pelastajaksemme!

30.4.2018

Täällä Akaan Viialassa kevät kohisee Haihunkosken kuohuissa. Peltojen syyskylvö orastaa ja lehdet ovat puhkeamassa puihin. Lintujen laulu saa sydämen sykkimään ja aurinkoarmas paistaa kaikille luoduille tasapuolisesti. Aivan niin kuin auringon valo ja lämpö saa talven taittumaan kevääksi ja lopulta kesän esiin, samoin Jeesus saa ihmisen synnin roudan alta puhkeamaan täyteen loistoon.

Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään 1 Jh 1:7 Jeesuksen veri puhdistaa valkeudessa vaeltavan.

Heräävä luonto paljastaa kaiken sen lian ja roskaamisen, mitä lumimassat ovat peittäneet alleen. Kaikki kuoleman merkit ovat olleet jo olemassa, mutta lumi on armeliaasti kätkenyt salaisuudet alleensa.

Ajallinen kevät tuo esille salatut, piilotetut ja kätketyt. Hengellinen kevät taas puolestaan nostaa esille Jumalan vanhurskaan tuomion syntiä, laittomuutta ja epäuskoa vastaan. Missä Sanan valo saa paljastaa syntiensä kanssa kompuroineen, siellä parannuksen teon kautta päästään valkeuden poluille takaisin.

Jumalan totuus vapauttaa yksilön, joka tahtoo totuudessa kilvoitella. Sanan valossa eläville ja vaeltaville (me, jotka tahdomme elää valkeudessa) on aina avoin lähde syntiä ja saastaa vastaan Sak 13:1.

Tulemme Jeesuksen luokse sellaisina, kuin olemme. Rikkinäisinä, langenneina ja epäonnistuneina. Hänen verensä kykenee vapauttamaan ja puhdistamaan jokaisen, joka katuu syntejään ja tahtoo niistä luopua.  Kun Pyhä Henki pääsee ilmaisemaan Sanasta Jeesuksen ristin lunastustyön riittävyyden, niin syyllisyys, masennus tai tuomiomieli vaihtuvat sisäiseen iloon, kiitokseen ja rauhaan. Täydellinen anteeksiantamus on mahdollista, koska Jeesus kärsi ja kuoli edestämme ristillä. Hän on meidän edestämme ristille naulittu, jotta synnin voima ja valta nujerrettaisiin meissä.  Jeesuksen veri vuosi Golgatalla syntien sovitukseksi. Ja tuo sovinto veri puhuu armoistuimella hyvää puolestamme. Onhan meillä Rm 5:9 Vanhurskaus Jeesuksen veressä. Meidän rauhamme perustus on tehty Isän ja Pojan välillä Kol 1:20. Tuo rauha on Jeesuksen veressä, eikä missään muualla. Saamme voiton vain ristin veren kautta. Jeesuksen verisissä ruoskimishaavoissa on terveyden lähde. Pyhä Henki osoittaa Sanasta Jes 53: 4- 5 Kristuksen ottaneen voimattomuutesi, uupumuksesi, kipusi, sairautesi ja syntisi ja kantaneen ne puolestasi ristille.

Uusi elämä alkaa virrata Hänen haavoistaan, Sanan lupauksen mukaisesti. Jeesuksen uhriveri puhuu hyvää sairaille, väsyneille tai masentuneille. Jeesuksen pyhä veri takaa perille pääsyn Jumalan kirkkauteen Heb 10:19. Uudessa liitossa lähestymme Jumalaa Kristuksen uhrin ja ristin veren kautta. Syntiä seuraavaa tuomio ei kohtaa niitä, jotka elävät veren suojassa. Sillä Ef 1:7 lupaa Kristuksen veren kautta on lunastus ja rikkomusten anteeksisaaminen Hänen armonsa rikkauden mukaisesti. Saamme elää Sanan valossa ja valkeudessa. Luonnossa kevään edistyessä, valon määrä lisääntyy voimakkaasti. Samoin Jumalan Sana pyrkii kasvattamaan meissä luonnetta, eikä vain tietoamme. Mitä enemmän meissä Sana saa tilaa, sitä suuremmassa määrin uskomme kasvaa ja voimme elää oikein. Terve ja oikea Sanan valo saakoon kasvattaa meitä Kristuksen mielenlaatuun. Jumala tahtoo meidän olevan kevään airuita, jotka synnyttävät ikävää Jumalan ikuiseen kesään. HL 636 ”Sen suven suloisuutta toivossa katselen, kun kerran kaikki uutta, on maassa autuuden. Jumala voimallansa luo uuden taivaan, maan ja kirkkaudellansa ne täyttää kokonaan … Oi, Herra, taivaan tiellä, käy meitä johtamaan  ja viimeinen päästä siellä ikuiseen kunniaan.”

31.3.2018

Pääsiäisen todellinen sanoma avaa eteemme Jumalan armon avaruuden. Pyhä ja vanhurskas Jumala uhraa oman Poikansa koko maailman syntien tähden. Jumalan viha syntiä kohtaan sai oikeudenmukaisen rangaistuksen, siksi jokainen, joka uskoo Jeesukseen saa syntinsä anteeksi. Sijaisuhri voi tuntua järjettömältä tai voi olla vaikeuksia uskoa siihen, että yhden synnittömän jumal- ihmisen kuolema ristillä voisi ratkaista ihmiskunnan syntiongelman. Luomakunnassa on synnin määrä (kapina Luoja Jumalaa vastaan) äärettömän suuri, joka kattaa lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden aikaisen kertymän eli miljardien ihmisten syntien summan. Tämä koko syntipaketti asetettiin Jeesuksen harteille Getsemanessa ja Hän kantoi ruumiissaan sen Golgatan ristille täysimääräisenä. Raamattu todistaa Jeesuksen uhrikuoleman saaneen aikaan ikuisen anteeksiantamuksen ihmiskunnan hyväksi.  Heb 10: 5. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: "Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit.  9. Sitten hän sanoo: "Katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi." 10. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. 12. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. 14. sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Apostoli Paavali jatkaa: 1 Kr 15:1 Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. 2. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. 3. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, 4. hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan.

Toisaalla osoitetaan Jeesuksen lunastus- ja sovitusveren ikuinen voima ja vaikutus: Ilm 5:9 sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ristin veren tähden Jumala asettuu ihmisen puolelle, kun Hän ottaa vastaan henkilökohtaisesti Jeesuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen.

Vapahtajamme ylösnousemus julistaa pääsiäisen ilosanomaa: Kaikki on täytetty ja synnin velka on maksettu Jeesuksen sijaiskärsimyksessa ja uhrikuolemassa. Hänen verensä puhuu hyvää katuvalle ja heikkoutensa kanssa kamppailevalle yksilölle. Sielujemme vihollinen ei voi tälle tosiasialle mitään, että meidän kaikki syntimme on poistettu ja Jumala ei muistele niitä. Anteeksiantamus on aina Jumalan teko ja perustuu syyttömän ja synnittömän sijaisen kuolemiseen syntisten ja viallisten edestä.

Tämän kaiken ymmärtäminen ja sisäistäminen ottaa aikaa. Kun Pyhä Henki tekee tämän totuuden eläväksi niin sen varassa voi elää jokaisen armon päivän täällä ajassa. Jumalan armo sai aikaan Kristuksessa Jeesuksessa täyden vapautuksen syntiä seuraavasta tuomiosta, sekä synnin ja kuoleman orjuudesta.

Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä mahdollistaa kaikkien ihmisten vapautumisen synneistään uskomalla Jeesukseen ja Hänen sovintovereensä. Ristin lunastustyön tähden voimme elää evankeliumin vapaudessa ja voimassa ja olla osallisia Jumalan armoon Kristuksessa. Meidän, Kristukseen uskovien ja Häntä tottelevien tehtäväksi, on annettu tämän ilosanoman levittäminen. Onhan meidät on ostettu Kristuksen verellä, joten kuulumme Hänelle ja olemme Hänen omaisuuttaan ja palvelijoitaan.

Voimme päivittäin rukoilla psalmin tekijän sanoin: Ps 51: 12. Jumala luo minuun puhdas sydän.

Jumalan tahto on, että olemme sydämeltämme pyhitettyjä eli erotettu Häntä ja Hänen valtakuntaansa varten. Näin voimme aina vedota Herramme Jeesuksen ristin lunastustyöhön ja ottaa vastaan anteeksiantamuksen niin kuin Raamattuun on kirjoitettu 1 Jh 1: 7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

  1. Kutsuhuuto kuuluu Golgatalta: Täytetty, niin kaik ' on täytetty! Ristin luokse astu lähemmäksi, katso veriylkääs kärsivää! 

Kerto: Valkeemmaks, luntakin valkeemmaks, puhdistu virrassa veren. Katseesi ylemmä kiinnitä, uppoudu armon mereen! 

  1. Eeli, Eeli, lama sabaktani! Pimeneepi hetkeks Golgata. Ristin luona katso ristin Herraa, syntiesi eestä riippuvaa.
  2. Siipirikkoinenkin tule, tule, vaikka kulkusi ois ontuvaa. Sellaisenaan saat sä kotiin tulla, Isän armosyliin suojaisaan.
  3. Koittaa kohta pääsinpäivän aamu, pääsen kohta kotiin muuttamaan. Kaanaan vuorille ja laulun maille Jeesustani vastaanottamaan. 

28.2.2018

Vaikka täällä etelässä pakkanen paukkkuu ja tuuli tuivertaa, niin voinemme kuitenkin todeta iloisesti: kevät on koittanut! Näissä pakkaskeleissä on lupausta tulevasta kesästä, kun talven ote vähitellen vääjäämättä hiipuu.

Hengellinen kevät, mitä se on? Mieleeni nousee ajatus herätyksestä ja Hengen vuodatuksesta. Nuo kaksi isoa asiaa kuuluvat aivan erityisellä tavalla yhteen. Hes 37:5 Katso, Minä annan tulla teihin Hengen ja te tulette eläviksi. Inhimillisen ihmisen ymmärrys nojautuu monesti omaan viisauteen, nokkeluuteen tai hyväksi koettuihin systeemeihin. Eihän näistä mikään itsessään paha asia ole, mutta kun oma ylpeytemme ja itseriittoisuutemme eivät tahdo nöyrtyä Jumalan viisauden edessä. Siksipä Raamattuun on kirjoitettu Snl 3: 5.Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 6. Tunne hänet kaikilla teilläsi,  niin hän sinun polkusi tasoittaa. 7. Älä ole viisas omissa silmissäsi.  Pelkää Herraa ja karta pahaa! 8. Se on terveellistä ruumiillesi  ja virkistävää luillesi.

Vaikka tiedämme Pyhän Hengen persoonasta, Hengen lahjoista ja niiden välttämättömyydestä seurakuntaelämässä, me emme ehkä osaa janota tai kaivata Herran Henkeä riittävästi. Tahdomme etsiä kiertoteitä, jotta emme joutuisi tekemään parannusta synneistämme. Lihamme heikkouden tähden turvaudumme yhä uudelleen ja kerta toisensa jälkeen erilaisiin järjestelmiin ja menetelmiin. Vaikka tiedämme, että Jumalan Hengen vaikutus seurakunnan keskellä ja sen yksilöiden elämässä on korvaamaton. Herran Hengen tulisi saada elää ja vaikuttaa verellä pestyjen elämässä alati ja jatkuvasti, jotta kasvaisimme Kristukseen.

Asialle on tehtävä jotain. Meidän on palattava juutalaiskristillisiin juuriimme ja katsottava, miten alkuseurakunta selvisi maailman laajuisestä lähetystehtävästä Hengen vuodatuksen seurauksena. Heillä oli VT Raamattuna ja Pyhän Hengen tuore voima ja voitelu. Tämä kaikki alkoi vahvasta rukousyhteydestä.

Tämän päivän seurakunnan, kuin sen yksilöiden on opittava viipymään rukouksessa, jotta Pyhä Henki pääsisi ilmestymään, voimauttamaan ja yhdistämään keskinäiseen rakkauteen. Missä tahansa seurakunnassa, jossa nöyrrytään Sanan koko tie kulkemaan, voi syttyä ensimmäisen helluntain kaltainen menestystarina. Herran Henki ei ole vain elämämme taustavaikuttaja, vaan koko uudistusprosessin voima ja esiintuoja, jotta pääsisimme tilaan, jossa Jumala voi käyttää meitä valtakuntansa edistämiseksi. Tarvitsemme syvää kunnioitusta ja alamaisuutta Jumalan Sanaa, Jeesuksen lunastustyötä ja jumalaluuden kolmatta persoonaa kohtaan.

Jumalan pelko ja viisaus ovat Raamatussa yksi ja sama asia, ne sisältyvät toinen toisiinsa. Snl 9:10 Herran pelko on viisauden alku. Pyhän Hengen virvoittavasta armon vaikutuksesta Sanasta tulee elävää, ymmärrettävää ja ravitsevaa. Alamme voida hengellisesti hyvin, mikä näkyy hedelmän kasvuna ja luonteemme muuttumisena Kristuksen kaltaisuuteen. Terve kristillisyys on armon, rakkauden ja totuuden läpitunkemaan ja se kiinnostaa tämänkin ajan ihmistä.

Saavuttaaksemme herätyksen kevään tarvitsemme koko taivaan tuoreuden ja elinvoiman. Tätä kohden mennään tehden parannusta ja viipyen Herran läsnäolossa, kunnes saamme sen, mitä Sana on luvannut herätyksestä ja Hengen vuodatuksesta kaiken lihan ylle. Osamme on nöyrtyä ja anoa parannuksessa armoa taivaan Jumalalta, koska eihän mitään hyvää tule itsestään tai ilmaiseksi. Kantakaamme ristiämme ja antakamme Herran puhdistaa sydämemme kaikesta siitä, mikä estää Hänen ilmestymisensä.

Hän tahtoo puhua Sanansa ja Henkensä kautta ja ilmaista ne esteet ja syyt, jotka estävät Hengen vuodatuksen ja herätyksen tulemasta yksilön ja seurakunnan elämään. Tulkoon Jeesuksen nimen ja ristin veren kautta sydämiimme puhdistus ja kaivattu Hengen vuodatus, jotta sielut pelastuisivat ikuisesta kadotuksesta.

31.1.2018

Esitän väittämän: Jumalan ajatukset ovat ihmiselle sivistystasosta, kansallisuudesta tai rodusta riippumatta aina parhaaksi.

Nostan väittämäni tueksi Jumalan ikuisesta (Mt 24:35) Sanasta seuraavat Raamatun tekstit: Snl 3: 1. Poikani, älä unohda minun opetustani,  sydämesi säilyttäköön minun käskyni: 2. ne kartuttavat sinulle pitkää ikää,  elinvuosia ja rauhaa.

Snl 2: 1. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen  ja kätket käskyni mieleesi, 2. niin että herkistät korvasi viisaudelle  ja taivutat sydämesi ymmärrykseen,

5. silloin pääset ymmärtämään Herran pelon  ja löydät Jumalan tuntemisen, 6. sillä Herra antaa viisautta,  hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys.

Raamatun alkulehdiltä löydämme information siitä, miten ihmiskunnan aamu alkoi. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala loi kaiken näkyvän ja näkymättömän oman Sanansa (heb. Esikoisensa) välityksellä. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Siksi luomakuntaa, sekä luotuja on yhä vaalittava ja hoidettava Sanan periaattein.

Raamattu on ainoa pelastuksen ja elämän ohje kaikille synnin turmelemille ihmisille ja juuri siitä syystä sitä ei saa asettaa toisarvoiseen asemaan. Jos on tietämätön Jumalan tahdosta, luonteesta ja rakkaudesta, niin miten voisi elää onnellista ja peloista vapaata elämää, kun synnin todellisuus syö kaiken levon, rauhan ja toivon joka löytyy läheisestä yhteydestä Luojaan ja Lunastajaan.

Voidakseen olla kuuliainen Jumalan tahdolle, on tunnettava mahdollisimman hyvin Raamatun Sana, jonka kautta pääsee Jumalaan suunnitelmia koskevan tiedon lähteille. Kaikkien ihmisten tulisi saada tietää, mitä Jumala on sanonut ja mitä Hän odottaa ihmiseltä. Tämän tähden sekä herätyskokouksien, että lähetyskäskyn eteenpäin vieminen perusteltua.

Jumalan luomistyönä ihmisen olemus, ihmisarvo ja kohtalo ovat Jumalasta lähtöisin. Yhteiskuntamme moraali on aikoinaan rakennettu Raamatun ilmoituksen varaan. Raamattu, Jumalan uutta luova Sana, vaikuttaa nykykulttuuriimme ja alatusmalleihimme valitettavan ohuesti. Aiempien sukupolvien elämässä on Sanan voima ja merkitys ollut arvopohjaltaan halitsevaa, vaikkei aina ole huomioitu köyhiä, kurjia tai yhteiskunnan heikoimpia tasavertaisesti. Mitä vähemmän Sanan auktoriteettia ja sen luonnetta kunnioitetaan, sitä mielettömämmäksi ihmisten elämä käy maailmassa. Jumalasta ja Hänen Sanastaan vieraantuminen, luo turvattomuutta, ahdistusta ja pelkoa. Ihmisen oma järki, viisaus ja ymmärrys ei voi koskaan korvata Sanan ilmoitusta. Päin vastoin yksilöt, perheet ja kansat kärsivät juuri sen tähden, että Jumalan ikuinen Sana on hyljätty ja siirretty sivuun.

1Pie 1: 23. Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 24. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, 25. mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

Vain Jumalasta lähtöisin olevat Sanan periaatteet kykenevät täyttämään ihmisten moninaiset ajalliset ja hengelliset tarpeet. Onhan Raamattu tarkoitettu aivan jokaiselle elämän huolto- ohjeeksi. Juutalaiskristilliset juuret ovat löydettävissä ja omaksuttavissa Sanan kautta. Jumalahan ilmoitti itsensä, ajatuksensa, tahtonsa, pyhyytensä, kunniansa ja kaiken, mitä Hänen kolmiyhteiseen persoonaansa kuuluu omassa Sanassaan, meidän Raamatussamme. Sen lisäksi Hän ilmoitti vielä tarkemmin oman luonteensa Kristuksessa. Raamattu opettaa ihmistä rakastamaan Luojaansa ja Lunastajaansa, sekä lähimmäistään, sekä pitämään huolta heikoimmista yksilöistä. Sana saa aikaan Pyhän Hengen välityksellä Kristuksen luonteenlaadun kasvamisen. Kristuksen mieli saadaan Sanasta, sitä ahkerasi tutkimalla. Ellei Sana toimisi, vaikuttaisi, olisimme oman turmeltuneen ja rajoittuneen ymmärryksemme varassa.

Meidän tehtävämme on Sanaa tuntevina saattaa yksilöt ratkaisun paikalle. Sisälle pelastukseen ja syntien anteeksiantamukseen, sen evankeliumin kautta, joka on Sanassa. Raamattu puhuu kyllin selvästi ristin sovituksesta, syntiä seuraavasta tuomiosta ja ihmisen vastuusta pyhän Jumalan edessä.

Jumala sinua siunatkoon, niin, että voit ottaa vastaan Sanan koko ilmoituksen ja saada sen hyödyn ennen kaikkea sielullesi ja ajalliselle elämällesi, joka on Sanaan talletettu.

31.12.2017

Vuodenvaihteessa katseemme kääntyy taaksepäin, sekä tähyää samalla eteenpäin ja ylöspäin. On erittäin tärkeä tuntea menneisyytensä, jotta voisi elää oikein nykyisyydessä ja edessäpäin olevina mahdollisina armonpäivinä.

Voimme kiittää kaikesta, mitä olemme saaneet, menettäneet tai vielä saamme omanamme pitää. Jumala kutsuu meitä kaikkia Sanansa kautta menettämään jotakin sellaista, joka on katoavaa, saadaksemme sitä, joka pysyy iankaikkisesti. Fil 3:8- 9 Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan Hänessä. Ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista. Vaan sen, joka tulee Kristuksen uskosta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Hyvä Jumala on meitä varjellut ja johdattanut tähän asti ja tästäkin eteenpäin. Hän on yhä sama, uskollinen, vanhan vuoden jäädessä muistojen joukkoon ja uuden, vielä tuntemattoman vuoden alkaessa. Voimme luottaa ja meidän tuleekin luottaa Häneen kaikessa ja jättää tulevaisuutemme Hänen voimallisten käsiensä varaan.

Hän, joka perusti oman seurakuntansa, evankeliumin julistuksen seurauksensa, kykenee viemään työnsä loppuun jokaisessa omassaan. Jumalalla on yhä hyvät suunnitelmat Akaan alueelle. Kristuksen seurakunnan yhteinen tehtävä on löytää kaikki ne eksyneet, kadonneet ja hukkaan joutuneet ja tuoda heidät kaikki, jos mahdollista, Kristuksen ruumiin yhteyteen. Olemmehan me kaikki alati Kristuksen armoa ja anteeksiantamusta tarvitsevia, nyt ja jatkossakin.

Edessämme on meille tuntematon tulevaisuus. Hän, joka meitä kutsuu, on edeltä valmistanut meille tien, jota kulkea. Sanan valossa suunta on selvä. Ammennamme Sanasta elämää, voimaa, toivoa, rakkautta ja lohdutusta. On suurta jättää tulevat hetket Jumalan ja Hänen armonsa Sanansa varaan.

Lopunajassa ei ole helppoa elää hengessä palavana, mutta mahdollista se on. Siksi kotona ahkeraan rukoilevat kokevat tarvetta tulla yhteyteen ja rukoilla seurakuntana yhdessä. Onhan Herran työ ollut aina yhteistyötä ja erikoisesti niiden kesken, jotka arvostavat seurakunnan yhteistä rukousta. Tarvitsemme kipeästi rukousherätystä, jotta mahdollisimman monet voisivat pelastua ikuiselta tuholta ja tuomiolta. Syntiä seuraa Raamatun ilmoituksen mukaan hirvittävä ja ikuinen kadotustuomio. Synninolemus on yksinkertaisesti tottelemattomuutta ja kykenemättömyyttä pitäytyä Jumalan Sanassa. Vain valkeudessa ja uskonyhteydessä vaeltava, voi säilyä Kristuksen veren kautta puhtaana ja otollisena. Jos sydämemme on Jeesuksen verellä puhdistettu, voi Jumala täyttää lapsensa Sanan uskolla, Hengellään, sekä Pyhän Hengen tulella. Kun koko Jumalan kansa palaa Herran tulessa, se on merkki siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Syttykööt Jumalan tulet kaikkialla, jotta voisimme tehdä sen, mikä on ihmisen osa: kylvää rukouksin muokattuun maaperään Sanan siementä ja leikata sitä ennen Herran tulemusta. Herätys on vain rukouksen päässä. Kristuksen toisen tulemuksen aattohetket ovat nyt käsillä. Voittajina selviämme tulevissa myllerryksissä me, joille toiset uskovat ovat voimavara ja evankeliointi Jumalan antama elämäntapa.

Olemme uskosta vanhurskautettuja, armosta pelastettuja, kun annamme Sanan ja Hengen pyhittää meitä päivittäin keskinäisen yhteyden kautta. Sieluja voittamaan ja armon Sanalla hoitamaan, olkoon tämän alkavan vuoden 2018 tunnus. Voimme päivittäin kiittää Jumalaa Kristuksen täytetystä ristin työstä, lunastusverestä ja voittovoimasta, joka on osallisuutta Hänen ylösnousemukseensa.

30.11.2017

Kiitämme Taivaallista Isää maastamme ja sen kansasta. Olemme saaneet hyvän maan asuaksemme ja palvellaksemme Kaikkivaltiasta, taivaan ja maan Luojaa synnyinmaassamme. Saakoon Jumalan siunaus ja varjeleva voima levätä edelleenkin kansamme keskuudessa, sen iäisyysparhaaksi.

Yhdessä- teema juhlistaa itsenäisen Suomen satavuotista taivalta. Juhlavuoden merkityksellisyyys koskettanee jokaista, niin kantasuomalaisia, kuin maahamme tulleita muiden maiden kansalaisia. Tämä vuosi rohkaiskoon etsimään meidän ainutlaatuisia kansallisia ja kristillisiä juuria, sekä etsimään Jumalan hyvää tahtoa nousevan ja kasvavan sukupolven parhaaksi.

Käydessämme läpi itsenäisen Suomen mielenkiintoisia historian käänteitä, koemme kiistatta sen, että Kaikkivaltias ja hyvä Jumala, on ohjaillut maamme kohtaloa ja sen historiaa. Voinemme yhtyä virteen 579 ja sen toiseen säkeistöön, jossa veisaamme: Oi, Herra siunaa Suomen kansa, tee siitä palvelijasi, se, että toimissansa Sinua aina kuulisi. Suo mieli uskollinen meille, varjelus Suomen Kansan teille.

Itsenäisyyden juhlaa viettäessämme, myös Vapahtajamme syntymäjuhla lähestyy päivä päivältä. Adventin aika ensimmäisestä neljänteen sunnuntaihin on varsin nopeasti läpi eletty. Kiireet jäävät lopulta taakse ja me hiljennymme kristikuntana viettämään Vapahtajamme armorikasta syntymäjuhlaa. Tahdomme tehdä kaiken sen Jumalan kunniaksi ja Hänen nimelleen kiitokseksi. Näinhän Raamattu meitä opastaa 1 Kr 10:31 Syötte siis tai juotte tai mitä tahansa teettekin, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Siis koko meidän olemassa olomme ja elämämme perustuu tälle perustalle. Ei ole mitään elämän aluetta, joka ei toimisi tämän jakeen ilmaisemalla muuttumattomalla periaatteella. Onhan Jeesus kaikkeuden Herra ja ansaitsee meidän kunnioituksemme ja rakkautemme palvelun ja palvonnan.

Olkoon lähestyvä juhla- aika , niin kuin kaikki muutkin armonpäivät, motivoitu rakkaudesta Herraan Jeesukseen ja Hänen ristiinsä. ”Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin: enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katomaan.” Tämän tutun joululaulun sanoma kertoo Kristuksen syntymän syvimmän tarkoituksen. Seimenlapsen päämäärä oli suorittaa sijaiskuolema syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta. Tämä antaa joulun viettoomme oikean sisällön ja tarkoituksen.

Voimme ylistää ja kiittää hyvää Jumalaamme, joka antoi oman ainoan Poikansa meidän syyllisten ja viallisten edestä ristin kuolemaan. Joulun vietto ei ole turhaa, jos siitä koituu kunniaa Luojallemme ja Lunastajallemme. Silloin myös lähimmäisemme saavat oman osansa kaikesta siitä siunauksesta, jolla Jumala on meitä itse kutakin siunannut. Kun ajastaan joulun viettomme on ohi, olkoon meillä sama osa, kuin paimenilla, jotka palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta mitä olivat kuulleet ja nähneet. Lk 2:20  Tästä on hyvä ponnistaa uuteen alkavaan armon vuoteen 2018.

1.11.2017

Marraskuu kertoo talvikauden olevan läsnä tai ainakin olevan oven edessä. Marraskuussa on pyhäinpäivä, sekä isänpäivä. Raamatun Sana ei kehota rukoilemaan kuolleiden puolesta, mutta ajassa vielä olevien puolesta sitäkin enemmän. Kestävä uskonrukous tuottaa taivaan siunauksen maamme koteihin. Voimme siis esirukoilla lähestyvänä isänpäivänä perheiden ja isien puolesta ja kantaa Jumalan valtaistuimen eteen tätä perusyksikköä, joka pitää pystyssä yhteiskuntaamme terveitä rakenteita ja ylläpitää Jumalan muuttumattomia arvoja.

Mitä Raamattu puhuu perheestä tai isästä, äidistä ja lapsista?

Raamatun alkulehdillä löydämme Israelin elävän Jumalan, joka aloitti pelastussuunnitelmansa toteuttamisen perhekuntien välityksellä. Jumalan valittu kansa, Israel, sai Pyhät Kirjoitukset noudatettavakseen ja viedäkseen viestiä muille kansoille yhdestä ainoasta Jumalasta, taivaan ja maan Luojasta. Herran opetuksesta (Toora eli Herran laki ja profeetat) sanottiin, että niitä on noudatettava sukupolvesta toiseen, jotta Jumalan hyvä tahto toteutuisi ihmiskunnan keskellä: 5 Ms 6: 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. 7. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. 8. Sido ne merkiksi käteesi, ja olkoot ne nauhassa otsallasi. 9. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi.

Raamatun kirjoituksissa puhutaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta (2 Ms 3:16). Näin Aabrahamin jälkeläisistä muodostui Jumalan liitonkansa, Israel, jonka nimi merkitsee Jumala sotii, taistelee. Uskon kautta yksilöt lähtivät silloin, kuin nytkin, palvelemaan elävää Israelin Jumalaa. Oman Sanansa kautta Jumala lupasi (1 Ms 13:15, Ap 7:5) Aabrahamille vielä hänen lapsetonna ollessaan tehdä hänet kansojen paljouden isäksi, sekä antaa hänelle ikuiseksi omaisuudeksi Israelin maan.

Perhe, jonka muodostavat isä, äiti ja lapset ovat Jumalan asettama yhteiskunnan perusyksikkö, jolle on luvattu siunaus, menestys ja kaikinpuolinen hyvinvointi. Kaikki tämä perustuu Jumalan Sanan ilmoitukseen, jossa lapset opetetaan kotonaan kunnioittamaan auktoriteetteja, jotka ovat Jumalan asettamia. Jumalan tarkoittama hyvä elämä saavutetaan rakastamalla ja kunnioittamalla ihmisen ainutlaatuista arvoa, sekä elämällä uskon kuuliaisuudessa, joka koituu kaikille siunaukseksi.

Kun lapsi saa kotona ja seurakunnassa kohdata pyhän ja armollisen Jumalan ja kuulla armon ja rakkauden evankeliumia, niin hän voi kasvaa terveeseen vastuuseen itsestään ja valinnoistaan, sekä oppia välittämään myötätuntoa ympäristöönsä.

Olkoon tämä kuukausi, ennen adventin ja joulunaikaa, kotien eheytymisen ja Sanan siunauksen aikaa. Olkoon rukouksemme, että me kaikki isät, äidit ja lapset saisimme kokea yhdessä ja erikseen hengellisen heräämisen kaikkialla Suomessa. Olemmehan viettämässä kansallista juhlavuotta ja meillä on Sanan lupaus turvanamme ja suojanamme: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta Lk 1:37.  

30.9.2017

Elämme poikkeuksellista syksyn aikaa monessakin tasossa. Ohitan globaalin maailman ongelmat jo heti kättelyssä ja keskityn luonnon kiertokulkua tarkastelemaan. Nyt on ollut harvinaisen lämmintä, kosteaa ja väliin olemme saaneet nauttia aurinkoista syyspäivistä. Luonnossa ja vuodenaikojen kiertokulussa näemme vääjäämättä erään lain, sen, että aika menee eteenpäin. Aika ei pysähtele tai palaa taaksepäin, vaan juoksee omaa rataansa. Päivät rientävät, vuodet kuluvat ja ihmiselo kaikkine iloineen ja suruineen käy yksiin luonnon moni- ilmeiseen kiertokulun kanssa. Saarnaajan kirjassa löytyy maininta sitä, että kaikella on aikansa taivaan alla.

Syksykin tuo tulleessaan kasvua, joskin toisenlaista, kuin kevät. Kasvu siirtyy silmälle näkymättömiin, mullan alle, pimeään. Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti kasvit lepäävät ja odottavat talven roudan väistymistä ja kevään tuloa. Seurakunnissa syksy on hengellisen työn ja toiminnan aikaa, jossa Jumala haluaa ruokkia henkeämme Sanan antimilla. Sana kehottaa meitä tekemään juurta alas päin ja hedelmää ylöspäin. 2 Kun 19:30 jäljelle jääneet tekevät juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Kun juuremme saavat olla kiinnitettynä Sanaan, joka elää meissä Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, niin hengen hedelmää syntyy luonteeseemme. Näin Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä ja Jumalan hyvä tahto pääsee ilmestymään paikkakuntamme parhaaksi.

Jumala tahtoo kasvattaa meistä jokaisen sisälle ehyeen ja elämisen arvoiseen elämään. Siinä Hän käyttää omaa Sanaansa ja Henkeänsä, jos yksilöinä nöyrrymme panemaan oman tahtomme sivuun ja ojentautumaan Jumalan tahtomaan suuntaan. Mitä enemmän Sana saa sijaa Pyhän Hengen kautta yksilössä, sitä enemmän Jumalan läsnäolo pääsee valtaamaa sydäntämme.

Synti on Raamatun opetuksen mukaan elämää tuhoavaa, hajoittavaa ja särkevää. Ihmisen ongelma on se, että synti pyrkii hallitsemaan yksilöä turmeltuneen lihamme kautta. Näin synti tuo mukanaan ahdistuksen, pelon, syyllisyyden ja lopulta kuoleman, jollemme käännyt Kristuksen puoleen armoa anoen.

Jeesus ja ristin evankeliumi tuo elämää meille, jotka vaellamme kuoleman varjon massa. RKK Mt 5:48 Olkaa siis täydellisiä, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Täydellinen tässä tekstiyhteydessä tarkoittaa ehjää.

Jumalassa ei ole pahuutta, ei pimeyttä, ei kuolemaa, eikä synnin myrkkyä. Ei myöskään mitään rajallista, eikä katoavaa. Hän on rajoittamaton Luojamme ja Lunastajamme, joka Pojassaan sovitti kaikki meidän syntimme. Kun yksilö ojentuu Sanan mukaiseen elämään niin synnin myrkkyn hallintavalta ja tahtotila saadaan rajattua ja jopa poistettua niin, ettemme elä tietoisessa synnissä. Parannuksen teon yhteydessä saadaan syntien anteeksiasaaminen Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä, aina täyteen iloon, vapauteen ja rauhaan asti.

Ajassa ei kukaan voi olla itsessään täydellinen tai vapaa synnin kuolettavasta vaikutuksesta. Vain Kristuksessa olemme armahdettuja ja vanhurskautettuja Jumalamme edessä eli täydellisiä. Olemme kelvolliset astumaan Jumalan valtaistuimen eteen vain yksin Kristuksen sovintoveren tähden.

Uskossa kasvamiseen ja kilvoittelemiseen liittyy Jumalan armotyö, jossa me vapaudumme epäpyhistä ajatuksista, sanoista, asenteista, teoista, sekä laki- ja tuomiohenkisyydestä. Siis kaikesta kielteisyydestä, joka leimaa ihmistä. Jumalan tahdon mukainen pyhä ja puhdas elämä on mahdollista Kristuksen veren tähden. Valkeudessa vaeltaminen edellyttää jatkuvan ristin veren alla elämistä. Taivas havaitsee meidät vain Kristuksessa täydellisiksi. Me emme havaitse itseämme, emmekä toisia täydelliseksi. Mutta Jumala näkee meidät aina Pojassaan rakkaina, puhtaina, pyhinä ja otollisia. Taivaskelpoisuus ei ole meistä, se on Jumalasta. Siksi voimme antaa kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu ja elää uskon kuuliaisuudessa Herraa ja Hänen Sanaansa totellen ja toisiamme palvelen ja rakastaen.

2.9.2017

Raamatussa kerrotaan paikallisseurakunnasta, joka syntyy herätyksen kautta kullekin paikkakunnalle. Seurakunnan tehtävä on olla valona ja suolana ympäröivälle yhteiskunnalle, eli pitää esillä Totuuden Sanaa, Hengen voiman ja voitelun kautta. Sanan saarnaa tarvitaan uudestisynnyttämään, opettamaan ja kasvattamaan yksilöitä yhdessä Kristuksen kaltaisuuteen. Elämän vaellus on paras saarna, josta nähdään Jumalan tahdon mukainen muuttunut elämä. Jumala tekee vain hyvää omilleen.

Kristuksen synnyttämä usko on meidän hyvinvointimme kannalta merkittävä asia. Jotta ihmiset voisivat uudestisyntyä Sanasta ja Hengestä täytyy evankeliumi olla löydettävissä, saatavilla. Jumala kutsuu jokaista lastaan olemaan Hänen kuningaskuntansa suurlähettiläänä. Olla arjessa ihan omalla paikallaan tien näyttäjänä ja taivaallisen valon tuojana. Sanan ja keskinäisen yhteyden kautta kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen.

Seurakuntatyö on tiimityötä alusta loppuun.  Se on hedelmällisin sillä, Jumalan tahto on, ettei kenenkään tarvitse puurtaa yksin. Jumalan seurakunta on turvallinen paikka kasvaa ja kehittyä omaksi persoonaksi. Saamme pitää huolta pienistä karitsoista, joita uskotaan keskuuteemme. Seurakuntavirat ovat sitä varten, että meitä varustetaan, ruokitaan ja alamme kukin oman armoituksensa mukaisesti palvella Herraa. Kasvaessamme uskossa, vartumme vastuisiin, joita Herra itse uskoo omilleen. Näin Kristuksen tuoksu leviää ympäristöön jokaisen jäsenen välityksellä eli kannamme hedelmää Jumalan valtakuntaan.

Seurakunnan arkielämä on läheistä kanssakäymistä varhaisesta lapsuudesta aina vanhuuten saakka. Saada palvella seurakunnan Herraa on meille luovuttamaton kutsumus. Varsinkin, kun pohjatuuli puhaltaa ja elämän vastoinkäymiset ja myrskyt käyvät ylitsemme, niin seurakunnan rooli tulee vahvasti esille. Ei tarvitse juosta muualle, vaan apu, lohdutus ja ongelmien ratkaisu hoidetaan omassa hengellisessä kodissa. Näin saamme olla tukemassa yksilöitä heidän erillaisissa elämän tilanteissaan ja elämän taisteluissaan.

Seurakunta on paikka, jossa koemme Jumalan rakkautta, hyväksyntää ja läsnäoloa runsain määrin.Siellä opimme rukoilemaan yhdessä, hengessä ja totuudessa. Kaiken tarkoitus, pääpointti, on voittaa sieluja Kristukselle. Pelastaa heitä, joista kukaan muu ei välitä. Tähän hengelliset isät ja äidit ohjaavat yhdessä koko laumaa.

Kokoonnumme viikoittain rukoilemaan ja kuulemaan Sanaa ja näin yhdessä etsimme Jumalan kasvoja. Jumalan pyhyyden kohtaamista tarvitaan yhdessä ja erityisesti yksin ollessa. Saamme tarvittavaa voimaa Sanan kautta Jumalan Hengestä. Kun Jumala antaa omilleen voimaa, intoa ja palavuutta, niin saamme jatkaa turvallisin mielin eteenpäin, Herran tulemukseen asti. Mt 16: 18 Jumala lupasi rakentaa oman seurakuntansa Kalliolle, jota eivät tuonelan portit kykene voittamaan. Kristuksen seurakunta tuo maailmaan jäsentensä kautta elämää, valoa ja Sanan totuutta. Siksi pimeyden vallat ja voimat eivät voi sitä tuhota. Ef 5:25 Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen puolesta. Jeesus hankki ostolauman itselleen kärsimisellään ja ristin kuolemallaan. Olemme siis Hänen verensä kautta voimallisia ja kykeneviä pitämään esillä evankeliumin Sanaa.

26.7.2017

Loppukesä merkitsee monien ajallisten luomakunnan siunausten kokoamista talteen. Marjat, hedelmät, kasvikset ja viljat kypsyvät Jumalan säätämänä aikana ihmiskunnan ravinnoksi. Jumala, Luojamme, on nähnyt hyväksi antaa myös tänne pohjolaan runsaita antimia, joita voimme kiitollisina nauttia.

Uskon elämämmekin tulisi olla tasaista armon kyllästämää kasvua ja hedelmän tuottamista Kristuksessa, Herrassamme. Sekä yhtä siunaavaa ja hyvältä maistuvaa, kuin kypsyneet marjat ja hedelmät, jotka tuovat iloa ja hyvän mielen vastaanottajalle. Lähellä Jeesusta elävä, sekä hengessään palava siirtää ympäristöönsä armon ja rakkauden ilmapiiriä, jota Raamatussa nimitetään Kristuksen tuoksuksi: 2 Kr 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Tässä ilman alassa on kaikkien hyvä elää, kasvaa ja palvella Herraa iloiten, sekä viedä pelastuksen sanomaa kaikkialle sinne, missä ihmisiä on.

Lähellä Herraansa viihtyvä on luonnostaan täynnä lämpöä, rakkautta ja armollisuutta. Hän on totuudellinen ja osaa armahtaa itsensä ja toisensa, koska hänetkin on Jumala Kristuksessa armahtanut. Onhan hän kohdaltaan Jumalan elämän elävä todiste, sekä malli, jollaiseksi hänet on tarkoitettukin. Kohdatessamme toistuvasti yhdessä ja erikseen Jumalan puhtauden ja pyhyyden, alamme palamaan hengen tulessa. Tämä voima ja voitelu saavat Jumalan rakkauden virtaamaan kauttamme ihmissuhteisiimme.

Meidän läheistemme hyvinvointi on suoraan verrannollinen Jumalalta saatuun rakkauteen. Rm 5:5 Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1 Kr 13:4- 8. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä.

Tässä on Hengen synnyttämää ja kasvattamaa hedelmää, joka tuottaa kunniaa Herramme nimelle.

Tarvitsemme tuoreen Hengen vuodatuksen, jotta elämämme ja luonteemme kielteiset puolet voitaisiin saada hallintaan ja kukistetuksi. Jumalan Sanan tulee Hengen kautta muuttua meissä lihaksi ja uskon kuuliaisuuden johtaa Sanan kokoiseen elämään. Pyhän Hengen valtaamalla yksilöllä on iloa ja rauhaa, jota voi kanavoida ja siirtää toisille, onhan taivas täynnä myönteistä armon voimaa. Raamatulliset periaatteet kannattelevat arjen elämää ja tuovat siunauksen yllemme ja kauttamme.

Jumala haluaa tehdä meistä ihmisiä, joilla on annettavaa läheisille, tutuille ja kaikille, joita kohtaamme. Myönteisyys kertoo siitä, että Herra Jeesus on saanut sijaa elämässä. Herra ja Hänen Henkensä saa aikaan positiivista kehitystä kasvaessamme uskonihmisinä. Jos on jotakin hyvää hedelmää yksilöissä ja eri seurakunnissa, niin se on varmasti tuoreen Pyhän Hengen ja elävän Sanan aikaan saamaa kasvua ja kehitystä. Rukoilemme sitä, että Herraa saa uudelleen valloittaa omansa Pyhän Hengen voiman ja voitelun välikappaleiksi kaikkialle, missä elämme, liikumme ja vaikutamme. Näin Jumalan valtakunta menestyy ja taivas iloitsee meistä jokaisesta.

30.6.2017

Keskikesän ajatuksia, kun Suomi lomailee. Hengellisen elämän huolto ei voi kuitenkaan jäädä lomalle. Tarvitsemme Sanaa ja rukousta säilyäksemme hengessä palavina ja Herraamme odottavina. Synti pyrkii horjuttamaan, jos mahdollista uskoa Jeesukseen, elämän ristiriitojen ja pettymysten kautta. Tähän apu löytyy seurakuntayhteydestä tai lomamatkalla lähimmästä seurakunnasta, jossa on kesälläkin jumalapalveluksia. Suosittelen lämpimästi loma- aikanakin käyntiä Herran Sanan kuulossa.

Seurakunnan yhteiset kokoontumiset ovat olleet ja tulevat olemaan Jumalan siunaus Hänen kansalleen, sekä ympäristölle. Tämä edellyttää Pyhän Hengen läsnäoloa ja ilmapiiriä, jossa Jeesus saa palvella kansaansa. Vahva seurakunnallinen rukouselämä avaa tietä Pyhän Hengen toiminnalle, sekä uskon hengen lisääntymistä keskuudessamme. Kun Herran omat kokoontuvat yhteen, he saavat kuula Mestariinsa äänen yhdessä ja erikseen. Rm 1:12 että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme. 1 Kr 12:7 Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 1 Kr 14:26 Kun kokoonnutte yhteen jokaisella on jotakin annettavaa… kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Me Herran omat olemme tarkoitetut, Hengen palavuudessa ja ensirakkaudessa, tukemaan ja palvelemaan kaikkia, joita kohtaamme. Keskinäisen rakkauden kautta vedämme puoleemme kansanjoukot. Jeesuksen luonne ja luonto pääsee kuuliaisissa sydämissä esille.

Kesäaikakaan ei tee poikkeusta Jumalan elopellolla. Työtä riittää, vaikka osa on lomalla. Tarvitaan rukousta yhdessä ja erikseen, sekä varoja, jotta työ tulisi hyvin tehtyä laajalla toimialueellamme. Meillä on vastuu Jumalan edessä kaikista alueemme ihmisistä. Pyhä Henki tahtoisi valaista ymmärryksemme, jotta saisimme kiinni Jumalan ajatuksista, tahdosta ja motiiveista eri sektoreilla. Raamatullinen evankelioimistyö tähtää aina uskon syntymiseen Jeesukseen, meidän Herramme ja Vapahtajaamme. Sitä varten meillä on selvä ja suora Sanan tie, jota käydä eteenpäin. Sydämen usko on lahjaa ylhäältä. Se virtaa meihin Sanan ja Hengen kautta, synnyttäen halua rukoilla yhdessä ja erikseen. Palava usko kertoo Pyhän Hengen persoonasta ja vaikutuksesta yksilöiden ja ostolauman keskellä. Kristuksen usko kasvaa ja vahvistuu luetun tai julistetun Sanan kautta meissä. Uskomme Raamatun arvovaltaan ja siihen, että meidän on annettava sen muuttaa itseämme päivittäin. Muutumme Jumalan armon avulla Kristuksen kaltaisuuteen. Saamme pukeutua Jumalan voimaan ja voiteluun. Jumalan seurakunta kasvaa ja vahvistuu yksilöiden kautta, joita Herra Pyhän Henkensä kautta voimauttaa, vahvistaa, kasvattaa, lohduttaa, nuhtelee ja tarpeentulleen kurittaa. Kokoontuessamme yhteen, koemme Jumalan pyhyyttä ja yhteen kuuluvuutta hengessä. Meidän ajatusmaailmamme, mielemme, tulee täyttää Jumalan elävillä Sanoilla. Omaksumissamme arvoissamme, näkyy Sanan vaikutus arjessa. Jumalan Sana saa aikaan oikeat asenteet ja motiivit. Haluamme nähdä suuremmassa määrin Jumalan voiman liikkuvan keskuudessamme, sielujen pelastuvan, janoisten täyttyvän Pyhällä Hengellä ja tulella. Sairaiden parantuminen pitäisi olla luonnollinen osa seurakunnan jokapäiväistä elämää. Yhteistyössä on yhä voimaa. Ykseyden ja keskinäisen rakkauden ilmapiirin Jumala vuodattaa Henkensä. Jumala lahjoittaa mielellään siunauksensa kansalleen, joka tahtoo taistella rintarinnan syntiä, maailmaa ja sen turmelusta vastaan. Siunattua ja Hengen täyteistä keskikesää kaikille. Tässä turvallista Sanaa: Ps 91: Korkeimman suojelus 1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,  2. se sanoo Herralle: "Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan."  4. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus.  9. sillä sinä ajattelet: "Sinä, Herra, olet minun turvani." Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi.  10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. 11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. 12. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. 14. "Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. 15. Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. 16. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen."

30.5.2017

Jumalan elävä ja voimallinen Sana on annettu meille kasvun, voiman ja hedelmän tuottamisen lähteeksi. Jumalan ikuisesta Sanasta virtaa uutta elämää, valoa, uskoa, toivoa ja lohdutusta. Juuri tätä me tarvitsemme, kun aikakautemme etääntyy Luoja Jumalasta. Lisääntyköön kesän aikana Raamatun tutkiminen ja sen sanoman omaksuminen. Sanan äärellä viipymistä ei tarvitse katua jälkeenpäinkään, kun saa olla sisäistämässä Jumalan ikuisia opetuksia. Tuovathan Raamatun Sanat hengellistä voimaantumista ja tietotaitoa elämäämme. Totuuden Henki kasvattaa meitä Sanan kautta niin, että me pääsemme syvemmälle Sanan salaisuuksiin. Näin Jumalan tahto ja Hänen persoonallinen tuntemisensa vahvistuvat, kun Sana pääsee sille kuuluvaan asemaan elämässämme. Mt 4:4 On kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Voimme ylistää Luojaamme ja Lunastajaamme siitä, että Hän uskoi Sanansa ihmiskunnalle, juutalaisen valitunkansan kautta.

Uskon elämän voimallisuus on kiinni siitä, minkä verran Sana saa hallita elämäämme, mieltämme, asenteitamme, sanojamme ja tekojamme. Ehjä astia on Jumalan työtä. Sana siis puhdistaa alati meitä ja voimme antautua uskossa Sanalle kuuliaiseen elämään. Näin löydämme ikuisen elämän voiman lähteet ja elämämme tarkoituksen, tulla Kristuksen kaltaiseksi. Toisin sanoen, minkä verran alistumme Sanan auktoriteetin alaisuudessa elämään ja vaeltamaan, sitä voimallisempaa uskon elämämme on. Voimme elää joka päivä Kirjoitetusta Sanasta, jos vain itse sitä haluamme. Onhan Jumala aina uskollinen omalle Sanalleen. Saamme noudattaa Kirjoitettua Sanaa ja näin kunnioittaa Jumalaamme. Kun luemme tai kuuntelemme Sanaa, sen tehtävä on monitahoinen meihin nähden. Toisaalta Sana opettaa, ruokkii, paimentaa, ohjaa, varoittaa, nuhtelee ja kehottaa yleisellä tasolla ja toisaalta Sana tekee työtään hengessämme. Voittaaksemme synnin ja oman turmeltuneen luontomme, on käytettävä runsaasti Sanaa. Kasvaaksemme Sanan ja Jumalan armon kautta irti itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta, joka meissä synnin turmeluksen tähden vaikuttaa. Pyhän Hengen täyteys merkitsee rakkauden kastetta, jossa kova sydämemme muuttuu yliluonnollisen Jumalan käsittelyssä ja läsnäolossa. Sana saa aikaan lihasydämen, joka tuntee Isän Jumalan sydämen sykkeen kärsiviä ja vaivattuja kohtaan. Jumalan tahto on, että palvelemme kaikkia alaspainettuja ja vähäosaisia niillä resursseilla, joita meillä on. 

Tämä kaikki alkoi parannuksen teosta. Koimme Pyhän Hengen voiteleman Sanan saarnan kautta itsemme saastaisiksi, likaisiksi ja syntisiksi. Parannusta kun ei voi siirtää toisten vastuulle, ei uskonnollisen järjestelmän, eikä itse Jumalan vastuulle, vaan se on heränneet omantunnon vastaus Jumalalle.  Aito parannuksen teko ilmenee siinä, että kääntyy pois synnistä. Jeesuksen veri kykenee yhä vapauttamaan, puhdistamaan ja pyhittämään Jumalan omat. Uusi elämä alkaa Jeesuksen opetuslapsena ja se vie huimiin seikkailuihin. Lähellä Jeesusta elävä, oppii Hänen mielensä laadustaan, asenteista, käytöksestään ja puheistaan, miten elää uskossa. Ps 107:20 Hän lähetti Sanansa ja paransi heidät.

Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja Hänen lunastustyötään. Vain Hänen ristinsä tähden, me saamme armahduksen ja armon, katuessamme ja nöyrtyessämme Hänen edessään. Rm 10:8 Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi. Evankeliumi sisältää voimakkaan sanoman Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kun Herra Jeesus tulee Sanana luoksemme, niin Hän tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden. Jh 6:33 Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Syö runsaasti Raamatun Sanaa, niin kasvat nöyryydessä, puhtaudessa ja pyhyydessä. Muuttumisemme salaisuus on Jeesus itse ja Hänen ristinsä. Hän saa meissä aikaan muutoksen Sanansa ja Henkensä kautta. Jumala tahtoo vyöttää voimallaan, armollaan ja totuudellaan jokaisen meistä. Jos elämme lähellä Herraa, koemme apostolisen alkuseurakunnan asioita elämässämme. Ap 9:31 Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Jumala näki hyväksi varustaa omansa Pyhän Hengen persoonalla ja Hengen lahjoilla. Tässä puhuttiin koko ostolaumasta, jossa kaikki on tarkoitettu elämään ja olemaan Jumalan siunaavan läsnäolon alla. Kaikilla on sama mahdollisuus saada Pyhän Hengen tulikaste. Siksi käy Herran eteen polvilleen, huutamaan armahdusta ja puhdistusta, niin että saat siunatun kasteen Hengessä. Jumala pukee voimaan ja voiteluun työtä varten. Anomme armoitusta vapauttaa sidottuja ja taakoitettuja. Anomme puhdistusta, parannusta tehden, jotta saisimme Jumalan voiman elämämme ja palvelutehtäviin. Tulevan kesän unelma on, saada olla päästämässä yksilöitä synnin siteistä, arvottomuuden tunteista, katkeruuksista ja muista mielenlaadun synneistä vapauteen. Tämä on Jumalan hyvä tahto meidän kaikkien parhaaksi. Siunattua kesää!

1.5.2017

Matkalla kohden päämäärää…

Olemme keväässä, joka johtaa aikanaan kesään. Toukokuu ja sen toinen sunnuntai tuo ajatuksiimme äidit ja isoäidit, sekä heidän palvelutyönsä. Saamme olla kiitollisia rukoilevista äideistä ja isoäideistä. Suomen kansa tarvitsee esirukoilijoita. Niitä maan hiljaisia, jotka kantavat maamme koteja Jumalan kasvojen eteen. Me yksilöinä tarvitsemme Jumalan apua, viisautta ja johdatusta jokaiseen päivään. Sitä saamme yhdessä rukoilla ja siunata pieniä lapsia, jotka joutuvat elämään kovassa maailmassa. Jos lapsella ei ole turvaa kodissaan, niin mistä hän sen löytää? Lasten laulussa runoillaan: ”Jonk’ on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa…” Meidät kaikki on kutsuttu auttamaan lapsia, jotta he saisivat hyvät elämän eväät, suoriutuakseen menestyksellä läpi elämän. Kuka voisi parhaiten ohjata lasta, kuin oma isä tai äiti, joka on uskomassa Jeesukseen. Jumalan tahto on se, että Suomen miehet ja naiset pelastuvat syntiä seuraavasta tuomiosta. Lapset tarvitsevat hyviä malleja, turvallisia aikuisia kasvaakseen terveesti, ilman tarpeettomia pelkoja väkivallasta, hyväksikäytöstä tai hylkäämisestä. 2 Pie 3:18 Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Jotta voi kasvaa, täytyy olla syntynyt. Voimme syntyä Jumalan Sanan ja Hengen kautta Jumalan lapseuteen. Tässä on avain koko maamme ajalliselle ja hengelliselle hyvinvoinnille. Hän antaa armossaan meille aikaa etsiä Jumalaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan. Tuona aikana Jeesus seisoo sydämemme ovella ja kolkuttaa siihen. Ilm. 3:20 Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee Minun ääneni ja avaa oven, Minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän Minun kanssani. Jeesus tahtoo tulla meihin asumaan Henkensä kautta. Hän haluaa johtaa ja hallita meitä, meidän ja meidän maamme, sekä kotiemme parhaaksi. Jeesus haluaa antaa kaikki syntimme anteeksi ja antaa meille levon ja rauhan. Oman tunnon puhtaus Jeesuksen veressä ja syyllisyydestä vapaa elämä ovat Jumalan tahto kaikille ihmisille.

Jos tahdot, voit ottaa Jeesuksen vastaan ja syntyä näin uudesti ylhäältä. Voit rukoilla vaikka näin: Rakas Jeesus, anna minun syntini anteeksi ja puhdista minut verelläsi. Tule minuun asumaan, Sanasi lupauksen mukaisesti. Minä vetoan Sinun omaan Sanaasi, jossa sanotaan Jh 6:37 sitä, joka tulee Minun luokseni, Minä en ikinä heitä ulos. Kiitos Jeesus, että et heitä minuakaan pois kasvojesi edestä, vaan tulet asumaan minun sydämeeni. Kiitos, että sovitit syntini ja rikokseni ristin puulla ja sait aikaan sovinnon Isän Jumalan kasvojen edessä. Herra Jeesus, minä kiitän veresi voimasta Sinua. Kiitos, että tuo pyhä veri varjelee ja vapautta kaikesta synnistä. Kiitos, että varjelet minua omanasi ja kiitos, että saan kasvaa Sinun tuntemisessasi joka päivä. Kiitos Sanastasi ja Pyhästä Hengestä, jonka olet antanut niille, jotka Sinua tottelevat. Ap 5:32

Näin taivaasta tullut Jumalan Sana parantaa, vapauttaa ja puhdistaa jokaisen, joka on kosketuksissa Jumalan elävään ja voimalliseen Sanaan. Ennen kaikkea hyvä Jumala haluaa siunata meitä omalla Sanallaan. Tämä kaikki toteutuu Sanan saarnassa, jos se keskittyy Jeesukseen ja Hänen ristiinsä. Pyhän Hengen voima ja voitelu tekee julistuksesta voimallisen. Ps 107:20 Hän lähetti Sanansa ja paransi heidät… Jeesusta kutsutaan nimellä Jumalan Sana Ilm 19:13 Jumalan Sana parantaa ja tuo terveyden kaikille ihmisille. Syntisairaudesta ei ole pääsyä, ellei Herra Jeesus saa itse puhdistaa yksilöä verellään. Etsitään yhdessä Sanaa Herralta, kasvaaksemme nöyryydessä, uudistuaksemme hengessä, parantuaksemme kaikesta, mikä tekee matkan hitaaksi ja tullaksemme kykeneviksi palvelemaan Herraa omalla armoituksellamme. Jeesus tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden niille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset. Jumalan Sana vapauttaa meidät synnin syyllisyydestä ja turhista taakoista. Ravitse itseäsi päivittäin Jumalan iäti pysyvällä ja muuttavalla Sanalla. Näin tehden tulet tuntemaan totuuden ja totuus tekee sinut vapaaksi.

31.3.2017

Pääsiäisen suuri sanoma: Jumala on rakkaus ja se näkyy erityisesti hänen Poikansa sijais- ja uhrikuolemassa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tuossa pyhässä Uhrikaritsassa, ojennetaan ihmiskunnalle armo ja anteeksiantamus, sekä iankaikkisen elämän toivo. Ristin juurella avautuu katuvalle syntiselle toivo ja tulevaisuus täydellisesti. Jokaiselle, joka uskoo ja tarttuu ristin lunastukseen ja sovitukseen. 1Kor1:18 kerrotaan ristin sanomasta, joka on hullutusta niille jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
On valtava etuoikeus ja armo päästä osalliseksi sellaisesta Jumalan voimasta, että elämän suunta muuttuu silmänräpäyksessä, kun käännämme selän menneelle ja lähdemme ristin luota tekemään matkaa kohden taivaan valtakuntaa. Uskon veljet ja sisaret ovat tukemassa yhteistä matkaamme, joten Jumalan seurakunta on paikka, jossa virtaa yltäkylläinen armo Sanalle kuuliaiselle yksilölle.

Ihmeellinen ristinsanoma, Jeesuksen veren pelastavasta, pyhittävästä ja vapauttavasta voimasta, ohjaa kulkemaan kohti todellista tulevaisuutta, jonka päämäärä on ikuinen ja loppumaton täydellisyys kerran Jumalan luona.

"Meidän täytyy tietää veren voima, jos haluamme tietää Jumalan voiman. Voidaksemme tietää Jumalan Sanan voiman, Pyhän Hengen voiman ja rukouksen voiman, meidän täytyy tietää ensin Kristuksen veren voima." R.A.Torrey

Usko Jeesuksen veren pelastavaan voimaan, joka vapauttaa sinut synnistä ja sen tuomasta syyllisyydestä. Taivaasta tullut usko kantaa kilvoittelijaa, joka seuraa Jeesusta. Avautukoon nyt henkeesi ilmestys Jumalan lahjoittamasta syntien sovituksesta, sekä anteeksiannosta. Ylösnousemusvoiman osallisuus, Hengen täyteys, on Jumalan armoa ja lahjaa jokaiselle Herran omalle. Ilman Jeesusta ja Pyhää Henkeä et voi elää elävässä uskossa Jumalan Poikaan, Jeesukseen. Auttaaksesi lähimmäisiäsi sinun tulee olla täynnä Jumalan armoa, myötätuntoa ja hellyyttä. Olet siunaus kaikille, kun Kristuksen usko alkaa vaikuttamaan sinussa uskon kuuliaisuudessa.

Parannus, kääntyminen ja uskovien kaste, ovat ensi askelia, kun seuraat Jeesusta ja Jumalan Sanan ikuisia totuuksia. Voimme siis kaiken Kristuksessa, kun nöyrrymme vaeltamaan Sanan tiellä. Kaiken minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa Fil 4:13.

13.3.2017

Kannanotto:

AVIOLIITTO ON MIEHEN JA NAISEN VÄLINEN LIITTO

1.3.2017 tuli voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki, joka mahdollistaa samaan sukupuolta olevien avioliiton. Media on paljon julkituonut kirjoituksia, jotka suhtautuvat tähän uuteen lakiin positiivisesti ja hyväksyvät sen.

Me, Toijalan Helluntaiseurakunta, haluamme tuoda julki oman näkemyksen asiaan. Ankkuroimme sen vahvasti Raamattuun , joka selkeästi korostaa sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

 

Mielestämme on ihmeellistä, että Raamatun niin selkeä opetus voidaan kääntää täysin ympäri. Jopa hekin, joiden pitäisi opettaa muita ja joilla pitäisi olla Raamatun mukainen tieto, ovat päätyneet Raamatun vastaiselle linjalle.

 

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Avioliiton asetussanat löytyvät jo Raamatun alkulehdiltä (1 Moos 2:24)… mies liittyy….vaimoonsa…tulevat yhdeksi. Luonnollisesti ymmärrämme, että avioliiton yksi perusajatus on myös syntyvyyden varmistaminen, jolloin siihen tarvitaan mies ja nainen. Raamatun läpi on useita viittauksia miehen ja naisen välisestä suhteesta.

Mitä tulee samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin se on kauhistus Jumalan silmissä. Periaate on nähtävillä sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Vai mitä sanotte näistä jakeista?

-        Room 1:22-28

  • Jae 27: Ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan….harjoittamaan….säädyttömyyttä…

-        3Moos 18:22

  • Jakeissa 6-24 kerrotaan luettelon tavoin kielletyistä sukupuolisuhteista. Tuossa luettelossa on jakeessa 22 mainittu samaa sukupuolta olevat suhteet.
  • Oleellinen kysymys on: Jos samaa sukupuolta olevat suhteet hyväksytään rakkauden nimissä, niin miksei sitten myös noita muita luettelossa olevia voitaisi hyväksyä ?

-        3Moos 20:13

  • Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon….

 

Raamattu puhuu vahvaa kieltä. Ei rakkauden nimissä voida kaikkea suvaita

 

Raamattu on Jumalan Sanaa alusta loppuun. Sen ovat kirjoittaneet pyhät miehet Pyhän Hengen ohjauksessa ja näin siinä on Jumalan kädenjälki nähtävissä ja koettavissa.

 Seurakuntamme puolesta Juhani Kolehmainen

28.2.2017

Golgatan voittoisa sävel ei lakkaa, vaikka maailman turmelus lisääntyy ja täyttää maan piirin. Se on täytetty! Jh 19:30 Ristin lunastustyö on saatettu Kristuksen sijaiskuolemassa ja riemullisessa ylösnousemuksessa voitolliseen loppuun. Juuri siksi voiton sävel soi kautta ikuisuuksien, mutta myös täällä maan päällä jokaisena armon päivänä, mitä saamme elää. ”Meidän Herramme on voittaja…” Hän on kulkenut ristintien alusta loppuun asti. Hänen jalanjäljissä kulkien, pääsemme kerran voittajina perille. Jumalan todellisuus luo uskoa, toivoa ja rakkautta kaikille Herran omille: Jumalan kasvot, joita taivas ja maa kerran pakenevat (Ilm 20:11) katsovat meitä ihaillen ja arvostaen. Kysyt, miksi katsoisi? Siksi, että uskon kuuliaisuus sydämissämme antaa taivaan joukoille ajateltavaa. Valkeuden voimat katsovat ihaillen ja syvän kunnioituksen vallassa maan päällä kilvoittelevia, koska taistelemme syntiä, epäuskoa ja mailman turmelusta vastaan. Tahdomme elää, toimia ja vaeltaa juuri niin kuin Raamattu opettaa. Sydämissämme vaikuttava Jeesuksen rakkaus, saa meidät pyrkimään Hänen tahtomaansa suuntaan. Pyhän Hengen voiman kautta pyrimme vaeltamaan Hänen seurassaan ja kantamaan ristiämme. Herra itse tahtoo vallata meidät, sekä voidella meidät palvelemaan kaikkia avuntarvitsijoita. Meidän turvamme ja voimamme lähde on kirjoitetussa Sanassa Ja katso, Minä olen teidän kanssanne, joka päivä. Mt 28:20 Kun Herra Jeesus on kansamme, meidän käy lopulta hyvin. Kerran saapuu kirkkauteen Herran verellä ostolauma, ehkä jo hyvinkin pian, vailla tahraa ja ryppyä.

Jumala lähetti oman Henkensä avuksi jo VL pyhille, siitä voimme ottaa muutamia esimerkkejä: Simpsonin elämässä, Herran Henki alkoi hänessä vaikuttaa. Tuom 13:25 Silloin Herran Henki tuli häneen. Tuom 14:6 Kuningas Saulin alkutaipaleella, 1 Sam 10:6 Ja Herran Henki tulee sinuun. Biblia: Herran Henki tulee sinussa voimalliseksi. Pyhä Henki on rakkauden Henki, Totuuden Henki ja Herran pelon Henki. Ei siis ole ihme, että Herran kosketus muuttaa yksilön. Tässä on meidän toivomme. Sana ja Pyhä Henki hoitavat aina terveeksi ne, jotka nöyrtyvät ottamaan vastaan tarjotun avun. Saakoon Jumalan Henki koskettaa meitä muuttavalla voimallaan alati ja jatkuvasti. Silloin pääsemme omistamaan Jumalan armon omalle kohdallesi niin, ettei se jää turhaksi. Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jh 1:29. Hän on ottanut pois syntimme. Olemme katuneet ja tehneet vanhanaikaisen parannuksen synneistämme. Katsoessamme Herraan, katsomme Hänen ristiinsä. Hän on ristin juurella meitä jo odottamassa. ”Ristin luona kiusatulla, langenneella, vaivatulla paras paikka on…ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on… ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu…” Näin ristin pyhä veri puhuu hyvää meidän edestämme ja puolestamme, jotka olemme armon saaneet uskoa ja myös totella kaikessa Herraamme ja Vapahtajaamme.

Ajattele sinun, minun, meidän syntimme on otettu pois Kristuksen veriuhrin tähden, kun uskomme. Jos jotakin otetaan pois, sitä ei enää ole. Jos katsot itseäsi, tekojasi, motiivejasi, häpeä saattaa peittää kasvosi. Jeesus ratkaisi syntiongelman täydellisesti puolestamme. Seuraamme Häntä iloiten ja Hänen läsnäolonsa luo aina valoisan ja kiitollisen mielenlaadun. Näin pyhä risti osoittaa Jumalan täydellistä ratkaisua ihmiskunnan syntiongelmiin. Kunnia Hänen pyhälle nimelleen, nyt, aina ja iankaikkisesti, amen! Olet aina tervetullut Saalemiin Sanan kuuloon, kuulemaan lisää voimallista evankeliumia, joka muuttaa alati meitä kohden Kristuksen kaltaisuutta. 

26.1.2017

Elävä Uutinen kääntää Efesolaiskirjeen 2: 8- 9 seuraavasti: Me pelastumme Hänen rakkautensa tähden, joka on tullut osaksemme ilman omaa ansiotamme, kun uskomme Kristukseen. Pelastus ei ole palkkio siitä hyvästä, mitä ehkä olemme tehneet. Kukaan meistä ei voi Jumalan edessä ylpeillä suoristuksistaan. Miten suuri lahja pelastuksemme onkaan!

Tämä jaejakso tuo ilmi Jumalan kunniaa, sekä asettaa luodut syvästi riippuvaisiksi Kristuksen ristin lunastustyöstä. Näin henkeemme avautuu Jumalan ikuinen suunnitelma, pelastaa ihminen synnin vallasta, kun itse Jumala asettuu syntiin langenneen paikalle ja ottaa vastaan sen hirvittävän tuomion, joka syntiä aina seuraa. Miten yksinkertainen onkaan ristin kautta saatava pelastus. Kaikki on Jeesuksen ja Hänen verensä varassa. Näin ihminen ei voi asettua asemaan, jossa voisi sanella, kenelle armo kuuluu ja kenelle ei. Kaikille on avattu avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan (Sak 13:1).

Meidän henkemme on saatava, Sanan ja Pyhän Hengen kautta, taivaallisen elämän kosketus. Vain Jumala voi vanhurskauttaa, tehdä taivaskelpoiseksi, uskosta Jeesukseen. Juuri tuota Jumalan ansaitsematonta lahjaa, uskosta vanhurskautumista, jokainen ihminen perimmältään kaipaa, sekä ikävöi. Luojansa ja Lunastajansa kohtaamista ilman tuomion pelkoa. Tämän kaiken saa aikaan Kristuksen usko meissä vajavaisissa ja keskeneräisissä Herran omissa.

Jokainen meistä savi- ihmisistä voi muuttua, kun uskon kuuliaisuus Sanaa kohtaan saa tilaa meissä. Pyhä Henki on aina valmis ilmestymään janoisen ja avoimen yksilön elämään. Kun sisin on verellä pesty ja sydämeen on raivattu tilaa Herralle Jeesukselle, saa yksilö kokea Jumalan Hengen täyteyttä alati.

Jos olemme kokeneet joskus menneisyydessä pelastuksen, mutta emme enää elä Jumalan tahdon mukaisesti, on vaara ajautua pois elämän tieltä ja tulla synnin pettämäksi. Meidän vanha turmeltunut luontomme on se saman vanhan käärmeen luonto, joka kapinoi ja epäilee kaikkea sitä, mitä Jumala on Sanassaan ilmoittanut. Mitä muutakaan yksilö, ilman Jumalan muuttavaa voimaa voisikaan tehdä, koska hän on täydellisesti vihollisen talutusnuorassa synnin tähden. Ajassamme ei tuoda ilmi vanhurskaan Jumalan toista puolta, sitä, että Hän tuomitsee synnin yksilöän asemasta tai tehtävästä riippumatta. Pelastuksesta osattoman henki on kuoleman otteessa, vaikka hän olisi ruumiiltaan täysin terve ja elinvoimainen. Synnin turmiovoimien voittama sisin on riippumaton Jumalasta, Hänen Sanastaan ja tahdostaan. Hän voi olla silti hyvin uskonnollinen ja toimia vastoin Sanaa, mutta hänellä ei ole Jumalan luontoa ja luonnetta. Kristuksen mieli ja mielenlaatu on hänelle täysin vieras. Siksi Sana kehottaa valvomaan omaa vaellustaan, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi (Heb 3:13). Tämä koskee erityisesti kaikkea uskonnollisuutta, jossa ihminen pyrkii ansaitsemaan itselleen pelastuksen. Uskonnollisuus merkitsee aina kahletta, joka sitoo ihmisen ja vie hänet kerran ikuiseen kadotukseen, jos hän ei luovu synneistään ja antaudu ristin ansioiden varaan.

Elämme Herramme tulemuksen aattohetkissä ja herätyksen tuulet puhaltelevat kaikkialla. Nyt on aika nousta ja kääntyä Herramme puoleen, jotta Hän armahtaisi meitä ja antaisi kansallisen herätyksen, joka toisi Jumalan siunauksen ja varjeluksen maamme ylle.

28.12.2016

Oi, Herra auta ja anna menestys! Ps 118:25 Nämä pyhän Kirjan toivoa luovat sanat sopivat vuoden vaihteeseen, sekä tulevan armon vuoden jokaiselle päivälle. Näihin sanoihin me kaikki yllämme, kun uskossa tartumme kirjoitettuun Sanaan. Jumala antaa Kristuksen tähden, suuressa armossaan, parannuksessa elävälle, katuvalle ja itsensä tuomitsevalle kaikki synnit ja rikokset anteeksi. Kaikki perustuu Kristuksen vereen, joka on vuotanut ristillä meidän vanhurskauttamiseksemme ja kaikkien syntiemme anteeksiantamiseksi. Näin Raamattu ilmoittaa ristin evankeliumin voiman itsessään heikoille ja vajavaisille kilvoittelijoille. Käymme jatkuavaa taistelua oman turmeltuneen luontomme kanssa. Voimme aina niin halutessamme, nöyrtyä Pyhän Jumalan edessä ja aloittaa päivän/ vuoden puhtaalta pöydältä. Olkoon tämä alkavana/ alkanut vuosi sinulle parasta, mitä olet koskaan elämässäsi saanut. Voittoisa ja uskonhenkinen elämä auttaa meitä kaikkia, kasvamaan Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Sanan saadessa sijaa, opimme elämään uskon kuuliaisuudessa ja keskinäisessä yhteydessä. Sitoutumisen siunaus kasvaa yhteydestämme Herraamme ja Vapahtajaamme ja Hän pääsee vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä omissaan. Tarvitsemme elävän ja toimivan seurakuntayhteyden, voidaksemme vaeltaa, sekä palvella Golgatan Herraa Hänen antamassa voimassaan ja voitelussaan. Herran Henki auttaa meitä kaikkia, jotka ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa, niin kuin on kirjoitettu.

Me tarvitsemme toinen toistamme kilvoitellessamme kohden taivasta. Kun Sana saa tilaa meissä Herran omissa, opimme valvomaan, rukoilemaan ja tekemään työtä yhdessä. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät yksilöinä päivittäin, niin saamme armolahjoja, joilla palvella ja kantaa hedelmää yhteiseksi hyödyksi ja näin Jumalan valtakunta menestyy.

Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme teitä pyrkimään yhä parempaan. 1 Tess 4:1 Jumala kehottaa meitä, jotka olemme vuodenvaihteessa/ uuden vuoden alkupäivissä, vaeltamaan Jumalalle otollisesti. Sanan lujalla pohjalla seistessämme, saamme luottaa Golgatan veren voimaan, joka puhuu hyvää puolestamme Isän edessä. Valkeudessa vaeltavan turva on ristin veressä, ei onnistumisissa, eikä suorittamisessa. Tarvitsemme oman tahtomme alistamista Sanan totuudelle. Jumala ei tuomitse yksilöä hänen heikkoutensa tai syntisyytensä tähden, vaan siksi, että hän ohittaa Luojan antaman Pelastajan, Jeesuksen Kristuksen. Jeesusta rangaistiin Golgatalla, jotta ketään ei tarvitsisi syöstä kadotuksen kuiluihin, mutta yksilö saa itse valita rakastaako hän synnistä saatavaa nautintoa enemmän, kuin Jumalaa. Joka hylkää Jeesuksen ja Hänen ristin sovintotyönsä, hylkää mahdollisuuden pelastua syntiä seuraavasta tuomiosta.

Olkoon armon vuosi 2017 monille kääntymisen, sekä uuden voittoisan elämän alku. Lopuksi Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 2 Pie 1:10- 11 Israelin Pyhä siunatkoon meidän tulevat päivämme, Hänen pyhä voimansa levätköön yllämme nyt ja iankaikkisesti!

22.11.2016

Elämme adventin ajassa, odottaen Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Joulu kauniine muistoineen palajaa mieliimme. Adventin virret juhllistavat tätä ajanjaksoa. Laulamme tutuiksi tulleissa virsissä HL 609 4. säk. Avaja porttis ovesi, valmista Hälle itsesi. Sun lampus olkoon palava ja valvo Herraas odota… Toinen yhtä koskettava ja tunteita herättävä virsi löytyy HL 611 Valmistu Herran kansa, nyt vastaanottamaan… 3. säk. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa…

Saamme valmistaa sydämemme, sekä ihmissuhteemme, että kotimme Herrallemme, viettääksemme juhla- ajan Häntä palvoen ja kiittäen. Hänellä on antaa enemmän Sanastaan ja Hengestään. Kun taivas saa lahjoittaa hengellistä pääomaa sydämiimme, pääsee Jumalan armo, rakkaus, hyvyys ja totuus esille meissä, Herran omissa. Silloin tuleva juhla- aikamme saa olla siunaus itsellemme ja läheisillemme.

Tahdomme arvottaa adventinaikamme niin, että se tuottaa iloa Jumalallemme ja läheisillemme, tässä järjestyksessä. Nöyryyttäkäämme itsemme, Hänen juhlaansa viettämään oikein ja arvollisesti, Hänen nimensä kunniaksi. Saamme koko vuoden ajan muistaa Hänen antamaansa lahjaa, pelastusta, kiitollisin ja nöyrin mielin. Jos ajallinen, pieni, muistaminen tuo hyvän mielen antajalle ja saajalle, niin eikö meidän Herramme ja Vapahtajamme tule yhtä iloiseksi, kun saamme kokoontua kodeissamme, pienryhmissä ja seurakunnassamme iloitsemaan Hänen syntymästään ja täytetystä ristin työstään. Jeesus itse pyysi muistamaan kärsimystään ja uhrikuolemaansa alati. Saamme tuoda Hänen tietoisuuteensa kiitollisuutemme, rakkautemme, ihailumme ja palvontamme.

Suomen valtion 99- vuotisjuhlapäivänä 6.12. saamme siunata Jumalan omaisuuskansaa Israelia.

Heidän, niin kuin meidänkin valtion ja kansallisten rajojen takana on ikiaikojen Jumala. Lupauksen Sana koskettaa syvästi Israelin tulevaisuutta. Niin kauan, kuin maamme muistaa siunata Israelia, se on menestyvä, kukoistava ja turvassa asuva. Kun meistä tulee kansana Israelin vihollisia, muuttuu hyvä Jumalakin meitä vastaan taistelevaksi.

Rukoilkaamme edelleenkin maamme ja kansamme puolesta, jotta Hän armahtaisi meitä, ettemme kansana joutuisi Jumalan tuomioiden kohteeksi. Jumala voi, niin halutessaan, kurittaa epäuskoista kansaamme, koska olemme taipuvaisia itseriittoisuuteen ja ylpeyteen. Rukoilkaamme armoa taivaan Jumalalta, että voisimme viisaasti käyttää armonaikamme, evankeliumin levittämiseen ja Jumalan Sanasta elämiseen. Levätköön Israelin elävän Jumalan siunaus koko loppuvuoden ylämme, nyt ja jatkossakin!

28.10.2016

Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin Sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä Sinun nimeäsi pelkäisin. Ps 86:11

Tämä aika synnyttää monlaista kysymystä mielissämme, sekä toisiamme kohdatessamme. Yleistä turvattomuutta vastaan ovat Sanan ikuiset ja varmat lupaukset. On siis olemassa paikka ja persoona, minne paeta ahdistuksen yllättäessä. Meidän turvapaikkamme on Golgatalla, sen keskimmäisen ristin juurella. Kristuksen veri julistaa anteeksiantamusta, puhtautta, vahurskautta, sekä otollisuutta kaikille heille, jotka panevat luottamuksensa Jeesuksen ristintyöhön. Uskoessamme itsemme Hänen varaansa, johdatukseensa ja suojelukseensa, selviämme tässä maailmassa aina eteenpäin askel kerrallaan. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret. 5 Ms 33:27 Tämä jae kuuluu ennen muuta Israelin kansalle, jolle se ensisijaisesti puhuttiin. Israelin turvatakuut ovat Ikiaikaisen kädessä. Uskoessasi Jeesukseen, pääset osalliseksi samasta Sanan lupauksesta ja  siunauksesta heidän kanssaan. Tässä muutama kysymys lisää: Miten elää oikein Herran omana? Miten voi olla viisas ja voittaa sieluja ja tuoda vielä voitetut seurakunnan majataloon hoitoa saamaan? Raamatun Sana neuvoo jokaista meitä tuomaan esille totuuden rakkaudessa. Tarvitsemme Jumalan lohdutuksen vastaanottaneita rohkaisijoita Kristuksen seurakuntaa. Tarvitsemme Hengen valtaamia parannuksen saarnaajia, jotka osoittavat tien armoistuimelle. Vahvistuaksemme armossa, rakkaudessa ja totuudessa. Vallitkoon Herran Henki ja pelko meitä alati, voidaksemme tehdä yhdessä se, mitä Jumalan seurakunnalle on uskottu. Tarvitsemme kaiken sen avun, ilmestyksen ja tiedon, jonka Luojamme ja Lunastajamme on meille Sanassaan ilmoittanut. Usko syntyy edelleenkin Pyhistä Kirjoituksista, Kristuksen Sanan saarnan kautta. Rm 10:17 Raamatullinen usko on uskoa Jeesuksen veren voimaan. Ristin pyhä veri takaa pääsyn Jumalan yhteyteen ajassa ja iäisyydessä. Kristuksen veren kautta olemme päässeet Jumalan mielisuosioon. Saat elää joka päivä turvallisin mielin, olethan Jumalan armahtama ja Hänelle rakas. Sinut on puhdistettu, pyhitetty Kristuksen veressä. Uskoessamme Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajanamme, olemme sisällä siinä pelastuksessa, jonka Hän tuli tuomaan maailmaan. Hän on meidän puhtautemme, pyhyytemme, vanhurskautemme, valomme, toivomme ja auttajamme. Hän on Jeesus, meidän Pelastajamme ja Vapahtajamme. Voimamme kilvoitella voitollisesti tulee Sanan ja Pyhän Hengen persoonan kautta. Vain Pyhä Henki voi avata meille Sanan, niin että löydämme Kristuksen ja Hänen ristinsä. Päästessämme omistamaan Kristuksen koko täyteyttä, osaamme antaa arvoa armosta pelastumisellemme. Jumalan muuttumaton totuuden Sana ohjaa yksilöä elämään ja toimimaan niin kuin Jeesus eli ja toimi lihansa päivinä. Hän itse kulki ulkopuolella leirin ja sinne Hän yhä kutsuu seuraajiaan. Siksi on hyvä kulkea Herran askelissa eteenpäin. Löydämme Jeesuksen ja Hänen nimeensä kätketyt aarteet. Hän on Lunastajamme, Sovittajamme, Herramme, Hyvä Paimenemme, Toivomme, Uskomme, Kuninkaamme, Turvamme, Armahtajamme, Opettajamme, Mestarimme, Valomme, Ruokamme, Juomamme, Veljemme, Voimamme, Autuutemme, Parantajamme, Rakkaamme, Totuutemme, Tiemme, Kaikkemme, sekä Messiamme. Jeesus- nimeen kätkeytyy salaisuuksia, ne kuvaavat Hänen olemustaan, Hänen mielensä laatua ja Hänen persoonaansa. Raamattu kehottaa ylistämään, siunaamaan Hänen nimeään, tässä joitakin Jumalan nimiä, mitä olen matkan varrella löytänyt:

Jumalan nimi Jahve = Minä olen El Shaddai = Kaikkivaltias, Kaikkiriittävä Jumala.

Jahve Roi         Minun Paimeneni, aina

Jahve Jireh                 Huoltajani

Jahve Nissi                 Lippuni

Jahve Shalom             Rauhani

Jahve Tsidkenu          Vanhurskauteni, oikeamielisyyteni

Jahve M’ Kaddesh      Pyhyyteni

Jahve Rapha               Parantajani

26.9.2016

Alkuseurakunta pysyi tiukasti keskinäisessä yhteydessä. Ap 2: 42. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä on yhä selkeä malli tämän päivän seurakunnalle. Raamattu puhuu Jumalan seurakuntaa kuuluvista erilaisista ihmisistä, kutsumuksista, tehtävistä ja viroista. Täydelliset ovat jo perillä, keskeneräiset kilvoittelevat vielä keskenään. Jokaisella jäsenellä on oma persoonallinen tapansa hahmottaa ja sisäistää Raamatun opetukset. Toinen on vasta- alkaja ja toinen on jo kasvanut vastuuta kantamaan. Joskus saattaa olla vaikea hyväksyä erilaisia käsityksiä tai painotuksia. Hän, joka elää ja toimii eri seurakunnan toimintojen ja työmuotojen kautta, saattaa huomaamattaan syyllistää sellaista, joka ei osaa arvostaa omaa kotiyhteisöään ja sen vanhimpia. Raamatun mukaan vanhimmat antavat terveen suunnan ja opetuksen. Jos uskova on kaikkiruokainen, hänen hengen elämänsä kärsii suunnattomasti siitä. Kun syödään kaikista kupeista, niin saadaan paljon turhaa päänvaivaa ja mietittävää. Käsittääkseni seurakunnan ulkopuolelta ei tule opetusta ristin sovituksesta, vaan siellä pääpaino lepää sellaisissa asioissa, joilla voidaan sekoittaa yksilön selkeät Sanaan pohjautuvat käsitykset. Toisaalta joidenkin vaarana on mustavalkoajattelu. Silloin nähdään oman tulkinnan mukaan vain ahtaasti ja kapeasti. Avaimenreikäusko on taakka omistajalleen. Hänen on todella vaikea sulattaa avarammin ajattelevia. Silti taivas rakastaa ja ymmärtää kaikenlaisia Herran omia. Seurakunnan vanhimpien tehtävä on saattaa eri- ikäiset ja tapaiset yhteen saman pöydän äärelle, syömään Jumalan Sanaa oman seurakunnan keskellä. Jos emme onnistu tässä, laumamme voi kärsiä aliravitsemuksesta, sekä osittaisesta näköalattomuudesta ja yhteistyökyvyttömyydestä. Jos joku taas pitää omaa työ sarkaansa ainoana oikeana tapana palvella Herraa ja yrittää tämän johdosta rekrytoida kaikki samaan työmuotoon, syntyy ajastaan kaaos. Kaikilla, kun ei ole tietyn työmuodon kutsumusta, siksi on hyvä antaa Herran Jeesuksen ohjailla yksilöitä palvelemaan Elon Herraa omalla ainutlaatuisella tavalla ja kutsumuksella.  Voisimmekin oikeastaan opetella kunnioittamaan kutsumusten erilaisuutta. Saattaisimme nähdä rikkautena erilaisuuksien kirjon ja kiittää Jumalan viisauden syvyyttä kokosydämisesti. Katsellessamme maanpäällistä Kristuksen seurakuntaa, joka muodostuu paikallisista yksiköistä, katseemme saattaa viivähtää rakenteissa, vajavaisuuksissa tai puutteissa. Parhaimmillaankin seurakunta koostuu eri-ikäisistä ja tapaisista yksilöistä, joiden rakkauden kohde on kuitenkin itse Kristus. Terve Sanan opetus, Pyhän Hengen voitelussa, korjaa lihallisuuden erilaiset muodot. Herran verellä ostettu lauma etsii otollisuutta yksin ristin sovintoverestä. Olemmehan päässeet Jumalan mielisuosioon vain Kristuksen pyhän ja kalliin veren kautta. Voinemme yhdessä ylistää Jumalaa Karitsan, veren tuomasta puhtaudesta, pyhyydestä ja vanhurskaudesta. Veri riittää perille asti! Voit levätä Kristuksen sovintotyössä ja olla armosta autuas.

Meillä on vain tämä yksi elämä, Jumalalta saatuna. Lienee tarpeellista pysähtyä hetkeksi arvioimaan ja arvottamaan oman elämän ainutlaatuisuus, -kertaisuus. Olemme yksilöinä Kristuksen lunastustyöstä osallisia. Ristin sovintoveri puhuu hyvää meidän puolestamme. Olemme arvokkaita Jumalan silmissä. Siksi on hyvä arvostaa toista, sekä itseä ihmisenä, koska olemme Jeesuksen verellä ostettuja, puhdistettuja ja pyhitettyjä. Voimme katsella ilolla ja siunaavalla mielenlaadulla toista uskovaa, joka kilvoittelee samalla kaidalla tiellä ja julistaa ristiinnaulittua Jeesusta, ainoana Pelastajana ja Herrana. Kol 1:27 Kristus teissä kirkkauden toivo. Meidän uskomme takeena on itse Herra Jeesus. Saamme olla astioina Hänen kädessään, joka meitä ymmärtää ja rakastaa. Uskovien yksilöiden taustalla on salaisuus, ydin, Kristus! Tuon salaisuuden tulisi hallita ja kontrolloida kaikkea elämistä ja olemistamme. Se onnistuu, kun annamme Jumalan Sanalle sen arvon ja auktoriteetin, mikä sille kuuluu luotujen elämässä. Siellä ovat kaikki ne lupaukset, jotka kuuluvat Kristuksen tähden minulle, sinulle ja meille kaikille. Siellä ovat käskyt ja kehotukset, joita ilman emme selviä voittajina. Raamatusta löydämme myös ne esimerkit, jotka on annettu kaikkien aikakausien kaikille ihmisille malliksi, elääksemme niin kuin Sana meitä ohjaa ja opastaa. Kun otat Raamatun seuraavan kerran käteen, ajattele mitä Jumala tahtoo juuri nyt puhua minulle henkilökohtaisesti. Saamme antautua Hänelle, joka voi meitä auttaa aina ja kaikessa. Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä. Kun Jumalan Sana saa Pyhän Hengen kautta valloittaa meidät, olemme siinä asemassa, johon meidät on tarkoitettukin. Eli tämä ainutkertainen elämämme on Hänen käsissään, joka puhalsi meihin elämänhenkäyksensä. Saamme luottaa siihen, että tämän ajan jälkeen, Herran omille, avautuu paras mahdollinen lopputulos. Siitähän evankeliumissa on kyse, kun Jeesus meni ja otti paikkamme ja kuoli edestämme, antaakseen meille ikuisen osan Jumalan taivaassa. Voimme yhdessä ja erikseen käyttää voimallista Jumalan Sanaa todistamiseen ja rukoilemiseen. Samalla kiinnittäen huomiota siihen, ettemme lyö ketään Raamatun Sanalla. Sehän annettiin ihmisten pelastamista varten, eikä tuomitsemista varten. Olkaamme Kristuksen mielenlaadulla varustettuja niin, että huomaavaisuus, oikeamielisyys ja hyvyys pääsevät meissä esille.

26.9.2016

Sanan valta ja voima arjessa, ainoa kasvumme mahdollistaja Pyhän Hengen kautta

Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet Hänelle. 2 Aik 16:9 Jumalan Sanan valon tulee valaista kaikkia elämämme tasoja, salatusta yksityiselämästä aina siihen, mikä näkyy toisille sanoina, tekoina ja asenteina. Mutta Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on arkatunto Minun Sanani edessä. Jes 66:2 Näin Sana ravitsee, vaalii ja saa aikaan Jumalan tarkoittamaa kasvua, elääksemme niin kuin Jeesus eli. Hän oli täynnä armoa, rakkautta ja totuutta. Luojamme ja Lunastajamme tahtoo olla luotujen elämässä aina ensimmäinen ja viimeinen.

Parannusta tekevälle ja parannuksessa elävälle on syntien anteeksiantamus päivittäin hoitava kokemus. Saan armosta, Kristuksen veren tähden kaiken anteeksi. Hyväksyn elämääni ristin veren kautta saatavan täydellisen anteeksiannon, puhdistuksen ja Kristuksen vanhurskauden. Tämä lienee armoterapiaa, joka ei etsi opista, eikä suorituksista Jumalan hyväksyntää. Meidän on ajateltava enemmän sitä, mitä Jumala on. Hän on pyhä. Hän totuudellinen. Saamme ilmaista rakkautemme, kiintymyksemme, ihailumme ja palvontamme Hänelle, joka voi ja tahtoo meidät pelastaa synnin turmiovoimien alta. Meidän on vain antauduttava Jumalalle, jotta Hän saa tehdä meissä oman työnsä. Voimme erikseen ja yhdessä anoa, että Herra Jeesus hallitsisi elämäämme niin, että Isän Jumalan hyvä tahto pääsisi esille meissä. Se merkitsee antautumista Kristuksen hallintavaltaan, Hänen Herruutensa auktoriteetin alle. Voimme nöyrästi anoa, että Hän hallitsisi minuuttani, moraaliani, etiikkaani, ajatuksiani, mieleni alueita, sanojani, tekojani, vaikuttimiani, odotuksiani, kaipauksiani, toiveitani, tuntemuksiani, mielialojani, asenteitani, lahjojani, tietotaitoani, työtäni, sekä varojani. Kristuksessa olen maan suola, maailman valkeus, Jumalan lapsi, valon lapsi, osa todellista Kristus viinipuuta, Kristuksen elämän kanava, Kristuksen ystävä, Kristuksen valitsema, asettama, vanhurskauden palvelija, uusi luomus, pyhä, Jumalan tekoa, taivaallisesta kutsumuksesta osallinen, olen valittua sukua. Kaikki on Hänestä, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ilm 1:5 Tälläistä Herraa me palvomme ja palvelemme. Saakoon Hän, Sanansa ja Henkensä kautta, sijaa meissä yhä enemmän, niin, että Jumala pääsee viemään oman armotyönsä meissä päätökseen.

27.7.2016

Syksyn siunaus

Kesä on kääntymässä vääjäämättä syksyyn. Vaikka auringon lämpö vielä hellii, niin yöt ovat jo pimeitä. Loppukesä merkitsee runsaita luonnon marjoja ja hedelmiä. Tämä on iso kiitosaihe! Onhan maan hedelmät  tarkoitettu kaikkien käyttöön, sekä hyödyksi kaikille. Ne ovat ansiottomia lahjoja, niin kuin Sana meitä tässäkin asiassa opettaa: Jk 1:17 Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja, tulee ylhäältä Valkeuksien Isältä… Kaikki se hyvä, mitä luonto tuottaa on tarkoitettu ihmisten ravinnoksi. Metsän antimet ovat poimittavissa, vaikka emme ole niitä sinne kylväneetkään. Marjastaessa saa liikunnan lisäksi hyvän mielen ja paljon vitamiinipitoisia herkkuja. Emme ole nähneet vaivaa kylvääksemme metsämarjoja, mutta saamme käydä niitä poimimaan rajattomasti. Marjastus tuottaa liikunnan iloa ja tyytyväistä mieltä. Siinä on jotakin samankaltaista, kuin evankeliumin vastaanottamisessa. Kun evankeliumia saarnataan Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa, syntyy kuulijan mielessä valtava kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Hän lähetti oman Poikansa meidän Pelastajaksemme.  Saamme armosta, ilman omia suoritteita tai ansioita, ottaa vastaan parannuksessa syntiemme anteeksiannon Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Kun uskomme Jeesukseen henkilökohtaisena pelastajana, saamme kokea Hänen verensä voiman kautta täydellisen puhdistuksen kaikista synneistämme. Puhtaan omantunnon kanssa on hyvä nauttia loppukesän hetkistä ja koota voimia syksyä ja talvikautta varten. Yksilöinä voimme kantaa rakkauden hedelmiä elämässämme. Se ei onnistu ilman toimivaa yhteyttä Jumalaan ja Hänen Sanaansa. Toisten uskovien läheisyys, sekä aktiivinen rukouselämä, auttavat elämään rakkaudellisessa suhteessa Herraamme ja Vapahtajaamme, sekä toinen toisiimme. Raamattu puhuu maan sadosta hengellisestä näkökulmasta: Ilm 14:15 Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut ja maan sato on valmistunut. ja siitä, että satoa on todella paljon: Mt 9:37 Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Nyt on Akaan aika, jokainen meistä voi olla valon ja valkeuden lähettiläs ja sanoittakin viestiä Pelastajastamme ja Vapahtajastamme. Olkoon sanoissassammekin nähtävissä Jumalan armo, rakkaus, sekä ikuinen totuus, joka tahtoo pelastaa synnin tuomiosta. Niinkuin metsän antimet maistuvat meille, maistukoon elämämme yhtä hyvältä lähimmäistemme edessä.

2.7.2016

Ajankäyttö

Mihin  ja miten käytämme aikaamme, jonka olemme saaneet Jumalalta? Entä lukutaitoamme? Kesän ollessa kauneimmillaan, voimme yksin ja yhdessä korottaa äänemme Jumalan kiitokseen ja ylistykseen elämän lahjasta, sekä Sanasta, jonka Hän lahjoitti meille. Suhtautumisemme Raamatun Sanaan käy ilmi Fil 2:13 Sillä Jumala vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Meidän Taivaallinen Isämme antaa meille tarvittavaa tahtoa ja mielenkiintoa omaa Sanaansa kohtaan, huoltaaksemme elämäämme sen ohjeiden mukaisesti. Elämmehän jokaisesta Sanasta, mikä on kirjoitettu Raamattuun (Mt 4:4.) Meillä on Jumalan armosta, omalla äidinkielellämme, monta eri Raamatun käännöstä.

Kristuksen rakkaus (2 Kr 5.14) synnyttää, Herran omissa, myös rakkautta Jumalan Sanaa kohtaan. Se näkyy elämässämme konkreettisena uskon kuuliaisuutena. Saamme ottaa todesta lupauksen Sanan ja kokea sen toimivuutta arjessa. Meillä on taisteluissa Jumalan antama ase, Hänen Sanansa, takaamassa voittoja. Epäonnistuessamme tai vaeltaessamme kuoleman varjon laaksossa, saamme lohdutusta ja rohkaisua Sanan lupauksista.

Raamattu itsessään on paras voiman antaja meidän oman hengellisen hyvinvoinnin ja työkyvyn kannalta. Voit lukea tästä 2 Tim 3. luvusta jakeet 16 ja 17. Meidän oma uskonelämämme säilyy terveenä ja hyvinvoivana, kun meillä on voimakas ja toimiva rukouselämä, sekä halu kertoa sanoittakin evankeliumin ilosanomasta. Vaeltaessamme valkeudessa, lähellä Herraa ja Hänen ristiään, saamme tarvittavaa energiaa vahvistuaksemme uskonyhteydessä. Saamme päivittäin voimaa totella Herraa ja Hänen Sanaansa. Silloin uskovien yhteys saa sen syvyyden, mitä seurakuntatotuuteen on kätketty tätä aikaa varten.

Raamattu kutsuu Jeesusta lihaksi tulleeksi, eläväksi Sanaksi. Jeesus itse sanoi Jh 14:23 Jos joku rakastaa Minua, niin hän pitää Minun Sanani. Ainoa varma tapa kasvaa uskossa ja rakkaudessa, on ammentaa Jumalan Sanan loputtomista lähteistä itselleen evästä. Pyhä Henki virtailee sisäiseen maailmaamme, omaksuessamme Sanan totuuksia. Sanan lukemisessa ja tutkimisessa on viime kädessä kyse siitä, haluammeko me kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Apostoli Pietari kirjoittaa 2 Pie 3:18 Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.

Voittoisa uskon elämä vaatii kurinalaista ponnistelua Sanan äärellä. Niin me opimme tuntemaan Herramme sellaisena, kuin Hän on. Jumala pitää huolen aina omistaan, sitouttaakseen meidät omaan Sanaansa. Sanan tulee täyttää kaikki meidän hengelliset tarpeemme ja johtaa meidät ristin juurelle palvomaan Herraamme ja ylistämään Hänen verensä voimaa. Näin voimme antaa kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu. Kun luemme Jumalan Sanaa, niin jotakin myönteistä tapahtuu aina meidän hengessä, sielussamme ja koko olemuksessamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että Jumalan Sana toimii yhä Pyhän Hengen vaikutuksesta pelastaen, parantaen, täyttäen Hengen voimalla ja antaen viisauttaan kaikkeen elämiseen ja olemiseen nyt ja jatkossakin. Akaan alueen yhteinen kaipaus on saada vanhan ajan herätys, joka ravisuttaa alueemme väestöä. Joudutamme sen tuloa rukoilemalla ja siunaamalla paikkakuntamme kaikkia seurakuntia ja niiden tekemää työtä evankeliumin hyväksi.

3.6.2016

Elämme toivorikkainta vuodenaikaa, jossa kaikuu Jumalan kunniaksi Suvivirsi. ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…” Näemme luonnon heränneen ja viheriöivän kaikessa monimuotoisuudessaan ja loistossaan. Mutta oletko ajatellut tarkemmin, miten oikeasti itse voit? Vai kiinnitätkö huomiosi mieluiten siihen, miten joku toinen toimii tai onko se sittenkin saman tekevää, miten joku toinen lähimmäinen voi? Simo Korpela kyselee virressään: ”Kuinka on sun sielus laita, minne kuljet matkamies? Lavea on tie tai kaita, kumpi niistä sinun ties? Kumpi on, sä vastaa, oi. Molemmat ei olla voi.” Raamatun Sana ohjaa meitä totuuteen ja rakkauteen, toinen toisistamme palvelemaan ja auttamaan. Sanasta voimme ammentaa ikiaikojen Jumalan viisautta. Snl 2:1- 11. Ympäröivä yhteiskuntamme on oikeasti pahoinvointi yhteiskunta. Jumalan arvot ovat syvässä ristiriidassa vallalla olevien käsitysten kanssa. Ihmiskunta on joutunut suureen pimeyteen ja ahdistukseen, kun on luottanut vain omaan viisauteensa, järkeensä, tahtoonsa ja tunteisiinsa. Tällä tiellä ei löydy rauhaa, eikä lepoa.  Avuntarve kaikilla sektoreilla on valtava. Yksilöt, yhteisöt ja kansat voivat huonosti. Vaikka ajallinen luonto on herännyt eloon, yksilö ihminen saattaa sisimmältään elää yhä miinuksen puolella. Ei edes auringon lämmin paahde pääse sulattamaan ikiroudan alla elävää. Käperrymme omaan luontaiseen itsekkyyteemme, tunteettomuuteemme, kovuuteemme, joustamattomuuteemme tai häikäilemättömyyteemme, raivataksemme tietä eteenpäin. Tai sitten alistumme passiivisesti, tekemättä itse mitään oman hyvinvointimme ja alkuperäisen kutsumme eteen. Mieti tarkoin matkamies, minne päättyy sinun ties? Näin vakavasti kyselee runontekijä laulussaan. Jumalan luonto muistuttaa jälleen tänä kesänä Hänen hyvyydestään ja ihmisrakkaudestaan. Tuokoon kesän kirkkaus lämpöä ja toivoa elämääsi ja olkoon Jumalan Sanan valo ohjaamassa sinua elävän veden lähteille. Muista sinulla on toivoa. Jumalan ihmisrakkaus vetää sinua ristin luokse, saamaan avun synti ja syyllisyyskysymykseen. Olkoon tämä kesä sinulle siunattu, ota vastaan siunaus Kaikkivaltiaalta: Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle on on sinulle armollinen. Herra kääntää laupiaat kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle ikirauhan, aina ja kaikella tavalla. Mukaellen 4 Ms 6:24- 27

9.5.2016

Kuluva kevät on ollut poikkeuksellisen lämmin viime viikkoina. Maata viljelevät ja varjelevat ovat saaneet tehdä peltotöitään ajoissa. Toukokuun toinen sunnuntai kertoi niistä arvoista, joita tässä maassa on ylläpidetty vuosikymmenten aikana. Saamme olla kiitollisia äidistä, joka on mahdollistanut meidän elämämme maan päällä. Vanha sanonta pitänee edelleenkin valitettavasti paikkansa, jossa äidin todetaan hoitavan kymmenenkin lasta, mutta kymmenen lasta ei tahdo pystyä hoitamaan vanhaksi tullutta äitiään. Muistakaamme äitejämme rukouksin joka päivä ja olkaamme häneen yhteydessä, niin kauan, kuin saamme hänet pitää luonamme. Jumala tässä meitä jokaista auttakoon. Siunatkoon Israelin Pyhä edelleenkin jokaista äitiä, isoäitiä ja äideiksi tulevia, heidän vastuullisessa tehtävissään ja rooleissaan.

Toinen juhlahetki, joka seuraa vääjäämättä kesän kynnyksellä on Helluntai. Vietämme Helluntaita Pyhän Hengen vuodatuksen juhlana. Apostolien tekojen toinen luku kertoo historiallisesta Hengen vuodatuksesta alkuseurakunnan kohdalla. Herran Henki on tarkoitettu yhä kaikille parannuksen tehneille, voimaksi ja avuksi kilvoitteluun. Onhan Jumalan voima aina suurempi, kuin vihollisen voima.

Sanotaanhan Raamatussa 1 Jh 3:8 Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että Hän tekisi tyhjäksi Paholaisen teot.

Jeesus voitti Golgatan keskimmäisellä ristillään kaikki pahan voimat ja vallat. Jeesus mursi, kukisti kuolemallaan kuoleman vallat 2 Tim 1:10. Hän toi evankeliumin riemu voiton kaikille niille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset. Vihollinen on voitettu täydellisesti. Hänellä ei ole valtaa niihin, jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä. Tämän tähden voimme palvella Jumalaa Hengen uudessa olotilassa Rm 7:6.

Jeesus ja Hänen saavuttamansa voitto ristillä nousee aina kaikkea muuta ylemmäksi ja hohtaa Jumalan armoa ja rakkautta syntiensä kanssa kampailevien elämään. Meillä kaikilla on toivoa, paremmasta elämästä, yhdessä ylösnousseen Jumalan Pojan kanssa. Sanoohan Ef 2:5 Armosta, te olette pelastetut.

Pyhä Henki haluaa yksilöiden olevan uskollisia Jeesukselle ja kuuliaisia Jumalan elävälle ja voimalliselle Sanalle. Me, jotka olemme itsessämme heikkoja ja avuttomia, olemme Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen persoonan kautta voittajia Kristuksessa Jeesuksessa.

Kristuksessa ollen, voimme voittaa synnin, epäuskon ja sen turmeluksen, joka maailmassa himojen tähden vallitsee 2 Pie 1:4. Olemme osallisia lupauksen Sanan kautta jumalallisesta luonnosta. Meidän tulee vaeltaa Hengessä, jotta emme lihan tekoja tekisi Gal 5:16.

Kristus syntyi ihmiseksi, jotta me tulisimme Hänen kaltaisikseen. Olemme osallisia Hänen ristinkuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Olet osallinen Hänen voitostaan, täydellisestä voitostaan. Saamme moraalista, eettistä ja hengellistä voimaa uuden luontomme kautta, joka elää likeisessä yhteydessä Herraan, Jeesukseen Kristukseen Rm 8:11.

Ota vastaan Jumalan Sana, niin saat kokea lupausten toteutumista omassa elämässäsi. Salli Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen koskettaa sinua, puhdistavalla ja eläväksi tekevällä voimallaan. Hän ohjaa sinun uskonelämäsi Hengen palavuuteen ja ensirakkauteen. Olet kohdaltasi yksilö, joka tuottaa taivaalle kunniaa, rukoilemalla ja auttamalla omalta kohdaltasi evankeliumia eteenpäin. Jumalan tulen voima saakoon tilaa ja polttakoon kaiken tulta kestämättömän pois, jotta Jumalan kunnia tulisi voimallisesti esille Hänen omiensa kautta kaikkialla. Janoa Jumalan kosketusta, ilmestymistä alati, niin Hän saapuu luoksesi kunniassaan, kirkkaudessaan ja voimassaan.

6.4.2016

Pääsiäisen juhlapyhät ovat takana, mutta sanoma ylösnousseesta ja kuoleman kukistaneesta Vapahtajastamme on yhä ajankohtainen! Pitkäperjantain ristintapahtumat kertovat syyn Herramme ja Vapahtajamme lihaksi tulemiseen. Heb 9:22 ilman veren vuodatusta ei ole anteeksiantoa.

Ajattele ristin lunastustyön suuruutta, uudestisyntyneiden, Jumalan lasten elämässä, suhteessa anteeksiantamiseen ja -saamiseen. Ajattele, mitä kaikkea sinulle ja minulle on jo annettu anteeksi. Anteeksiantamattomuudesta kasvaa helposti muuri, joka erottaa ja eristää jopa uskon veljet ja sisaret toinen toisestaan. Tosin sitä vihollisemme ennen muuta haluaisi. Katkeruus, pahansuopuus tms. paha tuhoaa ihmisen sisältä päin, ihan salaa ja vähän kerrassaan. Omat asenteemme kanssa veljiimme ja sisariimme määrittävät jumalsuhteemme laadun.

Kun kilvoittelemme anteeksiantavalla mielen laadulla, niin avautuu rukousvastauksien maailma aivan toisella tavalla. Voimme yksilöinäkin hyvin ja tulee toimeen itsemme ja toisten kanssa. Jumalallinen anteeksiantamus on avain eheytymiseen, kun lakkaamme tuomitsemasta toisia, niin pääsemme sisälle anteeksiantamukseen. Meidän on Herran omina, voitettava oma turmeltunut, lihallinen mielenlaatumme ja käännyttävä Hänen puoleensa, jolla on valta ilmestyä ja auttaa heikkoa matkaajaa. Päättäkäämme antaa sydämestämme anteeksi, Kristuksen tähden. Anteeksiantamus on Jumalallisen eheytymisen ja parantumisen väline.

Mt 9:6 Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Jos me seuraamme Jeesusta opissa ja elämässä, niin me opimme antamaan anteeksi toinen toisillemme. Onhan se hyvän Jumalan tahto, että pääsemme irti peloista, vihasta, kaunasta ja katkeruudesta, voidaksemme kokea vapautta ja keskinäistä yhteyttä. Saamme anoa sydämen hartaudessa: Oi, Herrani Jeesus, auta minua antamaan anteeksi ja rakastamaan lähimmäistäni, ollakseni perillä kerran Jumalan kirkkaudessa. Jos vihaa, salaisestikin, ei voi rakastaa, ei edes Herraa Jeesusta Kristusta. Vihaamisella tarkoitan vaikka sitä, että pysymme erillämme veljista ja sisarista.

Sydämen anteeksiantamus tulee ennen rakkautta. Tämä on lihalliselle luonnolle vaikea läksy. Tarvitsemme tervettä Sanan opetusta, sekä tuoretta Pyhän Hengen voimaa, alkaaksemme nimeltä mainiten, lausua yksilöiden ne henkilöt, kenelle tahdomme antaa anteeksi ja minkä tähden. Saamme vapauttaa itsemme tuomion alta pois, vapaaksi katkeruudesta ja sydämen kovuudesta.

Jumala on säätänyt anteeksiantamukseen valtavan voiman, rakkauden ja armon voiman.  Ajattele Jeesuksen ristin kärsimystä ja kuolemaa omien syntiesi tähden. Siirrä nyt lähimmäisesi rikkomus mielessäsi ristille ja ala kiittää Jumalaa siitä, että tämäkin synti, paha teko tai tekemättäjättäminen on sovitettu Golgatan keskimmäisellä ristillä. Koet vapauden ja pääset antamaan anteeksi rikkoneelle kanssamatkaajallesi. Onhan meille itse kullekin annettu anteeksiantamaton velka anteeksi, joten voinemme antaa lähimmäisille anteeksi heidän virheitään, puutteitaan, sanomisiaan ja tekemisiään.

Saamme käydä vihmontaveren tykö ja kokea jälleen autuuden iloa, keväisen luonnon keskellä. Rukoilkaamme Hengen sateita elämämme, seurakuntiemme yli, jotta saisimme elää ensirakkaudessa ja Hengen palavuudessa. Näin Jumalan valtakunnan työ menestyy ja kantaa hedelmää kaikkien meidän kohdalla! Mikä on suurempaa, kuin se, että Hengen hedelmät ja armolahjat vaikuttavat arjessamme, tuottaen Taivaan Isälle kiitoksen ja ylistyksen aiheita. Kun Kristuksen mielenlaatu valtaa sydämet, me löydämme rakkauden sieluihin, jotka vaeltavat vielä ristin vihollisina.

10.3.2016

Lähestyvä pääsiäinen sisältää tutun Raamatun kertomuksen, joka muodostaa keskeisen osan kristillistä uskoamme. Ristillä kärsivän ja sijaisuhrina edestämme kuolevan Jumalan Pojan sovintokuoleman, sekä riemullisen ylösnousemuksen todellisuuden. Tämän varassa uskomme lepää ja kasvaa Jumalan tuntemisessa. Sanaa tutkiessamme opimme antamaan arvoa Jeesuksen verelle, joka poisti kaikki saastamme ja syntimme ja vapautti meidät palvelemaan ja palvomaan Isää Jumalaa.

Lapseni! Kirjoitan tämän teille, ettette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Puolustaja, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä vain meidän, vaan myös koko maailman 1 Jh 2:1- 2

Ristin evankeliumi kertoo koko ihmiskunnan syntien sovittamisesta. Jeesus kuoli jokaisen tähden, myös niiden, jotka ovat pahaa tehneet viattomille ja syyttömille.

Kaikki yksilön tahattomat ja tahalliset synnit lapsuudesta, nuoruuteen ja aikuisuuteen sovitettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Taivaallisen Isän hyväksyntä kuuluu meille jokaiselle, jotka olemme tehneet parannuksen synneistämme. Sanoohan Raamattu: Ap 17:30  kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus ja Rm 2:4 Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?

Sovitustyön salaisuus ja ydin löytyy siinä, että Jeesus antautui syyttömänä ristin kärsimyksiin ja uhrikuolemaan. Tämä tekee Jumalan armosta kalliin armon. Ef 2:8 Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja.

Viaton ja synnitön Jumalan Poika maksoi luotujen ja langenneiden pelastamiseksi vaaditun hinnan, jota Jumala pyysi. Tämän tähden Jeesus koki tuskallisen ja piinaavan erontuskan Isästään. Niinpä ristiltä kuului kaiken kivun ja kuoleman kauhujen lisäksi, sanat jotka on tallennettu evankeliumiin Markuksen mukaan, lukuun 15:34 Jumalani, Jumalani miksi hylkäsit Minut.

Jeesus lepytti Jumalan vihan, jonka ihmiskunnan Aadamilainen syntivelka oli aiheuttanut. Ainoa olemassa oleva tapa, sovittaa syntiinlankeemus, oli laittaa kaikki yhden jumalihmisen, Kristuksen kannettavaksi. Jumala tuomitsi oman rakkaan Poikaansa, viattomana, syyttömänä, jotta jokainen syyllinen saisi mahdollisuuden armoon ja anteeksiantamukseen. Jumalan tuomio ei enää kohdistu ihmiseen, joka turvaa uskossa Kristukseen. Epäuskoiset, ristin lunastuksen hyljänneet joutuvat, Raamatun mukaan, vastuuseen kerran siitä, että eivät nöyrry ristin totuuden edessä. Jumalan Pojan pyhä veri peittää täydellisesti ne yksilöt, joka uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Sana kehottaa. Synnit ovat lopullisesti ja täydellisesti sovitetut Kristuksen uhrikuoleman kautta. Kristuksen veri peittää meidän pahat tekomme, rikoksemme täydellisesti. Kaikilla heikoilla, vajavaisilla syntisillä on nyt toivoa, kun he tuovat kaiken valoon, parannusta tehdesään, niin Jeesuksen veri pesee, puhdistaa ja vapauttaa synnin syyllisyydestä ja velasta.

Kristuksen ylösnousemus antaa Jeesuksen kärsimiselle ja kuolemalle täyden merkityksen. Kaikki se, mitä Jumala oli suunnitellut langenneen luomakunnan pelastamiseksi, onnistui täydellisesti Jeesuksen kuuliaisuuden tähden. Hän oli ainoa, joka on ollut Sanalle kuuliainen, aina ristin kuolemaan asti. Meillä on Kristuksessa, pelastumisen toivo. Ylösnousemuksen nojalla Jeesus on meidän välimiehemme, välittäjämme Isän edessä. 1 Tim 2:5 Jumala on yksi, yksi on myos välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus.

3.2.2016

Raamattu puhuu kohteliaisuudesta ja kaiken kattavasta ystävällisyydestä hyvin konkreettisesti. Se on sitä sydämen sivistystä, jota Jumala haluaa nähdä omissaan. Emme saisi puhua lähimmäisestä niin, että hän loukkaantuu tai pahoittaa mielensä. Jos edelleenkin toimimme väärin suhteessa lähimmäisiimme, saatamme pilkata ja häväistä kirjoitettua Sanaa. Jumala on uskonut oman iäti kestävän Sanansa ihmiskunnalle. Juuri tuo Jumalan Sana muuttaa meidän ajatteluamme, asenteitamme, puheitamme ja tekojamme. Tiitus kirjoittaa meille näin: He eivät saa parjata ketään eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. Tiit 3:2 Tässä kuussa on ystävänpäivä. Meidän ihmisten ystävyys ja ystävällisyys perustuu siihen, mitä Jumalan Sanaan on kirjoitettu. Pyhä Raamattu opettaa Jumalan rakastavan luotujaan ehdollisesti. Jumala antoi kaikille maailman kansoille omat norminsa kirjoitetussa muodossa. Nämä Jumalan säännöt, ohjeet ja mallit olivat tarkoitettu ihmiselämää suojaamaan ja varjelemaan. Lapset eivät voi ajatella tai toimia oikein, ellei kodeissa ja seurakuntien tilaisuuksissa opeteta kristillisyyden perusteita. Raamatun kristillisyyttä leimaa aina ystävällisyys ja toisen kunnioittaminen, sekä hänen tarpeistaan huolehtiminen. Jos vanhemmat itse eivät elä todeksi Jumalan Sanaa, kuinka he voisivat uskottavasti ja menestyksellä toimia lastensa kohdalla. Jumalan Sanan ohittaminen särkee ja tuhoaa yksilöä, perhettä, kuin koko kansakuntaa. Miten muuten voisimme tietää, mikä on ihmiselle hyväksi hänen elämänsä päivinä, jos meillä ei olisi luotettavaa ilmoitusta Jumalan tahdosta. Siunauksellista uskon elämää ei ole ohi Sanan. Raamatun kultainen ohjesääntö sanoo: Mt 7:12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Juutalaisesta opetuskirjallisuudesta nousee sanat: ”Älä tee lähimmäisellesi sitä, mitä vihaat.” ”Mitä itse vihaat, sitä älä tee kenellekään muulle.” Saakoon ystävänpäivä meidät miettimään ja arvostamaan ihmissuhteitamme niin, että pyrimme hoitamaan ne moitteettomasti. Toinen ystävyyteemme liittyvä asia on kuormien ja taakkojen jakaminen. Tämä edellyttää avoimuutta ja rehellisyyttä, sekä palvelevaa rakkautta. Kuinka voimme olla avuksi kenellekään, jos yksilöt kätkeytyvät valheiden ja salailun taakse.  Eihän kristillisen rakkauden tarkoitus ole lisätä toisen taakkaa, vaan huojentaa hänen kuormiaan. Käytän vertauskuvana lunta, joka pikku hiljaa kertyy puun runkoon ja oksistoon. Varsinkin nuoret puut saavat talvisella säällä kantaakseen kuormia ja lumen painosta johtuen, ne taipuvat maata kohden. Kun kevät ja kesä viimein koittavat, osa lumikuormien taakoittamasta puista jää maata viistämään. Ne ovat menettäneet kyvyn seisoa suorana. Kenenkään ei pitäisi omaa taakkaansa kantaessaan jäädä masentuneena kuormien alle. Tarvitsemme Pyhän Hengen tuulia, jotka saavat taakat putoamaan harteiltamme ja uskon viriämään Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. Suokoon hyvä Israelin Jumala sinulle loppuvuodeksi ystäviä, jotka ohjaavat sinut umpikujasta tai taakkojen alta, luottamaan Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ristiinsä. Lupauksen Sana muuttaa arkemme ja elämän tapamme, jos vain annamme tilaa sille.

28.12.2015

Olemme viettäneet Kristuksen syntymäjuhlaa ja laulaneet "oi, jospa ois, joulu ainainen..." Kalenterin mukaan lähestymme vuodenvaihdetta ja luomme mielessämme katseemme menneisiin päiviin. Arjen muistot juhlineen ovat piirtyneet elämänkaaremme historiaan. Omat valintamme ovat muokanneet kulunutta vuotta, itse kullakin on oma erityinen ja ainutlaatuinen tapahtumien kirjo jo eletyissä päivissä. Voimme jättää eilisen, käsiteltyämme sen ja luoda katseemme edessä olevaan. Onhan kaikki vielä silmiltämme salattua, vain Jumala tietää, mitä edessäpäin on. Luotamme Jumalaamme, joka on kanssamme tulevissakin päivissä. Kun kuljemme Herramme kanssa käsityksin, on tulevaisuutemme valoisa kaikilta osin. Lupauksen Sana vakuttaa tätä kaikille Herran omille. Jes 66:2 ...mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun Sanani edessä. Luota Jeesukseen, Hänen ristin lunastustyöhönsä, nyt ja jatkossakin. Hänen verensä voima kykenee puhdistamaan, pyhittämään ja vanhurskauttamaan ne, jotka tahtovat elää uskon kuuliaisuudessa.

Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme teitä pyrkimään yhä parempaan. 1 Tess 4:1 Jumala kehottaa meitä, jotka olemme vanhan ja uuden vuoden vaihteessa, vaeltamaan Jumalalle otollisesti. Haluamme seisoa nyt ja jatkossakin Sanan pohjalla ja anoa alkavalle vuodelle Herran siunausta ja johdatusta Psalmilaulajan sanoin: Oi, Herra auta ja anna menestys! Ps 118:25 Asettautuessamme Herran jalkain juureen, kuulemme Hänen paimen äänensä. Hän puhuu Sanassaan vedoten hellästi meidän kuuliaisuuteemme. Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta, joka ei ole kuuliainen Pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Jh 3:36

Syntien tunnistamisessa ja tunnustamisessa on tärkeää se, että asetumme Kaikkivaltiaan Jumalan pyhien kasvojen eteen ilman puolusteluja ja selityksiä. Vuodenvaihteessa, kuin muinakin päivinä, saamme tehdä tiliä omista henkilökohtaisista synneistämme, erheistämme ja laiminlyönneistämme. Rukoilemme yhdessä ja erikseen: Puhdista meidät yksilöinä niin, että voisimme palvella Sinua kokosydämisesti, voidaksemme olla lähimmäistemme keskellä armosi ja totuutesi tuojina. Jumalan kansana voimme yhdessä seisoa muurin aukossa ja nousta tuuliin ja pilviin Herran tulemuksen päivänä. Jos sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, Hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme Hänestä valehtelijan eikä Hänen Sanansa ole meissä. 1 Jh 1:8- 10 Nöyrtyminen Kaikkivaltiaan edessä kertoo oikeasta asenteesta ja mielenlaadusta. Tätä mielenlaatua minä tarvitsen ja uskoakseni meistä jokainen vuoden jokaisena päivänä. Valkeudessa vaeltavan turva on ristin veressä, ei onnistumisissa. Meidän Herramme on rakkautta ja sääliä täynnä omiaan kohtaan ja haluaa, että Hänen omansa omaavat saman mielenlaadun kuin Hän. Israelin Pyhä Jumala, siunatkoon, auttakoon ja johdattakoon meitä aina ja kaikkialla, missä olemme, elämme tai liikumme.

30.11.2015

Adventin aika on odotuksen ja valmistautumisen aika. Ef 6:10- 20 meitä neuvotaan ja kehotetaan vahvistumaan Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa, sekä antamaan Jumalan valtavan voiman vaikuttaa itsessämme. Meidän tulee ottaa käyttöömme Jumalan antaman taisteluvarustus, pystyäksemme torjumaan ja voittamaan vihollisen juonet. Paras ase vihollisella on yksilön oma turmeltunut liha, synnillinen, alempi luonto. Sehän on aina Jumalaa ja Hänen tahtoaan vastaan. Siksi meille tarjotaan Sanassa seitsemän- osasta taisteluvarustusta avuksi uskon elämäämme:1. Totuuden vyö: Totuuden tunteminen vapauttaa, ei riitä että tietää totuuden, on myös tunnetta persoonallinen totuus Jh 8:32. Jeesus on tuo totuus. Meidän on kiinnitettävä itsemme totuuden vyöhön. 2. Haarniska: Kristuksen lahjavanhurskaus suojaa jokaista Jumalan Hengestä syntynyttä lasta. Meidän rintahaarniskamme tuottaa meille vain iloa, sillä Jumala on Kristuksessa hyväksynyt meidät omikseen. 3. Rauhan evankeliumi toimii meidän kenkinämme. Saamme olla valmiit ja innokkaat levittämään evankeliumia kaikkialle. 4. Uskon kilpi: Olemme Kristuksen lahjoittaman uskon varassa ja suojassa. Jumalan elävä ja voimallinen Totuuden Sana synnyttää jatkuvasti uutta uskoa Jumalan mahdollisuuksiin. Tuon uskon kautta voimme vastaanottaa kaiken mitä tarvitsemme. 5. Pelastuksen kypärä: Olemme pelastetut, armosta, uskon kautta. Se on Jumalan teko, että yksilö nöyrtyy ja alkaa katua syntejään. Jumala on valmistanut pelastuksen kaikille, jotka nöyrtyvät ottamaan vastaan tuon lahjan. Kaikki muu on Jumalan valmistamaa, mutta ainoa, jota ei ole tehty valmiiksi on parannuksen teko. Jos mielii päästä Jumalan valtakuntaan on suostuttava tiedostamaan ja tunnustamaan omat syntinsä, jota voi tehdä parannuksen, joka miellyttää taivasta. 6. Hengen miekka: Pyhä Henki käyttää yksilö uskovaa, jolla on Jumalan Sana kätkettynä sydämeen. Sana on auktoriteettiasemassa, määräämässä sen, miten elämme Kristuksen opetuslapseudessa. Saamme Sanasta kaiken viisauden ja voiman elää menestyksekästä ja voitollista uskon elämää. 7. Rukous: Rukous on yksilölle välttämätöntä, sillä siinä valmistaudutaan niiden asioiden kohtaamiseen, jotka nähdään meille hyväksi antaa. Rukous tulee tapahtua aina hengessä ja totuudessa. Jokaisen yksilön olisi syytä rukoilla seuraavien asioiden puolesta joka päivä: Israelin ennalleen asettaminen ja kaikkien ihmisten pelastuminen. On pyydettävä Jumalan seurakunnalle lisää valoa, armoa ja Hengen lahjoja, jotta Jumalan seurakunta olisi valmis täyttämään kaikessa Jumalan tahdon. On rukoiltava myös oman maamme ja kansamme puolesta, jotta herätyksen tuulet pääsisivät puhaltamaan keskuudessamme. On syytä myös rukoilla varjelusta, ettei pahan voimat pääse runtelemaan yhteiskuntamme rauhaa. Käykäämme Herramme eteen nöyrinä ja Kristuksen verellä puhdistettuina, jotta voisimme viettää adventin aikamme Jumalan kunniaksi ja hiljentyä juhlimaan Vapahtajamme syntymäjuhlaa niin, että kaikkien on hyvä olla lähellämme. 

4.11.15

Ihminen kaipaa tietoisesti tai tiedostamatta syvimmältään yhteyttä Luojaansa ja Lunastajaansa. Pyhässä Sanassaan Jumala on puoleltaan antanut yhteyden syntymiseen kaikki oleelliset tiedot. Raamattu kertoo jumalihmisen tulosta maanpäälle sovittamaan syntiin langenneen Aadamilaisen ihmiskunnan. Raamatun ”punaisena lankana” on evankeliumi, sanoma Jeesuksesta ja Hänen rististään. Kun yksilö uskoo Jeesukseen, hän uskoo Jeesuksen veren puhdistavaa, pyhittävään, vanhurskauttavaan ja vapauttavaan voimaan. "Ihmeellinen on tuo veren voima..."  laulaa lauluntekijä ylistäessään Golgatan veren voimaa. Pekka Simojoki on runoillut laulun, jossa sanotaan ”Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu, ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, risti vain jäljelle jää.

Evankeliumi on kertomus siitä, miten Jumala armossaan maksattaa Pojallaan ihmiskunnan koko syntivelan. Jeesus ottaa yksilöihmisen paikan ja kärsii hänen rikkomustensa summan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ihminen ei voi koskaan tuoda Luojansa eteen sellaista, mikä toisi otollisuuden Hänen Pyhyytensä ja vanhurskautensa edessä. Tarvittava otollisuus on kätketty ristin vereen. Saamme Jeesuksen siunatun veren kautta pääsyn Jumalan mielisuosioon, kun luotamme siihen sovitukseen, jonka Jeesus hankki meille.

Sinä myös voit päästä Jumalan mielisuosioon Kristuksen persoonan ja Hänen ristinsä uhriveren tähden. Tarvitsemme paljon Pyhän Hengen voimaa ja omaa tahtoa, jotta voimme olla kaikessa Herralle Jeesukselle uskollisia ja Jumalan Sanalle kuuliaisia, muuttuaksemme Kristuksen kaltaisuuteen, kasvaaksemme yltäkylläiseen Kristus elämään ja kantaaksemme hyvää hedelmää, sekä kuollaksemme itsellemme, toivoillemme, mieltymyksillemme, omalle tahdollemme…

Ps 118:1 Ylistäkää Herraa, sillä Hän on hyvä. Hänen voimallinen nimensä täytyy tulla korotetuksi. Saan luottaa, rakastaa, totella, palvella Häntä. Onko Jeesus jo sinun Herrasi ja Vapahtajasi? Tahdotko luovuttaa oman elämäsi ehdoitta Hänelle? Jeesus ottaa vastaan katuvan ja syntiensä painaman yksilön. Raamatussa kehotetaan meitä yksilöinä tulemaan Hänen luokseen: Mt 11:28 Tulkaa Minun luokseni… Minä anna teille levon. Tämä lepo kuuluu myös sinulle, koska olet syntynyt sovitettuun ja armahdettuun sukuun. Voit rukoilla sydämessäsi: Tule Herra Jeesus sydämeeni asumaan, pese verelläsi minun syntini ja syyllisyyteni pois. Kiitos syntieni anteeksiantamuksesta, kiitos siitä, että saan olla Jumalan oma ja matkalla taivaan kotiin. Tahdon elää loppuelämäni Sinua palvellen ja palvoen. Johdata minua arjessa, elääkseni ja kasvaakseni yhdessä toisten uskovien kanssa. Amen.

6.10.15

Ps 46:2 Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, varma apumme hädän hetkellä. 3. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret sortuisivat merten syvyyksiin. 6. Jumala on sen keskellä, se ei horju. Jumala auttaa sitä aamun koitteessa.

Jos usko ja luottamus Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, alkaa horjua joudumme pimeyteen, jossa epätoivo ja masennus uhkaavat suistaa elämämme pois siitä elävästä toivosta, jota taivas tarjoaa Kristuksessa Jeesuksessa. Hän, Herramme ja Vapahtajamme, on ainoa, joka voi auttaa ihmislasta ajassa ja ikuisuudessa. Golgatan ristillä vuotanut Vapahtajamme pyhä veri julistaa anteeksiantamusta katuvalle omalletunnolle.

Aika, jossa elämme hämmentää sisimpämme, pyrkien siirtämään katseemme pois Hänestä, joka voi ja tahtoo aina auttaa. Saatamme katsella maailman tapahtumia sydän syrjällään. Maamme ja kansamme elää myös murrosvaihetta, jossa koetellaan lähimmäisenrakkauttamme. Kullakin on myös omat negatiiviset kokemuksensa asioista, jotka traumatisoivat ja kuormittavat elämän kaartamme. Mistä apua? Luemme Ps 42:6. Miksi olet masentunut, sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta. 9. Päivällä Herra lähettää armonsa, ja yöllä on sisimmässäni hänen laulunsa – rukous elävälle Jumalalle. 12. Miksi olet masentunut, sieluni, ja miksi olet minussa levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani, minun Jumalaani.

Jos elät ahdingossa tai olet ahdistunut, voit löytää lohdutuksen Jumalan ikuisesta Sanasta. Ps 91:15. Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. Raamattu ilmoittaa selkeästi, että kohtaamme uskovina monia vaikeuksia. Ap 14:22 Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan. Herra Jeesus on kansaamme jakamassa epävarmuutta ja siitä syntyvää kipua, tuskaa ja pahaa oloa. Muista Jeesus, Jumalan Poika, välittää sinusta ja sinun elämästäsi. Olet Hänelle rakas ja kallisarvoinen. Haluaisin puoleltani ohjata sinua etsimään Hänen armollisia ja rakastavia kasvojaan tulevaisuuden ja sitä koskevan epätietoisuuden tähden. Psalmit, heprealaisten laulukokoelma, kertoo Jumalan suuruudesta, kunniasta, sekä ihmisen monista tunnetiloista ja kokemuksista. Raamatun teksteille ei ole vierasta se, että ihminen kärsii ja purkaa epätoivoaan Luojalleen ja Lunastajalleen. Saat tulla niin monta kertaa kuin on tarvetta Vapahtajasi eteen ja purkaa kaikkea sitä, joka mieltäsi painaa. Se ei ole väärin, vaan on jopa toivottavaa. Sillä Jumalan rakkaus ja armo on sinua varten, ota vastaan kaikki se lohdutus, apu, virvoitus ja toivo, mitä Sanasta saat elämääsi. Jos kuka niin Jeesus tietää ja ymmärtää parhaiten kärsivää lastaan. Hän on käynyt Getsemanesta Golgatalle syyttömänä Jumalan Uhrikaritsana ja Hän kuoli ristillä hirvittäviin tuskiin. Jeesus koki ihmisenä helvetin tuskat omassa fyysisessä olemuksessaan ja siksi Hän voi kärsiviä ja kivun alla eläviä ymmärtää ja auttaa. Jos elät vaikeaa jaksoa elämässäsi, voi masennus olla ainoa terve reaktio olosuhteissasi. Siksi älä syyllistä itseäsi siitä, että toivo on kadonnut ja pimeys peittää kaiken. Ajattele Jeesusta, Hän koki ristin kauheuden ja ahdistui siitä. Jos Jumalan Poika on käynyt tuskien tien läpi, niin Hän kykenee antamaan lohdutuksen, joka auttaa, tukee ja antaa voima käydä läpi sitä prosessia, jossa nyt elät. Hän on itse sinun kanssasi juuri nyt. Mt 28:20. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Herra Jeesus seisoo rinnallasi ja kärsii kanssasi sinun kipuasi. Olet voittoisa yksilö, kun yhä pysyt Hänessä, sillä voittoisa merkitsee sitä, että et luovuta etkä anna periksi omalle turmeltuneelle lihalle, viholliselle, katkeruudelle tai muille mielenlaadun synneille. Voittovoiman omaaminen ei merkitse täysi- ikäisyyttä tai onnistuneisuutta, kyvyttä, vaan sitä, että pysyt Kristuksessa Jeesuksessa tuntuipa juuri nyt miltä tahansa. Jumala on uskollinen, Hänen Sanaansa voit luottaa aina.  Ratkaisu on Jumalan kädessä. Sinäkin olet Jumalan käsivarsilla. Pyhä Henki haluaa puhua sinulle toivoa, lohdutusta: Elämälläsi on tarkoitus, sinun päämääräsi on olla Jumalan luona eräänä päivänä, tämä antakoon toivoa sinulle juuri nyt ja muista olet Kristuksessa Jumalan täydellisesti hyväksymä, rakastama ja armahtama. Israelin Pyhä siunatkoon sinua sillä siunauksella, jota juuri nyt tarvitset. Olet arvokas, olet Jeesuksen veren hinta. Mikään prosessi ajassa, kivuliainkaan, ei himmennä sitä kirkkautta, joka odottaa ajan rajan tuolla puolen. Taistellaan yhdessä perille, toinen toistamme tukien, voittosaatto odottaa loppuun asti uskollisia. Me haluamme olla, armosta myös olemme niitä, jotka saavat elämän kruunun Herramme kädestä. Siunattua syksyä, Vapahtajamme kädet kantavat sinua silloin, kun siihen on tarvetta. Hänen haavoitetut kädet yltävät juuri sinun kohdallesi, joka sitä tarvitset. Luota Häneen nyt ja jatkossakin!

7.9.2015

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle. 2 Aik 16:9

Tässä ehdollisessa lupauksessaan Jumala kertoo omasta halustaan ilmestyä, auttaa ja siunata ihmistä. Siksi meidän olisi hyvä oppia tekemään asioita Jumalan tahtomalla tavalla ja ajalla. Voisimme nimittää tästä jakeesta nousevaa periaatetta sitoutumisen siunaukseksi tai kunnioituksen periaatteeksi. Kunnioittaessamme Jumalan Sanan ilmoitusta, ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa asennoitumaan, elämään ja toimimaan sen mukaisesti. Tämä asenne tuo elämään siunauksen ja Jumalan suuruuden. Uskon salaisuudet avautuvat, sillä Jumalan armotalous perustuu uskoon, jonka Sana vaikuttaa Pyhän Hengen kautta.

Jos tahdot saada uuden otteen omaan kristilliseen elämääsi, anna Jeesukselle ensimmäinen sija kaikessa. Luvallasi, Hän tahtoo nousta sydämesi valtaistuimelle ja asettautua luodun ja lunastetun elämään sille paikalle, joka kuuluukin Luojalle ja Lunastajalle.

Silloin sinun turmeltunut tahtosi saa väistyä ja Hänen hyvä tahtonsa saa tulla tilalle. Herran tahto on aina syntiin langenneen ihmisen tahtoa parempi, koska siinä on Kaikkivaltiaan tietotaito läsnä täydellisyydessään.

Tämän muutoksen Jeesus saa aikaan, ilman ihmisen omia ponnisteluja tai toimia. Annamme valtuudet Hänelle ja elämämme muuttuu radikaalisti.

Muutos alkaa esim. Psalmista yksi, voinet lukea sen kokonaan omasta Raamatustasi.

Psalmin alkujakeisiin on kätketty menestymisen salaisuus. Sama ajatus löytyy Joosuan kirjasta, luku yksi ja jae kahdeksan.

Sillä Sana, joka on lähtenyt Jumalan maailmasta, voi muuttaa mielesi ja ajatuksesi Jumalan tahtomaan suuntaan. Elät voittajan ja auttajan suojeluksessa, sekä Kristuksen veren suojassa.

Silloin sinusta tulee ihminen, joka rukoilee kansamme lasten ja nuorten, sekä perheiden puolesta uskonrukouksia. Vain rukouksella voimme hidastaa sitä turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meidän maailmamme kulkee kohden tuomioita ja niistä Jumala tahtoisi pelastaa ihmisyksilöt. Valinnan suoritamme kukin kohdaltamme. Tahdothan valita Jumalan tahdon mukaisesti.

Se, että armo kelpaa syntiselle, on aina ihme, Jumalan ihme. Hän kutsuu Sanansa kautta parannukseen jokaista, joka tutkii Sanaa tai on evankeliumin kuulossa.

Voidaksesi valita päivittäin oikein, Jumalan tahtomalla tavalla, tarvitsemme siihen Sanaa, nöyrää mielenlaatua ja päivittäisessä parannuksessa elämistä. Tätä vartenhan Jeesus on varsinkin uskovien Vapahtaja. Kaikkivaltias Israelin Pyhä siunatkoon sinun syksysi.

11.8.2015

Olen tehnyt itselleni Isä meidän rukouksesta sovelluksen, josta jaan muutaman ajatuksen kanssasi. Tämähän löytyy evankeliumista Matteuksen mukaan, sen luvusta kuusi, jakeet yhdeksännestä kymmenenteen. Voimme yhdessä rakentua ja syventää uskonelämäämme päivittäin rukoilemalla juuri sitä rukousta, jonka Jeesus antoi omilleen: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Olkoon Sinun nimesi pyhitetty minussa ja minun elämäni poluilla, Sinun, joka asut korkeudessa ja pyhyydessä, sekä niiden tykönä, joilla on särjetty ja murrettu henki. Sinä Israelin Pyhä, joka hallitset kaikkea olevaista Poikasi, Herrani Jeesuksen Kristuksen kanssa, pyhitetty ja kunnioitettu olkoon Sinun voimallinen nimesi. Vapauta minut epäpyhistä ajatuksista ja sanoista. Vapauta minut pyhittämättömästä elämästä. Vapauta minut vääristä ja turmiollisista asenteista. Vapauta armossasi kaikesta kielteisyydestä, voidakseni täyttyä kiitollisuudella Sinua kohtaan. Olethan lunastusveren kautta ostanut minut vapaaksi, voidakseni pyhittää Sinun nimesi elämäni ja antamiesi leivisköjeni hoitamisessa. Tahdon kiittää ja ylistää Sinun jaloa ja pyhää nimeäsi nyt, aina ja iankaikkisesti. Tulkoon Sinun vanhurskas valtakuntasi. Tulkoon rauhan valtakunta voimassaan, kirkkaudessaan, kunniassaan ja väkevyydessään. Tapahtukoon Sinun hyvä tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tapahtukoon se minun elämässäni, avioliitossani, perheessäni, kodissani ja seurakunnassasi. Tulkoon Sinun tahdostasi minulle elämän täyttymys. Herra Jeesus hallitse Sinä minua Pyhän Henkesi kautta, niin, että Isän hyvä tahto tapahtuu minussa asenteitani myöten ja kaikissa palvelutehtävissäni. Tahdon irtaantua kaikesta pahasta, voidakseni antaa valtuudet Sinulle, oi Pyhä Henki omaan elämääni. Tahdon täytyä ilolla, rauhalla ja rakkaudella. Raivaan tilaa, niin, että Herra Jeesus saa käyttää valtaansa minuun nähden, Isän Jumalan kunniaksi. Kiitos totuuden Sanastasi ja ristin veresi puhdistavasta ja pyhittävästä voimastasi. Herra Jeesus auta minua kaikessa olemisessani niin, että en häpäise pyhää nimeäsi. Anna parannuksen armo, kun sitä tarvitsen. Pyhä Henki osoita minulle ne asiat, joista tahdot vapauttaa minut. Tahdon ottaa vastaan täydellisen ja ehdottoman anteeksiantamuksesi ja turvata ristin pyhään vereen viimeiseen hengen vetoon asti. Kiitos Jeesus nimesi ja veresi voimasta, sekä ristin työn riittävyydestä kohdaltani. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle!

11.7.2015

Jumalan Sanan valo mahdollistaa valkeudessa vaeltamisen!

Jumalan Sanan valo on hoitavaa laadultaan, sekä aina uutta elämää synnyttävää. Koska Sanaan on kätketty elämä, Jumalan yliluonnollinen elämä.

Jh 8:12 Jeesus puhui taas heille ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo."

Pimeys on valon puutetta ja aina valo voittaa pimeyden. Voimme vaeltaa valkeudessa ja uskon kuuliaisuudessa.

Jh 12:46. Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen. 47. Jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan maailman.

48. Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä. 

Jumalan Sanan arvovalta on kiistaton, sanoi länsimainen ihminen viisaudessaan mitä tahansa. Sillä on merkitystä, mitä Jumala on sanonut, koska se kattaa elämän aikaisen ja ikuisuuden.

Alkuperältään Lusiferin synti oli elää Jumalasta ja Hänen Sanastaan riippumatonta elämää.

Jos elämme näin , emme kunnioita Luojaamme, emmekä Lunastajaamme, joka elämän meille antoi.

Synti on yhä Jumalasta ja Hänen Sanastaan, tahdostaan, riippumaton ajatus, asia, asenne tai teko. Siksi apostoli Paavali opetti nuorta Timoteusta oman näkynsä mukaisesti 2 Tim 4:2 Saarnaa Sanaa.

Kyseessä on armon Sana, joka saa ihmeitä aikaan. Se avaa henkemme käsittämään Jumalan aivoituksia ja suunnitelmia. Pyhä Henki avaa Sanaa itse kullekin yhteiseksi hyödyksi.

Elävä Uutinen: Levitä Jumalan Sanaa jatkuvasti kaikissa mahdollisissa tilanteissa, tuntui se sopivalta tai ei. Ojenna ja varoita kuulijoitasi tarpeen mukaan. Rohkaise heitä tekemään sitä, mikä on oikein.

Valintamme viestittävät arvoista ja periaatteista, joita pidämme tärkeinä. Käytöksemme, sekä asenteemme ilmaisevat kenen omia olemme ja miten pitkälle olemme päässeet Kristuksen tuntemisessa. Voin esittää suoran ja kohti käyvän kysymyksen: Onko elämäni kaikilta osin Sanan mukaista?

Kun joudumme myrskyn silmään, negatiivisten asioiden keskelle, se tapa, jolla reagoimme useimmiten paljasta jotakin siitä mitä me oikeasti olemme.

Kuuliaisuus Jumalan Sanalle on tahto elämän kysymys. Jos me tahdomme, niin Jumala on auttava siitä eteenpäin omiaan.

Jokainen voi tutkia Kirjoituksia ja ojentautua elämään uskon elämää, joka tuottaa kunniaa Herralle ja edellyttää vahvaa ja toimivaa rukouselämää.

Jumalan pyhyys, puhtaus ja rakkaus koskettaa sinua juuri Hänen Sanansa kautta. Vain Jumalan Sana vastaanotettuna voi vaikuttaa yksilöön puhdistavasti ja pyhittävästi. Luetaan ja tutkitaan innolla Jumalan elävää Sanaa, koska se voi sielumme pelastaa tuomiolta, joka syntiä vääjäämättä seuraa. 

4.6.2015

Jaksaminen ja muutos ovat välttämättömiä

 

Arkista aherrusta jaksaa paremmin, kun asiat ovat kotona kutakuinkin kunnossa. Samoin taitaa olla hengellisen elämämme kohdalla. Kun meillä on läheinen ja lämmin suhde omaan hengelliseen kotiin ja tietty tehtävämme siellä, jaksamme mennä eteenpäin omassa kilvoituksessa.

Lauluntekijä laulaa: ” Ei omin voimin, vaan Hengellä Jumalan… ”

Voimme saada voimia palvelemiseen Sanasta ja Pyhästä Hengestä, mutta myös keskinäinen yhteys niiden kanssa, jotka rakastavat Herraa puhtaasta sydämestä, kannustaa ja rohkaisee käymään eteenpäin. Se on Jumalan ihme, jos kaksi eri hengellisen kodin ja taustan omaavaa voivat yhdessä kulkea kaitaa tietä toisiaan tukien ja rohkaisten.

Jumalan Sana tähtää jatkuvaan muuttumiseen ja muutokseen synnin turmelemassa maailmassa.

Ellemme me mukaudu Sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin turmiovoimat kyllä pitävät huolen lopusta. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa luistaa Pyhästä Sanasta.

Jumalan Sanan keskeisin ilmoitus käsittelee meidän syntiemme lunastusta Kristuksen veriuhrilla.

Syntinen voi lähestyä Pyhää ja Vanhurskasta Jumalaa vain annetun ristin uhrin kautta. Meidät on sovitettu Kristuksen uhrikuoleman perusteella täydellisesti. Jokainen on syntynyt sovitettuun sukuun, mutta yksilöinä on astuttava sen sisäpuolelle, voidaksemme nauttia Jumalan lapsioikeudesta. Meidät on Raamatun opetuksen mukaan lunastettu synnistä ja sen hallintavallasta, lainalaisesta tilasta ja syntiä seuraavasta tuomiosta. Ihminen ilman Kristusta on synnin, Saatanan ja ihmisten orja. Kääntymällä Herran puoleen parannuksessa ja katumuksessa, voimme syntyä uudesti ylhäältä ja omistaa Sanan lupauksia itsellemme. Kaikki vain sen perustella, mitä Golgatalla on jo tehty meidän puolestamme. En pidä ihmeenä sitä että ajassamme on paljon väsyneitä, masentuneita ja toivottomia lähimmäisiä, koska heitä ei ole ohjattu Kristuksen ristin tuntemiseen. Ei suotta apostoli Paavali kirjoita Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa: Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastumiseksi, turvaksi, parantumiseksi ja terveydeksi jokaiselle uskovalle.

Jeesuksen pyhä ja kallis sovintoveri puhuu tänäänkin hyvää menneisyytensä virheiden kanssa kamppailevalle ja katuvalle tunnolle. Pyhä Henki tahtoo osoittaa erityisesti sairaille Kristuksen verisiä haavoja, joissa on terveyden lähde. Uusi voimallinen elämä alkaa virrata Jeesuksen verihaavoista, Herraa etsivien ja janoavien elämään.

Tämän kaiken voimme ottaa vastaan uskon kautta. Jumalan Sana ohjaa meidät uskomaan Jeesuksen vereen, joka takaa pääsyn Jumalan taivaaseen. Veri riittää viemään uskovan perille, taivaan kirkkauteen. Jumalan Pojan veressä on kaikki se, mitä langennut ihminen tarvitsee.

Voinemme antaa Kunnian Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, siitä lunastustyöstä, joka kertakaikkisesti osti meidät synnin orjuudesta Jumalan lapseuteen, iloon ja rauhaan. Tätä evankeliumi tarjoaa kaikille tämän kesän alkaessa ja nauttiessamme suloisesta suvesta!

9.5.15

Kevät on edennyt jo siihen vaiheeseen, että elämme Helluntain läheisyydessä. Raamattu lupaa henkikasteen ja armolahjat kaikille uudestisyntyneille. Lk 11:13 kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat. Meidän osamme on janota Hengen ilmenemistä. Odota innokkaasti Pyhän Hengen persoonaa, avaudu Hänelle!

Tavoittele Sanan lupaamia armolahjoja ja armoituksia arkeesi. Lue tarkasti 1 Kr 12. luku, jotta saat selville, mitä kaikkea Jumala haluaa lahjoittaa omilleen yhteiseksi hyödyksi. Ota vastaan täysi siunaus taivaasta. Olemmehan täysin riippuvaiset Pyhän Hengen siunatusta läsnäolosta, voimasta ja voitelusta. Helluntaipäivä muistuttaa siitä, että tyhjät ja puhtaat astiat täytetään Hengen voimalla. Alkuseurakunnassa sitä edelsi veljien ja sisarten kesken pidetty rukouskokous. He tarttuivat Jeesuksen lupaukseen: Ap 1:4- 5 Älkää lähtekö ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä. On välttämätöntä täyttyä voimalla korkeudesta, voidakseen todistaa uskottavasi maailmalle, että Jeesus Kristus on Herra.

Ap 5:32 Me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka Häntä tottelevat.

Saamme uudestisyntymässä lapseuden Hengen ja Hengen kasteessa jumaluuden kolmannen persoonana, olemme voimalliset todistamaan ja laajentamaan Jumalan valtakuntaa maan päällä.

Lähtökohta kaikkeen kasvamiseen ja edistymiseen uskossa on se, että opimme ottamaan Jumalan Sanaa vastaan ja ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Jumalaa.

Pyhä Henki tahtoo vallata elämämme, olemuksemme, täyttyäksemme Hänen yliluonnollisella läsnäolollaan. Mt 3:11 Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa. Tämä Sanan lupaus on jokaista uudestisyntynyttä varten.

Ap 2: 38. Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.

39. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

40. Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti, ja hän kehotti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta."

Pyhän Hengen lahjan saamisen ehdot ovat selkeät ja yksinkertaiset: parannuksen teko ja kaste vedessä.

Tarvitsen Pyhän Hengen ystäväksi, opettajaksi, vierellä kulkijaksi, Kristuksen sijaiseksi maan päällä, lohduttajaksi, auttajaksi, rohkaisijaksi, voiman antajaksi… Hän täyttää elämämme Jumalan rakkaudella.

Voimme vastaanottaa Pyhän Hengen persoonana elämäämme. Hän tahtoo hallita ja valvoa meitä.

Pyhän Hengen hallintavallan alla olen viisaampi, rohkeampi, ystävällisempi, valoisampi...

1 Kr 6:19 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat,

20. teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

Pyhä Henki tekee kykeneväksi ajattelemaan Jumalan ajatuksia ja mahdollisuuksia. Uskon ote lisääntyy Sanan alkaessa avautua Pyhän Hengen avaamana. Voimme ottaa osaa Jumalan tunteisiin. Nimittäin Kristuksen rakkaus meissä suree kadotettuja ja alkaa esirukoilla synnin pettämien puolesta. Näin Jumalan rakkaus syttyy meihin ja saamme tuskaa sieluista, jotka ovat vaipumassa ikuiseen eroon Jumalasta. Tämä prosessi johtaa alttiuteen evankeliumin esillä pitämiseen tavalla tai toisella. Olemmehan asetetut valoksi ja suolaksi aikalaistemme keskuuteen.

Sak 4:6 ei sotaväellä, eikä voimalla, vaan Minun Hengelläni. Jumalan seurakunta voi menestyä ja olla voitokas vain silloin, kun se on täynnä uskoa, voimaa, viisautta ja Kristuksen tuntemista. Ja tähänhän Pyhä Henki tähtää yksilöiden ja seurakuntien kohdalla. 

16042015

Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että Hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet Hänelle. 2 Aik 16:9

Tässä ehdollisessa lupauksessaan Jumala kertoo omasta halustaan auttaa ja siunata ihmistä. Siksi ihmisen olisi opittava tekemään asioita Jumalan tahtomalla tavalla.

Voisimme nimittää tästä jakeesta nousevaa periaatetta sitoutumisen siunaukseksi.

Jos tahdot saada uuden otteen omaan kristilliseen elämääsi, anna Jeesukselle ensimmäinen sija kaikessa. Luvallasi, Hän tahtoo nousta sydämesi valtaistuimelle ja asettautua luodun ja lunastetun elämään sille paikalle, joka kuuluukin Luojalle ja Lunastajalle.

Silloin sinun turmeltunut tahtosi saa väistyä ja Hänen hyvä tahtonsa saa tulla tilalle. Herran tahto on aina syntiin langenneen ihmisen tahtoa parempi, koska siinä on Kaikkivaltiaan tietotaito läsnä täydellisyydessään.

Tämän muutoksen Jeesus saa aikaan, ilman ihmisen omia ponnisteluja tai toimia. Annamme valtuudet Hänelle ja elämämme muuttuu radikaalisti.

Muutos alkaa esim. Psalmista yksi, voinet lukea sen kokonaan omasta Raamatustasi.

Psalmin alkujakeisiin on kätketty menestymisen salaisuus. Sama ajatus löytyy Joosuan kirjasta, luku yksi ja jae kahdeksan.

Sillä Sana, joka on lähtenyt Jumalan maailmasta, voi muuttaa mielesi ja ajatuksesi Jumalan tahtomaan suuntaan. Kun elät valkeudessa, elät voittajan ja auttajan suojeluksessa, sekä ristinveren suojassa.

Silloin sinusta tulee ihminen, joka rukoilee kansamme lasten ja nuorten, sekä perheiden puolesta uskonrukouksia. Vain rukouksella voimme hidastaa sitä turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meidän maailmamme kulkee kohden tuomioita ja niistä Jumala tahtoisi pelastaa ihmisyksilöt. Valinnan suoritamme kukin kohdaltamme.

Raamatun ihmeelliset lupaukset ovat vastaanotettavissa ja myös todeksi elettäviksi, kuten tämä jae tässä: Herra on teidän kanssanne, kun olette Hänen kanssaan. Jos etsitte Häntä, te löydätte Hänet. 2 Aik 15:2

Jeesuksen nimessä ja veressä katuva saa syntinsä anteeksi. Omatunto puhtaana voimme tarttua Sanan lupauksiin ja ojentautua Sanan mittaiseen elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa.

Voidaksesi valita päivittäin oikein, Jumalan tahtomalla tavalla, tarvitsemme siihen Sanaa, nöyrää mielenlaatua ja päivittäisessä parannuksessa elämistä. Tätä vartenhan Jeesus on varsinkin uskovien Vapahtaja. Kaikkivaltiaan, Israelin Pyhän, siunaamaa kevään jatkoa sinulle, joka luit tämän! Olkoon Herramme armo ja rakkaus runsaana ylläsi! Kaikukoon sisimmästäsi kiitos ja ylistys Kaikkivaltiaalle, taivaan ja maan Luojalle ja Lunastajalle, ristin ihmeellisestä lunastustyöstä!

Juhani Kolehmainen

maaliskuu 2015

Pääsiäisen lähestyessä on hyvä lukea evankeliumeista Kristuksen kärsimystien kuvaus.

Pyhä Henki tahtoo avata ristin evankeliumin salaisuuden kaikille, jotka nöyrtyvät ottamaan Jumalan Sanan ilmoituksen vastaan. Hän avaa meille yksilöinä ja yhdessä Raamatun tärkeimmän totuuden, jonka varaan rakentuu meidän pelastuksemme synnin tuomiosta ja kaikesta sen seuraamuksista. Kaikki Raamatun perustotuudet tulisi saada henkeemme, niin että voisimme aina elää niiden varassa. Apostoli Paavali kirjoittaa evankeliumin voimasta Rm 1:16 Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta."

Evankeliumi on Jumalan meille antama Ilosanoma, meidän turvaksemme, parantumiseksemme ja terveydeksemme. Mikään, eikä kukaan saa meitä masentaa, eikä lannistaa, sillä meidän ajallinen ja iäinen turvamme on Jumalan Sanassa, ristinevankeliumissa.

Ilm 7:10 Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta.

Rakkaus kadotettuja kohtaan sai Herran Jeesuksen  astumaan kuolemaan syntiemme tähden. Olen, olemme, 100% riippuvaisia Jumalan armosta, rakkaudesta ja edestämme annetusta synti- ja lunastusuhrista. Meidän osuutemme on ottaa vastaan tarjottu pelastus sellaisenaan tai hyljätä se ilman pelastumisen toivoa. Jumala suunnitteli ristin lunastustyön, jotta pahan valta, voima ja kirous saadaan kukistettua täydellisesti. Sielujemme vihollisen kukistaminen onnistui vain ristin kärsimisellä ja sijaiskuolemalla. Rm 8: 1. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, 2. sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa, 4. jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan.

Terve ja Sanan mukainen uskon elämä rakentuu ristinsovituksen pohjalle. Pyhä Henki ohjaa luottamaan Kristukseen, joka on meidän edestämme annettu täydelliseksi ja riittäväksi sijaisuhriksi edestämme. Meidän syymme ja syyllisyytemme ovat laskettu Kristuksen ylle, Hänen kannettavakseen, siksi meidän ei tarvitse enää niitä kantaa.

Synnin hallintavalta on murrettu Golgatalla, voimme siksi rakastaa Herraa kokosydämisesti. Sillä vain synti ja sen aikaansaamat vauriot, voivat estää kokemasta Jumalan rakkautta ja anteeksiantoa. Täydellinen anteeksianto ja syyttömyys Pyhän Jumalan edessä on varattu kaikille katuville ja parannukseen nöyrtyville. Olemme tänään, tässä ja juuri nyt, Kristuksen kärsimysten ja uhriveren kautta vapaat synnin turmiovoimista, kiitos Jumalalle! Menneisyytemme on annettu anteeksi ja nykyisyytemme, kuten tulevaisuutemme ovat Jumalan kädessä. Valkeudessa vaeltavan yllä on jatkuva veren vihmonta ja puhdistautuminen kaikesta siitä, mikä pyrkii tahraamaan omaatuntoa.

Meitä katsellaan täytetyn ristin lunastus työn lävitse. Olemme rakastettuja, kelvollisia ja hyväksyttyjä Herramme Jeesuksen persoonan ja ristin työn kautta. Juuri se, mitä olemme Kristuksessa on tärkeämpää, kuin se mitä teemme tai yritämme tehdä Jumalalle. Jeesus hanki täydellisen otollisuuden ja lapsen aseman Isän Jumalan edessä omalla sijaisuhrillaan. Näin se hyväksyntä, vanhurskaus ja pyhyys, mitä tarvitaan, tulee täydellisesti ihmisen itsensä ulkopuolelta. Kelpaan siis Jumalalle, vain ja ainoastaan uskon kautta Jeesuksen nimen ja veren tähden. Olemme vanhurskautetut, pyhitetyt ristin veren tähden, koska Jeesuksen uhriveri puhuu hyvää puolestamme. Tänä oivaltaminen ja todeksi eläminen johtaa hengelliseen kasvuun ja hedelmän tuottamiseen Jumalan kunniaksi.

Voimme siis ylistää ja palvoa Ristin Herraa koko sydämestämme, sillä Hän avasi meille taivaan oven. Jumalan armo ja rakkaus odottaa niitä, jotka uskossa luovat katseensa Golgatalle. Siksi älä katso omaan itseesi, syntisyyteesi, vaan jätä koko elämäsi Kristuksen haavoitutettujen käsien ja haavojen varaan. Nuo viisi haavaa todistavat ikuisesti Jumalan rakkaudesta luotuja ja langenneita kohtaan.

Saakoon Herramme nimi ja Hänen ristinsä salaisuus olla elämäsi johtotähtenä, uskosi päämääränä, kunnes saavumme perille Jumalan kirkkauteen.

Juhani Kolehmainen

helmikuu 2015

Shalom!


Kun haluamme toivottaa toisillemme kaikkea hyvää, käytämme Raamatullista shalom- sanaa jonka merkitys on laaja ja moniulotteinen. Toivottaessamme rauhaa toisillemme, haluamme liittää yksilön ja hänen elämänsä Israelin Jumalan hoitoon, haltuun, varjelukseen, sekä johdatukseen että suojelukseen. Jumala kun kykenee auttamaan jokaista, joka turvaa Häneen. Hän on hyvä Jumala!
Olen aloittanut työni Toijalan helluntaiseurakunnassa 15.2. Pirkanmaa on jokseenkin tuttua seutua, koska olen palvellut Valkeakoskella ja Hämeenkyrössä seurakuntaa.
Odotan yhdessä toisten kanssa Jumalan ilmestymistä työalueellamme. Voimme yhdessä ja erikseen rukoilla Psalmin 32: 8 jakeen sanoin: Minä opetan sinua, sanoo Herra ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Luottaen siihen, että Israelin elävä Jumala kykenee opettamaan, neuvomaan ja osoittamaan tietä, jota tulee vaeltaa, jotta Akaassa saataisiin kokea voimallista herätystä eri seurakunnissa. Kun Jumalan antama herätys pyyhkii paikkakuntamme yli, se koskettaa voimallisesti täällä olevia seurakuntia ja yksilöuskovia.
Käydään yhdessä eteenpäin rukoillen ja palvellen toinen toisiamme yhteisessä työssä.
Meidän työnäkymme nousee Pyhistä Kirjoituksista, jotka antavat meille innoituksen, näyn, rohkeuden ja voiman palvella Herraa. Ole luja ja rohkea! Ryhdy työhön, älä pelkää äläkä arkaile, sillä Herra Jumala on, minun Jumalani, on kanssasi. Hän ei jätä sinua, eikä hylkää sinua. 1 Aik 28:20
Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Rm 8:31
Palamme lähtökohtaamme sanaan shalom.
Shalom- rauha tarkoittaa yksinkertaisesti enemmän kuin kylliksi. Eli siinä on yksilön hyvinvointi hengellisessä, henkisessä ja ajallisessa merkityksessä.
Jos käymme yksilöimään Shalom- sanan merkityksiä saamme käsittämättömän paljon meille tuttuja termejä. Toivotamme silloin toisillemme eheyttä, terveyttä, onnea, rauhallisia oloja, lepoa, tyyneyttä, hyvinvointia, menestystä, pelastusta, hyvää tietä, hyvää matkaa, turvallisuutta, vaarattomuutta, vahingoittumattomuutta, vammattomuutta, huolettomuutta, häiriöttömyyttä, voittoa, mielenrauhaa, ystävyyttä ja ystävällisyyttä, sopua ja suosiota!
Toivotan shalom- rauhaa kaikkialle sinne, missä on Iisakin ja Ismaelin jälkeläisiä. Rauha myös sinulle, sekä koko Suomen kansalle! Ole siunaamalla siunattu, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Olkoon elämäsi Akaassa ja kaikkialla ja tulkoon Jumalalle kunnia kaikesta siitä, mitä olet ja mihin pystyt, Jumalan armon avulla.

Juhani Kolehmainen

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.