Reino Tannerin kirjoituksia vuosina 2009 - 2015. Reino vasemmalla äitinsä edessä v.1955.

Sananpaikka vuosi 2015

Mennyt vuosi 2015.

Menneen vuoden tapahtumat olemme eläneet ja tiedämme mitä se piti sisällään, sotia, terrorismia ja väkivallan nousua. Yllättävä kansainvaellus. Pakolaiset täyttivät Euroopan lähes hallitsemattomasti. Hallitukset ym. olivat yllättyneitä. Ihmiset kokivat tilanteen monella tavalla. Tilanne aiheutti pelkoa ja vastustusta, toiset hyväksyivät ja auttoivat kaaoksen keskellä. Keskustelua on käyty puolesta ja vastaan. Monenlaiset luonnonilmiöt ovat seuranneet toinen, toistaan. Rajuja ja pienempiä myrskyjä, sähkökatkoja, tulvia, maanjäristyksiä, joista on seurannut sairauksia ja nälänhätää. Taloudellinen alamäki huolestuttaa. Valvokaamme kaiken keskellä, sydämemme tilaa. Opetuslapset kyselivät: ”Jeesus vastasi: ”Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.” (Matt. 24: 4-8). Ihmiset ovat ymmällään ja pelkäävät mikä maanpiiriä kohtaa? Luukas kirjoittaa lopunajan tapahtumista: ”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” Jeesukseen uskovilla uudestisyntyneillä ei ole pelkoon aihetta. Jeesus lupasi tulla takaisin ja Hän tulee!


SYNTYMÄJUHLA

Lähestymme jälleen vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlaa. Juhlan tarkoitus on ns. kristillisissä maissa hämärtynyt käsite. Juhlasta on tehty joulupukin, tonttujen, menninkäisten ja muitten kuvitteellisten olentojen juhla, jossa lahjat ja syömiset näyttelevät keskeistä osaa. Joululaulussa lauletaan: ”Laps` hankeen hukkuu unhoituu.” Jeesuksen Kristuksen seuraajille Hänen syntymänsä on ilon ja riemun juhla. Osoitus Jumalan (Jahve) rakkaudesta langennutta ihmiskuntaa kohtaan. ”Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: - Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin: ”Tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu niin, olen tullut tekemään sinun tahtosi, Jumala. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. (Heb. 10: 5-7,10). Todellista ilosanomaa. Eikö totta? Ihmiset ovat alusta alkaen jakautuneet sanoman suhteen. Jerusalemin pappeja ja uskonnollisia ei kiinnostanut. Roomalaisilta vallan saanut Herodes kiinnostui, mutta väärällä tavalla. Itämaan tietäjät olivat niin kiinnostuneita,että tulivat pitkän matkan takaa katsomaan syntynyttä ihmettä, tuoden mukanaan kuninkaan arvoiset lahjat. Ihmiset eivät ole muuttuneet kahdentuhannen vuoden aikana. Vähemmistöön kuuluvat ne, jotka kiinnostuvat ja ottavat Jumalan ainutlaatuisen lahjan vastaan. Toiset ovat välinpitämättömiä, toiset kieltävät. Monet tämän päivän ihmiset haluavat pimittää nämä asiat lapsiltaan tarjoten heille satuolentoja ja erilaisia huvituksia. En muuta voi sanoa, kuin että voi lapsiparat. Raamattu sanoo vanhemmille: ”Ja joka minun nimessäni (Jeesus) ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.”(Matt. 18: 5,6). Vanhemmille on annettu melkoinen vastuu lapseen nähden suhteessa evankeliumiin. Evankeliumi on todellinen ilosanoma, sen vastaan otettuaan ihminen on vapaa tuomiosta. Vapautta ihmiset etsivät vääristä lähteistä. SIKSI TOIVOTAN SINULLE ILOISTA VAPAHTAJAN SYNTYMÄJUHLAA JA ARMORIKASTA UUTTA VUOTTA. REINO TANNER

Sananpaikka marraskuu, 2015.

MYYTKÖ JEESUKSEN?

Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa. Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. He ilahtuivat ja tarjosivat hänelle rahaa. Juudas suostui tarjoukseen ja etsi nyt sopivaa tilaisuutta saattaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä kaikessa hiljaisuudessa. (Luuk. 22:2-6). Jeesuksen voi myydä monella tapaa Pietari myi Jeesuksen, kieltämällä hänet ihmisten edessä. Pietari teki parannuksen, tunnusti syntinsä ja sen jälkeen rohkeasti julisti Jeesusta Kristusta, marttyyrikuolemaansa asti. Pilatus myi Jeesuksen ihmisten painostuksesta. Pesi kätensä ja vieritti asian toisten päälle, vapauttaen itsensä koko asiasta. Itse itseänsä ei voi vapauttaa, sen tekee vain ja ainoastaan Jeesus Kristus syntinsä tunnustavalle. Välinpitämättömyys johtaa tuhoon. Et voi antaa asian olla olettaen, että kirkko tai pappi hoitaa sen puolestasi. Ratkaisu on henkilökohtainen, muussa tapauksessa olet myynyt Jeesuksen ja antautunut Saatanalle. Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. (1Tim.6:10). Ihminen kuvittelee, omistaessaan paljon omaisuutta, olevansa onnellinen. Rahanhimossa ihminen usein muuttuu ahneeksi ja säälimättömäksi hankkiessaan sitä lisää tavalla tai toisella. Hyväksikäyttöä eritavoilla, seksiorjuus, huumekauppa, pakolaisten rahastaminen, orjuuteen verrattavissa oleva työn teettäminen jne. Tämän kaltaiset ihmiset myyvät Jeesuksen tarjoaman yltäkylläisen elämän, tuottaen itselle ja toisille kärsimystä. Antautuvat Saatanalle, niin kuin Juudas Iskariot. Vääryydellä ansaittu raha tuo kauhistuttavan lopun. (Matt, 27:3-5). Monet sananjulistajat ovat syyllistyneet tähän syntiin ja menettäneet kutsumuksensa. Mikäli eivät tee parannusta menettävät taivasosuutensa, Juudaksen tavoin. Sakkeus, antaa esimerkin, millä tavalla vääryydellä hankitusta vallasta ja rahasta vapautuu. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asu mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli puplikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: ”Sakkeus, tule kiireesti alas: Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen: ”Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen.” Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen: ”Herra näin minä teen: puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.” Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.” Sakkeus vapautui ja se näkyi hänen muuttuneessa asenteessaan. Raamattu sanoo: ”Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy.” (Matt. 3:8). Reino Tanner


IRT) Sananpaikka lokakuu 2015

Ristiäiset lapsikaste. Siunaus/nimiäiseat? Mieti tarkkaan mitä Raamattu sanoo.
Hän (Jeesus)otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.(Mark.10:16).

Sain olla suorittamassa 19.9.2015 lapsenlapseni siunauksen/nimiäiset. Omaksumani kasteteologia on babtistinen. Uskoon tulleen upotuskaste. Ollessani metodistikirkon pastorina pidin käsitykseni babtistiseen kasteeseen. En suorittanut lapselle kastetta. Siunasin lapsen, Isän Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kastekäsitys, evankelis luterilainen. (tiivistettynä) Evankelis-luterilainen kirkko kysyy Vähässä Katekismuksessa: "Mitä kaste hyödyttää?" Vastaus on: "Kaste vaikuttaa syntien anteeksisaamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanan lupaukset." Luterilaisen tulkinnan mukaan lapsi syntyy perisynnin alaisuuteen. Eli sen tulkinnan mukaan ennen kastetta lapsi on Perkeleen omaisuutta. Kasteessa lapsi uudestisyntyy ja saa Pyhän Hengen. (Siksi he ovat luoneen omituisen opin. Hätäkasteen voi suorittaa kuka tahansa. Jos lapsi kuitenkin jää henkiin, kaste uudistetaan papin suorittamana.)

Kateskäsitys, metodistinen (tiivistettynä) Lapsikastessa korostetaan armoa ja Jumalan tekoa. Kun luterilaiset antavat kastaa lapsiansa sitä silmällä pitäen, että heistä sen kautta tulee Jumalan lapsia, metodistit antavat viedä lapsensa kasteelle sen perusteella, että he jo ovat Jumalan lapsia. Metodistinen tulkinta on laajempi kasteen suhteen. Uskoon tullut voi ottaa niin kokiessaan upotuskasteen, vaikka hän olisikin lapsena kastettu. Kastekäsitys, babtistinen (tiivistettynä) Babtistit korostavat voimakkaasti, että Uuden Testamentin mukaan henklökohtainen usko on kasteen ehdoton edellytys. Kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. (1Piet.3:21.-38 käännös). (sylilapsen ei tarvitse pyytää hyvää omaatuntoa). UT:sta käy ilmi, että usko, kaste ja pelastus liittyvät läheisesti yhteen. Hän (Jeesus) sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mark. 16:15,16).


Reino Tanner Sananpaikka syyskuu 2015

Psykiatrin näkemys, Saulus tarsolaisen kääntymyksestä ”Jonkinlainen estoisuustila näyttää seuranneen akuuttia hermostollista mielen liikutusta. Täydellinen romahdus, aistiharhat ja syventynyt suggestiotila näyttävät ilmenneen muiden oireiden lisäksi. Havaittavissa myös muita hysteerisiä oireita.” (Ote kirjasta, Hän pitää sinusta huolen, sivu 119. Jean Watson). Paavali (Saulus) tekee selkoa kääntymyksestään kuningas Agrippan edessä ”Minun elämäni on alusta alkaen kaikkien juutalaisten tiedossa. He tietävät, miten minä nuoruusvuosinani olen elänyt kansani parissa Jerusalemissa. He tuntevat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa-jos vain haluavat-että olin fariseus ja elin uskontomme ankarimman suunnan mukaan. Niinpä minä nytkin olen tutkittavana se tähden, että panen toivoni lupaukseen, jonka Jumala on antanut meidän isillemme. Yötä päivää meidän kansamme kaksitoista heimoa hartaasti palvelevat Jumalaa ja toivovat tämän lupauksen toteutuvan. Tämän toivon takia, kuningas, juutalaiset syyttävät minua. Miksi teistä on niin uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet? ”Minäkin elin ennen siinä luulossa, että minun tulee kaikin voimin taistella Jeesus Nasaretilaisen nimeä vastaan. Niin minä myös tein Jerusalemissa. Hankin ylipapeilta valtuudet ja toimitin vankilaan monia pyhiä, ja kun tuli kyse heidän surmaamisestaan, äänestin sen puolesta. Kerran toisensa jälkeen minä synagogissa rankaisin heitä ja yritin pakottaa heidät herjaamaan Jeesusta, ja ankarassa kiihkossani minä ulotin vainoretkeni oman maamme ulkopuolelle asti. ”Näissä asioissa minä lähdin matkalle Damaskokseen. Olin saanut siihen ylipapeilta suostumuksen ja valtuudet. Mutta silloin, kuningas, minä matkaa tehdessäni puolenpäivän aikaan näin, miten taivaasta leimahti aurinkoakin kirkkaampi valo minun ja matkatovereideni ympärille. Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan hebrean kielellä: ’Saul, Saul miksi vainoat minua?’ Paha sinun on potkia pistintä vastaan.’ Minä kysyin: ’Herra kuka sinä olet?’ Herra sanoi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse jaloillesi. minä olen ilmestynyt sinulle, koska olen valinnut sinut palvelijakseni ja todistajakseni, kertomaan siitä, mitä nyt olet nähnyt ja mitä vielä olet näkevä, kun sinulle ilmestyn. Minä pelastan sinut oman kansasi käsistä ja varjelen sinua, kun lähetän sinut pakanoiden pariin avaamaan heidän silmänsä ja saattamaan heidät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan luo. He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun, ja heillä on paikkansa niiden joukossa, jotka Jumala on pyhittänyt.’ ”Tämän vuoksi, kuningas Agrippa, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ensiksi Damaskoksessa ja Jerusalemissa, sitten joka puolella Juudeaa ja muiden kansojen parissa minä olen julistanut, että kaikkien tulee katua syntejään, kääntyä Jumalan puoleen ja tehdä tekoja, joissa heidän parannuksensa näkyy.” (Ap.t. 26: 4-20) Paavali kirjoitti suurimman osan Uudesta Testamentista. Siinä on itsensä Jeesuksen antamat ohjeet, joten hänen kirjoituksensa on luotettavaa ja varteen otettavaa.

Reino Tanner Sananpaikka, Elokuu 2015.

YKSITYISKIRJE FILEMONILLE Filemon oli kristitty. Nimi tarkoittaa ystävällinen, rakkaudellinen. Perimätiedon mukaan hän oli Kolossan seurakunnan piispa, vaimon nimi oli Apfia. Heidän poikansa nimi oli Arkippos. He omistivat orjan nimeltään Onesimos, joka tarkoittaa hyödyllinen. Kreikkalaisen marttyyrihistorian mukaan hänet kivitettiin yhdessä vaimonsa, poikansa ja Onesimoksen kanssa. (Tiedot: IRT. 1 sivu 303). Orja, Onesimos karkasi Filemonin luota Roomaan. Roomassa hän etsi Paavalin. Löydettyään hänet ja keskusteltuaan Paavalin kanssa, Onesimos antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Uskoontulonsa jälkeen, Onesimos oli valmis palaamaan takaisin Filemonin luokse Paavalin saatekirje mukanaan. Kirjeessä Paavali kehottaa kohtelemaan Onesimosta, ei orjana, vaan rakkaana veljenä.
”Orjalla ei ollut mitään lainsuojaa, omistaja sai rääkätä orjia kuoliaaksi miten tahtoi, aivan mielivaltaisesti. Itsestään selvänä pidettiin, että jokainen karannut orja oli surmattava kiduttamalla, jotta siitä olisi toisille orjille varoittava esimerkki. Vasta keisari Hadrianuksen aikana, noin puolivuosisataa Paavalin jälkeen ruvettiin suojelemaan orjia mielivaltaiselta murhaamiselta.” Ote: kirjasta, Paavali suuri vaeltaja, sivu 138, Aapeli Saarisalo. Tätä taustaa vasten ymmärrämme karanneen orjan kohtalon. Paavalin vetoomus siirsi Onesimoksen orjan asemasta, veljen asemaan. Kirje Filemonille jakeet 1 – 22 Alkutervehdys ”Minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, ja veli Timoteus tervehdimme rakasta ystäväämme ja työtoveriamme Filemonia sekä sisartamme Apfiaa, taistelutoveriamme Arkipposta ja sinun talossasi kokoontuvaa seurakuntaa. Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Vetoomus Onesimoksen puolesta Vaikka minulla on Kristuksen antama valta määrätä, mitä sinun tulee tehdä, niin minä rakkauden nimessä mieluummin vain vetoan sinuun tällaisena kuin olen. Minä Paavali, jo vanha mies, nyt lisäksi Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, vetoan sinuun poikani Onesimoksen puolesta, jonka isäksi olen vankina ollessani tullut. Ennen hän oli sinulle hyödytön, nyt hänestä on hyötyä sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet takaisin luoksesi – hänet oman sydämeni. Pitäisin hänet kyllä mielelläni täällä, niin että hän palvelisi minua sinun puolestasi, kun olen evankeliumin vuoksi vankina. En kuitenkaan halua tehdä mitään ilman sinun suostumustasi, jotta et tekisi sitä hyvää, minkä teet, pakosta vaan vapaaehtoisesti. Ehkä hän sen vuoksi joutuikin sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti, ei enää orjana vaan orjaa arvokkaampana, rakkaana veljenä. Kovin rakas hän on minulle – kuinka paljon rakkaampi sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana!” Jos siis pidät minua kumppaninasi, ota hänet vastaan niin kuin minut. Jos hän on aiheuttanut sinulle vahinkoa tai on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni. Minä Paavali kirjoitan tämän omakätisesti: minä maksan sen. Voisin tosin sanoa, että sinä puolestasi olet velkaa oman itsesikin. Niin, veljeni, kunpa tekisit minulle tämän palveluksen Herramme takia. ilahduta minun mieltäni Kristuksen tähden! Kirjoitan tämän luottaen siihen, että teet enemmänkin kuin pyydän. Järjestä samalla minulle majapaikka, sillä toivon, että rukoustenne tähden saatte minut luoksenne. Lopputervehdys Sinulle lähettävät tervehdyksensä Epafras, joka hänkin on Kristuksen Jeesuksen tähden vankina, sekä työtoverini Markus, Aristarkos, Deemas ja Luukas. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.” Kirjeen opetus meille. Ihminen, joka ei ole uudestisyntynyt Kristuksessa Jeesuksessa on orjan asemassa. Orja on Jumalan edessä vailla suojaa. Jeesuksessa hänet siirretään orjan asemasta, lapsen asemaan. ”Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.” (Gal. 4:7). Jumalan lapsen perintö on. IANKAIKKINEN ELÄMÄ, JUMALAN LUONA.

Reino Tanner Sananpaikka. Heinäkuu 2015. LOMALLA

Suomi pysähtyy lähes täysin heinäkuussa. Ihmiset ovat odottaneet loma-aikaa saadakseen rentoutua arjen paineista. Usein ulkomaalaiset ihmettelevät miksi ihmiset kaikkoavat kaupungeista, mennäkseen kesämökeilleen hikipäässä rehkimään pihan ja mökin kunnostustöissä. Ympäristön vaihdos ja toisenlainen elämäntyyli auttavat pysähtymään ja unohtamaan normaalit elämänkuviot hetkeksi. Monet matkustelevat, lomaa vietetään monella eri tavalla. Mitalilla on toinenkin puoli. Loman alkaessa voivat paineet purkautua rajulla tavalla. Seurauksena saattaa tulla perheväkivaltaa, alkoholia, taloushuolia, jne. Loma on pilalla. Rukoilkaamme, että monet kanssamatkaajamme voisivat rentoutua, jopa löytää Jeesuksen elämäänsä. Hänen yksi nimistään on Rauhanruhtinas. Jeesus tuo kaaoksenkin keskellä rauhan sydämeen. Sisäisen tyhjyyden ja päämäärättömyyden tilalle, Jeesus antaa elämälle tarkoituksen. Hengellinen työ vaatii myöskin lepoa. Muinoin eräs vanhimmistonveli oli sitä mieltä, ettei saarnaajan pidä pitää lomaa, kun ei saatanakaan lomaile. Varsinainen työnantaja Jeesus, on loman kannalla: "Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet, ja mitä opettaneet. Hän sanoi heille: "Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää." Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä." (Mark.6:30,31). Moni on polttanut itsensä loppuun, unohtaen Jeesuksen opetuksen.

Meillä on lupa ja velvollisuus pitää lomaa ja rentoutua kukin omalla tavallaan. Oikein hyvää kesää ja rentoutukaa, varsinkin eläkeläiset.


Reino Tanner SANANPAIKKA KESÄKUU 2015 KUN SINUN SANASI AVAUTUU Psalminkirjoittaja oli päässyt sisälle Jumalan sanaan ja totesi, sen olevan taattu ja koeteltu. "KUN SINUN SANASI AVAUTUU, SE VALAISEE, TYHMÄKIN SAA SIITÄ YMMÄRRYSTÄ. Minä olen pakahtua raivosta, kun ahdistajani eivät piittaa sinun sanastasi. Sinun sanasi on taattu ja koeteltu, ja palvelijasi rakastaa sitä." (Psalmi 119:130,139,140). Henkilöt, joille Jumalan sana ei ole avautunut, ovat valmiita asiantuntevasti julistamaan Raamatun satukirjaksi. Eräs tuttavani hiljattain kertoi kysyneensä henkilöltä, joka sanoi Raamatun olevan satukirja. "Oletko lukenut Raamatun?" Vastaus kuului: "En ole." Moni purkaa vihansa kirjaan, jota ei ole perusteellisesti lukenut. Eräs väitti Raamatun olevan pappien lyömäase köyhiä vastaan. Hän oli ilmeisesti kuullut pappien käyttävän väärällä tavalla Jumalan sanaa. Olisipa hän itse vaivautunut ottamaan selvää Raamatun sisällöstä. Jumalan sana, Raamattu on heikkojen ja köyhien puolustaja, rikkaitten valtaapitävien vääryyttä vastaan. "Sinun oikeamielisyytesi on ikuinen, sinun lakisi on totuus." (Ps.119: 142). Pietari kirjoittaa: "Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet." (2Pt.1:20). Jeesus rohkaisi opetuslapsiaan lähtönsä edellä: "Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne." (Joh.16:7). "Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka." (Ap.t.1:8). Jokaisen on myönnettävä, että näin on tapahtunut. Pyhä Henki avasi kirjoitukset heille. He lähtivät liikkeelle ja sanoma on saavuttanut meidät suomalaisetkin. Saul tarsolainen on oiva esimerkki siitä, kuinka Pyhä Henki avaa silmät ja kyvyn käsittämään Raamatun sanoman. Kertomus on luettavissa, Ap.t 9 luku. Saul oli täynnä vihaa koska hän ei ymmärtänyt kirjoituksista, että Jeesus nasaretilainen oli luvattu messias. Osa Saulin kääntymyskertomuksesta: "Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: "Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut - Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä." Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin." Hänestä tuli apostoli Paavali, joka on kirjoittanut merkittävän osan Uudesta Testamentista. Näin tapahtuu kun Pyhä Henki avaa kirjoitukset. Ystäväni älä tee hätiköityjä päätöksiä Raamatun suhteen. Ota selvää, tutki Raamattua ja käy kuuntelemassa sanan selitystä Pyhällä Hengellä täyttyneiltä julistajilta. Älä usko kaikkea mitä puhutaan, vaan tutki onko julistus Raamatunmukaista. Siunausta tutkimusmatkallesi. Hyvää kesää toivottaa:

Reino Tanner Sananpaikka,Toukokuu 2015. UHRI ISÄNMAAN PUOLESTA Kirjoitan tätä veteraanipäivänä 27.4.2015. Monet antoivat uhrinsa vuodattamalla verensä Suomen vapauden puolesta. Toiset antoivat uhrinsa palaten rintamalta raajarikkona, fyysisesti sekä henkisesti. Myös siviilipuolella oli paljon kärsimystä ja suoranaista hätää. Jumalan armon avulla, vaikkakin suurin uhrauksin saimme pitää itsenäisyytemme. Isänikin taisteli noin viiden vuoden ajan ja kantoi sodan seurauksia lopun elämäänsä. Tästä noustiin, joka myöskin on ollut uhritie. Nykynuoriso ei sitä voi selvästi hahmottaa. Korkea elintaso saavutettiin taistelun ja kovan työteon kautta. Kuningas Salomon jälkeiset nuoret israelilaiset, eivät ymmärtäneet sen aikaista uhritietä, jolla savutettiin Israelissa korkea elin

JEESUKSEN KRISTUKSEN UHRI VERISITEET ”Kun karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyvät hänen eteensä. Vanhimmilla oli kaikilla harppu ja kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. He lauloivat uuden laulun: - Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista.” (Ilm. 5:8,9.). Sanonnalla veri on vettä sakeampaa tarkoitetaan, että verisukulaissiteet ovat kiinteämmät ja syvemmät, kuin muut ihmissuhteet. Kuitenkin saattaa tapahtua, että vanhemmat hylkäävät lapsensa tai verisukulainen pettää pahasti. Raamattu sanoo: ”Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen.” (Ps.27:10). Daavidin toteamus: ”Olen elänyt pitkän elämän, nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää.” (Ps.37:25). Jumala lupasi lähettää pelastuksen, syntiinlankeemuksen jälkeen. ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” (1Moos.3:15.(38 käännös). Ihminen, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen on verisitein liitetty häneen. Samalla hän on siirtynyt kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Hänestä tuli Jumalan lapsi: ”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaaksensa lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: ”Abba! Isä!” Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.” (Gal. 4:4-7 ). Veriside Jeesukseen Kristukseen antaa lujan ja kestävän perinnön. ”Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkeinpyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon – hänen ruumiinsa – kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone.”(Heb.10:19-21). Jeesus sanoi: ”Minun isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.” (Joh.14:2). Siellä varma perintö odottaa Jeesukseen Kristukseen uskovaa.

Reino Tanner Sananpaikka huhtikuu 2015 Siunattua pääsiäisjuhlaa