Tiistai 13.10.2020 - Juhani Kolehmainen

Juhani.jpg

”… Kun lähtöpäivä saa, niin lähden silloin pelkäämättä kuolemaa. Mä tahdon voiton saavuttaa.”

näin Pat Boone runoilee Exodus- laulun päätössanoissa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on voittanut maailman: meidän uskomme.

Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika? 1 Jh 5: 4- 5.

Lopunajan voittoisa usko on Kristuksen aikaansaamaa uskoa, joka syntyy Sanan saarnan kautta. Vain Pyhässä Hengessä julistettu Jumalan Sana saa vakuuttumaan Jeesuksesta, että Hän on Jumalan edessä meidän kaikkien syntiemme sovittaja ja lunastaja. Hänet korotettiin ristinpuuhun Jumalan Uhrikaritsana, jotta saisimme uskon kautta Häneen, osaksemme Jumalan täydellisen mielisuosion.

Varmuus Jeesuksen veren voimasta perustuu Raamatun ilmoitukseen. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1 Jh 4: 9- 10.

Jeesuksen sovintotyö ristillä riittää maksuksi kaikista menneisyyden virheistä ja erheistä. Jos vertaamme maallista kielikuvaa, kun auto sanotaan menneen lunastukseen kolarin seurauksena, niin tilalle tulee uusi auto. Samoin käy, kun katuva syntinen tulee Jeesuksen ristin juurelle, hän saa armon ja anteeksiantamuksen, koska Jeesus on ristillään lunastanut hänet syntivelastaan. Näin alkaa uusi elämä Jumalan yhteydessä, jossa kasvamme uskossa ja luottamuksessa Jeesuksen nimen ja veren voimaan.

Niinkuin vastauskoontullut tarvitsee rohkaisua ja uskon Sanaa, niin sitä tarvitsee jo uskossa pidempäänkin matkaa tehnyt. Sillä ristin työ muuttaa meitä alati ja jatkuvasti, vain jos annamme ristin tehdä työtään meissä. Tarvitsemme Sanaa rististä maamme ja kansamme hyväksi.

Kasvava sukupolvi on vieraannutettu pois elävästä uskosta, siksi nouskoon rukouksen tulet asian tilan korjaamiseksi. Kun Jumalan Sana saa auktoriteettivallan yksilön tai kansan elämässä, tapahtuu käänne parempaan. Jumalan siunaus pääsee ilmestymään ja nähdään yksiselitteisesti se, että Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Snl 14: 34.

Jos mielimme elää Kristuksen voitossa ja saavuttaa uskomme päämäärän, sielujemme pelastuksen ikuisesta tulijärvestä, on synnistä tehtävä parannus. Tämä parannuksen teko on päivittäistä, jotta saisimme elää Jeesuksen veren alla ja vaeltaa valkeudessa ja Jumalan tahdossa.

Kun ylienkelin pasuuna kajahtaa, niin silloin me lähdemme Herraa vastaan yläilmoihin, Hänen saapuessaan noutamaan omiaan taivaan kirkkauteen. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. 1 Tess 4: 18. Voinet yhtyä kanssani ajatukseen: “Mä tahdon voiton saavuttaa.”

30.8.2020

Keitä varten on Jumalan seurakunta paikkakunnallamme? Mikä on Kristuksen seurakunnan missio eli tehtävä ajassamme? Jos emme tiedä vaikutusalaamme, on aika saada varmuus ja voima siihen Jumalalta.

2 Tim 2: 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa" ja "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka mainitsee Herran nimen." 20. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen, toiset halpa-arvoiseen käyttöön. 21. Jos siis joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis.

Armosta pelastetuina seisomme Sanan kalliolla ja palvelemme Jumalaa hengessä ja totuudessa. Luotamme Jeesuksen veren puhdistavaan, pyhittävään ja vanhurskauttavaan voimaa, joka tekee meistä innokkaita ja uskossa palavia, Kristuksen edustajia. Jumala käyttää, tahtoo käyttää jokaista lastaan, valtakuntansa laajentamiseen ja vahvistamiseen. Näin Jumalan hyvä tahto pääsee ilmentymään yhteistyössä kaikkien kautta paikkakunnallamme.

Valkeudessa vaeltaminen on oikeastaan elinehto siihen, että Jumalan armotyö etenee meissä kaikissa. Onhan kaikkina aikoina Kristuksen seurakunnalla ollut merkittävä tehtävä ja vaikutusalansa, niin myös nyt mailman laajuisen pandemian aikana.

Seurakunnan toimivat ihmissuhteet ovat juuri nyt ne resurssit, jotka kanavoivat apua, lohdutusta, turvaa ja luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin. Kenenkään ei pitäisi kärsiä yksinäisyydestä, tai yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisestä, koska paikallisseurakunta pyrkii toteuttamaan Jumalan hyvää tahtoa alueellaan.

Jos mahdollista, pyrimme auttamaan kaikkia asukkaita, aina lapsista alkaen ja erityisesti heitä, joilla on syystä tai toisesta vaikeaa. Tähän Raamatun Sana opettaa ja jopa velvoittaa jokaista uskovaksi tunnustautuvaa. Huolenpito toisista ja vapaehtoistyö eri muodoissa ovat Jumalan antamia leivisköjä, joilla voi kuka tahansa Herran oma palvella pyyteettömästi ja näin toteuttaa Jumalan diakonaalista tahtoa.

Jokainen uudestisyntynyt tai Jumalaan yhteyttä etsivä yksilö hyötyvät ja saavat moninaista apua seurakunnasta sen ihmissuhteiden välityksellä. Raamattu kehottaa meitä uskovia muuttumaan mielemme alueilla, jotta voittaisimme luontaisen itsekkyytemme ja pääsisimme välinpitämättömyydestä toisia auttamaan ja palvelemaan.

Rm 12: 1. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. 2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

Jumalan muuttumaton tahto uskonkuuliaisuuteen nähden on, että pyrimme olemaan kokosydämisiä, sekä Herrallemme antautuneita. Mielestäni tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että rakastamme Jumalaa ja lähimmäisiämme sillä rakkaudella, joka meille itsellemme on annettu ja vuodatettu Pyhän Hengen kautta (Rm 5: 5). Vain Pyhä Henki voi täyttää köyhän sydämemme ylivuotavalla rakkauden lämmöllä lähimmäisiämme kohtaan, riippumatta siitä, millaisia he ovat luonteeltaan tai käytökseltään. Jumalan paikallista seurakuntaa voitanee kuvata työkaluksi, jonka avulla voi hakea muutosta elämäänsä, sekä uutta alkua.

2.8.2020

Jumalan tahto meihin nähden on, että tartumme päivittäin Jumalan Sanaan uskossa ja luottamuksessa. Herra haluaisi, että me ottaisimme vastaan Kristuksen uskolla kaikki Sanan lupaukset, neuvot, rohkaisut, lohdutukset ja varoitukset. Näin kun Evankeliumista löydämme Kristuksen ja Hänen ristin lunastustyönsä, niin me muutumme Hänen kuvansa kaltaisuuteen. Näin on kirjoitettu: 2 Kr 3: 18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Näin meidän omalla suostumuksellamme, Jumala pääsee toimimaan, kun Hänen Sanansa ja Henkensä saavat mahdollisuuden tehdä muutostyötään meissä. Jumalan armon saadessa sijaa, opimme antamaan kaikkemme Herralle. Meidän länsimaisten kristittyjen synti taitaa olla pitkälti siinä, että annamme minimin tai välttämättömän Jumalalle. Näin ollen, meidän uskomme ei pääse omistamaan kaikkea hengellistä rikkautta ja siunausta Kristuksessa. Saatamme kokea uskovaisuuden tällöin merkityksettömäksi, kun ajalliset ja näkyväiset valtaavat mielemme maailman.

Jos tarkkaan tutkimme alkuseurakunnan elämää, huomaamme, että apostolinen usko pitää sisällään jatkuvan vaivannäön Jumalan valtakunnan moninaisissa tarpeissa. Alussa oli suuri huoli siitä, että Jumalan valtakunta menestyisi Kristuksen evankeliumin julistuksen kautta.

Loihan Jumala ihmisen yhteyteensä, lähelleen, voidakseen rakastaa ja helliä luotujaan. Mutta syntiinlankeemus muutti kaiken, silti Jumala jaksoi rakastaa syntiin langenneita, osoittaen ihmiskunnalle jatkuvaa armoaan ja pitkämielisyyttään, kärsien ihmislapsen kyvyttömyyttä erottaa hyvä pahasta.

Kaiken epätoivon ja synnin turmeluksen keskelle Raamattu nostaa esille ihmiskunnan toivon: Kristuksen ja Hänen ristinsä. Meidän uskon elämämme ydin on se, mitä Jumala teki Pojassaan meidän hyväksemme, eduksemme ja meidän puolestamme, kun Hän tuomitsi Poikansa syntisenä kuolemaan ristillä. Näin apostoli Paavali kirjoittaa: 2 Kr 5: 21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kun uskomme Jeesukseen, niin syntimme otetaan pois painamasta omaatuntoamme ja tilalle annetaan Kristuksen aikaansaama lahjavanhurskaus. Meidän kelvollisuutemme Jumalan edessä perustuu täytettyyn ristin lunastustyöhön. Näin meidät saatetaan, Jeesuksen uhrikuoleman kautta, oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa.

Ajassa meillä voi olla taipumus katsella liikaa myrskyäviä aaltoja. Isotkaan aallot eivät ole voittamattomia, jos Jumala saa olla turvamme. Lauluntekijä runoilee ”Puhdistaahan myrsky purren, painot pudottaa…” Elämän aallokossa on hyvä muistaa, että Isä Jumala on luonut jokaisen aallon. Hän on aina suurempi, kuin meitä kohden vyöryvät aallot. 1 Jh 4:4 sillä Hän, joka on teissä, on suurempi, kuin se, joka on maailmassa.

Jumalasta syntyneille on turva Kristuksessa kaikissa elämän olosuhteissa. Olemme Kristuksessa enemmän, kuin voittajia. Voitto on Jeesuksessa, sitä ei ole meissä. Nostetaan siksi aina katse Ristin voimalliseen Herraan, Hän kykenee viemään turvallisesti omiaan eteenpäin myrskyistä tai taisteluista huolimatta.

Tehdään tahdon päätös, en katso aaltoja päin, vaan nostan katseeni kohden Jumalaa, Hänen valtaistuintaan. Voit lukea Psalmin 91. luvun. Saamme nostaa päämme ylös ja ylistää Herraa. Jokainen meistä on omalla paikallaan arvokas, ainutkertainen. Sinuun on kätketty arvo, Jumala näkee sinut kallisarvoisena aarteena. Olet, olemme, Jumalan rakkauden kohde. Hän, suuri Pelastajamme, kutsuu jokaisen omaan osaansa palvelemaan Elon Herraa. Se, miten kukin onnistuu ei ole pääpointti, vaan se, että saa olla puhdas ja käyttökelpoinen. Puhtaus löytyy aina vain Jeesuksen verestä. Olemme täysin riippuvaiset siitä verestä, joka Golgatalla on vuotanut syntiemme tähden. Jumala haluaa pestä ja puhdistaa omat lapsensa. ”Vielä kaikuu veren ääni rakkautta julistain… ” Yksilön oman edun mukaista on tehdä parannus kaikesta, missä on aihetta kääntymykseen. Palkaksi saa Jumalalta hyvän olon ja puhtaan omantunnon. Yhä Jumala haluaa rakastaa ihmisen terveeksi ja hoitaa hänen sisimpänsä, sielun, haavoja. Siksi Hän antoi meille oman Sanansa. Hän tahtoo lastaan auttaa, lohduttaa, parantaa ja pelastaa omansa synnin turmiosta. Jokaisesta Jeesus tahtoo pitää huolta. Saamme turvata Häneen aina ja kaikessa.

Niinpä apostoli Paavali saattoi kirjoittaa: Rm 1: 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. 17. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin on kirjoitettu: "Vanhurskas on elävä uskosta." Onhan ristin evankeliumiin on kätketty Jumalan pelastava voima ja se on tarkoitettu kaikille meille turvaksi, parantumiseksi ja terveydeksi.


4.7.2020

Todelliset Herran opetuslapset etsivät tänäpäivänä Jumalan kasvoja enemmän, kuin mitään muuta. Terve kristillinen usko, Jumalasta ja Hänen Sanastaan syntyneenä säilyy toimivana ja palavana henkilökohtaisen rukouselämän kautta, elävässä ja toimivassa seurakuntayhteydessä. Näinhän Raamattu meitä opettaa: Etsikää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojaan. 1 Aik 16: 11. Tämän sanan mukaisesti etsimme Herran hoitavaa, parantavaa, vapauttavaa ja eheyttävää voimaa yllemme, jotta Jumalan virrat saisivat kauttamme vuotaa ympäröivään yhteiskuntaamme. Kun Herran Sanaa julistetaan seurakunnassa, niin se voimauttaa ja luo uutta uskallusta palvella kaikkialla Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa.

Jumalan Hengen kautta saadut sanat ja ajatukset hoitavat, parantavat, rohkaisevat ja eheyttävät uskoamme ja persoonaamme niin, että kykenemme elämällämme olemaan avuksi kärsiville, taakoitetuille ja synnin siteissä eläville.

Jumalan parantava Agabe- rakkaus saa virrata esteettömästi kauttamme, kun sydämemme on Jeesuksen verellä pesty ja puhdistettu ja Herran Henki saa ilmaista kauttamme Jeesuksen ja Hänen ristinsä lunastustyötään. Onhan meille Jumalan voimallinen armo ojennettu Jeesuksen täytetyn ristin lunastustyön kautta, saadaksemme elää puhdasta, pyhää ja Jumalalle otollista ja Hänelle kunniaa tuottavaa uskonelämää.

Rakentuessamme kerta toisensa jälkeen pyhien yhteydessä, yhteisestä kristillisestä uskostamme, vahvistumme Jumalan todellisuudesta, sekä Sanan ikuisista lupauksista. Olkoon pyrkimyksemme aina se, että saisimme olla ja elää Herran jatkuvassa läsnäolossa, ohjauksessa ja johdatuksessa. Luohan väärentämätön ja puhdas Sanan valo ja ravinto sisimpäämme valkeutta ja uuden elämän voimaa Kristuksen verihaavoissa. Vain Sanan valo ohjaa meidät Kristuksen askelissa kulkemaan ja elämään. Seuraavat Jeesuksen sanat kantavat meitä kilvotellessamme kohden taivaankotia, kunnes saavumme perille: "Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö. Jh 14:27

8.6.2020

Jumalan elävä ja voimallinen Sana on meille annettu valkeudeksi, sekä voiman, lohdutuksen, rohkaisun ja avun lähteeksi. Lisääntyköön erityisesti kesän aikana Raamatun tutkiminen ja sen sisäistäminen, kuten muidenkin hyvien ja terveoppisten hengellisten opetuskirjojen lukeminen. Kun viipyy Jumalan Sanan äärellä, sitä ei tarvitse koskaan katua, sillä se tuo hengellistä arvovaltaa, myötätuntoa, Jumalan ja lähimmäisen rakastamista, sekä tietotaitoa elämäämme. Totuuden Sana kasvattaa meitä, niin, että me pääsemme yhä syvemmälle Sanan salaisuuksiin. Jumalan tahto ja sen tunteminen vahvistuu, kun Sana pääsee sille kuuluvaan asemaan elämässämme. Mt 4:4 On kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Voimme ylistää Luojaamme ja Lunastajaamme tästä Raamatun jakeesta. Uskon elämän voimallisuus on kiinni siitä, minkä verran Sana saa hallita elämäämme ja mielemme maailmaa. Raamatun arvot ja asenteet tuovat iloa ja vapautta, sekä toivoa tässäkin ajassa. Voimme elää Kirjoitetusta Sanasta, jos vain itse sitä haluamme. Elämme lihaksi tulleen Sanan, Jeesuksen, kanssa yhdessä. Itseasiassa Hänen kätensä kantavat meitä vaikeiden aikojen yli. Ps 107: 31- 32 Kiittäkööt he Herraa Hänen armostaan, hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka Hän on ihmisille tehnyt. Voittaaksemme synnin ja oman turmeltuneen luontomme, on käytettävä Sanaa. Kasvaaksemme Sanan ja Jumalan armon kautta irti itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta, joka meissä synnin turmeluksen tähden vaikuttaa. Pyhän Hengen kautta taivaasta annettu Jumalan Sana parantaa, vapauttaa ja puhdistaa, mutta tuo myös pelastuksen ilon, sekä turvallisuuden ja luottamuksen Jumalaan. Vain Hänen täytetyn ristinlunastustyön tähden, me saamme armahduksen ja armon, katuessamme ja nöyrtyessämme Hänen edessään. Evankeliumi sisältää voimakkaan sanoman Jeesuksen rististä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kun ylösnoussut Herra Jeesus tulee Sanana luoksemme, niin Hän tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden. Jh 6:33 Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Viljele ahkerasti päivittäin Raamatun Sanaa, niin kasvat nöyryydessä, puhtaudessa ja pyhyydessä. Muuttumisemme salaisuus on Jeesus itse ja Hänen ristinsä. Hän saa meissä aikaan muutoksen Sanansa ja Pyhän Henkensä kautta. Jos elämme lähellä Herraa, koemme apostolisen alkuseurakunnan asioita elämässämme. Ap 9:31 Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Jumalan yliluonnollinen apu ja ilmestyminen seurakunnan elämässä edellyttää hengentäyteyttä. Lk 24:49 kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Jumala näki hyväksi varustaa omansa Pyhän Hengen persoonalla ja Hengen lahjoilla. Tässä puhuttiin Kristuksen verellä ostetuista, jossa kaikkien on tarkoitus elää ja olla Jumalan siunaavan läsnäolon alaisuudessa. Kaikilla on sama mahdollisuus saada Pyhän Hengen tulikaste. Siksi käy Herran eteen polvilleen, huutamaan armahdusta ja puhdistusta, niin että saat siunatun kasteen Hengessä. Jumala pukee voimaan ja voiteluun työtä varten. Anomme armoitusta vapauttaa sidottuja ja taakoitettuja. Anomme puhdistusta, saadaksemme Jumalan voiman elämämme ja palvelutehtäviemme ylle. Saada olla Jumalan voimalla päästämässä yksilöitä arvottomuuden tunteesta, katkeruuksista ja muista mielenlaadun synneistä vapauteen. Tämä on Jumalan hyvä tahto meidän kaikkien parhaaksi, kuten myös se, että Herramme tulemus on lähellä, valvokaamme ja olkaamme raittiit niin hengen, sielun, kuin ruumiimmekin puolesta. Siunattua kesää!

31.3.2020

Pääsiäisen lähestyessä on hyvä muistaa, että ristin lunastustyö on tarkoitettu kaikille Herran omille omistettavaksi ja koettavaksi armon ja anteeksiantamuksen todellisuudeksi. Evankeliumit kertovat selkeästi, että Jeesus on sovittanut uhri- ja sijaiskuolemallaan kaikki maailman synnit. Tästä aihepiiristä Jumalan Henki tahtoo avata Sanaa, jotta voisimme omistaa anteeksiantamuksen henkilökohtaisiin synteihimme, rikkomuksiimme, erheisiimme, sekä laiminlyönteihimme. Jeesuksen kaikkiriittävän sovitustyön todellisuus tulee avautua ymmärrykseemme ja henkeemme niin, että tulemme tietoisiksi ristin lunastustyön riittävyydestä ja kattavuudesta omalla kohdallemme. Raamattu opettaa Jeesuksen kantaneen ruumiissaan ristille synnin ja siitä aiheutuvan syyllisyyden, sekä häpeän. Salli Pyhän Hengen kirkastaa Sanan totuutta omalle sydämellesi, niin, että voit olla varma siitä, että olet saanut puhtaan sydämen. Jeesuksen pyhä veri pesee ja puhdistaa omatuntomme kuolleista teoista, palvellaksemme Jumalaan hengen uudessa tilassa.

Mitä lähemmäksi pyrimme Herraa ja Hänen vanhurskauttaan ja pyhyyttään, sitä suuremmaksi tulee synnin todellisuus meissä. Jumalan kirkkauden ja pyhyyden edessä, voimme samaistua kuningas Daavidin toteamukseen: Ps 51: 5. Minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina edessäni. 6. Sinua Ainoaa vastaan olen syntiä tehnyt, olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Daavid huusi synnintunnossa armoa ja armahdusta Jumalalta. Synnintunnosta päästään parannuksen teon kautta rauhaan ja lepoon, sillä Jeesuksen veri kykenee pesemään ja puhdistamaan yksilön kaikista hänen synneistään puhtaaksi. Me kaikki tarvitsemme Jumalan valmistaman ristin lunastus ja sovintotyön osaksemme, jos mielimme päästä anteeksiantamukseen ja säilyttää uskomme, sekä hyvän omantuntomme Jumalan ja ihmisten edessä. Jumala haluaa antaa syntejä anteeksi kaikille katuville ja parannuksessa eläville. Jeesus päästää sidottuja, taakoitettuja ja sielultaan vaivattuja vapauteen, kun uskomme Hänen nimensä ja verensä voimaan. Jumalan armo ja anteeksiantamus on varattu itsensä tuomitsevalle ja Jumalan edessä nöyrtyvälle yksilölle. Kuitenkin synnillä on aina omat seuraamuksensa, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös joutuu niittämään (Gal 6: 7). Siksi kannattaa kylvää Jumalan Sanan periaatteita omaan elämään, jotta saisi niittää taivallista pelastuksen iloa ja iankaikkisen elämän toivoa Kristuksessa.

Synnintunnossa eläminen on raskasta ja epätoivoista, siksi on päästävä uskossa omistamaan ihmisen kokoisille rikkomuksille sovitus ristin veren kautta. Jumalan armahtava laupeus odottaa, että käännymme Herramme Jeesuksen puoleen ja anomme anteeksiantamusta. Kirkastakoon Pyhä Henki sinulle Jumalan Sanaa niin, että löydät Jeesuksen ristin lunastustyön todellisuuden omalle kohdallesi.

Mt 9: 6. Ihmisen Pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi…

Mt 9: 2. Ole rohkealla mielellä, poikani. Sinun syntisi annetaan anteeksi.

Tämä halvaantuneen kokemus todistaa Jeesuksen vallasta, sekä parantaa, että antaa syntjä anteeksi. Siksi ole turvallisella mielellä veljeni tai sisareni Kristuksessa, sinun veriruskeat synnit ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala antaa myös voittovoimaa ja halua kilvoitella puhtaana niin, ettemme enää palaja takaisin sinne, missä olemme omantuntomme haavoittaneet.

Näin Raamatun ikuisen totuuden tulee saada uskossa sulautua meihin, jotta vapautuisimme synnin tunnosta, syyllisyydestä, lainalaisesta tilasta, sekä omavanhurskaudesta. Otollisuutta Jumalan edessä ei löydy siitä, että pengomme menneisyyttämme. Usko Jeesukseen ja Hänen ristin lunastyöhönsä pelastaa, vapauttaa ja tuo varmuuden syntien anteeksiantamuksesta. Olkoon pääsiäinen siunattu sinulle ja ole vapaa sisäisistä ristiriidoista, sekä huonommuuden tunteista, sillä olet Jeesuksen veren hinnalla ostettu, elääksesi vapaana ja onnellisena Jumalan omana.

1.3.2020

Tämän maaliskuun blokitekstin opetus löytyy Jaakko Löytyn laulurunosta: “Me saamme kasvaa, saamme kasvaa, kun meitä hoitaa kuninkaamme. Me saamme kasvaa, saamme kasvaa, toivoa toisillemme jaamme.” ja laulu päättyy ajatukseen: “Olkaamme leipä, täynnä elämää, huomisen toivo hukkuvalle.” Kevät tuo tullessaan orastavan tietoisuuden siitä, että olemme siirtymässä ajallisesti kohden valoa, lämpöä ja uutta kasvukautta.

Hengellinen kasvu edellyttää Jumalan Sanan, rukouksen ja seurakuntayhteyden arvottamista niin, että pääsemme yhdessä rakentumaan yhteisestä uskostamme, voidaksemme kantaa hengen hedelmää. Kaikki tämä kysyy aktiivista otetta, sekä valintojen tekemistä siitä, mitkä ovat prioriteetteja elämässämme. Tähän yhtä oleellisesti liittyy myös siunaava asenne toisia kristillisiä seurakuntia kohtaan. Jotta kansamme, maamme ja kaupunkimme menestyisivät tarvitaan yhteistyötä kaikkien kristittyjen kesken.

Jos ajalliset asiat (koti, työ ja harrastukset) tapaa tehdä huolellisesti ja hyvin, eivät hengelliset tarpeet tahdo saada riittävää sijaa arjessa. Aika, resurssit ja jaksaminen kun ovat rajallisia. Siksi on hyvä arvottaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Työ ja koti tarvitsevat osan meille annetusta armon ajasta. Kodin siunaus ei riipu varallisuudesta, vaan siitää, ovatko elämää ja arvoja ohjaavat periaatteet saatu Jumalan muuttumattomasta Sanasta. Raamattu opettaa meitä elämään Jumalan tahtoa kunniottaen ja sitä noudattaen. Nostan esille lohdullisen jakeen Raamatusta: "Minä opetan sinua", sanoo Herra, " ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua” Ps 32: 8."

Jumalan Sanasta löytyy rohkaisua, siunausta, lohdutusta, apua, toivoa, voimaa, sekä elämäämme sitä perusturvaa, jota Luojamme ja Lunastajamme tarjoaa kaikille luoduilleen. Itsekkyys tai itsepäisyys ovat elämää ja ihmissuhteita tuhoavia voimia, siksi Jumala ohjaa Sanallaan oikeaan suuntaan. “Minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on sanottava.” 2 Ms 4: 12.

Sanan lupaukset ovat aarre- aitta, josta voimme ammentaa jumalallisia ohjeita, neuvoja, varoituksia ja ihmissuhdetaitoja. Kaipaamme vertaistukea ja rohkaisua toisiltamme, mutta ennenkaikkea Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, ollaksemme sanojemme mukaisia. Tiedämme, että Herra Jeesus on alati tukenamme, niin voimme selviytyä kaikesta kunnialla ja kiitollisella mielellä. Kun elämme on kytketty Elämän lähteeseen, niin siitä riittää energiaa itsellemme, sekä toisillekin jaettavaksi. Voimme valvoa Jumalan edessä omaa hengellistä tilaamme, jotta saisimme olla alati täynnä Sanan ja Pyhän Hengen uutta luovaa voimaa. Silti arki voi tuoda monesti epäonnistumisia, epätoivoa ja synnin syyllisyyllisyyttä omalletunnolle, mutta siihen löytyy lääke Vapahtajan sovitustyöstä. Hänen ristinverensä tähden voimme saada anteeksiantamuksen ja jatkaa taas matkaa puhtain sydämin. Jeesuksen läsnäolo arjessa tuo kaikille voimaa, iloa, rauhaa, lohdutusta ja toivoa. Olemmehan “löytäneet aarteen kalleimman, olemme löytäneet Herran Jeesuksen.” Oikeasti Jumala oli Hän, joka löysi, kutsui ja pelasti ristin evankeliumin julistuksen kautta ja otti armoihinsa. Meidät on ostettu Jeesuksen sovintoveren hinnalla, elääksemme Lunastajallemme ja Pelastajallemme, sekä tuottaaksemme kunniaa Jumalalle ja Hänen valtakunnalleen.

1.2.2020

Jeesusta, Jumalan Poikaa, kutsutaan Raamatussa maailman valkeudeksi ja valoksi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo Jh 8: 12. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa Jh 1: 4- 5. Löydämme Jeesuksessa elävän ja voimallisen uskon, joka kantaa perille kirkkauteen asti. Loistaahan Hänestä meille ikuisen elämän ja armon valo, jota pimeys ei pysty poistamaan, sillä valo voittaa aina pimeyden. Me kaikki tarvitsemme evankeliumin Sanan valoa, jotta näkisimme omat syntimme ja sen, että olemme Jumalan kirkkautta vailla ja siksi tuomion alla, ellemme tee parannusta synneistämme. Onhan parannus synneistä annettu ihmiskunnalle lahjaksi. Mitä kirkkaampi Pyhän Hengen voima Sanan julistuksessa on, sitä selvemmmin näkyvät pimeyden teot yksilöiden elämässä. Emme itse näe syntejämme, mutta voimme anoa Jumalaa näyttämään todeksi ne. Kun Jumala alkaa näyttämään salassa olevia asioita, joita emme tiedä ollenkaan meissä, käsitämme, mikä armon voima on kätketty parannuksen tekemiseen. Tarvitsemme Vapahtajaa, Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään, jotta saisimme avun syntikysymykseemme. Synnin pimeyden ja kapinan poistamiseen meistä tarvitaan aina Jumalan Pojan pyhää verta, joka vuodatettiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Uskoessamme Jeesuksen nimeen ja vereen, niin kuin Sana opettaa, saamme armon ja armahduksen henkilökohtaisesti. Kun Sanan ikuinen valo loistaa teillämme, emme kompastele pimeydessä, sillä Hän, joka on täydellinen ja muuttumaton valomme, valaisee askeleemme elämän tiellä. Jeesuksessa jumalallinen valo tuli maailmaan ja ilmestyi meille evankeliumin kautta. Sanan ja Pyhän hengen kautta saimme uudestisyntyä Jumalan lapsiksi. Vaeltakaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia Jh 12: 35- 36. Valon lapset paljastavat Sanan totuuden, sekä pimeyden teot, jotta pimeydessä harhailevat voisivat saada armon avukseen oikeaan aikaan. Uskoa tunnustavien elämä heijastaa ja todistaa ikuisesta armon valosta, joka on Kristuksessa, meidän Vapahtajassamme. Saamme ylistää Jumalaa suuresta pelastuksesta, jonka hän on valmistanut armossaan kaikille kansoille. Taivaallinen Isä tarjoaa pelastusta Pojassaan, mitä vastaat omalta kohdaltasi tuohon tarjoukseen?

1.1.2020

Israelin Pyhä Jumala siunatkoon meidän kaikkien edessä olevat päivämme, Hänen pyhä armonvoimansa levätköön yllämme nyt ja aina ja iankaikkisesti! Toipa edessä olevat hetket ja tapahtumat mitä tahansa, niin ottakaamme ne kaikki Jumalan kädestä. Hän on yhä kansansa voimallinen suoja, niin Israelissa, kuin maammekin kohdalla. Siksi on hyvä siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Jerusalemille, kuten Psalmit 121 ja 122 kaikkia meitä neuvovat.

Tänäkin armon vuonna 2020, kuten aiemminkin, Jumala antaa Kristuksen tähden kaikki synnit ja rikokset anteeksi niitä katuville. Tämän Hän tekee, koska kaikki perustuu 1. Jumalan armoon, joka ilmestyi Jeesuksessa, sekä 2. Kristuksen sovintovereen, joka on vuotanut ristillä meidän vanhurskauttamiseksemme ja kaikkien syntiemme sovittamiseksi ja anteeksiantamiseksi. Näin on Jumala nähnyt kaikkiviisaudessaan hyväksi toimia ihmisen kanssa, joka tahtoo elää ja tunnustaa Sanan ikuista auktoriteettia omassa elämässään ja valinnoissaan.

Raamattu ilmoittaa itsessään heikoille ja vajavaisille kilvoittelijoille ristin evankeliumin armon voiman. Inhimillisyyteemme kuuluu käydä jatkuvaa taistelua oman turmeltuneen luontomme heikkouksien kanssa. Voimme aina niin halutessamme, nöyrtyä Pyhän Jumalan ja toinen toistemme edessä ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämä sama armon evankeliumin perusviesti tulisi saattaa kaikille tiedoksi, niin tässä maassa, kuin maan rajojen ulkopuolellakin.

Voittoisa ja uskonhenkinen uskon elämä auttaa meitä kaikkia, kasvamaan Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Sanan saadessa sijaa, opimme elämään uskon kuuliaisuudessa ja keskinäisessä yhteydessä. Sitoutumisen siunaus kasvaa yhteydestämme Herraamme ja Vapahtajaamme ja Hän pääsee vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä omissaan. Tarvitsemme elävän ja toimivan seurakuntayhteyden, voidaksemme vaeltaa, sekä palvella Golgatan Herraa Hänen antamassa voimassaan ja voitelussaan. Herran Henki auttaa meitä kaikkia, jotka ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa, niin kuin on kirjoitettu.

Me tarvitsemme toinen toistamme kilvoitellessamme kohden taivasta. Kun Sana saa tilaa meissä Herran omissa, opimme valvomaan, rukoilemaan ja tekemään työtä yhdessä. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät yksilöinä päivittäin, niin saamme armolahjoja, joilla palvella ja kantaa hedelmää yhteiseksi hyödyksi ja näin Jumalan valtakunta menestyy kauttamme. Kun teemme työtä kristillisten seurakuntien kesken, saamme nähdä Jumalan valtakunnan laajuuden ja suuruuden, sekä sen siunauksen, joka on kätketty Jumalan lasten keskinäiseen uskon yhteyteen. Olkaamme valona ja suolana ajassamme, sen armon voiman mukaan, kuin Jumala meille itsekullekin antaa.

2.12.2019

Kun Raamattu puhuu Herran juhla- ajoista siitä sanotaan: 2 Ms 23: 14. vietä juhlaa Minun kunniakseni. Jumalan kunniasta ja läsnäolosta on aina kyse, kun peilaamme arkeamme tai juhliamme Hänen ikuiseen Sanaansa. Onhan meidän luotujen ja lunastettujen tehtävä tuottaa kunniaa Jumalalle ja Hänen valtakunnalleen aina ja kaikessa. Adventin ajassa, odottaessamme Herramme tulemusta omilleen, saamme juhlia Vapahtajamme syntymää, sekä täytettyä lunastustyötään, joka saatiin aikaan Golgatalla.

Jes 9: 5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

Lapsi, joka kantaa julkiseen ja papilliseen hallitsemistehtävään viittaavaa valtaa ja asemaa (heb.)

Profeetta Jesajan ilmoituksen mukaan heprealaisen kansan Messias- lupauksen täyttymys toteutuisi kerran ja se toteutui Jeesuksen syntymässä. Kaikille kansoille syntyi Vapahtaja, Kristus Herra pelastajaksi.

Jes 9: 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Jumalan lupaama Pelastaja syntyi vapauttamaan pimeyden, kuoleman varjon, sekä synnin vallan alla olevat. Synnit ja kirouksen alla elävät ovat saaneet Vapahtajan, joka murtaa ristillään synnin turmiovallan omalla kärsimisellään ja uhrikuolemallaan. Hänen verensä voiman kautta tapahtuu katuvalle ja syntinsä tunnustavalla armo ja anteeksiantamus, näin iankaikkisen elämän toivo astuu voimallisesti Kristuksessa meidän eduksemme. Jumala ei tyytynyt rakastamaan etäältä, vaan syntyi ihmiskunnan historiaan, jotta me näkisimme pelastuksen lahjan kirkkaana ja voimallisena. Tämä armo ja lahja annettaan uskon kautta Jeesuksen nimeen ja vereen jokaiselle, joka tahtoo sydämessään ottaa Jeesuksen Herrakseen.

Meidän Vapahtajamme on juutalaisten Messias, jonka yhtenä arvonimenä on Rauhanruhtinas. Jumalan lapsille löytyy rauhaa aina ja kaikkialla, Sanan lupauksen mukaisesti: Hän on meidän rauhamme… Hän tuli julistamaan rauhaa kaukana ja lähelle oleville. Ef 2:14, 17 Tämä Jeesuksen antama rauha, käy yliymmärryksen Fil 4:7 Jumalan antama rauha saa alkunsa oikeasta ja Raamatullisesta jumalasuhteesta. Olemme saaneet vanhurskauttamisen yhteydessä rauhan Jumalan kanssa. Tämä rauha ilmentää itseään hengellisenä tasapainona. Voimme olla levollisia, kun Jumalan rauha vartioi meitä ja elämäämme.

Joulun rauha on osa tätä jumalallista rauhaa, joka valtaa ihmisen kokonaan. Jeesuksen syntymäjuhla olkoon juhla, jossa Jumalan armo ja rauha saa hallita ja vallita. Rauhan Minä jätän teille, Minun rauhani - sen Minä annan teille. Jh 14:27 Se ei ole kiinni ulkonaisista olosuhteista, vaan sisäisestä yhteydestä Herramme Jeesukseen Kristukseen. Kun olemme päässeet omistamaan Kristuksessa sisäisen levon ja rauhan, syntien anteeksiantamuksen kautta. Jumalan rauha toimii levon tuojana kodissa, työpaikalla, ystävien kesken ja jopa vihamiestenkin keskellä. Tämän Minä olen puhunut teille, että teillä olisi Minussa rauha Jh 16:33 Jumala on tehnyt kansansa kanssa liiton, jota voimme nimittää rauhan liitoksi. Tämä liitto on totta kaikkien uudestisyntyneiden Jumalan lasten kohdalla. Siihen sisältyy ajatus sijaisuhrista, joka sovittaa syntiin langenneen ihmiskunnan. Jeesus maksoi omalla verellään hinnan ihmisten lunastamiseksi takaisin Jumalan yhteyteen. Koska Jumala hyväksyy oman Poikansa uhrityön Golgatan ristillä, Hän hyväksyy jokaisen omakseen, joka on Kristuksessa. Kun toivotamme joulurauhaa läheisillemme ja maailman kansoille, voimme osoittaa Taivaan Isän mielenlaatua ja anoa rauhaa maan päälle. Voimme antaa anteeksi inhimillisiä puutteita, virheitä ja laiminlyöntejä ja näin voimme säilyttää Jumalan antaman Shalom- rauhan. Olkoon sinun joulusi Israelin Jumalan, Kaikkivaltiaan, siunaama rakkauden juhla.

5.11.2019

Saamme seurakuntaperheenä olla koolla viikoittain ja nauttia yhdessäolosta, yhteisestä uskosta ja vuorovaikutustaidoista. Säännöllisesti mukana olevien kesken on syntynyt seurakunnan kasvatus- ja oppimissuhteita, joiden kautta pääsemme syvemmälle Kristuksen tuntemisessa. Yhdessä ollen olemme kokeneet Jumalan läsnäoloa päivä toisensa jälkeen. Olemme löytäneet Sanan totuuden 2 Kr 4:13 RKK Meillä on sama uskon Henki, niin kuin on kirjoitettu: Minä uskon ja siksi puhun ja niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme.

Arjen ja juhla keskellä saamme laskea kaiken Jumalan vahvoille käsivarsille, olipa se hyvää tai pahaa. Ajankohtaiset rukoustarpeet tässä maassa koskettavat uskovien tulevia päiviä ja hetkiä, kun nykyinen lakiemme tulkinta avaa Jumalan Sanan vastaisen moraalikäsityksen ainoaksi ja oikeaksi tavaksi tulkinta Raamatun tekstejä. Tästä huolimatta meidän hyvä Jumalamme kykenee auttamaan omaa kansaansa, vaikka olemme siirtyneet lopunajan tuomioiden keskelle. Monet esirukousaiheet ovat tulleet ja tulevat jatkossakin viedyiksi valtaistuimen eteen kiitoksen ja ylistyksen kanssa. Jumala etsii yhä Hengessä ja totuudessa palvojia. Saamme lapsen oikeudella lähestyä Taivaallista Isäämme, Jeesuksen nimessä ja veressä, ja tuoda kiitoksemme, ihailumme ja palvontamme Hänen tietoisuuteensa. Kun Pyhä Henki pääsee virvoittamaan Jumalan kansaa, niin me jaksamme yhdessä eteenpäin ja selviämme edessämme olevasta vaikeasta ajanjaksosta ennen Herramme tulemusta omilleen.

Pitäessämme evankeliumia esillä, ja rukoillessamme sieluja Herralta, koemme yhdessä tekemisen ja toimimisen riemua. Haluamme seurakuntamme olevan Sanan mittainen myös yhteisessä rukouksessa ja palvonnassa. Etsimme yhdessä rukousalttarilla kadonneita ja eksyneitä veljiä ja sisaria. Rukous ja työ heidän parhaakseen tuottaa vääjäämättä tulosta. Jumala on itse säätänyt valtakuntansa työn tehtäväksi kaikella rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa. Herra vaikuttakoon Sanansa ja Henkensä kautta rukoustaakka ja liikkeelle lähtöä entistä enemmän.

Jumalasta ja Hänen tahdostaan riippumaton vapaus seurakuntayhteydestä tuhoaa salakavalasti yksilöä. Siksi palavat rukoukset kohoavat yötä päivää valtaistuimelle, jotta saisimme nähdä keskuudessamme Jumalan antamaan aidon parannusherätyksen. Yhdessä ollessa, Herra hoitaa ja uudistaa palvelijoiden välityksellä ja armon Sanallaan omaa perheväkeään.

Kehotan sinua uskossa oleva veljeni ja sisareni mahdollisuuksien mukaisesti osallistumaan Jumalan kansan yhteisiin hetkiin. 2 Kr 6:1 ota vastaan Jumalan armo niin, ettei se jää turhaksi! Jumalan armo voi jäädä turhaksi, jos emme ojentaudu uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa. Valvovat Jumalan lapset odotavat ja jouduttavat Jeesuksen pikaista tulemusta. Saarnaajan kirjaan on kirjoitettu RKK 9: 8. Vaatteesi olkoot aina valkeat ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

Kun olemme saaneet Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa ristin veressä syntimme anteeksi, on pukumme valkea ja Pyhän Hengen öljy virtailee armon, rakkauden, lohdutuksen, rohkaisun ja myötäelämisen Henkenä yllämme Sanan totuudessa.


3.10.2019

Elämme parhaillaan syksyä, jota leimaa poikkeuksellisesti maassamme esiintyvän väkivallan tähden, turvattomuuden ja epävarmuuden tunne. Ihmiselämän katoavaisuus on jälleen kerran koskettanut mieliämme, kun nuoren ja elämänhaluisen vaellus keskuudessamme on päättynyt väkivallan seurauksensa. Muistamme rukouksin kaikkia heitä, joiden elämä on järkkynyt tai suistunut syvään ahdistukseen ja suruun.

Elämäämme ajassa leimaa katoavaisuus. Syksy puhuu yksilölle elämän haavoittuvuudesta ja sen väistämättömästä loppumisesta. Synnyimme aikaan Jumalan tahtomana ja säätämän aika ja joudumme tekemään monia meitä ja elämäämme koskevia valintoja pienestä pitäen. Voimme vastata myönteisesti Jumalan kutsuun, kun Hän itse kutsuu meitä Sanassaan: Tule seuraa Minua opissa ja elämässä. Saamme olla koko elämämme ajan työstettävänä Jumalan työpöydällä. Samaan aikaan seisomme Kristuskalliolla, kun uskomme lepää Vapahtajamme ristin lunastustyön varassa. Eläessämme valkeudessa, olemme Kristuksen veren alla suojassa. Olivatpa olosuhteet myönteisiä tai kielteisiä, olemme Jumalan kämmenellä, jossa tilaa on kaikille. Se, että meidät on puhdistettu ja pyhitetty Kristuksen verellä, tuo iloa sisimpäämme. Saamme elää juuri sillä paikalla, mihin Herra on meidät itsekunkin asettanut. Saamme elää paikasta ja ajasta riippumatta Jumalan kunniaksi ja sieluille pelastukseksi. 1 Kr 10:31 kehottaa tekemään kaiken Jumalan kunniaksi. Osamme on tarkkailla motiivejamme, miksi temme tätä tai tuota. Pyrkikäämme tekemään pienetkin asiat niin, että Jumala saisi kunniaa ja kiitosta kaikesta siitä, missä meidän vajavainen kätemme jälki näkyy. 1 Kr 6:11 teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. RKK: te olette antaneet pestä itsenne, te olette pyhitettyjä ja vanhurskautettuja Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengessä. Olemme vapautuneet Kristuksessa kaikesta siitä, mikä tuottaa kuoleman ja tuomion. Osamme on paras mahdollinen tämänkin syksyn keskellä. Hengellinen kasvu ja eteenpäin meno on kiinni pienistä arjen asioista, joissa suuri Jumala saa tulla esille. Meidän roolimme häipyy horisonttiin, kun ylösnoussut Jeesus saa astua näyttämölle ja tehdä juuri sen, mitä Hän tahtoo meissä ja meidän välityksellä tehdä. Kunnia olkoon Isän ja Pojan, sekä Pyhän Hengen, nyt aina ja iankaikkisesti.

8.9.2019

“Syksy jo saa, harmaa on maa…” Lämpimän syksyn vielä hellisessä, saamme palvella Herraa omalla armoituksellamme ja lahjoillamme. Olemme yhtä Kristuksessa, meillä on sama mieli ja sama ajatus. Jeesus on Herramme ja me kuulumme Hänelle ja elämme Jumalan valtakunnan kiitokseksi. Palamme Hänen antamaansa rakkauden tulta. Näin ollen olemme Hänen valtaamiaan ja muodostamme tehokkaan armeijan, kun Pyhä Henki on saanut voidella meidät palveluksen työhön. Hänen elämänsä ja ilonsa virtailee meissä. Hänestä ovat moninaiset armolahjojen kirjot. Saamme alati uutta intoa, tulta ja palavuutta Hänen kasvojensa edessä. Olemme ottaneet vastaan Kristuksen elämää. Hän antaa elämää alati, joten voit ottaa vastaan jatkuvasti lisää. Meidän tulee latautua päivittäin Herran läsnäolossa. Jumalan Sana yhdessä Pyhän Hengen persoonan kanssa vapauttaa lihallisuudesta ja muista esteistä ja näin voimme vapaasti palvella Herraa. Niinpä meillä on Jumalan tuli sydämessä ja öljyä astiassa. Mt 25:4 Mutta viisaat ottivat lamppujensa lisäksi öljyä astioihin. Meidän lamppumme eivät sammu, kun on öljyn kyllyys. Voimme valaista ympäristöämme armon ja rakkaudenvalolla. Rm 6:22 olette tulleet Jumalan palvelijoiksi. Rm 7:6 palvelemme Jumalaa hengen uudessa olotilassa. Lk 3:16, 17 Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa… Hän puhdistaa puimatantereensa. Jes 8:11 Sillä näin sanoi minulle Herra, kun Hänen kätensä valtasi minut ja Hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan teitä. Jer 23:29 Eikö Minun Sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Sana tekee tehtävänsä Pyhän Hengen kautta. Meidän ainoa toivomme on siinä, että avaudumme ottamaan vastaan Jumalan Sana koko ilmoituksen. Voimme oppia elämään Jumalan Sanan ilmoituksessa ja Hengen palavuudessa. Jer 5:14 niin katso, Minä teen Sanani sinun suussasi tuleksi. Jumala tekee omansa tulisiksi, tulta levittäviksi. Ap 2:3- 4 He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sitä, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Etuoikeutemme on syttyä palamaan Jumalan tulesta, Jumalan Hengestä. Hän on rakkauden, puhtauden, armon ja totuuden Henki. Vain palavina Hengessä voimme kirkastaa ristillenaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaa uskottavasti. Kun Jumalan kansa syttyy rukouksen tulesta, lähtee Sana liikkeelle. Olkoon rukouksemme: Herra Jeesus kosketa henkeäni tämän syksyn aikana. Odota minun kanssani yksityisesti ja yhdessä Jumalan ilmestymistä ja sielujen pelastumista. Tahdon koko sydämisesti syttyä ja palaa kirkkaasti Jeesukselle. Syyskauden haastavin osio on palaa seurakuntana Jumalan rakkauden tulessa. Ilman sitä ei evankelioimistyö tuota merkittävää tulosta työalueellamme. Ilman tulta olevat Jumala oksentaa suustaan ulos Ilm 3:16 Jumalan rakkauden tuli tuo innon ja palavuuden voittaa sieluja Kristukselle, sekä keskinäisen rakkauden ja yhteenkuuluvuuden. Silloin ei kukaan halua jäädä pois yhteisistä rukoushetkistä. Kristuksessa Jeesuksessa merkitsee vain rakkauden kautta vaikuttava, toimiva, usko Gal 5:6 Palakoon Herran tuli sydämissämme kirkkaana, lämpöä ja valoa tuottaen, sekä uskoa ja kuuliaisuuta synnyttäen.

2.8.2019

Loppukesän ajatuksia:

Loppukesä merkitsee monien ajallisten siunausten poimimista ja keräämistä. Nimittäin loputkin marjoista, hedelmistä ja viljoista kypsyvät talteenkorjattaviksi. Hengellisessä elämässämmekin tulisi ilmetä tasaista kasvamista ja hengessä vaeltamista. Uskomme kirkastettuun Herraamme saisi olla yhtä siunaavaa ja hyvältä maistuvaa, kuin kypsyneet marjat ja hedelmät, jotka tuovat iloa ja hyvän mielen niitä syöville. Lähellä Jeesusta elävä ja hengessään palava siirtää ympäristöönsä armon ilmapiiriä, jota Raamatussa nimitetään Kristuksen tuoksuksi: 2 Kr 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Tässä armon ja rakkauden ilmapiirissä on jokaisen uskovan hyvä elää, kasvaa ja palvella Herraansa kiitosmielellä. Onhan lähellä Herraansa kilvoitteleva täynnä lämpöä, rakkautta ja armollisuutta itseään ja toisia kohtaan. Hän on totuudellinen ja osaa armahtaa itsensä ja toisensa, koska hänetkin on Jumala Kristuksessa armahtanut. Onhan hän kohdaltaan Jumalan elämän elävä todiste ja malli Jeesuksesta, millaiseksi hänet on tarkoitettukin.

Kohdatessamme toistuvasti yhdessä ja erikseen Jumalan pyhyyden, alamme palamaan hengen tulessa. Se on se rakkauden voimavirta, joka saa myönteisen kehityksen käynnistymään yksilöissä ja perheissä. Kotimme täyttyköön Jumalallisella armolla, rakkaudella ja hyväksynnällä. Olkoon kaikilla perheenjäsenillä tilaa kasvaa omaa ajallista hengellistä kasvuaan. Meidän kodin hyvinvointi on suoraan verrannollinen Jumalalta saatuun rakkauteen. Rm 5:5 Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1 Kr 13:4- 8. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä.

Tarvitsemme tuoreen Hengen vuodatuksen, jotta elämämme ja luonteemme kielteiset puolet voitaisiin voittaa. Jumalan Sanan tulee Hengen kautta muuttua meissä lihaksi,siksi sitä on ahkerasti tutkittava ja omaksuttava. Pyhän Hengen valtaamalla yksilöllä on iloa ja rauhaa, jota jakaa muille. Maksamme hintaa uskostamme, kun tutkimme Sanaa ja rukoilemme yksin ja yhdessä seurakunnan kanssa. Tulemalla uskonyhteyteen niin usein, kuin vain voimme, kasvamme keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Näin opimme näkemään ja kunnioittamaan Jumalan työtä itsessämme ja toinen toisissamme. Yhteen kokoontuessamme välitämme mallia hengellisen vanhemmuuden kautta. Näin meistä jäävä jälki on myönteinen ja puoleensa vetävää. Saamme olla valona ja suolana, armosta. Jumala haluaa tehdä meistä ihmisiä, joilla on annettavaa läheisille, tutuille ja kaikille, joiden keskellä olemme ja elämme. Myönteisyys kertoo siitä, että Herra Jeesus on saanut sijaa elämässä. Herra ja Hänen Henkensä saavat aikaan positiivista kehitystä kasvaessamme ihmisinä ja Jumalan luomina ja lunastamina. Parhaimmillaan elävä uskonyhteys tuottaa Kristuksen tuoksua Akaan alueelle. Rukoilemme sitä, että Herraa saa uudelleen valloittaa omansa Pyhän Hengen voiman ja voitelun välikappaleiksi kaikkialle, missä elämme ja vaikutamme. Olkoon alkava syystyökausi kaikille meille mestyksellinen ja Jumalan siunaama.

2.7.2019

Suomi lomailee

Monet ovat juhannuksesta lähtien kesälomalla, joten useiden toiveajankohta lomalle on juuri nyt. Entä oman hengellisen elämän valvominen, miten on, jääkö sekin lomille? On suuri inhimillinen kiusaus antaa uskonelämän kuihtua tai jäädä sivuasiaksi, johon palataan syksyllä. Ihmisen hengelliset tarpeet eivät muutu, olipa töissä tai lomilla.

Hengellisen elämän hyvinvointi edellyttää aina käytännön toimia arjessa, Sanan lukua ja rukousta.

Ei Jumalan armo vapauta ihmistä vastuusta valvoa omaa tilaansa. Meillä uskovilla on tarve kohdata päivittäin Sanan äärellä Jumalan pyhyys ja ristin evankeliumin todellisuus. Niinpä loma voi olla sekä suuri siunaus, mutta pahimmillaan tuoda hengellisesti ajateltuna tappioita ja jopa kirousta elämään. Joutenolo motivoi sielunvihollista yrittämään kaikkensa, jotta vapaalla olevan Jumala- suhde väljähtyisi. Siksi sopivan mielekäs tekeminen tai lähimmäisten palveleminen lomallakin auttavat pysymään hengellisesti vireänä ja hyödyllisenä. Kyse ei ole suorittamisesta, ei lomalla, eikä sen jälkeen. Suhde Jeesukseen pysyy tuoreena ja elävänä, kun oppii hoitamaan omaa uskonelämäänsä vastuullisesti. Yksilöinä voimme valvoa sitä, että lomalla tai levätessämme emme ajaudu vaikeuksiin hengellisen elämämme kanssa. Säännöllinen Raamatun luku ja rukouselämä ovat uskon elämää tuoreena ja elinvoimaisena kannattelevat pilarit. Tämän lisäksi, jos voi vielä käydä hengellisissä tapahtumissa, niin lomasta tulee siunattu ja Pyhän Hengen voimauttama lepoaika.

Patoutuneiden tunteiden ja täyttymättömien toiveiden keskellä loma voi olla myös painajainen. Elämän arkemme voi olla kuluttavaa, mutta myös lisääntynyt vapaa- aika voi saada katastrofin aikaiseksi. Sielujemme ikuinen vihollinen kyllä työntää näppinsä elämäämme, jos lyömme laimin valvomisen vastuun. Uskon suhde Jeesukseen ja Hänen ristin lunastukseensa on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisten vastuulle. Niinpä henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen kannattaa aina hoitaa, onhan se rakkaussuhde parhaimmasta päästä. Jos kesälaitumilla usko pääsee taantumaan, niin Sanasta löytyy apua menetettyyn ehyeen uskon kuuliaisuuteen. Sanan ääreen pysähtyminen ja hiljentyminen, etsien uutta voimaa ja innoitusta Herralta. Toisten uskovien kanssa yhdessä ollen saa omaa suhdettaan Herraansa kohennettua. Yksin jääminen ja omaan epäonnistumiseen jämähtäminen on vihollisen toivelistalla. Tartu uskossa Sanaan, voit korjata suhdettasi Jeesukseen, antamalla aikaasi Hänelle.

Vapaa- aika on Jumalan lahjaa. Siksi osa siitä tulee pyhittää Häntä varten. Jumala antaa kaikille omilleen aikaa myös parannuksen tekoon. Ne asiat, jotka eivät anna rauhaa, täytyy hoitaa kuntoon. Mk 6:31 Levähtäkää vähän. Voimme levätä yhdessä Mestarin kanssa, sillä Hän ei jätä lomallakaan omiaan. Hän kulkee johdattaen, ohjaten ja rakastaen vierellämme. Oikean levon ja työn vuorottelu saa aikaan sen, että jaksamme aina olla ahkeria Herran elovainioilla. Hiljaisuus yhdessä Jumalan läsnäolon kanssa on hoitavaa terapiaa kaikille Herran omille. Olitpa lomalla, työssä tai eläkkeellä, voit levähtää yhdessä Herramme Jeesuksen kanssa.

2.6.2019

Kesäkuussa on kaksi suurta kokonaisuutta: Hengen vuodatus Helluntaina, sekä juhannus, Johannes Kastajan työn ja toiminnan muistoksi. Jälkimmäinen valmisti tietä Vapahtajalle, Hänen julkiselle toiminnalleen ja helluntaina opetuslapset puettiin Jumalan yliluonnolliseen hengen voimaan.

Jeesuksen lupaus Pyhästä Hengestä annettiin Johanneksen evankeliumin luvuissa 14- 16.

Jeesus eli maanpäällisen elämänsä Hengen täyteydessä ja voimassa. Hän puhui Hengen innoittamana ja osoitti ihmein ja tunnusteoin sanansa todeksi. Jäähyväispuheessaan pääsiäisaterialla Jeesus lupasi lähettää opetuslapsilleen toisen puolustajan, Totuuden Hengen, olemaan heidän kanssaan iankaikkisesti. Jeesus puhui toisesta puolustajasta, sillä Jeesus oli itse ollut ensimmäinen puolustaja. Pyhän Hengen persoonan tärkein tehtävä on esitellä ja tuoda ilmi Jeesus ja Hänen ristin lunastustyönsä Sanan opetuksen kautta.

Pyhä Henki vaikuttaa meissä uskoa Vapahtajaan, sekä syntiemme sovitukseen ja anteeksiantoon. Vain Pyhä Henki kykenee murtamaan synnin kahleet ja väärät riippuvuudet, jotka hallisevat ihmisen tahtoelämää. Kun löydämme Raamatun teksteistä Jeesuksen, on se Pyhän Herngen työtä meissä. Kaikki Sanan lupaukset ovat omistettavissa Pyhän Hengen voiman ja voitelun kautta.

Se, miten päästä Pyhän Hengen hallinnoimaan ja johtamaan elämään, vaati päivittäistä antautumista ja nöyrtymistä Sanan ja rukouksen kautta.

Kun etsimme koko sydämisesti Herraa, meidän turmeltunut lihamme pyrkii estämään sen, koska kun Herran Henki pääsee valtamaan meidät, joutuu niin lihamme, kuin sielumme alisteiseksi Jumalan Sanan ja Hengen auktoriteetille. Joudumme maksamaan hintaa siitä, että kuoletamme luonnollisen lihamme tarpeita, saadaksemme yliluonnollisen aukoriteettivoiman yli sairauksien ja pimeyden valtaojen. Uskon kuuliaisuudessa ja hengessä eläminen, sekä ensirakkaudessa vaeltaminen, kun eivät miellytä länsimaista ihmistä tänä päivänä. Tie Jumalan siunauksiin koetaan vaivalloisena, kun ne eivät toteudu automaattisesti, vaan hiljalleen edistymme ja kasvamme Herran koulussa.

Kaikesta huolimatta Jumalaa kannattaa etsiä ja Hänen puoleensa kääntyä aina ja kaikessa Jeesuksen nimessä ja veressä. Otetaan Jumalan Sana vastaan sellaisena,kuin se on kirjoitettu, niin saamme myös kokea sitä, mitä on Sanaan kirjoitettu. Toteutukoon meissä Ef 1: 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan 18. ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään 19. ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan.

Kun Pyhä Henki avaa sydämen silmät, kykenemme näkemään sen, mikä on ollut kätkettyä tai jäänyt huomiotta kokonaan. Vain Pyhä Henki voi muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseen elämään, josta evankeliumit kertovat. Herran Henki on ystävämme matkaa tehdessämme ja Jeesuksen sijainen täällä ajassa.

5.5.2019

Toukokuussa, kesää odotellessa, ”Virtemme matkalla, soi täynnä toivoa” (virrestä 396). Tämä viikko nostaa esille ajatuksemme äidistä. Biologinen syntymä ajassa edellyttää äitiä ja isää. Saamme olla kiitollisia äidille, joka on synnyttänyt meidät tähän aikaan. Tänä päivänä Suomen kansa tarvitsee hengellisen näkökyvyn omaavia äitejä, niin kuin isiäkin esirukoilijoiksi. Maamme kansa ja sen kodit asukkaineen tarvitsevat vastuunnsa tuntevia aikuisia, jotka kantavat nousevaa sukupolvea Jumalan kasvojen eteen. Tarvitsemme Jumalan apua, viisautta, johdatusta ja varjelusta jokaiseen elinpäiväänmme. Siksi me rukoilemme säännöllisesti tiistai- iltaisin Saalemilla.

Elämää ajassa leimaa kuitenkin rajallisuus, sekä katoavaisuus. Eräänä päivä, Jumalan säätämänä, on äidin siirryttyvä pois keskuudestamme. Niin vaikeaa, kuin se onkin, kukaan ei ole unohtunut tähän aikaan, vaan kaikki ovat saaneet ajastaan iäisyyskutsun. Jos äitisi on vielä elossa, niin kiitä hänen olemassaolostaan ja vaivannäöstään vielä, kun kerkiät. Suo äitisi tuntea lastensa rakkaus, välittäminen, myötätunto ja kaikkinainen huolenpito.

Raamattu kehottaa meitä jokaista: Etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jumalaton hylätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran luo, niin hän armahtaa, ja meidän Jumalamme luo, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. (Jes 55: 6.- 7.) Onhan meidän kaikkien todellinen toivomme ja turvamme haudan tällä ja tuolla puolen Kristuksen sovintoveressä. Maanpäällisen elämän aikana ja sen päättyessä Kristuksen pyhä veri suojaa, varjelee, puhdistaa ja kantaa perille Jumalan kirkkauteen jokaisen uudestisyntyneen kristityn. Lauluntekijä runoilee: “Turvan antaa pyhä veri, siksi pelkää en…” Henkilökohtainen usko Jeesukseen kantaa ajassa aina perille asti. Raamattuun on kirjoitettu: Jeesus tuli iankaikkisen autuuden aikaan saajaksi kaikille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset. (Heb 5:9) Koska olemme katoavaisuuteen luotuja, tulee elämää elää siinä todellisuudessa, että olemme kaikki elämme vain rajallisen ajan varassa. Valmistaudutaan elämään Jumalan tahdon mukaisesti jäljellä oleva armon aikamme, jotta pääsisimme onnellisesti perille taivaan kirkkauteen.

Tuttu lastenlaulu kysyy: “Milläs minä pääsisin taivaaseen…?” ja vastaa: “uskomalla Herraan Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen.”

4.4.2019

Kevät on koittanut ja pääsiäisen ajankohta lähestyy päivä päivältä. Evankeliumit kuvaavat Kristuksen kärsimysviikkoa koskettavasti. Kaikki alkaa palmusunnuntaista, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin ja tästä viikko eteenpäin koittaa ylösnousemuksen ihana aamu. Tuo mailman historian vaikuttavimman tapahtuman sisältö muutti koko ihmiskunnan kohtalon. Aadamilainen syntivelka tuli sovitettua Kristuksen sijaisuhrissa ristin puulla. Jumalan suunnittelema lunastustyö ihmiskunnan pelastamiseksi onnistui täydellisesti.

1 Kr 15: 1. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. 2. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. 3. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, 4. hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan, RKK

Oletko koskaan pysähtynyt ja ihmetellyt sitä Jumalan armon ja rakkauden suuruutta, joka on tullut osaksemme? Entä oletko murtunut kyyneliin ajatellessasi Jeesuksen rukoustaistelua Getsemanessa ja Hänen kärsimystään ja kuolemaansa Golgatalla? Voitko kuivin silmin katsella Mel Gibsonin Kristuksen kärsimyksestä kertovaa elokuvaa, joka käsittelee Jeesuksen kokemaa väkivaltaa ristin varjossa? Pysytytkö olemaan välinpitämätön, kun tuo julma ruoskimiskohtaus esitetään elokuvan keinoin?

Ristin evankeliumin ydinsanoma keskittyy sanomaan, jossa kerrotaan Jeesuksen kuolleen syntiemme tähden Golgatan keskimmäisellä ristillä. Meidän jokaisen syntien ja rikosten edestä on annettu ainutlaatuinen uhri, pyhä, viaton ja tahraton Jumalan Poika. Hän on syntiuhrimme, jonka sijaiskuolema avasi toivon oven. Jeesuksen ristin veri kykenee puhdistamaan ja pyhittämään jokaisen, joka katuvana ja parannusta tehden lähestyy Vapahtajaa. Voimme jälleen kärsimys viikon koittaessa, kiittää ja ylistää Taivaallista Isää tuosta rististä, jolla lunastustyö täytettiin täydellisesti meidän kaikien puolesta. Voimme uskossa ojentautua kohden Vapahtajaamme ja sitoutua Hänen persoonaansa ja kiittää Jeesusta ristin täytetystä työstä, jonka kautta minulla ja sinulla on henkilökohtainen ja läheinen suhde Isään Jumalaan.

7.3.2019

Eräänä yönä havahduin kysymykseen: Mitä kaikkea meillä uskovilla onkaan kätkettynä Jeesukseen Kristukseen? Tarvitsemme selkeän ilmestyksen siitä, mitä ja millaisia aarteita meille on uskottu käyttöömme, elääksemme täyttä ja hedelmällistä uskon elämää. Pyhän Hengen vaikutuksesta saamme henkilökohtaisesti rakkauden Jumalan Sanan tutkimista kohtaan, asettaaksemme Jumalan elävän ja voimallisen Sanan keskeiselle sijalle elämässämme. Sanoohan jo VL kovia menetyksiä ja kärsimyksiä kokenut Job näin: Ota vastaan opetus hänen suustaan ja kätke hänen sanansa sydämeesi. Job 22: 22.

Meidän osuutemme on antaa aikaa ja mielenkiintoa lukeaksemme ja tutkiaksemme Sanan kokonaisilmoitusta, jotta saisimme Luojamme ja Lunastajamme parhaat eväät maanpäälliseen elämään. Antakaamme Sanan juurtua sydämiimme, niin näemme muutoksen, jonka Jumala saa aikaan Henkensä kautta meissä jokaisessa. Jumalan muuttumaton ja iankaikkinen tahto meihin nähden on se, että elämämme muotoutuu kaikilla sen sektoreilla Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon mukaan. Siispä asetetaan Jumalan Sana keskeiselle sijalle elämässämme. Voiman tähän saamme Herran Hengestä, kun tahtomme yhdistyy Jumalan vanhurskaaseen tahtoon. Onhan Herran Henki valmiina toimimaan kauttamme, kun annamme Sanalle tilaa arjessa, sillä Sana vapauttaa Herran Hengen toimintaan. Käytännössä Jumalan Sana etsii sydäntä, jonne asettuisi asumaan, jotta Jumalan hyvä tahto pääsisi tapahtumaan yksilöiden, perheiden ja kansamme kohdalla.

Sanoohan Ps 107: 20. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän pelasti heidät tuhosta. 21. Kiittäkööt he Herraa hänen armostaan ja hänen ihmeistään ihmislapsia kohtaan.

Kaikki me tarvitsemme sekä sisäistä, että ulkoista parantumista. Sanan työstäessä meitä yksilöinä vapaudumme syntitottumuksista, ylpeydestä, itsekeskeisyydestä, tuomiohenkisyydestä, väärästä arvostelusta tai vääristä riippuvuuksista. Parantuaksemme ja toipuaksemme ahdistavista muistoista, kokemuksista tai särkyneistä ihmissuhteista, tarvitsemme aikaa, armoa, mutta myös anteeksiantamusta, sekä sovittelevaa mielenlaatua ja halua kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen.

… eikä mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Rm 8: 35. Ajattele ei mikään, eikä kukaan voi erottaa Jumalan täydellisestä Agabe- rakkaudesta. Voimme vahvistua, kasvaa ja kantaa hedelmää vain Hänen rakkautensa parantavan kosketuksen alla. Apostoli Paavali jatkaa: Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Rm 5: 5. Jumalan Henki tahtoo täyttää sydämemme ylivuotavalla rakkaudellaan ja antaa kyvyn elää Hänen voimassaan. Tämän tähden tarvitsemme enemmän Herran Hengen läsnäoloa, jotta Kristuksen suuruus ja voima tulisi ilmi kauttamme arjessa. Sisältäähän Jeesuksen nimi ja Hänen verensä arvovalta osaksemme tulevaa armon uudeksiluovaa voimaa ja ylösnousemuselämää.

Jeesuksessa meillä on parantuminen, vapautuminen, sekä käyttökelpoisena säilyminen. Näin Raamattu opettaa meitä tuntemaan Jumalan totuuden, ollaksemme vapaita kaikesta ihmistekoisesta yrittämisestä ja uskonnollisuudesta. Muistamme, että Herra Jeesus rukoilee alati puolestamme Isän oikealla puolella taivaissa. Hän on ristin kärsimyksellään ja uhriverellään poistanut syntimme ja syyllisyytemme. Jumala ei syytä omiaan, vaan Hän puolustaa meitä, onhan Jumala tehnyt kanssamme liiton Poikansa lunastustyön tähden. Jeesuksen veri puhuu hyvää heikon ja vajavaisen yksilön puolesta. Jumalan elävä ja voimallinen Sana vakuuttaa meidät siitä, että kaikki syntimme ovat anteeksiannetut Jeesuksen nimessä ja veressä. Tätä kaikkea Jumala tahtoo meidän elämäämme, jotka elämme parannuksessa ja kilvoittelemme valkeudessa, kohden taivaskotia.


31.5.2018

Olemme saaneet poikkeuksellisen lämpimän lahjan, kun helteiset säät alkoivat täältä etelästä levitä vähitellen kohden pohjoista. Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietimme Pyhän Hengen vuodatuksen juhlaa. Jeesus antoi seurakunnalleen merkittävän lahjan Pyhän Hengen persoonan. Hänet annettiin meille Jumalan voimaksi, sekä kirkastamaan ja avamaan Sanaa henkilökohtaisella tasolla, jotta voisimme rakentaa Jumalan seurakuntaa. Pyhä Henki pyhittää meitä Kristuksen persoonan ja ristin lunastustyön tuntemisella. Kristuksen kallis sovintoveri puhdistaa parannuksessa elävää alati.

Terve Sanankokoinen seurakuntaelämä muodostuu maailmasta uloskutsuttujen opetuslapseuttamisesta. Tähän liittyy olennaisesti se, että elämme keskinäisestä yhteydestä, sekä yksityisestä ja yhteisestä rukouselämästä. Vahva rukouselämä pitää yksilöt ja koko seurakunnan lähellä Jeesusta ja Hänen ristiään.

Tässä on voimamme ja toivomme salaisuus.

Arjen kilvoitus yksilö uskovalla muodostuu parannuksen teosta, jotta voimme olla päivittäin arjessa Kristuksen tuoksu ja kirje. Näin hengellinen uudistuminen ja herätys voimistuvat yhteiskuntamme keskellä. Sielujen pelastuminen on kytköksissä Jumalan armon ilmestymiseen ja Herran omien muuttumiseen juuri tuon armon vaikutuksesta. Kun Pyhä Henki saa hallintavallan yksilö uskovissa ja seurakunnissa alkaa voimallinen kansallinen herätys. Tämä johtaa siihen, että kaikki kristilliset seurakunnat pyrkivät voittamaan ja hoitamaan sieluja. Näin Jumalan valtakunta menestyy ja laajenee sopuisalla ja hedelmällisellä tavalla.

Terve ja raitis opetus Pyhästä Hengestä tekee Jeesuksen todelliseksi Hänen seurakunnalleen ja Häneen uskoville. Pyhä Henki saa meidät rakastamaan Jeesusta, sekä elämään uskon kuuliaisuudessa. Pyhä Henki vuodatetaan niiden sydämiin, jotka tottelevat Herraa Jeesusta (Ap 5:32). Uskoon tullessa tai sen jälkeen voimme täyttyä Pyhällä Hengellä ja tulella. Henkikastekokemuksen saatuamme voimme uusin kielin ylistää ja palvoa Jumalaa. Saamme Pyhän Hengen kasteen ollaksemme rohkeita ja voideltuja Herran todistajia. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päälleenne ja te tulette olemaan Minun todistajani…Ap 1:8 Jumalan Henki kirkastaa aina Jeesusta ja Hänen ristin lunastustyötään. Voimme vastaan ottaa Hänet uskossa kuulemisen kautta. Gal 3: 2, 14.

Kaikki uskovat tarvitseva Herran Hengen voimaa ja yliluonnollista varustusta, selvitäkseen voittajina uskossaan. Olemme itsessämme voimattomia, avuttomia kohtaamaan vihollisen juonet. Sanan ja Pyhän Hengen kautta, olemme varustetut kohtaamaan vihollisen metkut, jotka turmeltuneen lihamme kautta pyrkivät ilmaisemaan vanhan luontomme toiveita ja haluja. Ensirakkaudessa elävä ja Hengessä palava on Jumalan tahto meihin jokaiseen nähden, riippumatta seurakuntataustasta.

Herran Henki auttaa meitä ymmärtämään, mikä on oikein ja mikä taas väärin. Jumalan antama siveyssäädöstö ilmaisee ikuisia moraalisia ja eettisiä arvoja. Hän Valaisee Sanan niin, että näemme elämää suojaavia ja kantavia ikuisia periaatteita. Pyhä Henki tahtoo vallata mielemme, olemuksemme niin, että Kristus saa muodon meissä.

Olemme Kristuksen valtaamina onnellisempia, rohkeampia, ystävällisempiä, rakkaudellisempia…

Ilman Pyhän Hengen elävöittämää ja uudeksi luovaa vaikutusta olemme hätää kärsimässä oman lihamme turmeluksen tähden. Kutsu Pyhä Henki kanssasi rukoilemaan, opettamaan sinua, johdattamaan, opastamaan ja muuttamaan meitä Kristuksen kaltaisuuteen.

Lopuksi rohkaisun Sana:1 Sam 10:6 Ja Herran Henki tulee sinuun ja sinä muutut. Toinen käännös tarkentaa ajatusta: Herran Henki tulee sinussa voimalliseksi. Näin Herran Henki valtaa, täyttää ja pukee meitä, jotta saisimme elää pyhän voitelun tuomassa kirkkaudessa ja olla hedelmää kantavia yksilöitä, jotka tuottavat menestystä ja kunniaa Jumalan valtakunnalle. Näin Jumala saa ikuisen kunnian ja kiitoksen, kun antoi Poikansa meille lahjaksi ja Pelastajaksemme!

30.4.2018

Täällä Akaan Viialassa kevät kohisee Haihunkosken kuohuissa. Peltojen syyskylvö orastaa ja lehdet ovat puhkeamassa puihin. Lintujen laulu saa sydämen sykkimään ja aurinkoarmas paistaa kaikille luoduille tasapuolisesti. Aivan niin kuin auringon valo ja lämpö saa talven taittumaan kevääksi ja lopulta kesän esiin, samoin Jeesus saa ihmisen synnin roudan alta puhkeamaan täyteen loistoon.

Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeessään 1 Jh 1:7 Jeesuksen veri puhdistaa valkeudessa vaeltavan.

Heräävä luonto paljastaa kaiken sen lian ja roskaamisen, mitä lumimassat ovat peittäneet alleen. Kaikki kuoleman merkit ovat olleet jo olemassa, mutta lumi on armeliaasti kätkenyt salaisuudet alleensa.

Ajallinen kevät tuo esille salatut, piilotetut ja kätketyt. Hengellinen kevät taas puolestaan nostaa esille Jumalan vanhurskaan tuomion syntiä, laittomuutta ja epäuskoa vastaan. Missä Sanan valo saa paljastaa syntiensä kanssa kompuroineen, siellä parannuksen teon kautta päästään valkeuden poluille takaisin.

Jumalan totuus vapauttaa yksilön, joka tahtoo totuudessa kilvoitella. Sanan valossa eläville ja vaeltaville (me, jotka tahdomme elää valkeudessa) on aina avoin lähde syntiä ja saastaa vastaan Sak 13:1.

Tulemme Jeesuksen luokse sellaisina, kuin olemme. Rikkinäisinä, langenneina ja epäonnistuneina. Hänen verensä kykenee vapauttamaan ja puhdistamaan jokaisen, joka katuu syntejään ja tahtoo niistä luopua. Kun Pyhä Henki pääsee ilmaisemaan Sanasta Jeesuksen ristin lunastustyön riittävyyden, niin syyllisyys, masennus tai tuomiomieli vaihtuvat sisäiseen iloon, kiitokseen ja rauhaan. Täydellinen anteeksiantamus on mahdollista, koska Jeesus kärsi ja kuoli edestämme ristillä. Hän on meidän edestämme ristille naulittu, jotta synnin voima ja valta nujerrettaisiin meissä. Jeesuksen veri vuosi Golgatalla syntien sovitukseksi. Ja tuo sovinto veri puhuu armoistuimella hyvää puolestamme. Onhan meillä Rm 5:9 Vanhurskaus Jeesuksen veressä. Meidän rauhamme perustus on tehty Isän ja Pojan välillä Kol 1:20. Tuo rauha on Jeesuksen veressä, eikä missään muualla. Saamme voiton vain ristin veren kautta. Jeesuksen verisissä ruoskimishaavoissa on terveyden lähde. Pyhä Henki osoittaa Sanasta Jes 53: 4- 5 Kristuksen ottaneen voimattomuutesi, uupumuksesi, kipusi, sairautesi ja syntisi ja kantaneen ne puolestasi ristille.

Uusi elämä alkaa virrata Hänen haavoistaan, Sanan lupauksen mukaisesti. Jeesuksen uhriveri puhuu hyvää sairaille, väsyneille tai masentuneille. Jeesuksen pyhä veri takaa perille pääsyn Jumalan kirkkauteen Heb 10:19. Uudessa liitossa lähestymme Jumalaa Kristuksen uhrin ja ristin veren kautta. Syntiä seuraavaa tuomio ei kohtaa niitä, jotka elävät veren suojassa. Sillä Ef 1:7 lupaa Kristuksen veren kautta on lunastus ja rikkomusten anteeksisaaminen Hänen armonsa rikkauden mukaisesti. Saamme elää Sanan valossa ja valkeudessa. Luonnossa kevään edistyessä, valon määrä lisääntyy voimakkaasti. Samoin Jumalan Sana pyrkii kasvattamaan meissä luonnetta, eikä vain tietoamme. Mitä enemmän meissä Sana saa tilaa, sitä suuremmassa määrin uskomme kasvaa ja voimme elää oikein. Terve ja oikea Sanan valo saakoon kasvattaa meitä Kristuksen mielenlaatuun. Jumala tahtoo meidän olevan kevään airuita, jotka synnyttävät ikävää Jumalan ikuiseen kesään. HL 636 ”Sen suven suloisuutta toivossa katselen, kun kerran kaikki uutta, on maassa autuuden. Jumala voimallansa luo uuden taivaan, maan ja kirkkaudellansa ne täyttää kokonaan … Oi, Herra, taivaan tiellä, käy meitä johtamaan ja viimeinen päästä siellä ikuiseen kunniaan.”

31.3.2018

Pääsiäisen todellinen sanoma avaa eteemme Jumalan armon avaruuden. Pyhä ja vanhurskas Jumala uhraa oman Poikansa koko maailman syntien tähden. Jumalan viha syntiä kohtaan sai oikeudenmukaisen rangaistuksen, siksi jokainen, joka uskoo Jeesukseen saa syntinsä anteeksi. Sijaisuhri voi tuntua järjettömältä tai voi olla vaikeuksia uskoa siihen, että yhden synnittömän jumal- ihmisen kuolema ristillä voisi ratkaista ihmiskunnan syntiongelman. Luomakunnassa on synnin määrä (kapina Luoja Jumalaa vastaan) äärettömän suuri, joka kattaa lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden aikaisen kertymän eli miljardien ihmisten syntien summan. Tämä koko syntipaketti asetettiin Jeesuksen harteille Getsemanessa ja Hän kantoi ruumiissaan sen Golgatan ristille täysimääräisenä. Raamattu todistaa Jeesuksen uhrikuoleman saaneen aikaan ikuisen anteeksiantamuksen ihmiskunnan hyväksi. Heb 10: 5. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: "Uhria ja lahjaa sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. 9. Sitten hän sanoo: "Katso, minä olen tullut tekemään sinun tahtosi." 10. Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. 12. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oikealle puolelle. 14. sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Apostoli Paavali jatkaa: 1 Kr 15:1 Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. 2. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. 3. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, 4. hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan.

Toisaalla osoitetaan Jeesuksen lunastus- ja sovitusveren ikuinen voima ja vaikutus: Ilm 5:9 sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Ristin veren tähden Jumala asettuu ihmisen puolelle, kun Hän ottaa vastaan henkilökohtaisesti Jeesuksen Herrakseen ja Vapahtajakseen.

Vapahtajamme ylösnousemus julistaa pääsiäisen ilosanomaa: Kaikki on täytetty ja synnin velka on maksettu Jeesuksen sijaiskärsimyksessa ja uhrikuolemassa. Hänen verensä puhuu hyvää katuvalle ja heikkoutensa kanssa kamppailevalle yksilölle. Sielujemme vihollinen ei voi tälle tosiasialle mitään, että meidän kaikki syntimme on poistettu ja Jumala ei muistele niitä. Anteeksiantamus on aina Jumalan teko ja perustuu syyttömän ja synnittömän sijaisen kuolemiseen syntisten ja viallisten edestä.

Tämän kaiken ymmärtäminen ja sisäistäminen ottaa aikaa. Kun Pyhä Henki tekee tämän totuuden eläväksi niin sen varassa voi elää jokaisen armon päivän täällä ajassa. Jumalan armo sai aikaan Kristuksessa Jeesuksessa täyden vapautuksen syntiä seuraavasta tuomiosta, sekä synnin ja kuoleman orjuudesta.

Jeesuksen sovitustyö Golgatan ristillä mahdollistaa kaikkien ihmisten vapautumisen synneistään uskomalla Jeesukseen ja Hänen sovintovereensä. Ristin lunastustyön tähden voimme elää evankeliumin vapaudessa ja voimassa ja olla osallisia Jumalan armoon Kristuksessa. Meidän, Kristukseen uskovien ja Häntä tottelevien tehtäväksi, on annettu tämän ilosanoman levittäminen. Onhan meidät on ostettu Kristuksen verellä, joten kuulumme Hänelle ja olemme Hänen omaisuuttaan ja palvelijoitaan.

Voimme päivittäin rukoilla psalmin tekijän sanoin: Ps 51: 12. Jumala luo minuun puhdas sydän.

Jumalan tahto on, että olemme sydämeltämme pyhitettyjä eli erotettu Häntä ja Hänen valtakuntaansa varten. Näin voimme aina vedota Herramme Jeesuksen ristin lunastustyöhön ja ottaa vastaan anteeksiantamuksen niin kuin Raamattuun on kirjoitettu 1 Jh 1: 7. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Kutsuhuuto kuuluu Golgatalta: Täytetty, niin kaik ' on täytetty! Ristin luokse astu lähemmäksi, katso veriylkääs kärsivää!

Kerto: Valkeemmaks, luntakin valkeemmaks, puhdistu virrassa veren. Katseesi ylemmä kiinnitä, uppoudu armon mereen!

Eeli, Eeli, lama sabaktani! Pimeneepi hetkeks Golgata. Ristin luona katso ristin Herraa, syntiesi eestä riippuvaa.Siipirikkoinenkin tule, tule, vaikka kulkusi ois ontuvaa. Sellaisenaan saat sä kotiin tulla, Isän armosyliin suojaisaan.Koittaa kohta pääsinpäivän aamu, pääsen kohta kotiin muuttamaan. Kaanaan vuorille ja laulun maille Jeesustani vastaanottamaan.

28.2.2018

Vaikka täällä etelässä pakkanen paukkkuu ja tuuli tuivertaa, niin voinemme kuitenkin todeta iloisesti: kevät on koittanut! Näissä pakkaskeleissä on lupausta tulevasta kesästä, kun talven ote vähitellen vääjäämättä hiipuu.

Hengellinen kevät, mitä se on? Mieleeni nousee ajatus herätyksestä ja Hengen vuodatuksesta. Nuo kaksi isoa asiaa kuuluvat aivan erityisellä tavalla yhteen. Hes 37:5 Katso, Minä annan tulla teihin Hengen ja te tulette eläviksi. Inhimillisen ihmisen ymmärrys nojautuu monesti omaan viisauteen, nokkeluuteen tai hyväksi koettuihin systeemeihin. Eihän näistä mikään itsessään paha asia ole, mutta kun oma ylpeytemme ja itseriittoisuutemme eivät tahdo nöyrtyä Jumalan viisauden edessä. Siksipä Raamattuun on kirjoitettu Snl 3: 5.Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. 6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. 7. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa! 8. Se on terveellistä ruumiillesi ja virkistävää luillesi.

Vaikka tiedämme Pyhän Hengen persoonasta, Hengen lahjoista ja niiden välttämättömyydestä seurakuntaelämässä, me emme ehkä osaa janota tai kaivata Herran Henkeä riittävästi. Tahdomme etsiä kiertoteitä, jotta emme joutuisi tekemään parannusta synneistämme. Lihamme heikkouden tähden turvaudumme yhä uudelleen ja kerta toisensa jälkeen erilaisiin järjestelmiin ja menetelmiin. Vaikka tiedämme, että Jumalan Hengen vaikutus seurakunnan keskellä ja sen yksilöiden elämässä on korvaamaton. Herran Hengen tulisi saada elää ja vaikuttaa verellä pestyjen elämässä alati ja jatkuvasti, jotta kasvaisimme Kristukseen.

Asialle on tehtävä jotain. Meidän on palattava juutalaiskristillisiin juuriimme ja katsottava, miten alkuseurakunta selvisi maailman laajuisestä lähetystehtävästä Hengen vuodatuksen seurauksena. Heillä oli VT Raamattuna ja Pyhän Hengen tuore voima ja voitelu. Tämä kaikki alkoi vahvasta rukousyhteydestä.

Tämän päivän seurakunnan, kuin sen yksilöiden on opittava viipymään rukouksessa, jotta Pyhä Henki pääsisi ilmestymään, voimauttamaan ja yhdistämään keskinäiseen rakkauteen. Missä tahansa seurakunnassa, jossa nöyrrytään Sanan koko tie kulkemaan, voi syttyä ensimmäisen helluntain kaltainen menestystarina. Herran Henki ei ole vain elämämme taustavaikuttaja, vaan koko uudistusprosessin voima ja esiintuoja, jotta pääsisimme tilaan, jossa Jumala voi käyttää meitä valtakuntansa edistämiseksi. Tarvitsemme syvää kunnioitusta ja alamaisuutta Jumalan Sanaa, Jeesuksen lunastustyötä ja jumalaluuden kolmatta persoonaa kohtaan.

Jumalan pelko ja viisaus ovat Raamatussa yksi ja sama asia, ne sisältyvät toinen toisiinsa. Snl 9:10 Herran pelko on viisauden alku. Pyhän Hengen virvoittavasta armon vaikutuksesta Sanasta tulee elävää, ymmärrettävää ja ravitsevaa. Alamme voida hengellisesti hyvin, mikä näkyy hedelmän kasvuna ja luonteemme muuttumisena Kristuksen kaltaisuuteen. Terve kristillisyys on armon, rakkauden ja totuuden läpitunkemaan ja se kiinnostaa tämänkin ajan ihmistä.

Saavuttaaksemme herätyksen kevään tarvitsemme koko taivaan tuoreuden ja elinvoiman. Tätä kohden mennään tehden parannusta ja viipyen Herran läsnäolossa, kunnes saamme sen, mitä Sana on luvannut herätyksestä ja Hengen vuodatuksesta kaiken lihan ylle. Osamme on nöyrtyä ja anoa parannuksessa armoa taivaan Jumalalta, koska eihän mitään hyvää tule itsestään tai ilmaiseksi. Kantakaamme ristiämme ja antakamme Herran puhdistaa sydämemme kaikesta siitä, mikä estää Hänen ilmestymisensä.

Hän tahtoo puhua Sanansa ja Henkensä kautta ja ilmaista ne esteet ja syyt, jotka estävät Hengen vuodatuksen ja herätyksen tulemasta yksilön ja seurakunnan elämään. Tulkoon Jeesuksen nimen ja ristin veren kautta sydämiimme puhdistus ja kaivattu Hengen vuodatus, jotta sielut pelastuisivat ikuisesta kadotuksesta.

31.1.2018

Esitän väittämän: Jumalan ajatukset ovat ihmiselle sivistystasosta, kansallisuudesta tai rodusta riippumatta aina parhaaksi.

Nostan väittämäni tueksi Jumalan ikuisesta (Mt 24:35) Sanasta seuraavat Raamatun tekstit: Snl 3: 1. Poikani, älä unohda minun opetustani, sydämesi säilyttäköön minun käskyni: 2. ne kartuttavat sinulle pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa.

Snl 2: 1. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket käskyni mieleesi, 2. niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen,

5. silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, 6. sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys.

Raamatun alkulehdiltä löydämme information siitä, miten ihmiskunnan aamu alkoi. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala loi kaiken näkyvän ja näkymättömän oman Sanansa (heb. Esikoisensa) välityksellä. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Siksi luomakuntaa, sekä luotuja on yhä vaalittava ja hoidettava Sanan periaattein.

Raamattu on ainoa pelastuksen ja elämän ohje kaikille synnin turmelemille ihmisille ja juuri siitä syystä sitä ei saa asettaa toisarvoiseen asemaan. Jos on tietämätön Jumalan tahdosta, luonteesta ja rakkaudesta, niin miten voisi elää onnellista ja peloista vapaata elämää, kun synnin todellisuus syö kaiken levon, rauhan ja toivon joka löytyy läheisestä yhteydestä Luojaan ja Lunastajaan.

Voidakseen olla kuuliainen Jumalan tahdolle, on tunnettava mahdollisimman hyvin Raamatun Sana, jonka kautta pääsee Jumalaan suunnitelmia koskevan tiedon lähteille. Kaikkien ihmisten tulisi saada tietää, mitä Jumala on sanonut ja mitä Hän odottaa ihmiseltä. Tämän tähden sekä herätyskokouksien, että lähetyskäskyn eteenpäin vieminen perusteltua.

Jumalan luomistyönä ihmisen olemus, ihmisarvo ja kohtalo ovat Jumalasta lähtöisin. Yhteiskuntamme moraali on aikoinaan rakennettu Raamatun ilmoituksen varaan. Raamattu, Jumalan uutta luova Sana, vaikuttaa nykykulttuuriimme ja alatusmalleihimme valitettavan ohuesti. Aiempien sukupolvien elämässä on Sanan voima ja merkitys ollut arvopohjaltaan halitsevaa, vaikkei aina ole huomioitu köyhiä, kurjia tai yhteiskunnan heikoimpia tasavertaisesti. Mitä vähemmän Sanan auktoriteettia ja sen luonnetta kunnioitetaan, sitä mielettömämmäksi ihmisten elämä käy maailmassa. Jumalasta ja Hänen Sanastaan vieraantuminen, luo turvattomuutta, ahdistusta ja pelkoa. Ihmisen oma järki, viisaus ja ymmärrys ei voi koskaan korvata Sanan ilmoitusta. Päin vastoin yksilöt, perheet ja kansat kärsivät juuri sen tähden, että Jumalan ikuinen Sana on hyljätty ja siirretty sivuun.

1Pie 1: 23. Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 24. Sillä kaikki liha on kuin ruoho ja kaikki sen loisto kuin ruohon kukka. Ruoho kuihtuu ja kukka varisee, 25. mutta Herran sana pysyy iäti. Tämä on se sana, joka on teille ilosanomana julistettu.

Vain Jumalasta lähtöisin olevat Sanan periaatteet kykenevät täyttämään ihmisten moninaiset ajalliset ja hengelliset tarpeet. Onhan Raamattu tarkoitettu aivan jokaiselle elämän huolto- ohjeeksi. Juutalaiskristilliset juuret ovat löydettävissä ja omaksuttavissa Sanan kautta. Jumalahan ilmoitti itsensä, ajatuksensa, tahtonsa, pyhyytensä, kunniansa ja kaiken, mitä Hänen kolmiyhteiseen persoonaansa kuuluu omassa Sanassaan, meidän Raamatussamme. Sen lisäksi Hän ilmoitti vielä tarkemmin oman luonteensa Kristuksessa. Raamattu opettaa ihmistä rakastamaan Luojaansa ja Lunastajaansa, sekä lähimmäistään, sekä pitämään huolta heikoimmista yksilöistä. Sana saa aikaan Pyhän Hengen välityksellä Kristuksen luonteenlaadun kasvamisen. Kristuksen mieli saadaan Sanasta, sitä ahkerasi tutkimalla. Ellei Sana toimisi, vaikuttaisi, olisimme oman turmeltuneen ja rajoittuneen ymmärryksemme varassa.

Meidän tehtävämme on Sanaa tuntevina saattaa yksilöt ratkaisun paikalle. Sisälle pelastukseen ja syntien anteeksiantamukseen, sen evankeliumin kautta, joka on Sanassa. Raamattu puhuu kyllin selvästi ristin sovituksesta, syntiä seuraavasta tuomiosta ja ihmisen vastuusta pyhän Jumalan edessä.

Jumala sinua siunatkoon, niin, että voit ottaa vastaan Sanan koko ilmoituksen ja saada sen hyödyn ennen kaikkea sielullesi ja ajalliselle elämällesi, joka on Sanaan talletettu.

31.12.2017

Vuodenvaihteessa katseemme kääntyy taaksepäin, sekä tähyää samalla eteenpäin ja ylöspäin. On erittäin tärkeä tuntea menneisyytensä, jotta voisi elää oikein nykyisyydessä ja edessäpäin olevina mahdollisina armonpäivinä.

Voimme kiittää kaikesta, mitä olemme saaneet, menettäneet tai vielä saamme omanamme pitää. Jumala kutsuu meitä kaikkia Sanansa kautta menettämään jotakin sellaista, joka on katoavaa, saadaksemme sitä, joka pysyy iankaikkisesti. Fil 3:8- 9 Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan Hänessä. Ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista. Vaan sen, joka tulee Kristuksen uskosta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Hyvä Jumala on meitä varjellut ja johdattanut tähän asti ja tästäkin eteenpäin. Hän on yhä sama, uskollinen, vanhan vuoden jäädessä muistojen joukkoon ja uuden, vielä tuntemattoman vuoden alkaessa. Voimme luottaa ja meidän tuleekin luottaa Häneen kaikessa ja jättää tulevaisuutemme Hänen voimallisten käsiensä varaan.

Hän, joka perusti oman seurakuntansa, evankeliumin julistuksen seurauksensa, kykenee viemään työnsä loppuun jokaisessa omassaan. Jumalalla on yhä hyvät suunnitelmat Akaan alueelle. Kristuksen seurakunnan yhteinen tehtävä on löytää kaikki ne eksyneet, kadonneet ja hukkaan joutuneet ja tuoda heidät kaikki, jos mahdollista, Kristuksen ruumiin yhteyteen. Olemmehan me kaikki alati Kristuksen armoa ja anteeksiantamusta tarvitsevia, nyt ja jatkossakin.

Edessämme on meille tuntematon tulevaisuus. Hän, joka meitä kutsuu, on edeltä valmistanut meille tien, jota kulkea. Sanan valossa suunta on selvä. Ammennamme Sanasta elämää, voimaa, toivoa, rakkautta ja lohdutusta. On suurta jättää tulevat hetket Jumalan ja Hänen armonsa Sanansa varaan.

Lopunajassa ei ole helppoa elää hengessä palavana, mutta mahdollista se on. Siksi kotona ahkeraan rukoilevat kokevat tarvetta tulla yhteyteen ja rukoilla seurakuntana yhdessä. Onhan Herran työ ollut aina yhteistyötä ja erikoisesti niiden kesken, jotka arvostavat seurakunnan yhteistä rukousta. Tarvitsemme kipeästi rukousherätystä, jotta mahdollisimman monet voisivat pelastua ikuiselta tuholta ja tuomiolta. Syntiä seuraa Raamatun ilmoituksen mukaan hirvittävä ja ikuinen kadotustuomio. Synninolemus on yksinkertaisesti tottelemattomuutta ja kykenemättömyyttä pitäytyä Jumalan Sanassa. Vain valkeudessa ja uskonyhteydessä vaeltava, voi säilyä Kristuksen veren kautta puhtaana ja otollisena. Jos sydämemme on Jeesuksen verellä puhdistettu, voi Jumala täyttää lapsensa Sanan uskolla, Hengellään, sekä Pyhän Hengen tulella. Kun koko Jumalan kansa palaa Herran tulessa, se on merkki siitä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Syttykööt Jumalan tulet kaikkialla, jotta voisimme tehdä sen, mikä on ihmisen osa: kylvää rukouksin muokattuun maaperään Sanan siementä ja leikata sitä ennen Herran tulemusta. Herätys on vain rukouksen päässä. Kristuksen toisen tulemuksen aattohetket ovat nyt käsillä. Voittajina selviämme tulevissa myllerryksissä me, joille toiset uskovat ovat voimavara ja evankeliointi Jumalan antama elämäntapa.

Olemme uskosta vanhurskautettuja, armosta pelastettuja, kun annamme Sanan ja Hengen pyhittää meitä päivittäin keskinäisen yhteyden kautta. Sieluja voittamaan ja armon Sanalla hoitamaan, olkoon tämän alkavan vuoden 2018 tunnus. Voimme päivittäin kiittää Jumalaa Kristuksen täytetystä ristin työstä, lunastusverestä ja voittovoimasta, joka on osallisuutta Hänen ylösnousemukseensa.

30.11.2017

Kiitämme Taivaallista Isää maastamme ja sen kansasta. Olemme saaneet hyvän maan asuaksemme ja palvellaksemme Kaikkivaltiasta, taivaan ja maan Luojaa synnyinmaassamme. Saakoon Jumalan siunaus ja varjeleva voima levätä edelleenkin kansamme keskuudessa, sen iäisyysparhaaksi.

Yhdessä- teema juhlistaa itsenäisen Suomen satavuotista taivalta. Juhlavuoden merkityksellisyyys koskettanee jokaista, niin kantasuomalaisia, kuin maahamme tulleita muiden maiden kansalaisia. Tämä vuosi rohkaiskoon etsimään meidän ainutlaatuisia kansallisia ja kristillisiä juuria, sekä etsimään Jumalan hyvää tahtoa nousevan ja kasvavan sukupolven parhaaksi.

Käydessämme läpi itsenäisen Suomen mielenkiintoisia historian käänteitä, koemme kiistatta sen, että Kaikkivaltias ja hyvä Jumala, on ohjaillut maamme kohtaloa ja sen historiaa. Voinemme yhtyä virteen 579 ja sen toiseen säkeistöön, jossa veisaamme: Oi, Herra siunaa Suomen kansa, tee siitä palvelijasi, se, että toimissansa Sinua aina kuulisi. Suo mieli uskollinen meille, varjelus Suomen Kansan teille.

Itsenäisyyden juhlaa viettäessämme, myös Vapahtajamme syntymäjuhla lähestyy päivä päivältä. Adventin aika ensimmäisestä neljänteen sunnuntaihin on varsin nopeasti läpi eletty. Kiireet jäävät lopulta taakse ja me hiljennymme kristikuntana viettämään Vapahtajamme armorikasta syntymäjuhlaa. Tahdomme tehdä kaiken sen Jumalan kunniaksi ja Hänen nimelleen kiitokseksi. Näinhän Raamattu meitä opastaa 1 Kr 10:31 Syötte siis tai juotte tai mitä tahansa teettekin, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Siis koko meidän olemassa olomme ja elämämme perustuu tälle perustalle. Ei ole mitään elämän aluetta, joka ei toimisi tämän jakeen ilmaisemalla muuttumattomalla periaatteella. Onhan Jeesus kaikkeuden Herra ja ansaitsee meidän kunnioituksemme ja rakkautemme palvelun ja palvonnan.

Olkoon lähestyvä juhla- aika , niin kuin kaikki muutkin armonpäivät, motivoitu rakkaudesta Herraan Jeesukseen ja Hänen ristiinsä. ”Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin: enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katomaan.” Tämän tutun joululaulun sanoma kertoo Kristuksen syntymän syvimmän tarkoituksen. Seimenlapsen päämäärä oli suorittaa sijaiskuolema syntiin langenneen ihmiskunnan puolesta. Tämä antaa joulun viettoomme oikean sisällön ja tarkoituksen.

Voimme ylistää ja kiittää hyvää Jumalaamme, joka antoi oman ainoan Poikansa meidän syyllisten ja viallisten edestä ristin kuolemaan. Joulun vietto ei ole turhaa, jos siitä koituu kunniaa Luojallemme ja Lunastajallemme. Silloin myös lähimmäisemme saavat oman osansa kaikesta siitä siunauksesta, jolla Jumala on meitä itse kutakin siunannut. Kun ajastaan joulun viettomme on ohi, olkoon meillä sama osa, kuin paimenilla, jotka palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta mitä olivat kuulleet ja nähneet. Lk 2:20 Tästä on hyvä ponnistaa uuteen alkavaan armon vuoteen 2018.


1.11.2017

Marraskuu kertoo talvikauden olevan läsnä tai ainakin olevan oven edessä. Marraskuussa on pyhäinpäivä, sekä isänpäivä. Raamatun Sana ei kehota rukoilemaan kuolleiden puolesta, mutta ajassa vielä olevien puolesta sitäkin enemmän. Kestävä uskonrukous tuottaa taivaan siunauksen maamme koteihin. Voimme siis esirukoilla lähestyvänä isänpäivänä perheiden ja isien puolesta ja kantaa Jumalan valtaistuimen eteen tätä perusyksikköä, joka pitää pystyssä yhteiskuntaamme terveitä rakenteita ja ylläpitää Jumalan muuttumattomia arvoja.

Mitä Raamattu puhuu perheestä tai isästä, äidistä ja lapsista?

Raamatun alkulehdillä löydämme Israelin elävän Jumalan, joka aloitti pelastussuunnitelmansa toteuttamisen perhekuntien välityksellä. Jumalan valittu kansa, Israel, sai Pyhät Kirjoitukset noudatettavakseen ja viedäkseen viestiä muille kansoille yhdestä ainoasta Jumalasta, taivaan ja maan Luojasta. Herran opetuksesta (Toora eli Herran laki ja profeetat) sanottiin, että niitä on noudatettava sukupolvesta toiseen, jotta Jumalan hyvä tahto toteutuisi ihmiskunnan keskellä: 5 Ms 6: 6. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, olkoot sinun sydämelläsi. 7. Teroita niitä lapsillesi ja puhu niistä kotona ollessasi ja tiellä kulkiessasi, makuulle käydessäsi ja ylös noustessasi. 8. Sido ne merkiksi käteesi, ja olkoot ne nauhassa otsallasi. 9. Kirjoita ne talosi ovenpieliin ja portteihisi.

Raamatun kirjoituksissa puhutaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta (2 Ms 3:16). Näin Aabrahamin jälkeläisistä muodostui Jumalan liitonkansa, Israel, jonka nimi merkitsee Jumala sotii, taistelee. Uskon kautta yksilöt lähtivät silloin, kuin nytkin, palvelemaan elävää Israelin Jumalaa. Oman Sanansa kautta Jumala lupasi (1 Ms 13:15, Ap 7:5) Aabrahamille vielä hänen lapsetonna ollessaan tehdä hänet kansojen paljouden isäksi, sekä antaa hänelle ikuiseksi omaisuudeksi Israelin maan.

Perhe, jonka muodostavat isä, äiti ja lapset ovat Jumalan asettama yhteiskunnan perusyksikkö, jolle on luvattu siunaus, menestys ja kaikinpuolinen hyvinvointi. Kaikki tämä perustuu Jumalan Sanan ilmoitukseen, jossa lapset opetetaan kotonaan kunnioittamaan auktoriteetteja, jotka ovat Jumalan asettamia. Jumalan tarkoittama hyvä elämä saavutetaan rakastamalla ja kunnioittamalla ihmisen ainutlaatuista arvoa, sekä elämällä uskon kuuliaisuudessa, joka koituu kaikille siunaukseksi.

Kun lapsi saa kotona ja seurakunnassa kohdata pyhän ja armollisen Jumalan ja kuulla armon ja rakkauden evankeliumia, niin hän voi kasvaa terveeseen vastuuseen itsestään ja valinnoistaan, sekä oppia välittämään myötätuntoa ympäristöönsä.

Olkoon tämä kuukausi, ennen adventin ja joulunaikaa, kotien eheytymisen ja Sanan siunauksen aikaa. Olkoon rukouksemme, että me kaikki isät, äidit ja lapset saisimme kokea yhdessä ja erikseen hengellisen heräämisen kaikkialla Suomessa. Olemmehan viettämässä kansallista juhlavuotta ja meillä on Sanan lupaus turvanamme ja suojanamme: Jumalalle ei mikään ole mahdotonta Lk 1:37.

30.9.2017

Elämme poikkeuksellista syksyn aikaa monessakin tasossa. Ohitan globaalin maailman ongelmat jo heti kättelyssä ja keskityn luonnon kiertokulkua tarkastelemaan. Nyt on ollut harvinaisen lämmintä, kosteaa ja väliin olemme saaneet nauttia aurinkoista syyspäivistä. Luonnossa ja vuodenaikojen kiertokulussa näemme vääjäämättä erään lain, sen, että aika menee eteenpäin. Aika ei pysähtele tai palaa taaksepäin, vaan juoksee omaa rataansa. Päivät rientävät, vuodet kuluvat ja ihmiselo kaikkine iloineen ja suruineen käy yksiin luonnon moni- ilmeiseen kiertokulun kanssa. Saarnaajan kirjassa löytyy maininta sitä, että kaikella on aikansa taivaan alla.

Syksykin tuo tulleessaan kasvua, joskin toisenlaista, kuin kevät. Kasvu siirtyy silmälle näkymättömiin, mullan alle, pimeään. Jumalan luomisjärjestyksen mukaisesti kasvit lepäävät ja odottavat talven roudan väistymistä ja kevään tuloa. Seurakunnissa syksy on hengellisen työn ja toiminnan aikaa, jossa Jumala haluaa ruokkia henkeämme Sanan antimilla. Sana kehottaa meitä tekemään juurta alas päin ja hedelmää ylöspäin. 2 Kun 19:30 jäljelle jääneet tekevät juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Kun juuremme saavat olla kiinnitettynä Sanaan, joka elää meissä Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, niin hengen hedelmää syntyy luonteeseemme. Näin Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä ja Jumalan hyvä tahto pääsee ilmestymään paikkakuntamme parhaaksi.

Jumala tahtoo kasvattaa meistä jokaisen sisälle ehyeen ja elämisen arvoiseen elämään. Siinä Hän käyttää omaa Sanaansa ja Henkeänsä, jos yksilöinä nöyrrymme panemaan oman tahtomme sivuun ja ojentautumaan Jumalan tahtomaan suuntaan. Mitä enemmän Sana saa sijaa Pyhän Hengen kautta yksilössä, sitä enemmän Jumalan läsnäolo pääsee valtaamaa sydäntämme.

Synti on Raamatun opetuksen mukaan elämää tuhoavaa, hajoittavaa ja särkevää. Ihmisen ongelma on se, että synti pyrkii hallitsemaan yksilöä turmeltuneen lihamme kautta. Näin synti tuo mukanaan ahdistuksen, pelon, syyllisyyden ja lopulta kuoleman, jollemme käännyt Kristuksen puoleen armoa anoen.

Jeesus ja ristin evankeliumi tuo elämää meille, jotka vaellamme kuoleman varjon massa. RKK Mt 5:48 Olkaa siis täydellisiä, niinkuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen. Täydellinen tässä tekstiyhteydessä tarkoittaa ehjää.

Jumalassa ei ole pahuutta, ei pimeyttä, ei kuolemaa, eikä synnin myrkkyä. Ei myöskään mitään rajallista, eikä katoavaa. Hän on rajoittamaton Luojamme ja Lunastajamme, joka Pojassaan sovitti kaikki meidän syntimme. Kun yksilö ojentuu Sanan mukaiseen elämään niin synnin myrkkyn hallintavalta ja tahtotila saadaan rajattua ja jopa poistettua niin, ettemme elä tietoisessa synnissä. Parannuksen teon yhteydessä saadaan syntien anteeksiasaaminen Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä, aina täyteen iloon, vapauteen ja rauhaan asti.

Ajassa ei kukaan voi olla itsessään täydellinen tai vapaa synnin kuolettavasta vaikutuksesta. Vain Kristuksessa olemme armahdettuja ja vanhurskautettuja Jumalamme edessä eli täydellisiä. Olemme kelvolliset astumaan Jumalan valtaistuimen eteen vain yksin Kristuksen sovintoveren tähden.

Uskossa kasvamiseen ja kilvoittelemiseen liittyy Jumalan armotyö, jossa me vapaudumme epäpyhistä ajatuksista, sanoista, asenteista, teoista, sekä laki- ja tuomiohenkisyydestä. Siis kaikesta kielteisyydestä, joka leimaa ihmistä. Jumalan tahdon mukainen pyhä ja puhdas elämä on mahdollista Kristuksen veren tähden. Valkeudessa vaeltaminen edellyttää jatkuvan ristin veren alla elämistä. Taivas havaitsee meidät vain Kristuksessa täydellisiksi. Me emme havaitse itseämme, emmekä toisia täydelliseksi. Mutta Jumala näkee meidät aina Pojassaan rakkaina, puhtaina, pyhinä ja otollisia. Taivaskelpoisuus ei ole meistä, se on Jumalasta. Siksi voimme antaa kunnian Hänelle, jolle kunnia kuuluu ja elää uskon kuuliaisuudessa Herraa ja Hänen Sanaansa totellen ja toisiamme palvelen ja rakastaen.

2.9.2017

Raamatussa kerrotaan paikallisseurakunnasta, joka syntyy herätyksen kautta kullekin paikkakunnalle. Seurakunnan tehtävä on olla valona ja suolana ympäröivälle yhteiskunnalle, eli pitää esillä Totuuden Sanaa, Hengen voiman ja voitelun kautta. Sanan saarnaa tarvitaan uudestisynnyttämään, opettamaan ja kasvattamaan yksilöitä yhdessä Kristuksen kaltaisuuteen. Elämän vaellus on paras saarna, josta nähdään Jumalan tahdon mukainen muuttunut elämä. Jumala tekee vain hyvää omilleen.

Kristuksen synnyttämä usko on meidän hyvinvointimme kannalta merkittävä asia. Jotta ihmiset voisivat uudestisyntyä Sanasta ja Hengestä täytyy evankeliumi olla löydettävissä, saatavilla. Jumala kutsuu jokaista lastaan olemaan Hänen kuningaskuntansa suurlähettiläänä. Olla arjessa ihan omalla paikallaan tien näyttäjänä ja taivaallisen valon tuojana. Sanan ja keskinäisen yhteyden kautta kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen.

Seurakuntatyö on tiimityötä alusta loppuun. Se on hedelmällisin sillä, Jumalan tahto on, ettei kenenkään tarvitse puurtaa yksin. Jumalan seurakunta on turvallinen paikka kasvaa ja kehittyä omaksi persoonaksi. Saamme pitää huolta pienistä karitsoista, joita uskotaan keskuuteemme. Seurakuntavirat ovat sitä varten, että meitä varustetaan, ruokitaan ja alamme kukin oman armoituksensa mukaisesti palvella Herraa. Kasvaessamme uskossa, vartumme vastuisiin, joita Herra itse uskoo omilleen. Näin Kristuksen tuoksu leviää ympäristöön jokaisen jäsenen välityksellä eli kannamme hedelmää Jumalan valtakuntaan.

Seurakunnan arkielämä on läheistä kanssakäymistä varhaisesta lapsuudesta aina vanhuuten saakka. Saada palvella seurakunnan Herraa on meille luovuttamaton kutsumus. Varsinkin, kun pohjatuuli puhaltaa ja elämän vastoinkäymiset ja myrskyt käyvät ylitsemme, niin seurakunnan rooli tulee vahvasti esille. Ei tarvitse juosta muualle, vaan apu, lohdutus ja ongelmien ratkaisu hoidetaan omassa hengellisessä kodissa. Näin saamme olla tukemassa yksilöitä heidän erillaisissa elämän tilanteissaan ja elämän taisteluissaan.

Seurakunta on paikka, jossa koemme Jumalan rakkautta, hyväksyntää ja läsnäoloa runsain määrin.Siellä opimme rukoilemaan yhdessä, hengessä ja totuudessa. Kaiken tarkoitus, pääpointti, on voittaa sieluja Kristukselle. Pelastaa heitä, joista kukaan muu ei välitä. Tähän hengelliset isät ja äidit ohjaavat yhdessä koko laumaa.

Kokoonnumme viikoittain rukoilemaan ja kuulemaan Sanaa ja näin yhdessä etsimme Jumalan kasvoja. Jumalan pyhyyden kohtaamista tarvitaan yhdessä ja erityisesti yksin ollessa. Saamme tarvittavaa voimaa Sanan kautta Jumalan Hengestä. Kun Jumala antaa omilleen voimaa, intoa ja palavuutta, niin saamme jatkaa turvallisin mielin eteenpäin, Herran tulemukseen asti. Mt 16: 18 Jumala lupasi rakentaa oman seurakuntansa Kalliolle, jota eivät tuonelan portit kykene voittamaan. Kristuksen seurakunta tuo maailmaan jäsentensä kautta elämää, valoa ja Sanan totuutta. Siksi pimeyden vallat ja voimat eivät voi sitä tuhota. Ef 5:25 Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen puolesta. Jeesus hankki ostolauman itselleen kärsimisellään ja ristin kuolemallaan. Olemme siis Hänen verensä kautta voimallisia ja kykeneviä pitämään esillä evankeliumin Sanaa.

26.7.2017

Loppukesä merkitsee monien ajallisten luomakunnan siunausten kokoamista talteen. Marjat, hedelmät, kasvikset ja viljat kypsyvät Jumalan säätämänä aikana ihmiskunnan ravinnoksi. Jumala, Luojamme, on nähnyt hyväksi antaa myös tänne pohjolaan runsaita antimia, joita voimme kiitollisina nauttia.

Uskon elämämmekin tulisi olla tasaista armon kyllästämää kasvua ja hedelmän tuottamista Kristuksessa, Herrassamme. Sekä yhtä siunaavaa ja hyvältä maistuvaa, kuin kypsyneet marjat ja hedelmät, jotka tuovat iloa ja hyvän mielen vastaanottajalle. Lähellä Jeesusta elävä, sekä hengessään palava siirtää ympäristöönsä armon ja rakkauden ilmapiiriä, jota Raamatussa nimitetään Kristuksen tuoksuksi: 2 Kr 2:15 Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle niin pelastuvien kuin kadotukseen joutuvienkin joukossa. Tässä ilman alassa on kaikkien hyvä elää, kasvaa ja palvella Herraa iloiten, sekä viedä pelastuksen sanomaa kaikkialle sinne, missä ihmisiä on.

Lähellä Herraansa viihtyvä on luonnostaan täynnä lämpöä, rakkautta ja armollisuutta. Hän on totuudellinen ja osaa armahtaa itsensä ja toisensa, koska hänetkin on Jumala Kristuksessa armahtanut. Onhan hän kohdaltaan Jumalan elämän elävä todiste, sekä malli, jollaiseksi hänet on tarkoitettukin. Kohdatessamme toistuvasti yhdessä ja erikseen Jumalan puhtauden ja pyhyyden, alamme palamaan hengen tulessa. Tämä voima ja voitelu saavat Jumalan rakkauden virtaamaan kauttamme ihmissuhteisiimme.

Meidän läheistemme hyvinvointi on suoraan verrannollinen Jumalalta saatuun rakkauteen. Rm 5:5 Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. 1 Kr 13:4- 8. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei pidä mielessään pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. kaiken se peittää, kaiken se uskoo, kaiken se toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä.

Tässä on Hengen synnyttämää ja kasvattamaa hedelmää, joka tuottaa kunniaa Herramme nimelle.

Tarvitsemme tuoreen Hengen vuodatuksen, jotta elämämme ja luonteemme kielteiset puolet voitaisiin saada hallintaan ja kukistetuksi. Jumalan Sanan tulee Hengen kautta muuttua meissä lihaksi ja uskon kuuliaisuuden johtaa Sanan kokoiseen elämään. Pyhän Hengen valtaamalla yksilöllä on iloa ja rauhaa, jota voi kanavoida ja siirtää toisille, onhan taivas täynnä myönteistä armon voimaa. Raamatulliset periaatteet kannattelevat arjen elämää ja tuovat siunauksen yllemme ja kauttamme.

Jumala haluaa tehdä meistä ihmisiä, joilla on annettavaa läheisille, tutuille ja kaikille, joita kohtaamme. Myönteisyys kertoo siitä, että Herra Jeesus on saanut sijaa elämässä. Herra ja Hänen Henkensä saa aikaan positiivista kehitystä kasvaessamme uskonihmisinä. Jos on jotakin hyvää hedelmää yksilöissä ja eri seurakunnissa, niin se on varmasti tuoreen Pyhän Hengen ja elävän Sanan aikaan saamaa kasvua ja kehitystä. Rukoilemme sitä, että Herraa saa uudelleen valloittaa omansa Pyhän Hengen voiman ja voitelun välikappaleiksi kaikkialle, missä elämme, liikumme ja vaikutamme. Näin Jumalan valtakunta menestyy ja taivas iloitsee meistä jokaisesta.

30.6.2017

Keskikesän ajatuksia, kun Suomi lomailee. Hengellisen elämän huolto ei voi kuitenkaan jäädä lomalle. Tarvitsemme Sanaa ja rukousta säilyäksemme hengessä palavina ja Herraamme odottavina. Synti pyrkii horjuttamaan, jos mahdollista uskoa Jeesukseen, elämän ristiriitojen ja pettymysten kautta. Tähän apu löytyy seurakuntayhteydestä tai lomamatkalla lähimmästä seurakunnasta, jossa on kesälläkin jumalapalveluksia. Suosittelen lämpimästi loma- aikanakin käyntiä Herran Sanan kuulossa.

Seurakunnan yhteiset kokoontumiset ovat olleet ja tulevat olemaan Jumalan siunaus Hänen kansalleen, sekä ympäristölle. Tämä edellyttää Pyhän Hengen läsnäoloa ja ilmapiiriä, jossa Jeesus saa palvella kansaansa. Vahva seurakunnallinen rukouselämä avaa tietä Pyhän Hengen toiminnalle, sekä uskon hengen lisääntymistä keskuudessamme. Kun Herran omat kokoontuvat yhteen, he saavat kuula Mestariinsa äänen yhdessä ja erikseen. Rm 1:12 että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme. 1 Kr 12:7 Kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 1 Kr 14:26 Kun kokoonnutte yhteen jokaisella on jotakin annettavaa… kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Me Herran omat olemme tarkoitetut, Hengen palavuudessa ja ensirakkaudessa, tukemaan ja palvelemaan kaikkia, joita kohtaamme. Keskinäisen rakkauden kautta vedämme puoleemme kansanjoukot. Jeesuksen luonne ja luonto pääsee kuuliaisissa sydämissä esille.

Kesäaikakaan ei tee poikkeusta Jumalan elopellolla. Työtä riittää, vaikka osa on lomalla. Tarvitaan rukousta yhdessä ja erikseen, sekä varoja, jotta työ tulisi hyvin tehtyä laajalla toimialueellamme. Meillä on vastuu Jumalan edessä kaikista alueemme ihmisistä. Pyhä Henki tahtoisi valaista ymmärryksemme, jotta saisimme kiinni Jumalan ajatuksista, tahdosta ja motiiveista eri sektoreilla. Raamatullinen evankelioimistyö tähtää aina uskon syntymiseen Jeesukseen, meidän Herramme ja Vapahtajaamme. Sitä varten meillä on selvä ja suora Sanan tie, jota käydä eteenpäin. Sydämen usko on lahjaa ylhäältä. Se virtaa meihin Sanan ja Hengen kautta, synnyttäen halua rukoilla yhdessä ja erikseen. Palava usko kertoo Pyhän Hengen persoonasta ja vaikutuksesta yksilöiden ja ostolauman keskellä. Kristuksen usko kasvaa ja vahvistuu luetun tai julistetun Sanan kautta meissä. Uskomme Raamatun arvovaltaan ja siihen, että meidän on annettava sen muuttaa itseämme päivittäin. Muutumme Jumalan armon avulla Kristuksen kaltaisuuteen. Saamme pukeutua Jumalan voimaan ja voiteluun. Jumalan seurakunta kasvaa ja vahvistuu yksilöiden kautta, joita Herra Pyhän Henkensä kautta voimauttaa, vahvistaa, kasvattaa, lohduttaa, nuhtelee ja tarpeentulleen kurittaa. Kokoontuessamme yhteen, koemme Jumalan pyhyyttä ja yhteen kuuluvuutta hengessä. Meidän ajatusmaailmamme, mielemme, tulee täyttää Jumalan elävillä Sanoilla. Omaksumissamme arvoissamme, näkyy Sanan vaikutus arjessa. Jumalan Sana saa aikaan oikeat asenteet ja motiivit. Haluamme nähdä suuremmassa määrin Jumalan voiman liikkuvan keskuudessamme, sielujen pelastuvan, janoisten täyttyvän Pyhällä Hengellä ja tulella. Sairaiden parantuminen pitäisi olla luonnollinen osa seurakunnan jokapäiväistä elämää. Yhteistyössä on yhä voimaa. Ykseyden ja keskinäisen rakkauden ilmapiirin Jumala vuodattaa Henkensä. Jumala lahjoittaa mielellään siunauksensa kansalleen, joka tahtoo taistella rintarinnan syntiä, maailmaa ja sen turmelusta vastaan. Siunattua ja Hengen täyteistä keskikesää kaikille. Tässä turvallista Sanaa: Ps 91: Korkeimman suojelus 1. Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, 2. se sanoo Herralle: "Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan." 4. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus. 9. sillä sinä ajattelet: "Sinä, Herra, olet minun turvani." Korkeimman sinä olet ottanut turvapaikaksesi. 10. Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. 11. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. 12. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. 14. "Koska hän on kiintynyt minuun, minä pelastan hänet. Minä vien hänet turvaan, koska hän tuntee minun nimeni. 15. Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä. 16. Minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen."

30.5.2017

Jumalan elävä ja voimallinen Sana on annettu meille kasvun, voiman ja hedelmän tuottamisen lähteeksi. Jumalan ikuisesta Sanasta virtaa uutta elämää, valoa, uskoa, toivoa ja lohdutusta. Juuri tätä me tarvitsemme, kun aikakautemme etääntyy Luoja Jumalasta. Lisääntyköön kesän aikana Raamatun tutkiminen ja sen sanoman omaksuminen. Sanan äärellä viipymistä ei tarvitse katua jälkeenpäinkään, kun saa olla sisäistämässä Jumalan ikuisia opetuksia. Tuovathan Raamatun Sanat hengellistä voimaantumista ja tietotaitoa elämäämme. Totuuden Henki kasvattaa meitä Sanan kautta niin, että me pääsemme syvemmälle Sanan salaisuuksiin. Näin Jumalan tahto ja Hänen persoonallinen tuntemisensa vahvistuvat, kun Sana pääsee sille kuuluvaan asemaan elämässämme. Mt 4:4 On kirjoitettu: Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Voimme ylistää Luojaamme ja Lunastajaamme siitä, että Hän uskoi Sanansa ihmiskunnalle, juutalaisen valitunkansan kautta.

Uskon elämän voimallisuus on kiinni siitä, minkä verran Sana saa hallita elämäämme, mieltämme, asenteitamme, sanojamme ja tekojamme. Ehjä astia on Jumalan työtä. Sana siis puhdistaa alati meitä ja voimme antautua uskossa Sanalle kuuliaiseen elämään. Näin löydämme ikuisen elämän voiman lähteet ja elämämme tarkoituksen, tulla Kristuksen kaltaiseksi. Toisin sanoen, minkä verran alistumme Sanan auktoriteetin alaisuudessa elämään ja vaeltamaan, sitä voimallisempaa uskon elämämme on. Voimme elää joka päivä Kirjoitetusta Sanasta, jos vain itse sitä haluamme. Onhan Jumala aina uskollinen omalle Sanalleen. Saamme noudattaa Kirjoitettua Sanaa ja näin kunnioittaa Jumalaamme. Kun luemme tai kuuntelemme Sanaa, sen tehtävä on monitahoinen meihin nähden. Toisaalta Sana opettaa, ruokkii, paimentaa, ohjaa, varoittaa, nuhtelee ja kehottaa yleisellä tasolla ja toisaalta Sana tekee työtään hengessämme. Voittaaksemme synnin ja oman turmeltuneen luontomme, on käytettävä runsaasti Sanaa. Kasvaaksemme Sanan ja Jumalan armon kautta irti itsekkyydestä ja rakkaudettomuudesta, joka meissä synnin turmeluksen tähden vaikuttaa. Pyhän Hengen täyteys merkitsee rakkauden kastetta, jossa kova sydämemme muuttuu yliluonnollisen Jumalan käsittelyssä ja läsnäolossa. Sana saa aikaan lihasydämen, joka tuntee Isän Jumalan sydämen sykkeen kärsiviä ja vaivattuja kohtaan. Jumalan tahto on, että palvelemme kaikkia alaspainettuja ja vähäosaisia niillä resursseilla, joita meillä on.

Tämä kaikki alkoi parannuksen teosta. Koimme Pyhän Hengen voiteleman Sanan saarnan kautta itsemme saastaisiksi, likaisiksi ja syntisiksi. Parannusta kun ei voi siirtää toisten vastuulle, ei uskonnollisen järjestelmän, eikä itse Jumalan vastuulle, vaan se on heränneet omantunnon vastaus Jumalalle. Aito parannuksen teko ilmenee siinä, että kääntyy pois synnistä. Jeesuksen veri kykenee yhä vapauttamaan, puhdistamaan ja pyhittämään Jumalan omat. Uusi elämä alkaa Jeesuksen opetuslapsena ja se vie huimiin seikkailuihin. Lähellä Jeesusta elävä, oppii Hänen mielensä laadustaan, asenteista, käytöksestään ja puheistaan, miten elää uskossa. Ps 107:20 Hän lähetti Sanansa ja paransi heidät.

Pyhä Henki kirkastaa Jeesusta ja Hänen lunastustyötään. Vain Hänen ristinsä tähden, me saamme armahduksen ja armon, katuessamme ja nöyrtyessämme Hänen edessään. Rm 10:8 Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sydämessäsi. Evankeliumi sisältää voimakkaan sanoman Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kun Herra Jeesus tulee Sanana luoksemme, niin Hän tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden. Jh 6:33 Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Syö runsaasti Raamatun Sanaa, niin kasvat nöyryydessä, puhtaudessa ja pyhyydessä. Muuttumisemme salaisuus on Jeesus itse ja Hänen ristinsä. Hän saa meissä aikaan muutoksen Sanansa ja Henkensä kautta. Jumala tahtoo vyöttää voimallaan, armollaan ja totuudellaan jokaisen meistä. Jos elämme lähellä Herraa, koemme apostolisen alkuseurakunnan asioita elämässämme. Ap 9:31 Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Jumala näki hyväksi varustaa omansa Pyhän Hengen persoonalla ja Hengen lahjoilla. Tässä puhuttiin koko ostolaumasta, jossa kaikki on tarkoitettu elämään ja olemaan Jumalan siunaavan läsnäolon alla. Kaikilla on sama mahdollisuus saada Pyhän Hengen tulikaste. Siksi käy Herran eteen polvilleen, huutamaan armahdusta ja puhdistusta, niin että saat siunatun kasteen Hengessä. Jumala pukee voimaan ja voiteluun työtä varten. Anomme armoitusta vapauttaa sidottuja ja taakoitettuja. Anomme puhdistusta, parannusta tehden, jotta saisimme Jumalan voiman elämämme ja palvelutehtäviin. Tulevan kesän unelma on, saada olla päästämässä yksilöitä synnin siteistä, arvottomuuden tunteista, katkeruuksista ja muista mielenlaadun synneistä vapauteen. Tämä on Jumalan hyvä tahto meidän kaikkien parhaaksi. Siunattua kesää!

1.5.2017

Matkalla kohden päämäärää…

Olemme keväässä, joka johtaa aikanaan kesään. Toukokuu ja sen toinen sunnuntai tuo ajatuksiimme äidit ja isoäidit, sekä heidän palvelutyönsä. Saamme olla kiitollisia rukoilevista äideistä ja isoäideistä. Suomen kansa tarvitsee esirukoilijoita. Niitä maan hiljaisia, jotka kantavat maamme koteja Jumalan kasvojen eteen. Me yksilöinä tarvitsemme Jumalan apua, viisautta ja johdatusta jokaiseen päivään. Sitä saamme yhdessä rukoilla ja siunata pieniä lapsia, jotka joutuvat elämään kovassa maailmassa. Jos lapsella ei ole turvaa kodissaan, niin mistä hän sen löytää? Lasten laulussa runoillaan: ”Jonk’ on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa…” Meidät kaikki on kutsuttu auttamaan lapsia, jotta he saisivat hyvät elämän eväät, suoriutuakseen menestyksellä läpi elämän. Kuka voisi parhaiten ohjata lasta, kuin oma isä tai äiti, joka on uskomassa Jeesukseen. Jumalan tahto on se, että Suomen miehet ja naiset pelastuvat syntiä seuraavasta tuomiosta. Lapset tarvitsevat hyviä malleja, turvallisia aikuisia kasvaakseen terveesti, ilman tarpeettomia pelkoja väkivallasta, hyväksikäytöstä tai hylkäämisestä. 2 Pie 3:18 Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Jotta voi kasvaa, täytyy olla syntynyt. Voimme syntyä Jumalan Sanan ja Hengen kautta Jumalan lapseuteen. Tässä on avain koko maamme ajalliselle ja hengelliselle hyvinvoinnille. Hän antaa armossaan meille aikaa etsiä Jumalaa ja Hänen vanhurskasta tahtoaan. Tuona aikana Jeesus seisoo sydämemme ovella ja kolkuttaa siihen. Ilm. 3:20 Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee Minun ääneni ja avaa oven, Minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän Minun kanssani. Jeesus tahtoo tulla meihin asumaan Henkensä kautta. Hän haluaa johtaa ja hallita meitä, meidän ja meidän maamme, sekä kotiemme parhaaksi. Jeesus haluaa antaa kaikki syntimme anteeksi ja antaa meille levon ja rauhan. Oman tunnon puhtaus Jeesuksen veressä ja syyllisyydestä vapaa elämä ovat Jumalan tahto kaikille ihmisille.

Jos tahdot, voit ottaa Jeesuksen vastaan ja syntyä näin uudesti ylhäältä. Voit rukoilla vaikka näin: Rakas Jeesus, anna minun syntini anteeksi ja puhdista minut verelläsi. Tule minuun asumaan, Sanasi lupauksen mukaisesti. Minä vetoan Sinun omaan Sanaasi, jossa sanotaan Jh 6:37 sitä, joka tulee Minun luokseni, Minä en ikinä heitä ulos. Kiitos Jeesus, että et heitä minuakaan pois kasvojesi edestä, vaan tulet asumaan minun sydämeeni. Kiitos, että sovitit syntini ja rikokseni ristin puulla ja sait aikaan sovinnon Isän Jumalan kasvojen edessä. Herra Jeesus, minä kiitän veresi voimasta Sinua. Kiitos, että tuo pyhä veri varjelee ja vapautta kaikesta synnistä. Kiitos, että varjelet minua omanasi ja kiitos, että saan kasvaa Sinun tuntemisessasi joka päivä. Kiitos Sanastasi ja Pyhästä Hengestä, jonka olet antanut niille, jotka Sinua tottelevat. Ap 5:32

Näin taivaasta tullut Jumalan Sana parantaa, vapauttaa ja puhdistaa jokaisen, joka on kosketuksissa Jumalan elävään ja voimalliseen Sanaan. Ennen kaikkea hyvä Jumala haluaa siunata meitä omalla Sanallaan. Tämä kaikki toteutuu Sanan saarnassa, jos se keskittyy Jeesukseen ja Hänen ristiinsä. Pyhän Hengen voima ja voitelu tekee julistuksesta voimallisen. Ps 107:20 Hän lähetti Sanansa ja paransi heidät… Jeesusta kutsutaan nimellä Jumalan Sana Ilm 19:13 Jumalan Sana parantaa ja tuo terveyden kaikille ihmisille. Syntisairaudesta ei ole pääsyä, ellei Herra Jeesus saa itse puhdistaa yksilöä verellään. Etsitään yhdessä Sanaa Herralta, kasvaaksemme nöyryydessä, uudistuaksemme hengessä, parantuaksemme kaikesta, mikä tekee matkan hitaaksi ja tullaksemme kykeneviksi palvelemaan Herraa omalla armoituksellamme. Jeesus tuo tullessaan elämän ja yltäkylläisyyden niille, jotka ovat Hänelle kuuliaiset. Jumalan Sana vapauttaa meidät synnin syyllisyydestä ja turhista taakoista. Ravitse itseäsi päivittäin Jumalan iäti pysyvällä ja muuttavalla Sanalla. Näin tehden tulet tuntemaan totuuden ja totuus tekee sinut vapaaksi.

31.3.2017

Pääsiäisen suuri sanoma: Jumala on rakkaus ja se näkyy erityisesti hänen Poikansa sijais- ja uhrikuolemassa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Tuossa pyhässä Uhrikaritsassa, ojennetaan ihmiskunnalle armo ja anteeksiantamus, sekä iankaikkisen elämän toivo. Ristin juurella avautuu katuvalle syntiselle toivo ja tulevaisuus täydellisesti. Jokaiselle, joka uskoo ja tarttuu ristin lunastukseen ja sovitukseen. 1Kor1:18 kerrotaan ristin sanomasta, joka on hullutusta niille jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
On valtava etuoikeus ja armo päästä osalliseksi sellaisesta Jumalan voimasta, että elämän suunta muuttuu silmänräpäyksessä, kun käännämme selän menneelle ja lähdemme ristin luota tekemään matkaa kohden taivaan valtakuntaa. Uskon veljet ja sisaret ovat tukemassa yhteistä matkaamme, joten Jumalan seurakunta on paikka, jossa virtaa yltäkylläinen armo Sanalle kuuliaiselle yksilölle.

Ihmeellinen ristinsanoma, Jeesuksen veren pelastavasta, pyhittävästä ja vapauttavasta voimasta, ohjaa kulkemaan kohti todellista tulevaisuutta, jonka päämäärä on ikuinen ja loppumaton täydellisyys kerran Jumalan luona.

"Meidän täytyy tietää veren voima, jos haluamme tietää Jumalan voiman. Voidaksemme tietää Jumalan Sanan voiman, Pyhän Hengen voiman ja rukouksen voiman, meidän täytyy tietää ensin Kristuksen veren voima." R.A.Torrey

Usko Jeesuksen veren pelastavaan voimaan, joka vapauttaa sinut synnistä ja sen tuomasta syyllisyydestä. Taivaasta tullut usko kantaa kilvoittelijaa, joka seuraa Jeesusta. Avautukoon nyt henkeesi ilmestys Jumalan lahjoittamasta syntien sovituksesta, sekä anteeksiannosta. Ylösnousemusvoiman osallisuus, Hengen täyteys, on Jumalan armoa ja lahjaa jokaiselle Herran omalle. Ilman Jeesusta ja Pyhää Henkeä et voi elää elävässä uskossa Jumalan Poikaan, Jeesukseen. Auttaaksesi lähimmäisiäsi sinun tulee olla täynnä Jumalan armoa, myötätuntoa ja hellyyttä. Olet siunaus kaikille, kun Kristuksen usko alkaa vaikuttamaan sinussa uskon kuuliaisuudessa.

Parannus, kääntyminen ja uskovien kaste, ovat ensi askelia, kun seuraat Jeesusta ja Jumalan Sanan ikuisia totuuksia. Voimme siis kaiken Kristuksessa, kun nöyrrymme vaeltamaan Sanan tiellä. Kaiken minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa Fil 4:13.


13.3.2017

Kannanotto:

AVIOLIITTO ON MIEHEN JA NAISEN VÄLINEN LIITTO

1.3.2017 tuli voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki, joka mahdollistaa samaan sukupuolta olevien avioliiton. Media on paljon julkituonut kirjoituksia, jotka suhtautuvat tähän uuteen lakiin positiivisesti ja hyväksyvät sen.

Me, Toijalan Helluntaiseurakunta, haluamme tuoda julki oman näkemyksen asiaan. Ankkuroimme sen vahvasti Raamattuun , joka selkeästi korostaa sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Mielestämme on ihmeellistä, että Raamatun niin selkeä opetus voidaan kääntää täysin ympäri. Jopa hekin, joiden pitäisi opettaa muita ja joilla pitäisi olla Raamatun mukainen tieto, ovat päätyneet Raamatun vastaiselle linjalle.

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Avioliiton asetussanat löytyvät jo Raamatun alkulehdiltä (1 Moos 2:24)… mies liittyy….vaimoonsa…tulevat yhdeksi. Luonnollisesti ymmärrämme, että avioliiton yksi perusajatus on myös syntyvyyden varmistaminen, jolloin siihen tarvitaan mies ja nainen. Raamatun läpi on useita viittauksia miehen ja naisen välisestä suhteesta.

Mitä tulee samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, niin se on kauhistus Jumalan silmissä. Periaate on nähtävillä sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Vai mitä sanotte näistä jakeista?

- Room 1:22-28

Jae 27: Ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan….harjoittamaan….säädyttömyyttä…

- 3Moos 18:22

Jakeissa 6-24 kerrotaan luettelon tavoin kielletyistä sukupuolisuhteista. Tuossa luettelossa on jakeessa 22 mainittu samaa sukupuolta olevat suhteet.Oleellinen kysymys on: Jos samaa sukupuolta olevat suhteet hyväksytään rakkauden nimissä, niin miksei sitten myös noita muita luettelossa olevia voitaisi hyväksyä ?

- 3Moos 20:13

Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon….

Raamattu puhuu vahvaa kieltä. Ei rakkauden nimissä voida kaikkea suvaita

Raamattu on Jumalan Sanaa alusta loppuun. Sen ovat kirjoittaneet pyhät miehet Pyhän Hengen ohjauksessa ja näin siinä on Jumalan kädenjälki nähtävissä ja koettavissa.

Seurakuntamme puolesta Juhani Kolehmainen

28.2.2017

Golgatan voittoisa sävel ei lakkaa, vaikka maailman turmelus lisääntyy ja täyttää maan piirin. Se on täytetty! Jh 19:30 Ristin lunastustyö on saatettu Kristuksen sijaiskuolemassa ja riemullisessa ylösnousemuksessa voitolliseen loppuun. Juuri siksi voiton sävel soi kautta ikuisuuksien, mutta myös täällä maan päällä jokaisena armon päivänä, mitä saamme elää. ”Meidän Herramme on voittaja…” Hän on kulkenut ristintien alusta loppuun asti. Hänen jalanjäljissä kulkien, pääsemme kerran voittajina perille. Jumalan todellisuus luo uskoa, toivoa ja rakkautta kaikille Herran omille: Jumalan kasvot, joita taivas ja maa kerran pakenevat (Ilm 20:11) katsovat meitä ihaillen ja arvostaen. Kysyt, miksi katsoisi? Siksi, että uskon kuuliaisuus sydämissämme antaa taivaan joukoille ajateltavaa. Valkeuden voimat katsovat ihaillen ja syvän kunnioituksen vallassa maan päällä kilvoittelevia, koska taistelemme syntiä, epäuskoa ja mailman turmelusta vastaan. Tahdomme elää, toimia ja vaeltaa juuri niin kuin Raamattu opettaa. Sydämissämme vaikuttava Jeesuksen rakkaus, saa meidät pyrkimään Hänen tahtomaansa suuntaan. Pyhän Hengen voiman kautta pyrimme vaeltamaan Hänen seurassaan ja kantamaan ristiämme. Herra itse tahtoo vallata meidät, sekä voidella meidät palvelemaan kaikkia avuntarvitsijoita. Meidän turvamme ja voimamme lähde on kirjoitetussa Sanassa Ja katso, Minä olen teidän kanssanne, joka päivä. Mt 28:20 Kun Herra Jeesus on kansamme, meidän käy lopulta hyvin. Kerran saapuu kirkkauteen Herran verellä ostolauma, ehkä jo hyvinkin pian, vailla tahraa ja ryppyä.

Jumala lähetti oman Henkensä avuksi jo VL pyhille, siitä voimme ottaa muutamia esimerkkejä: Simpsonin elämässä, Herran Henki alkoi hänessä vaikuttaa. Tuom 13:25 Silloin Herran Henki tuli häneen. Tuom 14:6 Kuningas Saulin alkutaipaleella, 1 Sam 10:6 Ja Herran Henki tulee sinuun. Biblia: Herran Henki tulee sinussa voimalliseksi. Pyhä Henki on rakkauden Henki, Totuuden Henki ja Herran pelon Henki. Ei siis ole ihme, että Herran kosketus muuttaa yksilön. Tässä on meidän toivomme. Sana ja Pyhä Henki hoitavat aina terveeksi ne, jotka nöyrtyvät ottamaan vastaan tarjotun avun. Saakoon Jumalan Henki koskettaa meitä muuttavalla voimallaan alati ja jatkuvasti. Silloin pääsemme omistamaan Jumalan armon omalle kohdallesi niin, ettei se jää turhaksi. Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jh 1:29. Hän on ottanut pois syntimme. Olemme katuneet ja tehneet vanhanaikaisen parannuksen synneistämme. Katsoessamme Herraan, katsomme Hänen ristiinsä. Hän on ristin juurella meitä jo odottamassa. ”Ristin luona kiusatulla, langenneella, vaivatulla paras paikka on…ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on… ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu…” Näin ristin pyhä veri puhuu hyvää meidän edestämme ja puolestamme, jotka olemme armon saaneet uskoa ja myös totella kaikessa Herraamme ja Vapahtajaamme.

Ajattele sinun, minun, meidän syntimme on otettu pois Kristuksen veriuhrin tähden, kun uskomme. Jos jotakin otetaan pois, sitä ei enää ole. Jos katsot itseäsi, tekojasi, motiivejasi, häpeä saattaa peittää kasvosi. Jeesus ratkaisi syntiongelman täydellisesti puolestamme. Seuraamme Häntä iloiten ja Hänen läsnäolonsa luo aina valoisan ja kiitollisen mielenlaadun. Näin pyhä risti osoittaa Jumalan täydellistä ratkaisua ihmiskunnan syntiongelmiin. Kunnia Hänen pyhälle nimelleen, nyt, aina ja iankaikkisesti, amen! Olet aina tervetullut Saalemiin Sanan kuuloon, kuulemaan lisää voimallista evankeliumia, joka muuttaa alati meitä kohden Kristuksen kaltaisuutta.

26.1.2017

Elävä Uutinen kääntää Efesolaiskirjeen 2: 8- 9 seuraavasti: Me pelastumme Hänen rakkautensa tähden, joka on tullut osaksemme ilman omaa ansiotamme, kun uskomme Kristukseen. Pelastus ei ole palkkio siitä hyvästä, mitä ehkä olemme tehneet. Kukaan meistä ei voi Jumalan edessä ylpeillä suoristuksistaan. Miten suuri lahja pelastuksemme onkaan!

Tämä jaejakso tuo ilmi Jumalan kunniaa, sekä asettaa luodut syvästi riippuvaisiksi Kristuksen ristin lunastustyöstä. Näin henkeemme avautuu Jumalan ikuinen suunnitelma, pelastaa ihminen synnin vallasta, kun itse Jumala asettuu syntiin langenneen paikalle ja ottaa vastaan sen hirvittävän tuomion, joka syntiä aina seuraa. Miten yksinkertainen onkaan ristin kautta saatava pelastus. Kaikki on Jeesuksen ja Hänen verensä varassa. Näin ihminen ei voi asettua asemaan, jossa voisi sanella, kenelle armo kuuluu ja kenelle ei. Kaikille on avattu avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan (Sak 13:1).

Meidän henkemme on saatava, Sanan ja Pyhän Hengen kautta, taivaallisen elämän kosketus. Vain Jumala voi vanhurskauttaa, tehdä taivaskelpoiseksi, uskosta Jeesukseen. Juuri tuota Jumalan ansaitsematonta lahjaa, uskosta vanhurskautumista, jokainen ihminen perimmältään kaipaa, sekä ikävöi. Luojansa ja Lunastajansa kohtaamista ilman tuomion pelkoa. Tämän kaiken saa aikaan Kristuksen usko meissä vajavaisissa ja keskeneräisissä Herran omissa.

Jokainen meistä savi- ihmisistä voi muuttua, kun uskon kuuliaisuus Sanaa kohtaan saa tilaa meissä. Pyhä Henki on aina valmis ilmestymään janoisen ja avoimen yksilön elämään. Kun sisin on verellä pesty ja sydämeen on raivattu tilaa Herralle Jeesukselle, saa yksilö kokea Jumalan Hengen täyteyttä alati.

Jos olemme kokeneet joskus menneisyydessä pelastuksen, mutta emme enää elä Jumalan tahdon mukaisesti, on vaara ajautua pois elämän tieltä ja tulla synnin pettämäksi. Meidän vanha turmeltunut luontomme on se saman vanhan käärmeen luonto, joka kapinoi ja epäilee kaikkea sitä, mitä Jumala on Sanassaan ilmoittanut. Mitä muutakaan yksilö, ilman Jumalan muuttavaa voimaa voisikaan tehdä, koska hän on täydellisesti vihollisen talutusnuorassa synnin tähden. Ajassamme ei tuoda ilmi vanhurskaan Jumalan toista puolta, sitä, että Hän tuomitsee synnin yksilöän asemasta tai tehtävästä riippumatta. Pelastuksesta osattoman henki on kuoleman otteessa, vaikka hän olisi ruumiiltaan täysin terve ja elinvoimainen. Synnin turmiovoimien voittama sisin on riippumaton Jumalasta, Hänen Sanastaan ja tahdostaan. Hän voi olla silti hyvin uskonnollinen ja toimia vastoin Sanaa, mutta hänellä ei ole Jumalan luontoa ja luonnetta. Kristuksen mieli ja mielenlaatu on hänelle täysin vieras. Siksi Sana kehottaa valvomaan omaa vaellustaan, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi (Heb 3:13). Tämä koskee erityisesti kaikkea uskonnollisuutta, jossa ihminen pyrkii ansaitsemaan itselleen pelastuksen. Uskonnollisuus merkitsee aina kahletta, joka sitoo ihmisen ja vie hänet kerran ikuiseen kadotukseen, jos hän ei luovu synneistään ja antaudu ristin ansioiden varaan.

Elämme Herramme tulemuksen aattohetkissä ja herätyksen tuulet puhaltelevat kaikkialla. Nyt on aika nousta ja kääntyä Herramme puoleen, jotta Hän armahtaisi meitä ja antaisi kansallisen herätyksen, joka toisi Jumalan siunauksen ja varjeluksen maamme ylle.

28.12.2016

Oi, Herra auta ja anna menestys! Ps 118:25 Nämä pyhän Kirjan toivoa luovat sanat sopivat vuoden vaihteeseen, sekä tulevan armon vuoden jokaiselle päivälle. Näihin sanoihin me kaikki yllämme, kun uskossa tartumme kirjoitettuun Sanaan. Jumala antaa Kristuksen tähden, suuressa armossaan, parannuksessa elävälle, katuvalle ja itsensä tuomitsevalle kaikki synnit ja rikokset anteeksi. Kaikki perustuu Kristuksen vereen, joka on vuotanut ristillä meidän vanhurskauttamiseksemme ja kaikkien syntiemme anteeksiantamiseksi. Näin Raamattu ilmoittaa ristin evankeliumin voiman itsessään heikoille ja vajavaisille kilvoittelijoille. Käymme jatkuavaa taistelua oman turmeltuneen luontomme kanssa. Voimme aina niin halutessamme, nöyrtyä Pyhän Jumalan edessä ja aloittaa päivän/ vuoden puhtaalta pöydältä. Olkoon tämä alkavana/ alkanut vuosi sinulle parasta, mitä olet koskaan elämässäsi saanut. Voittoisa ja uskonhenkinen elämä auttaa meitä kaikkia, kasvamaan Jumalan armossa ja Kristuksen tuntemisessa. Sanan saadessa sijaa, opimme elämään uskon kuuliaisuudessa ja keskinäisessä yhteydessä. Sitoutumisen siunaus kasvaa yhteydestämme Herraamme ja Vapahtajaamme ja Hän pääsee vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä omissaan. Tarvitsemme elävän ja toimivan seurakuntayhteyden, voidaksemme vaeltaa, sekä palvella Golgatan Herraa Hänen antamassa voimassaan ja voitelussaan. Herran Henki auttaa meitä kaikkia, jotka ojentaudumme uskon kuuliaisuudessa tottelemaan Sanaa, niin kuin on kirjoitettu.

Me tarvitsemme toinen toistamme kilvoitellessamme kohden taivasta. Kun Sana saa tilaa meissä Herran omissa, opimme valvomaan, rukoilemaan ja tekemään työtä yhdessä. Kun Pyhä Henki saa vallata meidät yksilöinä päivittäin, niin saamme armolahjoja, joilla palvella ja kantaa hedelmää yhteiseksi hyödyksi ja näin Jumalan valtakunta menestyy.

Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme teitä pyrkimään yhä parempaan. 1 Tess 4:1 Jumala kehottaa meitä, jotka olemme vuodenvaihteessa/ uuden vuoden alkupäivissä, vaeltamaan Jumalalle otollisesti. Sanan lujalla pohjalla seistessämme, saamme luottaa Golgatan veren voimaan, joka puhuu hyvää puolestamme Isän edessä. Valkeudessa vaeltavan turva on ristin veressä, ei onnistumisissa, eikä suorittamisessa. Tarvitsemme oman tahtomme alistamista Sanan totuudelle. Jumala ei tuomitse yksilöä hänen heikkoutensa tai syntisyytensä tähden, vaan siksi, että hän ohittaa Luojan antaman Pelastajan, Jeesuksen Kristuksen. Jeesusta rangaistiin Golgatalla, jotta ketään ei tarvitsisi syöstä kadotuksen kuiluihin, mutta yksilö saa itse valita rakastaako hän synnistä saatavaa nautintoa enemmän, kuin Jumalaa. Joka hylkää Jeesuksen ja Hänen ristin sovintotyönsä, hylkää mahdollisuuden pelastua syntiä seuraavasta tuomiosta.

Olkoon armon vuosi 2017 monille kääntymisen, sekä uuden voittoisan elämän alku. Lopuksi Pyrkikää sen tähden, veljet, yhä innokkaammin tekemään kutsumisenne ja valintanne lujaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea, ja niin teille runsaskätisesti tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. 2 Pie 1:10- 11 Israelin Pyhä siunatkoon meidän tulevat päivämme, Hänen pyhä voimansa levätköön yllämme nyt ja iankaikkisesti!

22.11.2016

Elämme adventin ajassa, odottaen Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Joulu kauniine muistoineen palajaa mieliimme. Adventin virret juhllistavat tätä ajanjaksoa. Laulamme tutuiksi tulleissa virsissä HL 609 4. säk. Avaja porttis ovesi, valmista Hälle itsesi. Sun lampus olkoon palava ja valvo Herraas odota… Toinen yhtä koskettava ja tunteita herättävä virsi löytyy HL 611 Valmistu Herran kansa, nyt vastaanottamaan… 3. säk. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa…

Saamme valmistaa sydämemme, sekä ihmissuhteemme, että kotimme Herrallemme, viettääksemme juhla- ajan Häntä palvoen ja kiittäen. Hänellä on antaa enemmän Sanastaan ja Hengestään. Kun taivas saa lahjoittaa hengellistä pääomaa sydämiimme, pääsee Jumalan armo, rakkaus, hyvyys ja totuus esille meissä, Herran omissa. Silloin tuleva juhla- aikamme saa olla siunaus itsellemme ja läheisillemme.

Tahdomme arvottaa adventinaikamme niin, että se tuottaa iloa Jumalallemme ja läheisillemme, tässä järjestyksessä. Nöyryyttäkäämme itsemme, Hänen juhlaansa viettämään oikein ja arvollisesti, Hänen nimensä kunniaksi. Saamme koko vuoden ajan muistaa Hänen antamaansa lahjaa, pelastusta, kiitollisin ja nöyrin mielin. Jos ajallinen, pieni, muistaminen tuo hyvän mielen antajalle ja saajalle, niin eikö meidän Herramme ja Vapahtajamme tule yhtä iloiseksi, kun saamme kokoontua kodeissamme, pienryhmissä ja seurakunnassamme iloitsemaan Hänen syntymästään ja täytetystä ristin työstään. Jeesus itse pyysi muistamaan kärsimystään ja uhrikuolemaansa alati. Saamme tuoda Hänen tietoisuuteensa kiitollisuutemme, rakkautemme, ihailumme ja palvontamme.

Suomen valtion 99- vuotisjuhlapäivänä 6.12. saamme siunata Jumalan omaisuuskansaa Israelia.

Heidän, niin kuin meidänkin valtion ja kansallisten rajojen takana on ikiaikojen Jumala. Lupauksen Sana koskettaa syvästi Israelin tulevaisuutta. Niin kauan, kuin maamme muistaa siunata Israelia, se on menestyvä, kukoistava ja turvassa asuva. Kun meistä tulee kansana Israelin vihollisia, muuttuu hyvä Jumalakin meitä vastaan taistelevaksi.

Rukoilkaamme edelleenkin maamme ja kansamme puolesta, jotta Hän armahtaisi meitä, ettemme kansana joutuisi Jumalan tuomioiden kohteeksi. Jumala voi, niin halutessaan, kurittaa epäuskoista kansaamme, koska olemme taipuvaisia itseriittoisuuteen ja ylpeyteen. Rukoilkaamme armoa taivaan Jumalalta, että voisimme viisaasti käyttää armonaikamme, evankeliumin levittämiseen ja Jumalan Sanasta elämiseen. Levätköön Israelin elävän Jumalan siunaus koko loppuvuoden ylämme, nyt ja jatkossakin!